Изборите и християнският политически манифест


от радостин Марчев

Тази неделя ние ще гласуваме. Изборите са важно нещо. Те не решават всичко, но решават много и имат потенциала да окажат влияние върху почти всяка сфера на живота ни. Има хора, които са толкова огорчени и обезсърчени, че вече не виждат смисъл да дават гласа си. Затова те апатично отказват да отидат до урните или „наказват” всички партии като не гласуват за нито една от тях. На практика с подобна постъпка наказаните в крайна сметка се оказват самите те.

Християните също ще гласуват и е очевидно, че изборите разпалват силни страни в немалко от тях. В това няма нищо лошо. Ние живеем в този свят и е редно да сме съпричастни и ангажирани с проблемите му. Ние избираме и (понякога) биваме избирани. Но аз се надявам, че именно като християни ние можем да видим по-голямата картина и по-далечния хоризонт.

Ние живеем в един свят, който е очевидно несъвършен, свят, едновременно прекрасно създаден, но и обитаван от злото. Библията разказва историята за сътворението и грехопадението – една история за това как света и обърнал гръб на своя Създател и поради тази причина е изпаднал в объркано и неестествено състояние. Цялата история на Писанието е история на божият воден от любов стремеж да възстанови това и да се примири с разбунтувалото се творение. Библията нарича това състояние, в което Бог ще сложи света в ред и ще се справи със злото, страданието и дори със смъртта, „божие царство”.  

Връхната точка на този разказ е идването на Исус на света, за да умре за неговото спасение. Това е момента, в който Бог на кръста побеждава силите на злото и поставя началото на Своето царство. Но начинът, по който Новия Завет говори за това, както и личният ни опит, показва една неудобна двойственост – божието царство може и да е започнало, но със сигурност не е дошло в пълнота. Или както се изразява богословът Оскар Кулмън „божието царство е тук вече, но не още”. В момента ние живеем именно в този период на „вече,но не още” – време на нещо, което е започнало, но не е завършено и утвърдено. И това поражда определено напрежение. Джон Стот го описва със следните категории:

Познание на истината. Бог е говорил. Във време, в което мнозина настояват, че никой не може да знае истината със сигурност, нашият Цар ни е дал Своето Слово. Но от друга страна ние трябва да сме смирени по отношение на своята способност да разбереш съвършено това Слово. В областите, в които християните не могат да се съгласят, ние не трябва да сме толкова триумфалистки. „Не още” означава повече любов във второстепенното, повече смирение, диалог, толерантност и отвореност в областите на несъгласие.

Лична промяна и растеж. Светия Дух вече е дошъл върху нас преодолявайки падналата ни природа и егоизъм. Присъствието на царството означава, че ние сме били направени „участници в божествената природа” (2 Петър 1:3). „Вече” означава по-голяма увереност, че всеки може да се промени, че всеки лош навик може да бъде преодолян. Но от друга страна падналата природа остава в нас и никога няма да бъде преодоляна напълно до идването на царството. Ни трябва да избягваме лесни отговори и не можем да очакваме лесни решения. „Не още” означава повече търпение и разбиране с хората, които израстват. То означава да не бъдем снизходителни или нетърпеливи с грешките и пропуските.

Промяна и растеж на църквата. Църквата е общност на Царя. „Вече” означава увереност, че Бог може да донесе съживление и промяна чрез метната църква. Но „не още” означава, че грешките и злото никога няма да бъдат напълно премахнати от църквата. Затова ние не трябва да бъдем груби в критиката си на несъвършените общности, нито нетърпеливо да прескачаме от църква в църква.

