Беседа 3


БEСЕДА 3

от св. Йоан Златоуст

chrisostom.jpg

Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда (Римл. 1:18)

1. Забележи благоразумието на Павел как той започвайки по най-приятен начин променя речта си към най-страшното. Казвайки, че евангелието е причина за спасение и живот, Божия сила, че то е способно да спаси и да оправдае, сега той говори това, което  може да уплаши даже и невнимателните. Обикновено по-голямата част от хората са привлечени към добродетелите не толкова заради обещанието за благата колкото поради страх от скърби; но апостола скланя римляните и с едното и с другото. Така и Бог не само обещава царството, но е заплашва с геената; и пророците по подобен начин проповядвали на юдеите; винаги свързвайки благата с наказанията. Има още

Беседа 2


 БЕСЕДА 2 

от св. Йоан Златоуст

chrisostom.jpg

Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят (Римл. 1:8)

1. Начало достойно за блажената душа и достатъчно, за да научи всички да признават, че началото на добрите дела и думи е от Бога и да Му благодарят не само за своите успехи в доброто, но и за успехите на другите, защото това прави душата чиста от завист и недоброжелателство и дава на благодарните по-голямо Божие благоволение. Затова и Павел и на друго място казва: „благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни е благословил с всяко духовно благословение“ (Ефес. 1:3). Има още

Беседа 1


БЕСЕДА 1

от св. Йоан Златоуст

chrisostom.jpg

 Павел, роб[1] Исус Христов, призован за апостол, отделен да проповядва благовестието на Бога (за което Той по-напред беше обещал чрез пророците Си в светите Писания) (Римляни 1:1-2)

Мойсей, макар да е написал 5 книги никъде в тях не споменава своето име, нито пък това правят тези, които след него събират заедно събитията на историята, това не прави  нито Матей, нито Йоан, нито Марк, нито Лука; но благословения Павел навсякъде в своите послания поставя своето име. Защо това е така? Защото те са писали до хора, които са присъствали и би било излишно да посочват себе си на тези, когато са били там. Но този човек изпраща своите послания отдалеч и под формата на писма, поради която причина е било необходимо да добави името си. Но ако в посланието към Евреите той не прави така това също е поради неговата мъдра преценка[2]. Защото, тъй като те са били предубедени относно него и чувайки името му в самото начало не биха приели това, което казва той умело печели тяхното внимание като премълчава името си. Но относно пророците и Соломон аз оставям на вас по-нататък и по-късно да размислите защо някои от тях поставят своите имена, а други не. Защото вие не трябва да научите всичко от мен, но сами да се потрудите и да изследвате по-нататък, за да не станете тъпи в разбиране[3]. Има още