Последните неща – 5


ПОСЛЕДНИТЕ НЕЩА

ЛЕКЦИЯ 6 

Част 1. Библейски очаквания за църквата

Секция 4: Матей 24:1-36 – Скръб?

В досегашните лекции аз разгледах някои често пренебрегвани пасажи, които ясно говорят за растежа и развитието на църквата обещани от Христос. Но тази истина има и друга страна. Църквата също така и ще страда. Все пак е важно да видим как е представено това страдание и къде намираме основание, че църквата трябва да очаква скръб. Има още

Последните неща – 4


 

 

ЛЕКЦИЯ 5

 

Част 1. Библейски очаквания за църквата

Секция 3: Матей 13:24-30, 36-43 – Притчата за житото и тръните

Въведение

 

Притчата за тръните (както обикновено се нарича) се намира единствено в Матей 13. Има още

Последните неща – 3


ЛЕКЦИЯ 4

 от Сам Уолдорн

Част 1. Библейски очаквания за църквата

Секция 2: Лука 13:10-21 – Притчата за синаповото зърно

Малко въпроси свързани с есхатологията са от по-голямо практическо значение от очакванията за църквата през епохата на благодатта. Вижданията, които имаме за това изцяло ще повлияят на нашите отношения, надежди и усилия свързани с църквата. Този предмет е не само много важен, но също така и много дискусионен. Тези, които поддържат по-негативни виждания за бъдещите очаквания за църквата през тази епоха са наричани песимимилианисти. Тези, които имат по-позитивни виждания за земните очаквания свързани с църквата понякога са осмивани като либерали и еволюционисти. Има още

Последните неща – 2


 

ЛЕКЦИЯ 3

1. Част 1 – Библейски перспективи за църквата

Секция 1: Матей 16:17-18  – Предсказанията на Христос за победата на Неговата воюваща църква.

През по-голямата част от 20 век в евангелското движение са преобладавали песимистични виждания за бъдещето на църквата. Най-популярната учебна библия на столетието е казвала на християните да очакват отстъпление и отпадане на църквата. Тя е продукт на едно движение, което учело вярващите в библията християни да оставят своите църкви, да се събират в малки групи за общение и да очакват завръщането на Господа. За тази система е аксиома, че всяка диспенсация завършва с поражение – включително и диспенсацията на църквата. Една ясна тенденция свързана с подобни виждания е, че тя убивала всяка инициатива и предприемаческа страст на църквата. Защо да търкаме палубата на един потъващ кораб? Има още

Последните неща -1


ПОСЛЕДНИТЕ НЕЩА

ЛЕКЦИЯ 1

Сам Уолдорн

Общо въведение

Секция 1. Дали изучаването на есхатологията е въпрос на избор?

Мнението, че библейската есхатология има малко или никакво значение за християнската вяра е доста популярно. Това, което вярвате за есхатологията е изцяло въпрос на личен избор. Панмилениализма (виждането на всезнайкото, че „накрая всичко ще бъде наред) става все по-широко разпространено. Има още