Сюжети: наративната рамка на християнското поклонение


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

В своите традиции (оттук неговата „католичност”, неговата универсалност)[1] историческото християнско поклонение отразява един основен сюжет или разказ, чийто център е божието благодатно примирение на всичко със Себе Си (Колосяни 1:20). Мнозина са отбелязвали, че историческото християнско поклонение приканва общността в една история състояща се от 4 действия: Има още

Поклонението ни възстановява


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Формиращото християнско поклонение чертае една картина на Господната красота – и едно видение за шалом-а, който Той желае за творението – по начин, който пленява въображението ни. Ако действаме в съответствие с това, за което копнеем и ако копнеем за това, което е пленило въображението ни тогава реформиращото християнско поклонение трябва да плени въображението ни. Това означава, че християнското поклонение трябва да ни срещне като естетически творения, които са повече докоснати отколкото убеждавани. Въображението ни е един естетичен орган. Сърцата ни са струни на инструменти, на които свирят историите, поезията, образите и метафорите. Ние тактуваме с естетическите си нозе в ритъма на барабаните, които чуваме във въображението си. Както отбелязахме в глава 1 Антоан дьо сент Екзюпери улавя това добре: „Ако искаш да построиш кораб не карай хората да събират дърва и не им възлагай задачи и работа, а ги научи да копнеят за безбрежността на морето.” Има още

Поклонението ни характер-изира


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Всяка литургия, казваме ние, е ориентирана към някакъв telos – едно подразбиращо се видение за добруване, което се открива в ритуалите. Хората формирани посредством подобни литургии след това се превръщат в хора, които се стремят към и желаят тази цел. Затова ако без да мислим се потапяме в литургиите на консумеризма след време ще „научим,” че целта на човешкия живот е придобиване и консумиране. „Каква е основната цел на човека?” пита консумеристкия катехизис. „Да събира притежания с илюзията, че ще им се наслаждава завинаги.” Или, ако се потопим в това, което Августин описва като „светски ритуали” от различните места на „земния град” ще бъдем формирани така, че да търсим властта като наш telos и да живеем по съответния начин. Има още

Да схванем евангелието със сърцето си


КОЯ Е ТВОЯТА ИСТОРИЯ?

Историята на формиращото християнско поклонение

Да схванем евангелието със сърцето си

9781587433801Поклонението е сърцето на ученичеството стига да включва изпълнени с Духа практики, които сграбчват вътрешния ви свят, пренастройват сърцето и завладяват въображението ви. Понеже ние сме литургични животни и трябва да разпознаваме съперничещите литургии, които се борят за сърцата ни и след това да се посветим на правилно насочената литургия на християнското поклонение както един пренаствойващ и рехабилитиращ проект. Ако сте човек, който отговаря за воденето на Божия народ в поклонение изискванията към вас са още по-големи: всеки пастир и старейшина е натоварен с отговорността да се грижи за душите и сърцата на хората като подготвя и води поклонение, което изпълнява тази формираща задача. Има още

Духът ни среща там, където сме – завършена


от Джеймс К А Смит

9781587433801

Гладни сърца и заучени вкусове: рехабилитация на нашия глад

Жилище на Духа

Чие поклонение? Кое действие?

От Изразяване към реформиране

Формите са от знначение

Формите са от значение


от Джеймс К А Смит

9781587433801Това поражда една контраинтуитивна хипотеза: до степента, в която ние възстановяваме едно библейско усещане за първичността на божиите действия в поклонението ние възстановяваме и едно оценяване на значението на формите на поклонение. Наричам я „контраинтуитивна” понеже вероятно свързваме литургичният формализъм с вида ритуализъм, който реформаторите поставяли под въпрос. Но именно понеже имаме едно дълбоко усещане за Божието тринитарно присъствие и действие в поклонението ние трябва да внимаваме – и да бъдем съзнателни за – формите на нашето поклонение и по конкретно как Духът ни дарява с форми на поклонение, които ни срещат като въплътени създания, каквито сме. Когато осъзнаем, че поклонението е свързано и с формиране ще започнем да оценяваме защо формите са от значение. Практиките, в които се потапяме в християнското поклонение са божият начин за пренасочване на нашите любови към царството, така че ние трябва да бъдем съзнателни за Историята, която тези практики разказват. Има още

