За Божия град – книга 20 – завършен


ЗА БОЖИЯ ГРАД

КНИГА 20

Глава 1: Че макар Бог винаги да съди все пак е разумно да съсредоточим вниманието си върху последния Му съд

Глава 2: Че в смесената паяжина на човешките дела Божия съд действа, макар че не може да бъде разпознат

Глава 3: Какво казва Соломон, в книгата Еклесиаст, за нещата, които се случват по един и същ начин и на добрите и на злите

Глава 4: Ще бъдат приведени доказателства за последния съд първо от Новия завет и след това от Стария

Глава 5: Пасажи, в които Спасителя казва, че в края на света ще има Божий съд

Глава 6: Какво е първото възкресение и какво второто

Глава 7: Какво е писано в Откровението на Йоан относно двете възкресения, и хилядата години, и какво разумно може да се вярва за тези неща

Глава 8: За връзването и развързването на дявола

Глава 9: Какво е царуването на светиите с Христос за 1000 години и как то се различна от вечното царство

Глава 10: Какво трябва да отговорим на тези, които мислят, че възкресението принадлежи единствено на телата, а не на душите

Глава 11: За Гога и Магога, които трябва да бъдат призовани от дявола за преследване на Църквата когато той бъде развързан в края на света

Глава 12: Дали огъня, който пада от небето и ги поглъща се отнася за последния съд на нечестивите

Глава 13: Дали времето за преследване или Антихриста трябва да бъде смятано в 1000 години

Глава 14: За съда над дявола и неговите съюзници; и едно описание на телесното възкресение на всички мъртви и на последния съд за наказание

Глава 15: Кои са мъртвите, които са предадени за съд от морето, смъртта и ада

Глава 16: За новото небе и новата земя

Глава 17: За вечната слава на църквата

Глава 18: Какво пророкува апостол Петър за последния съд

Глава 19:  Какво пише апостол Павел към Солунците за откриването на Антихриста, което ще предхожда Господния ден

Глава 20: Какво учи същият апостол в 1 Солунци за възкресението на мъртвите

Глава 21: Думите на пророк Исая за възкресението на мъртвите и наказателния съд

Глава 22: Какво се има в предвид, че добрите ще излязат да видят наказанието на нечестивите

Глава 23: Какво пророкува Данаил за преследването на Антихриста, Божия съд и Царството на светиите

Глава 24: Пасажи от давидовите псалми, които предсказват края на света и последния съд

Глава 25: За пророчеството на Малахия, в което той говори за последния съд и за очистването, което за някои ще бъде като очистващо наказание

Глава 26: За жертвите принасяни на Бога от светиите, които ще да Му бъдат угодни както в началните дни и предишните години

Глава 27: За разделението на добрите и злите, което изявява разделящия характер на последния съд

Глава 28: За това, че закона на Мойсей трябва да бъде разбиран духовно, така че да изключи роптаенето породено от едно плътско тълкуване

Глава 29: За идването на Илия преди съда, за да могат евреите да се обърнат към Христос чрез неговото проповядване и обяснение на Писанието

Глава 30: Че в книгите на Стария завет където се казва, че Бог ще съди света личността на Христос не е спомената явно, но явно се подразбира от някои пасажи, в които Господ Бог казва, че има в предвид Христос

За Божия град-30


За Божия град

Книга 20

Глава 30

от Августин Блажени

Че в книгите на Стария завет където се казва, че Бог ще съди света личността на Христос не е спомената явно, но явно се подразбира от някои пасажи, в които Господ Бог казва, че има в предвид Христос Има още

За Божия град-29


За Божия град

Книга 20

Глава 29 

За идването на Илия преди съда, за да могат евреите да се обърнат към Христос чрез неговото проповядване и обяснение на Писанието

от Августин Блажени Има още

За Божия град 20-28


За Божия град

Книга 20

Глава 28

За това, че закона на Мойсей трябва да бъде разбиран духовно, така че да изключи роптаенето породено от едно плътско тълкуване

от Августин Блажени Има още

За Божия град-25


 

За Божия град

Книга 20

Глава 25

За пророчеството на Малахия, в което той говори за последния съд и за очистването, което за някои ще бъде като очистващо наказание

 от Августун Блажени Има още

За Божия град-14


 ЗА БОЖИЯ ГРАД

Книга 20

Глава 14

от Августин Блажени 

За съда над дявола и неговите съюзници; и едно описание на телесното възкресение на всички мъртви и на последния съд за наказание  Има още

За Божия град-11


За Божия град

Книга 20

Глава 11

от Августин Блажени

За Гога и Магога, които трябва да бъдат призовани от дявола за преследване на Църквата когато той бъде развързан в края на света Има още

За Божия град-7


ЗА БОЖИЯ ГРАД

Книга 20

Глава 7

от Августин Блажени

Какво е писано в Откровението на Йоан относно двете възкресения, и хилядата години, и какво разумно може да се вярва за тези неща Има още