Да учим наизуст


Учете децата си добре

Да учим наизуст

от Джеймс К А Смит

9781587433801Израстнах в Ембро, малко селце в югозападен Онтария. Ембро беше толкова малко, че не нямахме дори един светофар необходим за придобиване статута на малко градче. Подобно на мнозина други, които са израснали в конкретна обстановка познавах Ембро като петте си пръста – може да се каже, че го знаех наизуст. Но начинът, по който познавах Ембро е показателен за начина, по който мислим за преподаването и ученето „наизуст”. Има още

Пази сърцето си – завършен


97815874338011. Литургиите на дома

2. Литургични уроци за домостроителство -1

3. Литургични уроци за домостроителство -2

4. Литургични уроци за домостроителство – 3

5. Пазете сърцата си

6. Да изграждаме катедрали в домовете си

Да изграждаме катедрали в домовете си


от Джеймс К. А. Смит

В своята книга Communities of Practice Етани Венгър разказва една история за двама каменоделци. Всеки е попитан какво прави. Единият отговорил: „Оформям този камък в съвършен квадрат”. Вторият казал: „Строя катедрала”.[1]

Мога да си представя как първия каменоделец се замисля за миг върху отговорът на втория и след това си казва: „Точно така. Бях забравил. Ние строим катедрала”. Има още

Пазете сърцата си


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Образът на семейство съставено то деца и родители винаги е бил неясен за мен. Разбира се, той представата за семейство, в чийто център са майката и бащата и около които като сателити обикалят децата, а всички заедно служат като една от основните обществени единици. (Част от тъжното положение на нашата епоха е, че една такава картина днес се смята за старомодна и остаряла.) Но като израснал по времето на студената война и формиран от филми като „Червена зора” за мен идеята за подобно семейство също така носи конотациите на бомбено убежище или бетонен бункер, една крепост, която ни защитава от опасностите на злия свят. Има още

Литургични уроци за домостроители – 3


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Едно мълчаливо разбиране за семейството и дома е изказано в кръщението както и в брачните церемонии. В тези ритуали ние се учим как да бъдем семейство дори ако не винаги мислим за това съзнателно. Когато посетите сватбата на своя братовчед, след това на своя съквартирант и след това на племенника си вие абсорбирате „под радара” едно разбиране за това какво трябва да представлява семейството – точно както сте научили какво става когато дърпате котката за опашката. Това също е част от нашето потапяне в културата където трябва да култивираме нашите културни „апокалиптични” способности да четем с разбиране културните сватбени литургии. Има още

Литургични уроци за домостроители – 2


от Джеймс К А Смит

9781587433801Заветът ни свързва заедно като една общност, един „град” (полис, както казвали гърците – един вид „република”). Ако ние сме една нова форма на полиса ние сме и нова форма на семейството, „Божието семейство” (Еф. 2:19). В Божието семейство има релативизиране на кръвната връзка. Нашите обещания в кръщението – както родители и като общност – показват, че „семейството” не е просто една затворена единица, на която хората често се покланят като на идол. Ако християнските общности наистина желаят да живеят значимостта на своето кръщение те ще трябва да станат общности, в които кръвните родствени връзки са подчинени на кръвта на Христос.[1] Има още

Литургични уроци за домостроители – 1


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801В поклонението ние се учим на нива, които не винаги осъзнаваме. Практиката на християнското поклонение носи библейски истини, които понякога могат да бъдат повече уловени отколкото осмислени. Те показват какво Бог желае за нас по начини, които могат да бъдат по-силни от обясненията. В църковното поклонение са втъкани важни практики за това какви са благоденстващите домове и семейства. По-ясното им разбиране може да ни даде мъдрост за това как да построим литургично домовете си. Нека да разгледаме две силни картини на покланящи се домове: кръщение и брак. Има още

