За ваксините, ОЕЦ, „Свобода за всеки“ и няколко обръщения


от Радостин Марчев

В две свои публикация съоветно от Май и Юни  „Свобода за всеки” излезе с анализ на позоцията на ОЕЦ за ваксините, който ми се струва меко казано странен. В „Отворено писмо до ОЕЦ относно представителната власт на евангелските християнски общности” (копие от което е изпратено до 13 вероизповедания нечленуващи в ОЕЦ) четем:

„Публичното обръщение на ОЕЦ относно ваксините от 24.03.2021 г…. е не само практически проблематично, но и прибързано от медицинска и необмислено от правозащитна и богословска гледна точка.”

В другия текст „Има ли спасение за ваксинираните” тези възражения са развити подробно.

Богословския проблем, който авторите намират е свързан с използването на Матей 15:11-20 – текст, в който Исус казва, че никаква храна, която приемаме не може да ни оскверни.  

„Кои са проблематичните страни в Обръщението? Първо, в него се смесват категории и неправилно се представя библейското учение. Отбелязва се, че това, което влиза в тялото не осквернява човека, и така не застрашава моралното му стоене във вярата. Ако проследим внимателно текста обаче, ще видим, че Господ Исус изрично поучава, че каквото влезе в тялото през устата не осквернява човека, защото излиза през захода (ев. от Матей 15:17). Не ни е известно някоя ваксина да е имала подобни изходни свойства. Вярно е, че една малка част от ваксините се дават през устата, но ев. от Марко, гл. 9, внася пълна яснота по въпроса, като пояснява, че с това свое поучение Исус „направи всички храни чисти“. Става дума за приемането на храни и за отношението към храната в ритуалния закон на евреите, съпоставен с учението на Господ Исус, в което се сочат крайно ограничителните изисквания на фарисейските правила. Ваксините безспорно са съвсем друго ниво на интервенция в човешкото тяло. Те не са храна. Ваксината е вкарване на болест (вирус) в тялото, с цел да се задвижи естественият имунитет на организма и да изработи защита срещу тази болест. Още повече, че днешните ваксини срещу коронавирус не са традиционни, а и с оглед краткото им разработване, мнозина с право ги считат за експериментални. Сравнението на инжектиране на ваксина с приемането на храна не е удачно. То ни се струва точно толкова конспиративно тълкуване на Библията, колкото на други се струват настроенията на скептиците по отношение на ваксината.”

Не се наемам да споря дали в случая използването точно на този текст е достатъчно удачено. Очевидно храната не е ваксина. И е ясно, че Библията не казва нищо конкретно за ваксините по простата причина, че такива по времето когато тя е писана просто не са съществували. Струва ми се обаче, че вземайки предвид контекста, в който е употребен стиха в обръщението на ОЕЦ и извода изведен от аналогията, която то търси да установи едва ли можем да повдигаме някакви особени възражения относно идеята свързана с използването му.

Контекста е следния: „Не отговарят на истината разпространяваните твърдения, че чрез приемане на ваксина против COVID-19 човешката същност може да бъде променена и човек да изгуби връзката си с Господ Исус и спасението си в Него.”

На тази основа използваната аналогия работи по следната логика: така както приемането на каквато и да е храна не може да ни оскверни и да прекъсне връзката ни с Бога, не е възможно това да бъде направено и от субстанция, която приемаме с вярата, че това е лекарство, което ще ни предпази от опасна болест. Отново, можем да спорим дали тя е докрай правилна, но ми се струва, че крайния извод трудно би могъл да бъде оспорен. Това е валидно без значение дали ваксините могат да нанесат вреди. Всъщност тук аналогията би станала по-здрава понеже е напълно възможно и храна, която смятаме за здравословна да се окаже развалена и да ни разболее. И в двата случая това очевидно ще навреди на тялото, но няма да засегне връзката с Бога – което е централния въпрос, за който иде реч. „Ако „Свобода за всеки” мислят по различен начин  е добре да кажат това ясно. С други думи доколкото мога да преценя тук става дума повече за сравнително дребнаво заяждане отколкото за сериозен аргумент.

На второ място „Свобода за всеки” твърдят, че използвайки в обръщението си изрази като „фалшиви новини” и „конспиратвини теории” ОЕЦ целят да заглушат дискусията.

„Това са измислени понятия, наложени идеологеми, адекватни в някаква степен, но са на дело пресъздадени и възпявани от враговете на свободната мисъл и слово. Недоволни от това, че изпускат контрола над доминантния наратив в обществото, те обявяват несмислено всяко отклонение от наложената от тях норма за “фалшива новина” или “конспиративна теория.””

Напълно вярно е, че повтарянето на споменатите изрази като мантра могат да се използват като оръжие за заглушаване на смислена дискусия. Вярно е обаче и обратното – никаква смислена дискусия не може да има докато не започнем да работим сериозно с т. нар. fact-check т.е. да проверяваме фактите. В противен случай имаме не свобода на словото, а словоблудство. Нещо повече, когато едно твърдение е доказано лъжливо то не би трябвало да е повече предмет на дискусия, а да се нарича лъжа  да се отхвърля като предмет на дебат. Когато пропускаме да направим това ние на практика стимулираме неговото използване за заблуда под благородното було на изрази като „свобода на словото” и „обществена дискусия”. Казано по друг начин проблемът с изрази като „фалшиви новини” и „конспиратвини теории” не е в съществуването на понятията (и „Свобода за всеки” признава, че те „адекватни в някаква степен”), а в злоупотребата с тях. А това са две много различни неща.    

