Видео материали на английски език


В тази секция ще публикувам връзки към видео материали свързани със служението на жените. Тъй като с течение на времето ще доабвям нови материали ако съдържанзието ви интересува ще е добре да се връщате към тази публикация от време на време.

Вероятно най-добото място откъдето можете да започнтете е видеоканалът на CBE International, където могат да се намерят голям брой записи от техни конференции на различни теми.

 1. Women in the New Testament Household Codes – Nijay Gupta
 2. Did Paul Forbid Women from Being Church Leaders?“ (1 Tim 2:8-15) – Nijay Gupta
 3. Women of Public Influence in the Roman World – Nijay Gupta
 4. Women and Their Roles in the New Testament – Ben Witherington III
 5. Biblical Basis for Women’s Service in the Church – N. T. Wright
 6. Is Male and Female Mutuality Biblical? – A Denver Seminary Panel Discussion
 7. One Body, Many Gifts – Craig Keener
 8. How to Argue for Biblical Equality – John Stackhouse
 9. The Scandal of Equality in First-Century Christian Teaching – David Instone-Brewer
 10. A Sword Between the Sexes: C.S. Lewis’ Long Journey to Gender Equality – Mary Stewart Van Leeuwen
 11. Giving Voices to Women of the Early Church – Lynn Cohick
 12. Women in the Early Church – Lynn Cohick, Michael J. Svigel, and Kymberli Cook
 13. Women in the Early Church – Lynn Cohick & Amy Hughes
 14. Listening to Phoebe Read Romans – Beverly Roberts Gaventa
 15. Listening to Romans with Junia and Her Sisters – Beverly Roberts Gaventa
 16. There is No Longer Male and Female – Lidija Novakovic
 17. Michael Bird and Nijay Gupta on Romans 16
 18. Women in ministry – Dr. Sandra Richter
 19. What s, in fact, Biblical and Christian
 20. What a girl worth – Rachael Denhollander говори пред баптистката комисия по религия и етика.