От изразяване към реформиране


от Джеймс К А Смит

9781587433801Нашето разбиране за това кой е активен в поклонението трябва фундаментално да предизвика една друга широко разпространена погрешна идея, която вероятно също така определя начина, по който чуваме думата „поклонение.” Когато негласно приемаме, че ние сме основните действащи лица в поклонението ние приемаме и че поклонението е в основата си едно действие на изразяване. Това е и причината днес ние да свеждаме поклонението до песните, които пеем когато се събираме, времето в което ние изразяваме себе си. Ние мислим за поклонението най-вече в една рамка отдолу нагоре, като начин ние да изразим нашата хвала и да покажем посвещението си – сякаш поклонението ни събира, за да се представим пред Бога като пред „публика от един.” Когато мислим за поклонението по този начин ние също така приемаме, че най-важната характеристика на нашето поклонение е то да бъде искрено. Ако поклонението е израз на нашето преклонение пред Бога тогава последното нещо, което бихме искали е да сме лицемерни: нашето изразяване трябва да бъде честно, истинско, ново, искрено, „автентично.” Има още

Чие поклонение? кое действие?


от Джеймс К А Смит

9781587433801За съжаление идеята, че поклонението е сърцето на ученичеството може да бъде разбрана погрешно понеже нашите работни дефиниции за поклонение са твърде тесни и редукционистки. Когато чуваме думата „поклонение” 90% от нас вероятно си мислят за „музика” или за „музикалната служба,” която предхожда проповедта („поучението”). В резултат на това ние сме склонни да мислим за поклонението основно като за нещо, което ние правим. Затова ако искаме да разберем правилно как и защо поклонението е сърцето на ученичеството, ние трябва да разширим, разпънем и, често казано, да коригираме своето разбиране за поклонение. Правейки това ние ще си припомним мъдростта, която модерната църква е забравила. В този смисъл аз се надявам, че вие може да откриете един освобождаващ смисъл прегръщайки литургията. Има още

Жилища на Духа


от Джеймс К А Смит

9781587433801Има една стара проповедническа шега, която вероятно сте чували и преди. Едно село било заплашено от надигащи се води. Там живеел посветен християнин, който бил убеден, че Бог ще му дойде на помощ и ще го спаси от бедствието. Когато водата достигнала до колене неговите съселяни започнали да напускат селото с гребни лодки и го увещавали: „Влизай вътре! Ние ще те спасим.” „Не, не, аз ще се оправя,” отговорил човекът. „Бог ще ме спаси.” Учудени приятелите му продължили да гребат.

Водата продължила да се почаква и започнала да тече през прозорците. Нашият посветен християнин, объркан, но все още твърдо уверен в очакванията си,  изгребвал водата от стаята си когато чул шум от моторница. „Хайде, влизай,” извикал неговият спасител. „Тук сме, за да те спасим.” „Не се грижете за това,” казал човекът, задъхан от изгребването. „Аз съм добре. Бог ще ме спаси.” Човекът с лодката настоявал, но напразно. Има още

Гладни сърца и заучени вкусове: рехабилитация на нашия глад


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Казахме, че сърцата ни приличат на екзистенциални компаси и въплътени фарове водещи ни към дома: нашите любови са магнетично привличани към някакъв север, за който сърцата ни са били калибрирани. Нашите действия и поведение – всъщност целият ни начин на живот – е иззет от нас чрез това привличане към някакво видение за добрият живот. По този начин литургиите се оказват калибриращи технологии. Те обучават нашите любови като ги насочват към определен telos. Но не всички литургии са еднакви: някои от тях де-калибрират сърцата ни задавайки им курс към псевдо или съперничещ север. Поправката на нашите дезориентирани сърдечни компаси изисква рекалибриране. Ако любовите ни могат да са погрешно насочени от светските литургии вярно е също, че сърцата ни трябва да бъдат пренасочени (рекалибрирани) от контралитургии – въплътени, общностни практики, които са „заредени” с благовестието и насочени към Бога и Неговото царство. Има още

Глава 2 – Може би не обичаш това, което мислиш – завършена


9781587433801

от Джеймс К.А. Смит

1. Две кинематографски представи за желанията

2. Под радара: нашите подсъзнателни любови

3. Практики на апокалипсиса: разпознаване на съперничещите литургии

4. Как да четем светските литургии: екзегетика на евангелието на потреблението

5. Направете литургична проверка на живота си

Направете литургична проверка на живота си


от Джеймс К.А. Смит

9781587433801

Сега, разбира се, нищо от това не ни е казвано когато отиваме в мола. Нито едно от тези послания не е напечатано на гърба на касовата бележка от Gap. Starbucks не украсява чашите си с лозунга: „Пазарувам следователно съществувам.” Всъщност, точно обратното, Starbucks ни кани да се присъединим за кратко към неговият собствен литургичен ритъм: „Намерете спокойствие в ритуалите,” казва ни той. Идеята е, че посланията на едно консуматорско евангелие повече се заучават отколкото се мислят. Идеите са водени от практики, а не разпространявани чрез послания. Същото важи и за други културни литургии. Списъкът на подобни „светски” литургии е твърде контекстуален и ще се различава не само от страна до страна, а и от поколение до поколение. Това е причината пастирите да трябва да бъдат етнографи, които помагат на своите общества да „направят екзегатика” на своите локални литургии. Има още

