Спасение чрез вяра


от Джон Уесли


Проповядвана в църквата св. Мария, Оксфорд, пред университета

18 Юни 1737

По благодат сте спасени чрез вяра (Ефесяни 2:8)

1. Всички благословения, които Бог е дал на хората са единствено поради Неговата благодат, щедрост или благоволение; поради Неговата свободна, незаслужена любов; любов напълно незаслужена. Човек не е заслужил дори за най-малката от тези милости. Изцяло по благодат „Бог направи човека от пръст и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание” и отпечата в душата му Божия образ и „всичко покори под нозете му.” Същата свободна благодат продължава да се излива и над нас и до този ден, живот и миг във всички неща. Защото няма нищо, което сме, или имаме, или правим, което да заслужава дори най-малкото от Божиите ръце. „Всичките ни дела, о Господи, заслужават гняв.” Следователно това са дарове изцяло по милост; и каквато и праведност да може да се намери в човека, тя също е дар от Бога.

2. Къде тогава един грешен човек може да намери изкупление дори за най-малкия от своите грехове? С делата си? Не. Без значение колко много и колко свети са те, те не са негови, а идват от Бога. Но те всички са нечисти и грешни, така че всеки човек се нуждае от изкупление. Лошото дърво ражда единствено лоши плодове. И неговото сърце е напълно покварено и отвратително; то „не заслужава да се прославя от Бога;” славната праведност отначало отпечатана в душата му по образа на неговият велик Създател. Следователно той няма нищо, нито праведност, нито дела, неговата уста са напълно затворени пред Бога.

3. Тогава ако грешният човек намери благоволение пред Бога това е единствено „благодат върху благодат.” Ако Бог все пак реши да излее Своето благоволение върху нас, да, най-голямото от всички благословения, спасението; какво можем да кажем за това освен: „Благодарение Богу за Неговият неизказан дар!” И той наистина е такъв. Защото „Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници Христос умря за нас,” за да ни спаси. „По благодат” тогава „сме спасени, чрез вяра.” Благодатта е източника, вярата е условието за спасението.

За да не пропуснем Божията благодат ние трябва внимателно да разгледаме:

I. Каква е тази вяра, чрез която се спасяваме?

II. Какво е спасението, което е чрез вяра?

III.  Как можем да отговорим на някои възражения? Има още

Ясно обяснение на християнското съвършенство – част 3


ЯСНО ОБЯСНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЪВЪРШЕНСТВО

Част III 

от Джон Уесли

wesley93.jpg

25. На следващата година броят на хората, които вярваха, че са спасени от греха нарасна още повече, така че аз прецених, че е необходимо да публикувам „По-нататъшни мисли за християнското съвършенство.“ Има още

Ясно обяснение на християнското съвършенство – част 2


ЯСНО ОБЯСНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЪВЪРШЕНСТВО

ЧАСТ II

от Джон Уесли

wesley91.jpg

19. На конференцията през 1759 г. предвиждайки, че между нас може да се появи сериозно различие в мненията ние отново подробно обсъдихме това учение. Скоро след това аз публикувах „Мисли за християнското съвършенство,“ които съдържаха в увода си следното съобщение:

„Следващият трактат по никакъв начин няма за цел да задоволи празното любопитство. Той няма за цел да изложи в подробности учението, противопоставяйки се на тези, които го хулят и му се присмиват нито пък е отговор на многобройните възражения срещу него, които могат да бъдат повдигнати дори от сериозни хора. Всичко, което той цели е да покаже какви са нашите виждания; какво, по мое мнение, включва и какво не включва християнското съвършенство и да добави няколко практически наблюдения и насоки свързани с предмета. Има още