Литургиите на дома


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Ние го обичаме понеже Той пръв ни е обикнал” (1 Йоан 4:19). Тази истина е освежаващото напомняне на това, което описвам: моделът на човешките същества като обичащи и видението за ученичество, което произлиза от него. Божествената инициатива на любовта към нас – дори ако сме врагове (Римл. 5:8-10) – е първата благодат, която едновременно прави възможна и възбужда нашата любов. И обърнете внимание, че забележителното, красиво твърдение на Йоан не е просто, че ние обичаме Бога понеже Той първи ни е обикнал, а че ние обичаме понеже Той първи ни е обикнал. Дори дезориентираните ни любови свидетелстват за факта, че сме създадени по Божия образ. Има още

Коя е твоята история – завършена


от Джеймс К А Смит

9781587433801

1. Да схванем евангелието със сърцата си

2. Поклонението ни характер-изира

3. Поклонението ни възстановява

4. Сюжети: наративната рамка на християнското поклонение

5. Интерлюдия: някои трудни въпроси

6. Дарът на изповедта

Дарът на изповедта


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

Нека да дам един пример: практиката на изповедта и увереността, че ни е простено. Това е само една част от цялостната история разказвана в християнското поклонение, но тя може да покаже какво е заложено на карта когато пропускаме елементи от тази история в поклонението. Има още

Интерлюдия: някои трудни въпроси


9781587433801от Джеймс Смит

Какво обаче става ако общностното поклонение не изглежда по този начин? Ако не можете да видите нищо, което да се приближава до този наративен сюжет в неделните събирания в метната си църква? Е, с известен страх и трепет, аз ще кажа три неща. Има още

Сюжети: наративната рамка на християнското поклонение


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

В своите традиции (оттук неговата „католичност”, неговата универсалност)[1] историческото християнско поклонение отразява един основен сюжет или разказ, чийто център е божието благодатно примирение на всичко със Себе Си (Колосяни 1:20). Мнозина са отбелязвали, че историческото християнско поклонение приканва общността в една история състояща се от 4 действия: Има още

Поклонението ни възстановява


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Формиращото християнско поклонение чертае една картина на Господната красота – и едно видение за шалом-а, който Той желае за творението – по начин, който пленява въображението ни. Ако действаме в съответствие с това, за което копнеем и ако копнеем за това, което е пленило въображението ни тогава реформиращото християнско поклонение трябва да плени въображението ни. Това означава, че християнското поклонение трябва да ни срещне като естетически творения, които са повече докоснати отколкото убеждавани. Въображението ни е един естетичен орган. Сърцата ни са струни на инструменти, на които свирят историите, поезията, образите и метафорите. Ние тактуваме с естетическите си нозе в ритъма на барабаните, които чуваме във въображението си. Както отбелязахме в глава 1 Антоан дьо сент Екзюпери улавя това добре: „Ако искаш да построиш кораб не карай хората да събират дърва и не им възлагай задачи и работа, а ги научи да копнеят за безбрежността на морето.” Има още

Поклонението ни характер-изира


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Всяка литургия, казваме ние, е ориентирана към някакъв telos – едно подразбиращо се видение за добруване, което се открива в ритуалите. Хората формирани посредством подобни литургии след това се превръщат в хора, които се стремят към и желаят тази цел. Затова ако без да мислим се потапяме в литургиите на консумеризма след време ще „научим,” че целта на човешкия живот е придобиване и консумиране. „Каква е основната цел на човека?” пита консумеристкия катехизис. „Да събира притежания с илюзията, че ще им се наслаждава завинаги.” Или, ако се потопим в това, което Августин описва като „светски ритуали” от различните места на „земния град” ще бъдем формирани така, че да търсим властта като наш telos и да живеем по съответния начин. Има още

Да схванем евангелието със сърцето си


КОЯ Е ТВОЯТА ИСТОРИЯ?

