Новата перспектива за Исус – 6


index

от Джеймс Дън

Опити да се преосмисли устната традиция      

Какво можем да кажем за характера на устната традиция и за устното предаване? Както посочва Е. П. Сандърс, проблемът е, че „ние не знаем как да си представим този устен период.”[1] Въпреки това проблемът е бил и бива адресиран – по-конкретно по два начина. Има още

Реклами

Новата перспектива върху Исус – 5


Глава 2

ЗАД ЕВАНГЕЛИЯТА

какво е означавало да се помни Исус в ранните дни

от Джеймс Дън

indexЕдин от най-забележителните недостатъци в търсенето на историческия Исус произлиза от факта, че то се случва в епохата на печатното слово. Гутенберг и Какстън[1] са предизвикали една революция в човешката перспектива в Европа от 16 век много по-значима от революцията свързвана с имената на Коперник и Галилей. За два века се е формирала писмената мисловна нагласа – приеманите за даденост предубеждения, че писменият текст е единственият начин, по който важни неща могат да се запазят и предават. Разбира се, все още имало велики оратори като Гладстоун и Спърджан, но техните речи и проповеди, без значение колко докосващи в момента на произнасянето им, можели да бъдат успешно „уловени” и чути от другите чрез тяхното публикуване и циркулация в писмена форма. Следователно ние на запад просто приемаме за даденост, че основата за едно сериозно обучение е способността да се чете и пише. Когато днес мислим за ученето и преподаването от миналото ние правим това с термините на четене и научни есета. Библиотеката е естественият хабитат за историка. С една дума всички ние сме деца на Гутенберг. Нашият начин да мислим за точното предаване на информация е определен от писмената парадигма. Има още

Нова перспектива за Исус – глава 1


index

ПЪРВАТА ВЯРА

от Джеймс Дън

1. Христос на вярата срещу историческия Исус

2. Влиянието на Исус

3. Така нареченият исторически Исус

Нова перспектива за Исус – 4


 

от Джеймс Дън

index

Така нареченият исторически Исус

 Основният проблем с търсенето на историческия Исус е самият термин „исторически Исус.” Той страда от раздвоение на личността. От една страна всеки, който се опита да дефинира значнеието на израза е доста ясен: „историческият Исус” е Исус конструиран от историческото изследване.[1] Това е важно: в една стриктна и точна дефиниция „историческият Исус” не е човекът, който е крачел по Галилейските хълмове; историческият Иус е това, което ние знаем за този Исус, това, което можем да реконструираме за този Исус чрез исторически средства. Както се изразява Леандър Кек: „Историческият Исус е Исус на историците не едно Kantian Ding както такова (нещо само по себе си).”[2] Има още

Нова перспектива за Исус – 3


indexВлиянието на Исус

Една неизбежна начална точка за всяко търсене на Исус трябва да бъде историческия факт, че Той е оставил трайно влияние в Своите ученици. Може да считаме за едно от най-сигурните исторически априорни приемания, че Исус е оставил дълбоко впечатление по време на мисията Си. Никой, който притежава някакво усещане за история не поставя под въпрос факта, че Исус е съществувал и че Той е действал вършейки някаква мисия в Галилея, вероятно в края на 20-те и началото на 30-те години на 1 век преди да бъде екзекутиран в Ерусалим „при Понтий Пилат.” Знаем това понеже Той е оставил отпечатък в историята. Историческият факт на християнството не може да бъде обяснен без историческия факт на Исус от Назарет и на впечатлението, което Той е оставил. Това, което Той е казал и направил очевидно е достигнало до много хора и впечатлението, което Той е оставил върху тях е резонирало през историята. Има още

Нова перспектива за Исус – 2


от Джеймс Дън

  1. ПЪРВАТА ВЯРА

Кога вярата станала фактор в традицията за Исус?

indexВ наскоро публикуваната ми книга Jesus Remembered[1] аз се опитвам да проследя дългото търсене на историческия Исус. Желанието ми е да подчертая въпросите, които според мен са от първостепенна важност – исторически, херменевтични, богословски както и класическите начини, по които тези проблеми са били изразявани. Споменавам и това, което на мен ми изглежда като важен напредък в хода на търсенето, методологическите прозрения, които остават значими и до днес. Но преди всичко аз се надявам, че моят собствен принос ще донесе някакъв напредък в търсенето – по конкретно в три отношения. Представянето и разглеждането на тези три идеи ще бъде целта и съдържанието на трите следващи глави. Във всеки един от случаите аз смятам, че  по-ранните търсения са се провалили понеже са започвали от погрешно място, от погрешни предположения и са разглеждали удачни данни от погрешна перспектива. Във всеки един случай те са забравяли това, което би трябвало да е по-очевидно отколкото явно е и по този начин са губели пътя от самото начало. Има още

Нова перспектива за Исус – 1


от Джеймс Дън

ВЪВЕДЕНИЕ

index

Исус е бил епохална фигура. Поради тази причина докато хората са любопитни за миналото, което ги е формирало, Исус ще буди интерес. Все пак Той е бил „основател” и фокусната точка на религията направила повече за формирането на западната цивилизация от всяка друга. Така че винаги ще съществува интерес относно това какво го е направило забележителен, какво в Него е привличало вниманието на първо място, защо е бил екзекутиран. Има още