Предопределението обсъдено спокойно


ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО ОБСЪДЕНО СПОКОЙНО

 от Джон Уесли

wesley7.jpg

 1. Склонен съм да вярвам, че мнозина от тези, които се наслаждават на „вярата, която действа чрез любов“ могат да си спомнят време, когато силата на Всевишния е работила в тях по особен начин; когато Божия глас е изравнявал планини, стривал е канари на прах и могъщо е изливал любовта в техните сърца чрез дадения им Свети Дух. И в това време е било сигурно, че те не са могли да отхвърлят Божията благодат. В този момент те не са били толкова способни да променят посоката на този порой, който се излива върху тях, колкото и да съберат морските вълни в шепите си или да спрат слънцето по средата на небето. Има още

Ясно обяснение на християнското съвършенство – част 1


ЯСНО ОБЯСНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЪВЪРШЕНСЪВО

ЧАСТ I

wesley9.jpg

така както е вярвано от преподобния г-н Джон Уесли, от 1725 до 1777

(Не трябва да се смята, че мнението на г-н Уесли относно християнското съвършенство се е променило след 1777. Този трактат преминава през няколко ревизии и бива допълван през целия му живот. С всяко следващо издание е била посочвана датата на последната ревизия. Последната изглежда е била  направена през 1777 и от тогава тази дата продължава да се появява в следващите издания на памфлета)

1. Това което целя в следващите страници е честно и точно да опиша стъпките, по които бях воден в продължение на много години, за да прегърна идеята за християнското съвършенство. Аз дължа това на всички сериозни хора, на тези, които желаят да знаят цялата „истина, която е в Исус.“ Единствено те се замислят над подобни въпроси. На тях аз открито изповядвам нещата такива каквито са и обяснявам както какво мисля така и защо мисля така. Има още

Оличителните белези на един методист


ХАРАКТЕРА  НА ЕДИН МЕТОДИСТ

от Джон Уесли

wesley81.jpg

„Не като че ли като вече съм  достигнал“

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

1. Тъй  като името стана известно по света без мнозина да знаят какво означава да бъдеш методист, какво са принципите и практиките на тези, които обикновено са наричани с това име и какви са отличителните белези на това общество „срещу което се говори навсякъде„.

2. И понеже всички вярват, че аз съм в състояние да отговоря най-ясно на тези въпроси (бивайки един от първите, на когото е дадено това име и човека към когото останалите трябва да се обръщат) аз бях призован по всякакъв начин и с най-голяма ревност да направя това. Най-накрая аз дадох своето съгласие поради продължителите молби както на приятели така и на врагове; и сега давам най-честния отчет, който съм в състояние да дам в присъствието на Господа и Съдията на небето и земята за принципите и практиките, по които тези, които са наричани методисти се отличават от останалите хора. Има още

Обръщение към духовниците


ОБРЪЩЕНИЕ КАМ ДУХОВНИЦИТЕ

от Джон Уесли

wesley.jpg

БРАТЯ И БАЩИ, НЕКА да не бъде прието като нахалство, суета или дързост това, че някой който е на малка почит в църквата си позволява да се обърне по такъв начин към едно тяло от хора, към мнозина от които той храни най-голямо уважение. Но аз дължа още по-голямо уважение на Този, Който вярвам, че изисква това от моите ръце; към великия Епископ на душите ни, пред Когото скоро и Вие и аз ще трябва да дадем отчет за службата си. Това е дълг, който аз дължа на любовта, на истинската, неподправена загриженост да изявя това, което от дълго време стои като бреме на сърцето ми. И дано Бога на любовта да Ви направи способни да четете тези редове със същия дух, с който те са написани! За непредубедения читател бързо ще стане явно, че аз не говоря с дух на гняв или омраза. Добре зная, че човешкият гняв не върши Божията воля. Още по-малко аз бих казал и една дума с презрение; дух справедливо омразен и на Бога и на хората. Никое от тези не може да принадлежи на честната, нежна любов, която е мотивът за това, с което сега се захващам. С този дух аз желая да хвърля хляба си по водите; доволно ще е ако след много дни той се върне при мен. Има още