В контекста на обръщението на ОЕЦ това означава следното. Те ясно посочват, кои са „фалшивите новини” и „конспиративни теории,” които имат предвид.

„Не отговарят на истината разпространяваните твърдения, че чрез приемане на ваксина против COVID-19 човешката същност може да бъде променена и човек да изгуби връзката си с Господ Исус и спасението си в Него. Писанието ясно казва, че нищо, което влиза в тялото, не осквернява човека, а онова, което излиза от сърцето (Матей 15:11-20). Да се приписват на ваксините някакви магични свойства, които могат да повлияят на нашето духовно състояние и позиция на Божии деца, е абсолютна неистина и говори за сериозна духовна дезориентация на носителите на подобни послания. Като имаме основателни съмнения в компетентността на хора, изразяващи конспиративни теории, които говорят и върху биологичната, физиологичната и медицинска страна на въпроса за ваксините, длъжни сме категорично да заявим, че не е възможно чрез приемането на ваксина или лекарство човек да изгуби връзката си с Господ Исус Христос. Човек може да бъде отделен от Господа поради своето неверие, нечестие и съзнателни решения. Ваксините, които човек би приел, за да се предпази от едно опасно заболяване, със сигурност нямат никакво отношение към горното твърдение, независимо от тяхната медицинска полза и ефективност.”

Въпросът в случая е, с кое от тези твърдения „Свобода за всеки” не са съгласни и за кое настояват за дебат?

Темата обаче има още по-интересно продължение. „Свобода за всеки” задават въпроса: „Лъжите трябва да бъдат разобличавани, защото те са представяне на неверни факти или крайно изкривено и невярно представяне на фактите. Тук обаче удряме на камък. … Ако даден факт е докладван, кой решава коя е правилната интерпретация на този факт? Партията? Правителството? НМД? ООН? ОЕЦ?” Самите те не дават ясен отговор, а отново настояват за възможност за свобода на словото. Отговор обаче може да се даде и той не е особено труден. Правилната или поне най-вероятната интерпретация на даден факт следва да се дава от хора, които са най-запознати с областта, с която той е свързан. Те се наричат специалисти или експерти. Това е причината за въпроси по биология да се обръщаме към биолози, за физика да търсим физици, а за медицината – медици.

Това не е твърдение, че „специалистът” е някаква митична фигура, чийто способности толкова надвишават тези на обикновения човек, че единствен може да се изкаже непогрешимо докато на всички останали е позволено единствено да отварят уста и да приемат мъдрост. Специалистът не е специалист понеже има някакви по-висши способности, а понеже е отделил време и сили, за да работи в дадена област, в която другите не са направили това. Подобна компетентност е постижима и за други – при положение, че положат същите усилия и време. Последното не може да бъде компенсирано с търсене в Google или с прочит на няколко статии. Затова мнението на специалист тежи повече от това на 1000 лаици. И всяко настояване за свобода на словото и публична дискусия, което не отчита това е просто прикрита форма на арогантност.

С това уточнение достигаме до най-интересната за мен част в текста на „Свобода за всеки”. Според тях позицията на ОЕЦ промотира ваксинирането. Истината е, че тя не прави това, а изрично оставя избора на всеки отделен човек. Текста на обръщението е много ясен:

„Решението дали да приемем ваксина срещу COVID-19, на какъв етап от развитието на пандемията да го направим и коя ваксина е подходяща за нашата възраст и здравословно състояние трябва да бъде взето след консултация с доверен специалист, вземайки предвид мнението на авторитетите в тази област и с пълна увереност в Божията закрила и добри намерения за нашия живот.”   

Казано простичко ОЕЦ препоръчва на християните да се допитат до специалисти дали ваксините против COVID са препоръчителни като цяло и по-конкретно дали самите ти да прибягнат до тях. „Свобода за всеки” обаче имат възражение:

„Макар и в него да е включена препоръка да се избира правилното за всеки един поотделно, Обръщението всъщност навежда в посока да се слушат „експертите“, а не съвестта, вярата и Библията.”

Честно казано не съм съвсем сигурен какво точно означава това. То може да означава, че „Свобода за всеки” не смятат, че експертите в областта могат да им кажат дали ваксините са безопасни и дали е разумно да ги приемат понеже „съвестта, вярата и Библията” са против приемането на ваксините. Ако е така това за мен е много, много тревожно.

Втората възможност е  призива към „съвестта, вярата и Библията” да е свързан с по-широкия контекст на въпроси като задължително ваксиниране и лична свобода на избор. Това са легитимни въпроси. Само, че първият от тях изобщо не се обсъжда в Обръщението, а препоръка хората да се ваксинират не се дава. Препоръчва се християните да питат хора, които разбират от въпроса. И понеже съм сигурен, че авторът на статиите е достатъчно грамотен да може да разбере това то е не по-малко тревожно.   

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.