История на църквата 4-4


от Евсевий Кесарийски

index

Гава 4

Епископите на Рим и Александрия при същия император

1. В третата година на същото управление Александър, епископ на Рим, починал след като заемал служението в продължение на десет години. Негов наследник бил Ксист. По същото време Прим, епископ на Александрия, починал в дванадесетата година от своето еископство и бил наследен от Юст.

История на църквата книга 3 – завършена


от Евсевий Кесарийски

index

Глава 1 – Частите на света, в които апостолите проповядвали Христос

Глава 2 – Първият управник на Римската църква

Глава 3 – Посланията на апостолите

Глава 4 – Първите наследници на апостолите

Глава 5 – Последната обсада на евреите след Христос

Глава 6 – Гладът, който ги споходил

Глава 7 – Предсказанията на Христос

Глава 8 – Знаменията, които предшествали войната

Глава 9 – Йосиф и книгите, които той оставил

Глава 10 – Начинът, по който Йосиф споменава божествните книги

Глава 11 – Симеон управлявал Ерусалимската църква след Яков

Глава 12 – Веспасиан заповядал потомците на Давид да бъдат търсени

Глава 13 – Аненклет, вторият Римски епископ

Глава 14 – Абилий, вторият епископ на Александрия

Глава 15 – Климент, третият Римски епископ

Глава 16 – Посланието на Климент

Глава 17 – Гонението при Домициан

Глава 18 – Апостол Йоан и Апокалипсиса 

Глава 19 – Домициан заповядва наследниците на Давид да бъдат убити

Глава 20 – Роднините на нашия Спасител

Глава 21 – Кердон става третият управник на Александрийската църква

Глава 22 – Игнатий, вторият епископ на Антиохия 

Глава 23 – Разказ за апостол Йоан

Глава 24 – Редът на евангелията

Глава25 – Божествените Писания, които са приети и тези, които не са

Глава 26 – Магьосникът Менандър

Глава 27 – Ереста на ебионитите

Глава 28 – Ересиархът Керинт

Глава 29 – Николай и сектата наречена с неговото име

Глава 30 – Апостолите, които били женени

Глава 31 – Смъртта на Йоан и Филип

Глава 32 – Симеон, епископът на Йерусалим пострадал мъченически

Глава 33 – Траян забранява християните да бъдат търсени

Глава 34 – Еварест, четвъртия епископ на Римската църква

Глава 35 – Юст, третият епископ на Ерусалим

Глава36 – Игнатий и неговите послания

Глава 37 – Евангелистите, които били знаменити по това време

Глава 38 – Посланието на Климент и лъжливо приписваните му писания

Глава 39 – Писанията на Папий