Следствието доказано


СЛЕДСТВИЕТО ДОКАЗАНО

отговор на Джон Уесли към Огастъс Топейди

wesley1.jpg

1. Г-Н. ТОПЛЕЙДИ, един млад, смел човек наскоро публикува памфлет, част от който завършва със следните думи:
Обобщението на всичко казано е следното: Нека да предположим, че един от двадесет са избрани; деветнадесет от двадесет са осъдени. Избраните ще бъдат спасени независимо какво желаят: Осъдените ще бъдат унищожени независимо какво правят.
2. Поради тази причина се надигна огромен протест твърдящ, че това не е честно представяне на случая; и енергично се твърдеше, че такова учение не следва от доктрината за абсолютното предопределение. Има още

За предопределението


ПРОПОВЕД 50 ЗА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО

от Джон Уесли

wesley2.jpg

Които предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, а които предопредели тях и призова, а които призова тях и оправда, а които оправда тях и прослави. (Римл. 8:29-30)

1. Нашия любезният ни брат Павел, казва св. Петър, според дадената му мъдрост ви е писал; както и пише във всичките си послания, относно тези неща; в които има някои неща трудни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите Писания за своя погибел (2 Петър 3:15-16). Има още

За Божието провидение


ПРОПОВЕД 67

ЗА  БОЖИЕТО ПРОВИДЕНИЕ

от Джон Уесли

wesley3.jpg

На вас и космите на главите ви са преброени (Лука 12:7)

1. Учението за Божието провидение е било приемано от мъдрите хора през всички епохи. В него са вярвали мнозина от известните езичници, не само от философите, но също така оратори и поети. Безбройни са свидетелствата за него пръснати из техните писания, които са в съгласие с известното изказване на Цицерон: Всички неща, всички събития в този свят се ръководят от Бога (Deorum moderamine cuncta geri). Можем да приведем цял куп свидетелства, за да потвърдим това и би ни било безкрайно трудно да го отречем. Има още

Що е то Арминнианин


ВЪПРОСЪТ ЩО Е ТО АРМИНИАНИН
OTГОВОР НА  ЕДИН, КОЙТО ОБИЧА СВОБОДНАТА БЛАГОДАТ

от Джон Уесли

wesley4.jpg

1. Да кажеш Този човек е арминианин оказва на мнозина същият ефект както ако кажеш: „Това е едно бясно куче“. Това изведнъж ги хвърля в ужас. Те бягат от него с всички сила; и трудно се спират от своя бяг освен, за да хвърлят камък по ужасяващото и злонамерено животно. Има още

От твоята собствена уста


ДИАЛОГ МЕЖДУ ЕДИН ЗАЩИТНИК НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО И НЕГОВИЯ ПРИЯТЕЛ

От твоята собствена уста!

wesley5.jpg

Към всички вярващи в предопределението.
1. Беше ми предадено, че някои от Вас казвали, че настоящите цитати не са верни; че някои думи не принадлежат на посочените автори; други, че не са казани в този смисъл и че нито самите Вие, нито някой друг защитник на предопределението е казвал или би казал такива неща.
2. Приятели мои, авторите, които цитирам тук са добре познати и Вие можете да прочетете думите им със собствените си очи. И Вие, които ги четете признайте пред собствената си съвест, че те са казани точно в този смисъл, а не в някой друг т.е, че този техен смисъл е подкрепян от целите съчинения, от които те са взети. Има още

Свободна благодат


СВОБОДНА БЛАГОДАТ

от Джон Уесли

Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? (Римляни 8:32)

Към читателя: Нищо по-малко от най-твърдото убеждение, не само, че това, което предлагаме тук е истината в Христа Исуса, но и че аз съм  абсолютно задължен да изявя тази истина пред целия свят не може да ме накара открито да се противопоставя на вижданията на тези, които почитам заради тяхната работа; в краката на които може би ще се намеря в деня на нашия Господ Исус! Има още

Джон Уесли – биография


 Биография на Джон Уесли

от Чарлс Зауер

wesley7.jpg

Въведение
Павел, Августин, Лутер и Уесли – тези четири имена изреждат мнозина,когато бъдат запитани кои са най-значителните християнски водачи след Исус.Във всяка подобна листа може да се открие името на Джон Уесли.

Има още