Историята на формиращото християнско поклонение

Да схванем евангелието със сърцето си

9781587433801Поклонението е сърцето на ученичеството стига да включва изпълнени с Духа практики, които сграбчват вътрешния ви свят, пренастройват сърцето и завладяват въображението ви. Понеже ние сме литургични животни и трябва да разпознаваме съперничещите литургии, които се борят за сърцата ни и след това да се посветим на правилно насочената литургия на християнското поклонение както един пренаствойващ и рехабилитиращ проект. Ако сте човек, който отговаря за воденето на Божия народ в поклонение изискванията към вас са още по-големи: всеки пастир и старейшина е натоварен с отговорността да се грижи за душите и сърцата на хората като подготвя и води поклонение, което изпълнява тази формираща задача. Има още

Духът ни среща там, където сме – завършена


от Джеймс К А Смит

9781587433801

Гладни сърца и заучени вкусове: рехабилитация на нашия глад

Жилище на Духа

Чие поклонение? Кое действие?

От Изразяване към реформиране

Формите са от знначение

Формите са от значение


от Джеймс К А Смит

9781587433801Това поражда една контраинтуитивна хипотеза: до степента, в която ние възстановяваме едно библейско усещане за първичността на божиите действия в поклонението ние възстановяваме и едно оценяване на значението на формите на поклонение. Наричам я „контраинтуитивна” понеже вероятно свързваме литургичният формализъм с вида ритуализъм, който реформаторите поставяли под въпрос. Но именно понеже имаме едно дълбоко усещане за Божието тринитарно присъствие и действие в поклонението ние трябва да внимаваме – и да бъдем съзнателни за – формите на нашето поклонение и по конкретно как Духът ни дарява с форми на поклонение, които ни срещат като въплътени създания, каквито сме. Когато осъзнаем, че поклонението е свързано и с формиране ще започнем да оценяваме защо формите са от значение. Практиките, в които се потапяме в християнското поклонение са божият начин за пренасочване на нашите любови към царството, така че ние трябва да бъдем съзнателни за Историята, която тези практики разказват. Има още

От изразяване към реформиране


от Джеймс К А Смит

9781587433801Нашето разбиране за това кой е активен в поклонението трябва фундаментално да предизвика една друга широко разпространена погрешна идея, която вероятно също така определя начина, по който чуваме думата „поклонение.” Когато негласно приемаме, че ние сме основните действащи лица в поклонението ние приемаме и че поклонението е в основата си едно действие на изразяване. Това е и причината днес ние да свеждаме поклонението до песните, които пеем когато се събираме, времето в което ние изразяваме себе си. Ние мислим за поклонението най-вече в една рамка отдолу нагоре, като начин ние да изразим нашата хвала и да покажем посвещението си – сякаш поклонението ни събира, за да се представим пред Бога като пред „публика от един.” Когато мислим за поклонението по този начин ние също така приемаме, че най-важната характеристика на нашето поклонение е то да бъде искрено. Ако поклонението е израз на нашето преклонение пред Бога тогава последното нещо, което бихме искали е да сме лицемерни: нашето изразяване трябва да бъде честно, истинско, ново, искрено, „автентично.” Има още

Чие поклонение? кое действие?


от Джеймс К А Смит

9781587433801За съжаление идеята, че поклонението е сърцето на ученичеството може да бъде разбрана погрешно понеже нашите работни дефиниции за поклонение са твърде тесни и редукционистки. Когато чуваме думата „поклонение” 90% от нас вероятно си мислят за „музика” или за „музикалната служба,” която предхожда проповедта („поучението”). В резултат на това ние сме склонни да мислим за поклонението основно като за нещо, което ние правим. Затова ако искаме да разберем правилно как и защо поклонението е сърцето на ученичеството, ние трябва да разширим, разпънем и, често казано, да коригираме своето разбиране за поклонение. Правейки това ние ще си припомним мъдростта, която модерната църква е забравила. В този смисъл аз се надявам, че вие може да откриете един освобождаващ смисъл прегръщайки литургията. Има още

Жилища на Духа


от Джеймс К А Смит

9781587433801Има една стара проповедническа шега, която вероятно сте чували и преди. Едно село било заплашено от надигащи се води. Там живеел посветен християнин, който бил убеден, че Бог ще му дойде на помощ и ще го спаси от бедствието. Когато водата достигнала до колене неговите съселяни започнали да напускат селото с гребни лодки и го увещавали: „Влизай вътре! Ние ще те спасим.” „Не, не, аз ще се оправя,” отговорил човекът. „Бог ще ме спаси.” Учудени приятелите му продължили да гребат.