Как да четем светските литургии: екзегетика на евангелието на потреблението


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

„Литургия,” в смисъла, в който аз използвам думата, е съкратен израз отнасящ се за тези ритуали, които са заредени с крайната История за това, кои сме ние и защо сме създадени. Те носят в себе си един вид крайна ориентация. Ако се върнем към метафората използвана по-горе, можем да мислим за тях като за технологии за калибриране: те насочват сърцата ни. Но когато тези литургии са разстроени, насочени към съперничещи царства, те ни отдалечават от вярната посока, която е Христос. Нашите любови и копнежи биват погрешно насочени не понеже сме били заблудени от лоши идеи, а понеже сме се потопили в де-формиращи  литургии без да съзнаваме това. В резултат ние абсорбираме една много различна История за telos-a на човешките същества и нормите за тяхното добруване. Ние започваме да живеем стремейки се към едно съперничещо разбиране за добрият живот. Има още

Практика на апокалипсиса: разпознаване на съперничещите литургии


от Джеймс Смит

9781587433801Едно християнско ученичество, което желае да бъде формиращо и съзнателно трябва да внимава за всички съперничещи формиращи сили, в които се потапяме. Това има два ключови аспекта. Първо, както се опитах да покажа в глава 1, ние трябва да започнем да виждаме човека цялостно. Трябва да разберем силата и значимостта на прединтелектуалните аспекти на това кои сме ние. Трябва да осъзнаем значимостта на адаптивното подсъзнание, което ръководи действията ни. Второ, тогава ние ще започнем да виждаме културните практики като литургии – и може би ще се събудим  за тяхната (де)формираща сила. Това означава да погледнем още веднъж на всички предполагаемо неутрални и добри културни институции и ритуали – нещата, които ние правим – и да видим тяхната формираща, дори литургична сила – тяхната способност да оказват въздействия върху нас. Има още

Под радара: нашите подсъзнателни любови


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Видяхме, че любовта е навик. Това означава, че нашата любов е като втора природа: тя ни насочва и води, често оставайки под радара на нашето осъзнаване, подобно на дишането или мигането. Това означава още, че нашите любови придобиват определена посока и ориентация понеже ние сме се потопили през времето в практики и ритуали – това, което ние нарекохме „литургии” – които ефективно и интуитивно са обучавали нашите желания. По този начин точно както самите ни навици са подсъзнателни – действащи без да съзнаваме това – и самият процес на тяхното усвояване е неосъзнат и скрит. Това е особено вярно в случите, в които ние не осъзнаваме културните практики като литургии – когато не разбираме, че това не са просто неща, които правим, а неща, които правят нещо на самите нас. Има още

Подвижни картини: две кинематографски представи за желанията


МОЖЕ БИ НЕ ОБИЧАШ ТОВА, КОЕТО СИ МИСЛИШ

Да се научим да четем „светските” литургии

9781587433801Какво искаш? Това, както видяхме, е въпросът. Това е първият и фундаментален въпрос на ученичетсвото, понеже вие сте това, което обичате. Но скрито под това наблюденмие е едно неудобно осъзнаване: може би не обичате това, което си мислите. Има още

Ти си това, което обичаш – глава 1 завършена


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Какво искаш

Силата на навика

Древна мъдрост за съвременни християни

Ориентиране на желанията: стремежът да бъдеш човек

Един еротичен компас: любовта е навик

Калибриране на сърцето: любовта изисква практика

Ти си това, на което се покланяш

Ти си това, на което се покланяш


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Ако вие сте това, което обичате и крайната ви любов се формира и е насочвана от потапянето ви в практики и културни ритуали, тогава подобни практики фундаментално формират живота ви. На карта тук е заложена собствената ви идентичност, фундаменталната ви вярност, централните ви убеждения и копнежи, които формират както вашето себеразбиране така и начинът ви на живот. С други думи това съревнование на културни практики е борба за сърцето ви – центърът на човешката личност създадено за Бога, както ни напомня Августин. По-конкретно при формирането на вашите любови на карта са заложени вашата религиозна и духовна идентичност, която се изразява не само в това, което мислите или вярвате, а в това, което правите – и в това, което тези практики причиняват на вас. Има още

