Амилениализма – част 3


 

 АМИЛЕНИАНИЗМА

част III

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА АМИЛЕНИАЛНАТА ЕСХАТОЛОГИЯ

от Антъни Хоекема

a_hoekema.jpg

Антъни Хоекема е роден в Холандия, а през 1923 емигрира в САЩ. Той следва в Calvin College (A.B.), University of Michigan (M.A.), Calvin Theological seminary (Th.B.) и Princeton Theological seminary (Th.D., 1953). След като служи като свещеник в няколко Християнски реформирани църкви той става асоцииран професор  в Calvin College (1956-58). От 1958 до 1979, когато се пенсионира, е професор по систематическо богословие в Calvin Theological Seminary в Гранд Репидс, Мичиган.  Професор Хоекема прекарва 2 години в Оксфорд, Англия (1965-66, 1973-74) и е написал The Four Major Cults (1963), What about Tongue-Speaking? (1966), Holy Spirit Baptism (1972), The Bible and the Future (1979). Той е съавтор на  The Meaning of the Millennium от където е вази статия (1977).

Една обичайна критика на амилениалната есхатолгия е, че тя е твърде негативна и хвърля силите си най-вече, за да се противопоставя и да оборва есхатологичните системи, с които не е съгласна. Оставяйки настрана въпроса дали тази критика е правилна или не сега аз бих желал да се противопоставя на негативизма на някои амилениални есхатолози като опиша накратко някои позитивни твърдения изказвани от амилениалните богослови. По този начин ние ще бъдем в състояние да видим амилениалната есхатолгия в нейната цялост вместо единствено отделни нейни части като например тълкуването на милениума в Откровение 20. Има още

Амиленианизма – част 2


АМИЛЕНИАЛИЗМА

част II

ТЪЛКУВАНЕ НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА

от Антъни Хоекема

a_hoekema.jpg

Антъни Хоекема е роден в Холандия, а през 1923 емигрира в САЩ. Той следва в Calvin College (A.B.), University of Michigan (M.A.), Calvin Theological seminary (Th.B.) и Princeton Theological seminary (Th.D., 1953). След като служи като свещеник в няколко Християнски реформирани църкви той става асоцииран професор  в Calvin College (1956-58). От 1958 до 1979, когато се пенсионира, е професор по систематическо богословие в Calvin Theological Seminary в Гранд Репидс, Мичиган.  Професор Хоекема прекарва 2 години в Оксфорд, Англия (1965-66, 1973-74) и е написал The Four Major Cults (1963), What about Tongue-Speaking? (1966), Holy Spirit Baptism (1972), The Bible and the Future (1979). Той е съавтор на  The Meaning of the Millennium от където е вази статия (1977).

Има съществена разлика в начина, по който премилениалистите и амилениалистите тълкуват библията. Премилениалистите, особено диспенсационалистите, следват това, което обикновено се нарича „буквално“ тълкуване на СЗ пророчества. Джон Уолвурд, влиятелен изразител на премилениалното диспенсационалистично виждане определя херменевтическия метод на тази тълкувателна школа по следния начин. Има още

Амилениализма – част 1


АМИЛЕНИАЛИЗМА

Част I

ТЪЛКУВАНЕ НА ОТКРОВЕНИЕ 20

от Антъни Хоекема

a_hoekema.jpg

Антъни Хоекема е роден в Холандия, а през 1923 емигрира в САЩ. Той следва в Calvin College (A.B.), University of Michigan (M.A.), Calvin Theological seminary (Th.B.) и Princeton Theological seminary (Th.D., 1953). След като служи като свещеник в няколко Християнски реформирани църкви той става асоцииран професор  в Calvin College (1956-58). От 1958 до 1979, когато се пенсионира, е професор по систематическо богословие в Calvin Theological Seminary в Гранд Репидс, Мичиган.  Професор Хоекема прекарва 2 години в Оксфорд, Англия (1965-66, 1973-74) и е написал The Four Major Cults (1963), What about Tongue-Speaking? (1966), Holy Spirit Baptism (1972), The Bible and the Future (1979). Той е съавтор на  The Meaning of the Millennium от където е вази статия (1977).

Моята дискусия за амилениалното разбиране на милениума ще включи следните теми: тълкуването на книгата Откровение, тълкуване на Откровеие 20: 1-6, поглед към старозаветните пасажи, за които се смята, че предсказват земно 1000 г.  царство, кратък преглед на амилениалната есхатология и обобщение на някои от следствията от амилениалната есхатология. Има още