Покая ли се Джойс Мейер


 

от Радостин Марчев

На 10.1.2019, точно след като завърших своята серия за Джойс Майер, в която твърдя, че нейното богословие е тясно свързано с движението „Слово на вяра“, тя публикува в Instagram много интересно видео.

 

В него се казва следното:

„Радвам се за това, което научих за просперитета, но то излезе от равновесие. Радвам се за това, което научих за вярата, но то също излезе от равновесие. Аз смятах, че всеки път, когато някой има проблем в живота си, причината е, че няма достатъчно вяра. Ако си се разболял, не си вярвал достатъчно. Ако детето ви е умряло, нямате достатъчно вяра. Е, това не е правилно.“

От една страна това е ясно потвърждение на нещата, които твърдя – в богословието на Джойс Майер ученията, свързани с просперитета и изцелението, наистина са излезли извън контрол. Сега вече имаме потвърждение от собствената ѝ уста.

От друга страна обаче, Джойс Майер със сигурност не казва достатъчно. Това е така, понеже от думите ѝ просто не става ясно как точно тези учения са излезли извън контрол. Ясно е, че в момента тя не смята, че ако човек има проблеми или е болен, това означава, че не му достига вяра. Но какво все пак смята тя за изцелението? Вярва ли все още, че Исус е понесъл болестите ни на кръста? Вярва ли, че изцелението е включено в изкуплението? Вярва ли все още, че здравето е обещание, което християните могат да изискват?

Подобно е положението и с просперитета. Достигнала ли е до момент, когато признава, че просперитетът е неправилно учение или излизането от баланс е свързано с някакви крайности – например в егоизма? Истината е, че Джойс Майер и преди това често е предупреждавала срещу подобни неща и ако сега има предвид същото, тя на практика не казва нищо ново и не променя с нищо вижданията си.

С други думи, хората, към които Джойс Майер се обръща, имат право да настояват за яснота: променила ли е тя своето богословие за изцелението и просперитета или не. И ако наистина подобен завой се е случил, тя със сигурност трябва да адресира огромното количество написана от самата нея литература и устни поучения, които все още циркулират широко и продължават да разпространяват едно „друго благовестие“.

Подхвърлянето на няколко неясни фрази, които съвсем не е ясно какво означават, в един контекст, който не ни помага да се ориентираме, ни оставят в пълно неведение.

Остава да видим какво ще последва.

Коя е Джойс Майер – завършен


от Радостин Марчев

Резултат с изображение за Joyce Meyer

Събрах на едно място статиите за Джойс Майер и връзката ѝ с движението „Слово на вяра“

1. Коя е Джойс Майер

2. Връзки с движението „Слово на вяра“

3. Джойс Майер и силата на изговореното слово

4. Джойс Майер и просперитетния живот

5. Джойс Майер – просперитет в личния живот

6. Джойс Майер и задължителното изцеление

7. Джойс Майер и изкуплението в ада

Допълнително обработен и разширен, този материал може да се намери под формата на малка книжка на следния адрес.

Джойс Майер и изкуплението в ада


Резултат с изображение за Joyce Meyer

от Радостин Марчев

Една от най-интересните учения на движението „Слово на вяра“ е, че Исус ни е изкупил не само на кръста, но и в ада. Според него Той е страдал в ада, в някои версии дори е приел сатанинска природа и е бил първият новороден човек.

Джойс Майер често е обвинявана, че проповядва подобно учение. Това е едновременно вярно и невярно. Истината е, че за известен период от своето служение тя ясно се е придържала към него, но на по-късен етап се дистанцира и го изоставя.

Доказателствата са съвсем ясни: Има още

Джойс Майер и задължителното изцеление


Резултат с изображение за Joyce Myers

от Радостин Марчев

Учението на Джойс Майер за Божественото изцеление е още един пример за влиянието на движението „Слово на вяра“ върху нейното богословие. Отново, не всичко от това, което тя казва е погрешно. Преди всичко няма основание християните да се съмняват, че Бог има силата и желанието да изцелява и че понякога Той наистина го прави. Така вярата в Божественото изцеление и молитвата за такова е нещо, което има място в живота на вярващия. Богословските проблеми се появяват в три други аспекта. Има още