Калибриране на сърцето: любовта изкисва практика


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Накратко, ако вие сте това, което обичате и любовта е навик, тогава ученичеството представлява пренареждане на вашите любови. Това значи, че ученичеството е повече въпрос на реформация отколкото на събиране на информация. Учението, което е фундаментално за християнското формиране е любовно и еротично, въпрос на „насочване” на нашите любови, на ориентиране на копнежът ни към Бога и към това, което Бог желае за Своето творение. Ако аз съм това, което обичам и моята любов е насочена към някакъв telos –  ориентирана към някаква версия на добрият живот – тогава най-важният въпрос който трябва да си задам е: Как моята любов може да бъде насочена? Има още

Един еротичен компас: любовта е навик


от Джеймс К.А. Смит

9781587433801В този алтернативен модел на човешката личност центърът на гравитацията на нашата идентичност се намира в сърцето – в интуитивните места на нашите копнежи и желания, във вътрешните региони на kardia-та. Нашите желания ни насочват и водят към някакъв краен telos, който ние приемаме за добър живот, версията на царството, към която живеем. Да бъдеш човек означава да обичаш нещо крайно. Има още

Ориентиране на желанията: стремежът да бъдеш човек


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Да бъдеш човек означава да търсиш. Да живееш означава да потеглиш на едно несъзнателно пътешествие в посока на мечтите си. Както знаменито се изразява Блез Паскал: „Трябва да се обзаложиш. Не зависи от теб, ти вече си го направил.”[1] Не можеш да не заложиш живота си за нещо. Не може да не вървиш нанякъде. Ние се навеждаме напред, решени да спристигнем на мястото, за което копнеем. Има още

Древна мъдрост за съвременни християни


от Джеймс К. А. Смит

Древна мъдрост за съвременни християни

9781587433801Древният библейски модел за човешката личност е точно необходимата рецепта за една църква, която е налапала примамката на съвременното виждане за човека като мислещо същество. Както обичаше да казва Робърт Уебър бъдещето на църквата е древно: християнската мъдрост за постмодерния свят може да бъде открита в едно завръщане към древните гласове, които никога не са ставали плячка на съвременния редукционизъм. Помислете например за работата на св. Августин, един философ богослов и епископ в северна Африка през 5 век, който осъзнал холистичната картина за човешката личност рано в своя живот в църквата. В началните параграфи на своите „Изповеди” – неговата духовна автобиография написана под формата на молитва – Августин посочва епицентъра на човешката идентичност: „Ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни докато не намери в тебе покой.[1]” В това кратко изречение е събрана мъдрост, която може радикално да промени нашият подход към поклонение, ученичество и християнско изграждане. От това кратко прозрение могат да бъдат изведени няколко прозрения. Има още

Силата на навика


от Джеймс К. А. Смит

Силата на навика 

9781587433801Усещали ли сте някога несъответствие между това, което знаете и това, което правите? Откривали ли сте, че новото знание и информация не водят до нов начин на живот? Преживявали ли сте необичайно просвещаваща проповед в неделя, след която сте се събуждали в понеделник с подновена решителност и убеждение, само за да се провалите до вторник вечер? Вие сте гладни за знание, жадувате да пиете от библейските идеи, копеете за христоподобие и все пак цялото това знание изглежда не се пренася върху начина ви на живот. Изглежда не можем да достигнем до святост чрез мислене. Защо е така? Дали забравяте нещо? Има ли още някакво знание, което не сте научили? Или понеже не сте мислели достатъчно задълбочено? Има още

Какво искаш?


от Джеймс К. А. Смит

Глава 1

ТИ СИ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАШ

да се покланяш е човешко

9781587433801Какво искаш?

Това е въпросът. Това е първият, последният и най-фундаменталният въпрос на християнското ученичество. В евангелието според Йоан това е въпросът, който Исус поставя на тези, които желаят да го следват. Когато двама кандидат-ученици запалени от ентусиазма на Йоан Кръстител понечват да го последват, Исус се обръща към тях и  многозначително пита: „Какво искате?“ (Йоан 1:38).

Това е въпросът, скрит зад почти всеки друг въпрос, който Исус задава и на нас. „Ще ме последваш ли?“ е другата версия на „Какво искаш?“ както и фундаменталният въпрос, който Исус задава на своя провалил се ученик Петър: „Обичаш ли ме?“ (Йоан 21:16). Има още