Да четем Откровение през различни очила


д-р Дийн Флеминг

В продължение на години аз едновременно обичах и мразех книгата Откровение. До голяма степен това произлизаше от начина, по който бях учен да чета Апокалипсиса. Като тийнейджър гледах един филм, който описваше в детайли какво ще се случи с оставените на земята хора, след като истинските християни са „грабнати” на небето. По-късно четях книги обясняващи пророчески сцените с насилие и съд в Откровение като действително описание на ужасите, които ще се случат преди Христовото завръщене. В резултат на това аз се научих да чета Откровение през едни пророчески очила. То беше книга с пророчества, които, ако са правилно разтълкувани, ще ни дадат описани сцена по сцена на последните събития. Тези очила ме оставиха уплашен и объркан. Затова аз се отказах да се опитвам да разбера Откровение. Дори след като изучавах богословие аз до голяма степен избягвах да поучавам и проповядвам върху тази тайнствена книга. Както се изрази един от моите ученици, Откровение се превърна в „слона в стаята” в канона на Библията. Знаех, че е там, но предпочитах да го пренебрегвам.

Има още

Чипомания


 ЧИПОМАНИЯ

или за книгата Откровение и странното отсъствие на евангелски ум

от Радостин Марчев

1

Критиците са много по-луди от поетите….И макар че св. Йоан евангелист видял множество странни чудовища в своето видение, той не е виждал толкова странни създания колкото някои от неговите коментатори” (Д. К. Честертън) Има още

Това, което се издига трябва да слезе


ТОВА, КОЕТО СЕ ИЗДИГА ТРЯБВА ДА СЛЕЗЕ

от Бен Уитърингтън

Видението

Не е трудно да покажем проблемите на диспенсационалисткото богословие свързани с текстове като Откровение 4:1 „След това видях – и ето, врати отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И внезапно бях обзет от Духа и ето, беше поставен престол на небето и на престола седеше Един”. Йоан не описва пътуване с летящо килимче от Патмос до небето. Това, както и останалата част от Откровение, е описание на видение. „В Духа” на Йоан  е дадено да види небето, това, което се случва там и бъдещето. Цялата апокалиптична литература използва същия метафоричен език. Отбележете например Откровение 17:3 „и ангела ме отведе в Духа в една пустиня.” Отново Йоан не напуска купчината скали известна като Патмос. Той е пренесен „в Духа” и така вижда пустинния пейзаж. Това е начин да се говори за опитност преживяна във видение. Има още

За Божия град – книга 20 – завършен


ЗА БОЖИЯ ГРАД

КНИГА 20

Глава 1: Че макар Бог винаги да съди все пак е разумно да съсредоточим вниманието си върху последния Му съд

Глава 2: Че в смесената паяжина на човешките дела Божия съд действа, макар че не може да бъде разпознат

Глава 3: Какво казва Соломон, в книгата Еклесиаст, за нещата, които се случват по един и същ начин и на добрите и на злите

Глава 4: Ще бъдат приведени доказателства за последния съд първо от Новия завет и след това от Стария

Глава 5: Пасажи, в които Спасителя казва, че в края на света ще има Божий съд

Глава 6: Какво е първото възкресение и какво второто

Глава 7: Какво е писано в Откровението на Йоан относно двете възкресения, и хилядата години, и какво разумно може да се вярва за тези неща

Глава 8: За връзването и развързването на дявола

Глава 9: Какво е царуването на светиите с Христос за 1000 години и как то се различна от вечното царство

Глава 10: Какво трябва да отговорим на тези, които мислят, че възкресението принадлежи единствено на телата, а не на душите

Глава 11: За Гога и Магога, които трябва да бъдат призовани от дявола за преследване на Църквата когато той бъде развързан в края на света

Глава 12: Дали огъня, който пада от небето и ги поглъща се отнася за последния съд на нечестивите

Глава 13: Дали времето за преследване или Антихриста трябва да бъде смятано в 1000 години

Глава 14: За съда над дявола и неговите съюзници; и едно описание на телесното възкресение на всички мъртви и на последния съд за наказание

Глава 15: Кои са мъртвите, които са предадени за съд от морето, смъртта и ада

Глава 16: За новото небе и новата земя

Глава 17: За вечната слава на църквата

Глава 18: Какво пророкува апостол Петър за последния съд

Глава 19:  Какво пише апостол Павел към Солунците за откриването на Антихриста, което ще предхожда Господния ден

Глава 20: Какво учи същият апостол в 1 Солунци за възкресението на мъртвите

Глава 21: Думите на пророк Исая за възкресението на мъртвите и наказателния съд

Глава 22: Какво се има в предвид, че добрите ще излязат да видят наказанието на нечестивите

Глава 23: Какво пророкува Данаил за преследването на Антихриста, Божия съд и Царството на светиите

Глава 24: Пасажи от давидовите псалми, които предсказват края на света и последния съд

Глава 25: За пророчеството на Малахия, в което той говори за последния съд и за очистването, което за някои ще бъде като очистващо наказание

Глава 26: За жертвите принасяни на Бога от светиите, които ще да Му бъдат угодни както в началните дни и предишните години

Глава 27: За разделението на добрите и злите, което изявява разделящия характер на последния съд

Глава 28: За това, че закона на Мойсей трябва да бъде разбиран духовно, така че да изключи роптаенето породено от едно плътско тълкуване

Глава 29: За идването на Илия преди съда, за да могат евреите да се обърнат към Христос чрез неговото проповядване и обяснение на Писанието

Глава 30: Че в книгите на Стария завет където се казва, че Бог ще съди света личността на Христос не е спомената явно, но явно се подразбира от някои пасажи, в които Господ Бог казва, че има в предвид Христос

За Божия град-30


За Божия град

Книга 20

Глава 30

от Августин Блажени

Че в книгите на Стария завет където се казва, че Бог ще съди света личността на Христос не е спомената явно, но явно се подразбира от някои пасажи, в които Господ Бог казва, че има в предвид Христос Има още

За Божия град-29


За Божия град

Книга 20

Глава 29 

За идването на Илия преди съда, за да могат евреите да се обърнат към Христос чрез неговото проповядване и обяснение на Писанието

от Августин Блажени Има още

За Божия град 20-28


За Божия град

Книга 20

Глава 28

За това, че закона на Мойсей трябва да бъде разбиран духовно, така че да изключи роптаенето породено от едно плътско тълкуване

от Августин Блажени Има още

За Божия град-25


 

За Божия град

Книга 20

Глава 25

За пророчеството на Малахия, в което той говори за последния съд и за очистването, което за някои ще бъде като очистващо наказание

 от Августун Блажени Има още

За Божия град-14


 ЗА БОЖИЯ ГРАД

Книга 20

Глава 14

от Августин Блажени 

За съда над дявола и неговите съюзници; и едно описание на телесното възкресение на всички мъртви и на последния съд за наказание  Има още

За Божия град-11


За Божия град

Книга 20

Глава 11

от Августин Блажени

За Гога и Магога, които трябва да бъдат призовани от дявола за преследване на Църквата когато той бъде развързан в края на света Има още