Социална промяна. Дори сега Христос владее историята (Ефесяни 1:22 и сл.). Посредством „общата благодат” Той е дал на света институциите семейство и управление за ограничаване на злото както и съвест и дарове на изкуство, водачество и наука на мнозина за обогатяването на света. Заедно с проблемите и болката Бог ни е дал по-добро здравеопазване и напредък на медицината, растяща защита на човешките права, премахване на робството, множество протекцкии за работещите и т.н. Тези „вече” средства означават, че християните могат да разчитат да използват божията сила за промяна на социалните условия и общности. Но от друга страна царството все още не е тук в пълнота. Ще има „войни и военни слухове”. Егоизмът, жестокостта, тероризмът и потисничеството ще продължават да съществуват. „Не още” означава че християните няма да разчитат на политическите или социалните планове да донесат пълна праведност на света.

Най-общо, тези, които вярват, че царството е единствено „не още” ще бъдат крайно песимистични и негативни по отношение на възможността за промяна в хората, църквата и обществото. Тези, които вярват, че царството е вече тук ще бъдат прекалено оптимистични  относно възможността за съживление, промяна и трансформация[1].”      

Мисля, че Стот улучва удачния баланс. Ние можем да сме активни в обществото, в което живеем и работим и да очакваме усилията ни да водят до положителна промяна. В същото време ние не трябва да очакваме, че ще се справим със злото и ще донесем божието царство на земята чрез нашата работа и усилия. Това  е пряко свързано с изборите, пред които сме изправени. Ние можем да гласуваме и да се надяваме нашето участие да носи положителна промяна. Но изборите – дори при най-добри резултати –  никога няма да ни дадат това, което истински търсим и за което копнеем като общество и личности. Единствено Христос може да го направи.

Това включва и още един аспект. Във Филипяни 3:15-21 Павел отправя към християните един призив за свят живот.

И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. Само нека [имаме за правило да] живеем според това, в което сме достигнали [същото да мъдруваме] Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст; чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.

Причината за това, въведена с думата „защото,” е дадена в ст. 20 Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа. Това не означава, че ние не трябва да се интересуваме какво става с този свят. Всъщност идеята на апостола е точно обратната. Думата преведена при нас като „гражданство” може да  означава и „колония”. Изглежда Павел иска да каже, че християните са един вид небесна колония (така както Филипи, към който той пише е бил римска колония), която се подчинява на небесните правила и живее според тях в едно чуждо обкръжение. Макар царството да не е още дошло в пълнота ние сме призовани да живеем според неговите стандарти давайки по този начин свидетелство за него.

По този начин различния начин на живот на християните в името на идващия Цар Исус може да бъде виждана като най-важната политическа активност на църквата. Всеки път когато се събира за поклонение и рецитира символът на вярата („Вярваме в Единия Бог Отец, Вседържител, Творец на всичко видимо и невидимо; и в Един Господ Исус Христос…”) тя заявява, че нейната първа лоялност не е към някоя политическа партия или социална идея, дори не към собственото й добруване и успех, а към една друга Личност. Всеки път когато отказва да се съобразява с начина, по който живее този свят и изявява ценностите на божието царство тя сочи денят, в който Исус ще се завърне. Това е едно от най-силните пророчески послания, които християните могат да дадат. Но за да бъде тяхното свидетелство чуто то трябва да бъде подкрепено с морален авторитет, който отново и отново, ежедневно е живян на практика. Затова когато решат, че начинът да работят за божието царство е като (да кажем) вкарат колкото се може повече „свои” депутати независимо от цената или започнат да обслужват интересите на някоя партия те на практика продават своето първородство за паница леща. Най-силното оръжие на християните не е в това колко силни са политически, а с какъв морален авторитет могат да говорят истината за божието царство. Истината на силата никога не трябва да потъпква силата на истината (и Истината) в църквата. И ако това все пак се случи това означава, че ние сме престанали да служим на идващия Цар и на Неговото царство.            

Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби. (Откровение 15:3-4)

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.

(Никео-Цариградски символ на вярата (381))


[1] John Stott, “The Now and the Not Yet,” in The Contemporary Christian (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992), 375–92.)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.