История на църквата – книга 8 – завършена


от Евсевий Кесарийски

Въведение и Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15 и 16

Глава 17

История на църквата 8 – 13


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 13

Епископите на църквата, които доказали чрез кръвта си истинността на изповядваната от тях религия Има още

История на църквата 8-5


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 5

Тези в Никомедия

  1. Веднага след обнародването на декрета срещу църквите в Никомедия един човек не неизвестен, а твърде почитан със забележителни временни почести се прилепил ревностно към Бога и подбуден от пламена вяра, сграбчил едикта който бил изложен публично и явно и го разкъсал на прчета като нещо скверно и нечисто. Това станало в момент, в който двама от суверените се намирали в същия град – най-старшият и четвъртия по власт след него.
  2. Този човек, първият на това място, след като се отличил по такъв начин понесъл това, което е вероятно да понесе човек сторил подобна дързост и опазил духът си радостен и безгрижен до смъртта.

История на църквата 8-4


index

от Евсевий Кесарийски

Глава 4

Известните Божи мъченици, които изпълнили всяко място с паметта си и спечелили победните корони за вярата Има още

История на църквата 8 – 1


index

от Евсевий Кесарийски

Въведнеие

Тъй като описахме в книга седма събитията от времето на апостолите ние сметнахме за удачно в тази осма книга да запишем за информация на потомството някои от най-важните неща случили се в нашето собствено време, които са достойни да бъдат записани. Ние ще започнем от това място. Има още