История на църквата – книга 10 – завършена


от Евсевий Кесарийски

Глава 1 – Мирът, който ни дал Бог

Глава 2 – Възстановяването на църквите

Глава 3 – Посвещенията на всяко място

Глава 4 – Хвалебствията на бляскавите дела

Глава 5 – Копия от имперските закони

Глава 6 – Копие от имперското писмо, с което се дават пари на църквите

Глава 7 – Копие от писмото, с което императорът заповядва управниците на църквите да бъдат освободени от всякакви политически задължения

Глава 8 – Последвалото нечестие на Лициний и неговата смърт

Глава 9 – Победата на Кhttps://rado76.wordpress.com/2021/07/09/eusebius-250/онстантин и благословението, което получили от него поданиците на Римската империя

История на църквата 10-7


от Евсевий Кесарийски

Глава 7

Копие от писмото, с което императорът заповядва управниците на църквите да бъдат освободени от всякакви политически задължения

Има още

История на църквата книга 9 – завършена


от Евсевий Кесарийски

Глава 1 – Престорените облекчения

Глава 2 – Последвалият обрат

Глава 3 – Новата статуя в Антиохия

Глава 4 – Паметниците срещу нас

Глава 5 – Подправените писания

Глава 6 – Хората, които по това време претърпели мъченичество

Глава 7 – Декрета против нас, който бил издълбан на стълбове

Глава 8 – Нещастията, които се случили във връзка с тези неща посредством глад, мор и война

Глава 9 – Победата на възлюбения от Бога император

Глава 10 – Премахването на тираните и думите, които те изговорили преди своята смърт

Глава 11 – Окончателното унищожение на враговете на религията

Мъчениците в Палестина – завършен


от Евсевий Кесарийски

Въведение

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Мъчениците в Палестина – 12


от Евсевий Кесарийски

Глава 12

1. Смятам, че най-удачно да прескоча всички други събития, които се случили междувременно: като това, което станало с епископите на църквите, когато вместо пастири на разумното Христово стадо, над което те предстоявали по беззаконен начин, как божия съд ги счел достойни за подобна присъда, направил ги пазачи на камили и неразумни животни и твърде изкривило телата им или ги осъдило да се грижат за императорските коне. Подминавам също  и обидите, безчестията и мъченията, които те понесли от имперските началници и управители поради светите съдове и църковни съкровища. И освен тези неща желанието за власт от страна на мнозина, безредните и незаконни ръкополагания и схизмите сред самите изповедници както и нововъведенията, които ревностно се разпространявали сред останалата църква от нови и размирни членове, които добавяли нововъведение след нововъведение и ги налагали безпощадно сред другите нещастия от гонението трупайки беда върху беда. Считам за по-подходящо да замълча и да не споменавам тези неща, както казах в началото. Но нещата, които са трезви и достойни за похвала, според светите думи – „и ако има нещо добродетелно и нещо похвално” (Фил. 4:8)  – аз считам за най-удачно да запиша и разкажа и да представя на вярващите слушатели историята на почтените мъченици. Смятам да завърша книгата с едно описание на мира, който ни се явил от небето.

Има още