Как жените-дякони изчезнаха от нашите Библии


от Раодстин Марчев

Статията ми за женския род на името Юния в Римл. 16:7 предизвика сериозно недоверие в редица читатели. Някои от тях изразиха убеденост, че е невъзможно да е имало жена апостол. Въпреки това аз продължавам да настоявам, че текстовите и историческите доказателства за това са съкрушителни като в края на текста съм дал връзка към материал където това може да бъде проверено.

Всъщност обаче Юний/Юния не е единственият подобен случай в нашите Библии. Много подобен на него е случаят с жените-дякони, които също претъпяват интересна метаморфоза. Имаме поне два подобни примера.

Първият от тях се намира в същата 16 глава от посланието към Римляните.

16:1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея (РИ 1940)

Кенхрея е второто пристанище в Коринт, където от текста разбираме, че е имало църква. Фива е несъмнено женско име. Но най-интересната дума в стиха е „служителка”. Нейното значение е точно това, което е преведено – „служител(ка),” но самата дума е „дякон” (διάκονος), което се използва (и) като название на църковен чин. Причината Фива да не бъде наречена „дякон” е очевидна – дяконът е ръкоположен служител в Католическата, Православната и повечето протестантски църкви, а жените не могат да бъдат ръкополагани. Няма причини да се съмняваме, че ако името беше мъжко в нашите преводи щеше да стои думата „дякон” а не „служител” – дякон на точно определена църква – Кенхрея. Точно такъв е случаят с 1 Тимотей 3. Но тъй като Фива е женско име в Римл. 16:1 тя се превежда като „служителка” – т.е. човек, който помага и служи в църквата и тази нейна ревност е забелязана и почетена от апостол Павел.

Проблемите с подобен превод обаче са няколко.

Първо, в ранната църква е имало жени-дякони (не дякониси както днес се наричат съпругите на дяконите в Православната църква), които са били ръкополагани точно по същия начин, по който са се ръкополагали и мъжете-дякони. Тази практика е запазена поне до 12 век на изток. Историческите доказателства за тези две твърдения просто не могат да бъдат оспорвани. В случай, че някой пожелае да се запознае с тях може да го направи от следните две книги Kevin Madigan and Carolyn Osiek. Ordained Women in the Early Church: A Documentary History. Johns Hopkins University Press, 2011 и Gary Macy. The Hidden History of Women’s Ordination: Female Clergy in the Medieval West. Oxford University Press, 2007.

Второ, свидетелствата на древната църква са несъмнени – Фива е била дякон. Два нагледни примера би трябвало да са достатъчни:

„Виж колко я отличава Павел, понеже я споменава преди всички други и я нарича „сестра“. Не е малко нещо да бъдеш наречен сестра на Павел и той добавя и нейния статус, наричайки я „дякон“. (Йоан Златоуст, Коментар на посланието към Римляните, Беседа 30; Виж също Беседа 13 от неговият коментар към филипяните).

„Този текст учи чрез апостолски авторитет, че (дори) жените били избирани за църковно служение.“ (Ориген, Comm. Rom. (PG 14: 1278).

Трето, думата „дякон” е в мъжки род, което не пасва добре на женското име Фива. Ако Павел е искал да каже, че я „служитека” той би избрал дума, която да съответства по род на името. Но ако е искал да каже, че тя е „дякон” и думата „дякон” е функционирала като стандартен термин за този чин тази употреба е съвсем естествена (подобно на начина, по който у нас можем да наречен някоя жена депутат).

Въпреки това обаче Цариградското издание, Верен и всички български ревизирани преводи последователно превеждат думата като „служител”. За сметка на това обаче СИ я представя като „дякониса” както същото правят и Новия превод и Съвременния превод.

Подобно е разделението и в англоезичните издания, което прави кашата още по-голяма.

KJ21I commend unto you Phoebe our sister, who is a servant of the church which is at Cenchrea,

ASVI commend unto you Phoebe our sister, who is a servant of the church that is at Cenchreae:

AMPNow I introduce and commend to you our sister Phoebe, a deaconess (servant) of the church at Cenchrea,

AMPCNow I introduce and commend to you our sister Phoebe, a deaconess of the church at Cenchreae,

BRGI commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:

CSBI commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church in Cenchreae.

CEBI’m introducing our sister Phoebe to you, who is a servant of the church in Cenchreae.

CJBI am introducing to you our sister Phoebe, shammash of the congregation at Cenchrea,

CEVI have good things to say about Phoebe, who is a leader in the church at Cenchreae.

DARBYBut I commend to you Phoebe, our sister, who is minister of the assembly which is in Cenchrea;

DLNTNow I commend to you our sister Phoebe— she being also a servant of the church in Cenchrea—

DRAAnd I commend to you Phebe, our sister, who is in the ministry of the church, that is in Cenchrae:

ERVI want you to know that you can trust our sister in Christ, Phoebe. She is a special servant of the church in Cenchrea

EHVI commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church in Cenchrea.

ESVI commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchreae,

ESVUKI commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchreae,

EXBI ·recommend [commend] to you our sister Phoebe, who is a ·helper [or servant; or minister; or deacon; 1 Tim. 3:11] in the church in Cenchrea [C Phoebe may have been the messenger carrying this letter].

GNV1 He commendeth Phoebe. 3 He sendeth greeting to many. 17 And warneth to beware of them which are the causes of division. I Commend unto you Phoebe our sister, which is a servant of the Church of Cenchrea:

GWWith this letter I’m introducing Phoebe to you. She is our sister in the Christian faith and a deacon of the church in the city of Cenchrea.

GNTI recommend to you our sister Phoebe, who serves the church at Cenchreae.

HCSBI commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church in Cenchreae.

