Видео материали на английски език


В тази секция ще публикувам връзки към видео материали свързани със служението на жените. Тъй като с течение на времето ще доабвям нови материали ако съдържанзието ви интересува ще е добре да се връщате към тази публикация от време на време.

Вероятно най-добото място откъдето можете да започнтете е видеоканалът на CBE International, където могат да се намерят голям брой записи от техни конференции на различни теми.

  1. Women in the New Testament Household Codes – Nijay Gupta
  2. Did Paul Forbid Women from Being Church Leaders?“ (1 Tim 2:8-15) – Nijay Gupta
  3. Women of Public Influence in the Roman World – Nijay Gupta
  4. Lecture 1 Plancia Magna’s Town – Nijay Gupta
  5. Lecture 2 Nympha’s Church: Householders as Key Church Leaders – Nijay Gupta
  6. Lecture 3 „The Bible Clearly Says“: Bible Translation and New Testament Women – Nijay Gupta
  7. Question and Answer session – Nijay Gupta
  8. Women and Their Roles in the New Testament – Ben Witherington III
  9. Biblical Basis for Women’s Service in the Church – N. T. Wright
  10. Is Male and Female Mutuality Biblical? – A Denver Seminary Panel Discussion
  11. One Body, Many Gifts – Craig Keener
  12. How to Argue for Biblical Equality – John Stackhouse
  13. The Scandal of Equality in First-Century Christian Teaching – David Instone-Brewer
  14. A Sword Between the Sexes: C.S. Lewis’ Long Journey to Gender Equality – Mary Stewart Van Leeuwen
  15. Giving Voices to Women of the Early Church – Lynn Cohick
  16. Women in the Early Church – Lynn Cohick, Michael J. Svigel, and Kymberli Cook
  17. Women in the Early Church – Lynn Cohick & Amy Hughes
  18. Listening to Phoebe Read Romans – Beverly Roberts Gaventa
  19. Listening to Romans with Junia and Her Sisters – Beverly Roberts Gaventa
  20. There is No Longer Male and Female – Lidija Novakovic
  21. Michael Bird and Nijay Gupta on Romans 16
  22. Women in ministry – Dr. Sandra Richter
  23. What s, in fact, Biblical and Christian
  24. What a girl worth – Rachael Denhollander говори пред баптистката комисия по религия и етика.