Водата продължила да се почаква и започнала да тече през прозорците. Нашият посветен християнин, объркан, но все още твърдо уверен в очакванията си,  изгребвал водата от стаята си когато чул шум от моторница. „Хайде, влизай,” извикал неговият спасител. „Тук сме, за да те спасим.” „Не се грижете за това,” казал човекът, задъхан от изгребването. „Аз съм добре. Бог ще ме спаси.” Човекът с лодката настоявал, но напразно. Има още

Гладни сърца и заучени вкусове: рехабилитация на нашия глад


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Казахме, че сърцата ни приличат на екзистенциални компаси и въплътени фарове водещи ни към дома: нашите любови са магнетично привличани към някакъв север, за който сърцата ни са били калибрирани. Нашите действия и поведение – всъщност целият ни начин на живот – е иззет от нас чрез това привличане към някакво видение за добрият живот. По този начин литургиите се оказват калибриращи технологии. Те обучават нашите любови като ги насочват към определен telos. Но не всички литургии са еднакви: някои от тях де-калибрират сърцата ни задавайки им курс към псевдо или съперничещ север. Поправката на нашите дезориентирани сърдечни компаси изисква рекалибриране. Ако любовите ни могат да са погрешно насочени от светските литургии вярно е също, че сърцата ни трябва да бъдат пренасочени (рекалибрирани) от контралитургии – въплътени, общностни практики, които са „заредени” с благовестието и насочени към Бога и Неговото царство. Има още

Глава 2 – Може би не обичаш това, което мислиш – завършена


9781587433801

от Джеймс К.А. Смит

1. Две кинематографски представи за желанията

2. Под радара: нашите подсъзнателни любови

3. Практики на апокалипсиса: разпознаване на съперничещите литургии

4. Как да четем светските литургии: екзегетика на евангелието на потреблението

5. Направете литургична проверка на живота си

Направете литургична проверка на живота си


от Джеймс К.А. Смит

9781587433801

Сега, разбира се, нищо от това не ни е казвано когато отиваме в мола. Нито едно от тези послания не е напечатано на гърба на касовата бележка от Gap. Starbucks не украсява чашите си с лозунга: „Пазарувам следователно съществувам.” Всъщност, точно обратното, Starbucks ни кани да се присъединим за кратко към неговият собствен литургичен ритъм: „Намерете спокойствие в ритуалите,” казва ни той. Идеята е, че посланията на едно консуматорско евангелие повече се заучават отколкото се мислят. Идеите са водени от практики, а не разпространявани чрез послания. Същото важи и за други културни литургии. Списъкът на подобни „светски” литургии е твърде контекстуален и ще се различава не само от страна до страна, а и от поколение до поколение. Това е причината пастирите да трябва да бъдат етнографи, които помагат на своите общества да „направят екзегатика” на своите локални литургии. Има още

Как да четем светските литургии: екзегетика на евангелието на потреблението


9781587433801

от Джеймс К. А. Смит

„Литургия,” в смисъла, в който аз използвам думата, е съкратен израз отнасящ се за тези ритуали, които са заредени с крайната История за това, кои сме ние и защо сме създадени. Те носят в себе си един вид крайна ориентация. Ако се върнем към метафората използвана по-горе, можем да мислим за тях като за технологии за калибриране: те насочват сърцата ни. Но когато тези литургии са разстроени, насочени към съперничещи царства, те ни отдалечават от вярната посока, която е Христос. Нашите любови и копнежи биват погрешно насочени не понеже сме били заблудени от лоши идеи, а понеже сме се потопили в де-формиращи  литургии без да съзнаваме това. В резултат ние абсорбираме една много различна История за telos-a на човешките същества и нормите за тяхното добруване. Ние започваме да живеем стремейки се към едно съперничещо разбиране за добрият живот. Има още