ICBI recommend to you our sister Phoebe. She is a helper in the church in Cenchrea.

ISVNow I commend to you our sister Phoebe, a deacon in the church at Cenchrea.

PHILLIPSI want this letter to introduce to you Phoebe, our sister, a deaconess of the Church at Cenchrea. Please give her a Christian welcome, and any assistance with her work that she may need. She has herself been of great assistance to many, not excluding myself.

JUB I commend unto you Phebe our sister, who is a servant of the congregation {Gr. ekklesia – called out ones} which is at Cenchrea,

KJVI commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:

AKJVI commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:

LEBNow I commend to you Phoebe our sister, who is also a servant of the church in Cenchrea,

TLBPhoebe, a dear Christian woman from the town of Cenchreae, will be coming to see you soon. She has worked hard in the church there. Receive her as your sister in the Lord, giving her a warm Christian welcome. Help her in every way you can, for she has helped many in their needs, including me.

MSGBe sure to welcome our friend Phoebe in the way of the Master, with all the generous hospitality we Christians are famous for. I heartily endorse both her and her work. She’s a key representative of the church at Cenchrea. Help her out in whatever she asks. She deserves anything you can do for her. She’s helped many a person, including me.

MEVI commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church at Cenchrea,MOUNCEI commend · to you our sister Phoebe, · who is a servant of the church · in Cenchrea,NOGWith this letter I’m introducing Phoebe to you. She is our sister in the Christian faith and a deacon of the church in the city of Cenchrea.

NABREI commend to you Phoebe our sister, who is [also] a minister of the church at Cenchreae,

NASBI recommend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church which is at Cenchrea

,NASB1995I commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church which is at Cenchrea;

NCVI recommend to you our sister Phoebe, who is a helper in the church in Cenchrea.

NETNow I commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church in Cenchrea,

NIRVI would like you to welcome our sister Phoebe. She is a deacon of the church in Cenchreae.

NIVI commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in Cenchreae.

NIVUKI commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in Cenchreae.

NKJVI commend to you Phoebe our sister, who is a servant of the church in Cenchrea,

NLVI want to let you know about our Christian sister Phoebe. She is a helper in the church in the city of Cenchrea.

NLTI commend to you our sister Phoebe, who is a deacon in the church in Cenchrea.

NMBI commend to you our sister Phoebe, who ministered to the congregation of Cenchrea.

NRSVI commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church at Cenchreae,

NRSVAI commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church at Cenchreae,

NRSVACEI commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church at Cenchreae,

NRSVCEI commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church at Cenchreae,

NTELet me introduce to you our sister Phoebe. She is a deacon in the church at Cenchreae.

OJBI recommend to you achoteinu (our sister) Phoebe, the Messianic Shammash of the kehillah in Cenchreae,

TPTNow, let me introduce to you our dear and beloved sister in the faith, Phoebe, a shining minister of the church in Cenchrea.

RGTI commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the Church of Cenchrea;

RSVI commend to you our sister Phoebe, a deaconess of the church at Cen′chreae,

RSVCEI commend to you our sister Phoebe, a deaconess of the church at Cen′chreae,

TLVNow I recommend to you our sister Phoebe—who is a servant-leader of Messiah’s community at Cenchrea—

VOICEI commend to you our beloved sister Phoebe; she serves the church in Cenchrea as a faithful deacon.

WEBI commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the assembly that is at Cenchreae,

WEI want to tell you good things about our sister Phoebe. She helps in the church in Cenchrea.

WYCAnd I commend to you Phebe, our sister, which is in the service of the church that is at Cenchrea,

YLTAnd I commend you to Phebe our sister – being a ministrant of the assembly that [is] in Cenchrea –

 Втория пример за подобна промяна се намира в 1 Тимотей 3:8-13

Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, да държат с чиста съвест тайната на вярата. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни. Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко. Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си.  Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.

Слонът в статята в случая се крие в ст. 11. Преводът „жените им” е граматически правилен. Но еднакво правилно е той да бъде преведен и като „жените-дякони”.  При това положение Павел говори първо за моралните изиквания свързани с мъжете-дякони, след което продължава с подобен списък за жените-дякони. Аргумените приведени във връзка в Римл. 16:1 показват, че това е напълно възможен превод, а свидетелствата на църковните отци добавят, че те са го разбирали точно по този начин.

Някои твърдят, че това е казано за жените като цяло, но това не е така, понеже защо той трябва да въвежда нова тема, която не е свързана с това, за което говори? Тук той говори за тези, които заемат служението на дякониси.“ (Йоан Златоуст, Омилия 11 върху 1 Тимотей3:8–10).

„По същия начин жените, т.е. дяконите (diakonous), трябва да са сериозни не клеветници, самообладани, верни във всичко. Той казва същото и за жените. Точно както казва, че мъжете дякони трябва да са сериозни, той повтаря същото и за жените. Както заповядва на мъжете да не бъдат двулични, така заповядва и на жените да не говорят безотговорно. И както заповядва на мъжете да не пият много вино, така заповядва и на жените да бъдат умерени.“ (Теодорет Кирски., Коментар на 1 Тимоей 3:11).

Павел не иска да каже с този текст, че за тях (дяконите) е редно да имат съпруги, тъй като е удачно за жените да бъдат поставени да изпълняват задължения, подобни на тези на дяконите.“ (Теодор Мепсуестийски).

 Следователно, макар в този случай и давата варианта да са възможни, по-вероятно е да става дума за „жените-дякони” а не за „жените на дяконите”. Въпреки това няма нито един български превод, който да отртазява това, независимо че няколко намекват за подобна възможност оставяйки в стих 11 единствено думата „жените“ без допълнителни уточнения.  

За повече информация виж ТУК и ТУК.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.