Джойс Майер – просперитет в личния живот


Резултат с изображение за Joyce Meyer house

от Радостин Марчев

Виждането на Джойс Маейр за просперитета може да бъде разгледано и от чисто практична перспектива. През 2003 г. религиозното издание St. Louis Post-Dispatch  публикува специално издание, посветено на нейното богаство. Джойс Майер кара служебен спортен 2002 Lexus SC с подвижен покрив на стойност $53,000.[1] СинътРезултат с изображение за Joyce Meyer house ѝ Дан, който е на 25 г. кара служебен 2001 Lexus седан за $46,000. Съпругът ѝ кара Mercedes-Benz S55 AMG, седан за $107,000. Освен това за своите пътувания тя използва служебен самолет Canadair CL-600 Challenger на стойност $10,000,000. (Последният е заменен през 2005 с Gulfstream G-IV, обслужван от двама пилоти на пълно работно време.) Има още

Джойс Майер и просперитетния живот


Резултат с изображение за Joyce meyer

от Радостин Марчев

Както видяхме, голяма част от поученията на Джойс Майер се въртят около важността да мислим и говорим позитивно. Това е свързано с многократно повтаряната от нея идея, че трябва да се наслаждаваме на живота. За Майер това е основно библейско учение, което дори няма нужда да се доказва – то е видно едва ли не на всяка страница на Библията. Когато обаче започнем да търсим значението на нейното разбиране за този щастлив живот, впечатленията са донякъде разнопосочни. От една страна, Джойс Мейер съвсем правилно говори за радостта от спасението и прошката на греховете, за увереност и липса на страх от бъдещето, понеже Бог е на наша страна и държи всичко под контрол, и за възможността човек да прекъсне робството на стари навици и зависимости, които разрушават живота му. Всичко това е съвсем правилно и трябва да бъде ясно и често прогласявано – нещо, за което Джойс майер заслужава единствено адмирации.

От друга страна обаче, нейната представа за радостен, пълен с наслаждение християнски живот не е пълна, ако в него липсват компоненти като здраве, финансов просперитет и успех във всяка област. Според Джойс Майер това са Божи обещания, които християните трябва да изискват. Обратно, ако не са ги получили, нещо в тяхното християнство куца и те трябва да предприемат стъпки, чрез които да постигнат промяна. Подобно просперитетно виждане лесно може да бъде доказано с множество текстове от нейните книги и поучения. Има още

Джойс Майер и силата на изговореното слово


Резултат с изображение за Joyce Mayers

от Радостин Марчев

Силата на изговореното слово е едно от най-характерните учения на движението „Слово на вяра“. Според него думите, които ние изговаряме оказват влияние върху нашия живот.

В определен смисъл това без съмнение е вярно. Например културното говорене и подходящият начин на изразяване, демонстрирани на интервю за работа, със сигурност могат да ни помогнат да я получим. Кротките думи могат да предотвратят свада. От друга страна, невъздържаното, грубо говорене лесно може да доведе до обтягане или дори прекъсване на междуличностни отношения. Следователно за всеки човек е много важно да се научи да говори „правилно“. Премереното мъдро говорене, разбирането да знаеш какво да кажеш и какво да премълчиш, подборът на думи, подходящи за определена ситуация и аудитория и т.н. са жизненоважни неща, които трябва да се усвояват през целия живот. Факт е също, че думите на другите хора могат да окажат силно влияние върху нашия собствен живот. Едно дете, родителите на което постоянно го критикуват по груб и непоказващ любов начин, със сигурност ще страда за това – може би дори като възрастен – докато думите на приемане и насърчение подтикват и подкрепят.

Това са очевидни неща, които едва ли някой би отрекъл. Има още

Коя е Джойс Майер – 2


Резултат с изображение за Joyce Meyer

ВРЪЗКИ С ДВИЖЕНИЕТО „СЛОВО НА ВЯРА“

от Радостин Марчев

Има ли основания да твърдим, че Джойс Майер наистина е свързана с движението „Слово на вяра“?

Изразът „слово на вяра“ не се среща в нейните книги и проповеди. Освен това при последната промяна на сайта на нейното служение от него са отпаднали два въпроса, пряко свързани с темата (Последните обаче могат да се видят в архива на адрес https://web.archive.org/web/20161011072525/http://www.joycemeyer.org/AboutUs/FAQ.aspx). Те са както следва:

Въпроса 13: „Учител от Слово на вяра ли сте?“ Има още

Коя е Джойс Майер


КОЯ Е ДЖОЙС МАЙЕР?

Резултат с изображение за Joyce Meyer

Джойс Майер е един от най-популярните съвременни християнски проповедници. И макар че е трудно да се прецени точно влиянието ѝ в България, то със сигурност е значително. Интернет е пълен с нейни материали, 865 TV излъчва нейни предавания, а на български език са преведени редица нейни книги, вкл. Има още