Практика на апокалипсиса: разпознаване на съперничещите литургии


от Джеймс Смит

9781587433801Едно християнско ученичество, което желае да бъде формиращо и съзнателно трябва да внимава за всички съперничещи формиращи сили, в които се потапяме. Това има два ключови аспекта. Първо, както се опитах да покажа в глава 1, ние трябва да започнем да виждаме човека цялостно. Трябва да разберем силата и значимостта на прединтелектуалните аспекти на това кои сме ние. Трябва да осъзнаем значимостта на адаптивното подсъзнание, което ръководи действията ни. Второ, тогава ние ще започнем да виждаме културните практики като литургии – и може би ще се събудим  за тяхната (де)формираща сила. Това означава да погледнем още веднъж на всички предполагаемо неутрални и добри културни институции и ритуали – нещата, които ние правим – и да видим тяхната формираща, дори литургична сила – тяхната способност да оказват въздействия върху нас. Има още

Под радара: нашите подсъзнателни любови


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Видяхме, че любовта е навик. Това означава, че нашата любов е като втора природа: тя ни насочва и води, често оставайки под радара на нашето осъзнаване, подобно на дишането или мигането. Това означава още, че нашите любови придобиват определена посока и ориентация понеже ние сме се потопили през времето в практики и ритуали – това, което ние нарекохме „литургии” – които ефективно и интуитивно са обучавали нашите желания. По този начин точно както самите ни навици са подсъзнателни – действащи без да съзнаваме това – и самият процес на тяхното усвояване е неосъзнат и скрит. Това е особено вярно в случите, в които ние не осъзнаваме културните практики като литургии – когато не разбираме, че това не са просто неща, които правим, а неща, които правят нещо на самите нас. Има още

Подвижни картини: две кинематографски представи за желанията


МОЖЕ БИ НЕ ОБИЧАШ ТОВА, КОЕТО СИ МИСЛИШ

Да се научим да четем „светските” литургии

9781587433801Какво искаш? Това, както видяхме, е въпросът. Това е първият и фундаментален въпрос на ученичетсвото, понеже вие сте това, което обичате. Но скрито под това наблюденмие е едно неудобно осъзнаване: може би не обичате това, което си мислите. Има още

Ти си това, което обичаш – глава 1 завършена


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801

Какво искаш

Силата на навика

Древна мъдрост за съвременни християни

Ориентиране на желанията: стремежът да бъдеш човек

Един еротичен компас: любовта е навик

Калибриране на сърцето: любовта изисква практика

Ти си това, на което се покланяш

Ти си това, на което се покланяш


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Ако вие сте това, което обичате и крайната ви любов се формира и е насочвана от потапянето ви в практики и културни ритуали, тогава подобни практики фундаментално формират живота ви. На карта тук е заложена собствената ви идентичност, фундаменталната ви вярност, централните ви убеждения и копнежи, които формират както вашето себеразбиране така и начинът ви на живот. С други думи това съревнование на културни практики е борба за сърцето ви – центърът на човешката личност създадено за Бога, както ни напомня Августин. По-конкретно при формирането на вашите любови на карта са заложени вашата религиозна и духовна идентичност, която се изразява не само в това, което мислите или вярвате, а в това, което правите – и в това, което тези практики причиняват на вас. Има още

Калибриране на сърцето: любовта изкисва практика


от Джеймс К. А. Смит

9781587433801Накратко, ако вие сте това, което обичате и любовта е навик, тогава ученичеството представлява пренареждане на вашите любови. Това значи, че ученичеството е повече въпрос на реформация отколкото на събиране на информация. Учението, което е фундаментално за християнското формиране е любовно и еротично, въпрос на „насочване” на нашите любови, на ориентиране на копнежът ни към Бога и към това, което Бог желае за Своето творение. Ако аз съм това, което обичам и моята любов е насочена към някакъв telos –  ориентирана към някаква версия на добрият живот – тогава най-важният въпрос който трябва да си задам е: Как моята любов може да бъде насочена? Има още