Джойс Майер и задължителното изцеление


Резултат с изображение за Joyce Myers

от Радостин Марчев

Учението на Джойс Майер за Божественото изцеление е още един пример за влиянието на движението „Слово на вяра“ върху нейното богословие. Отново, не всичко от това, което тя казва е погрешно. Преди всичко няма основание християните да се съмняват, че Бог има силата и желанието да изцелява и че понякога Той наистина го прави. Така вярата в Божественото изцеление и молитвата за такова е нещо, което има място в живота на вярващия. Богословските проблеми се появяват в три други аспекта.

Първо, Джойс Майер учи, че Исус е понесъл всички наши болести на кръста.

„Болестта не може успешно да дойде срещу моето тяло, понеже Исус е понесъл цялата ми болка.“ (Исая 53:4–5) (Change Your Words, Change Your Life: Understanding the Power of Every Word You Speak. New York: Faith Words, 2012, 60.)

„За нас е жизнено важно да разберем, че Сатана няма правото да поставя болести в нас и няма добра причина да го оставяме да прави това… В момента, в който започнем да разпознаваме симптомите на болест, трябва да застанем срещу тях – да им се съпротивим по същия начин, по който се съпротивляваме на греха… Вярвам, че чрез раните на Исус аз съм изцелен.“ (Practical Steps to Understanding and Experiencing Healing)[1]

„Той наистина понесе болестта ми и взе болката ми. Той взе моята болест и понесе болката ми. Той ги взе и ги отнесе надалеч. Не е нужно аз да нося това, което Той понесе заради мен. Отказвам да понеса това, което Той понесе заради мен. Сатана не може да сложи върху мен това, което Исус понесе заради мен. Чрез Неговите рани аз съм изцелен. Чрез Неговите рани получава изцеление. Чрез Неговите удари изцелението идва при мен. Неговото наказание ми носи изцеление. Изцелението ми е било дадено. С ударите, които нараняваха Него аз съм изцелен и излекуван. Изцелен съм чрез ударите, които Той получи. Моите болести отидоха с Исус на кръста и умряха с Него там. Сатана, ти си дошъл при погрешен човек. Исус взе болестите ми и чрез Неговите рани аз съм изцелен.“ (Healing Scripues, 2008, стр. 13)[2]

„Той сам понесе слабостите ми и се натовари с болестите ми. Той понесе болестите ми. Той ги взе и ги премахна. Болестта не е моя – изцелението е мое. Отказвам да нося това, което Исус е понесъл за мен. Отказвам да взема това, което Той е взел заради мен. Сатана, ти не можеш да сложиш болест върху мен, понеже Исус взе моите слабости и понесе болестите ми. Аз отказвам да приема болестта. Няма да я търпя. Болестите и слабостите са напълно неприемливи. Отказвам да ги приема. Исус ги понесе, затова аз отказвам да го направя!“ (Healing Scripues, 2008, стр. 15)

Второ, на основата на Исусовото дело на кръста, Джойс Майер твърди, че изцелението и здравето са обещания за всеки християнин. Бог желае винаги и във всеки случай да изцели вярващия. Това е Неговата неизменна воля.

На нейния сайт допреди няколко години е стояло следното заявление: „Служението на Джойс Майер вярва, че Бог желае да благослови Своите хора. Джойс учи, че Божите благословения и просперитет са валидни за духовната, емоционалната, физическата и финансовата сфера на живота.[3]

„Аз реших да вярвам на Божието слово вместо на човешките учения, които нямат сила. Подобно на много други търсещи хора през историята аз открих чудесните истини, които ми обещават вечен живот, победа, мир, радост, оправдание, свобода от вината и осъждението, надежда, просперитет, изцеление, сила и власт. И аз открих, че тези неща са обещани за живота ми тук, на земята, не просто когато умра и отида на небето, както вярват мнозина.“ (I Dare You: Embrace Life with Passion. New York: FaithWords, 2007, 119)

„Бог желае да съм здрав. Изцелението е Божията воля. Според Филипяни 2:13 Бог действа точно сега според Своето добро желание и воля. Изцелението действа точно сега.“ (Healing Scripues, 2008, стр. 15)

„Според Галатяни 3:14,29 благословението на Авраам е мое. Изцелението е част от завета. Аз съм под завета. Изцелението е мое. Изцелението ми принадлежи. То е мое законно притежание. Имам правото да бъда освободен. Сатана, аз предявявам своето право точно сега! Махни мръсните си ръце от тялото ми!“ (Healing Scripues, 2008, стр. 18)

Трето, начинът това изцеление да се реализира в живота на човека е чрез вяра, правилно мислене и положителна изповед.

„Болката е дух. Когато дойде в твоето тяло, кажи ѝ да напусне.“  (From the Cross to the Throne, audio tape)

„Моят език ме изцелява. Имам това, което казвам. Казвам: Господ е моят Изцелител. Казвам: Той отнема болестта ми. Казвам: Никаква болест няма да пренощува в дома ми. Казвам: Той изцелява всичките ми болести. Имам това, което изповядвам. Думите ми ме изцеляват. Има изцеление в думите ми, понеже те са Божие слово. Говоря здраве на всеки мускул, тъкан, фибра и клетка от тялото си. Чрез думите си освобождавам Божията изцелителна сила за цялото си тяло.  Изцелението е мое! (Healing Scripues, 2008, стр. 12)

Следователно ако вярващият следва описаните от нея стъпки, болестта не може да остане в него.

„Нейната вяра я изцели и моята вяра ме изцелява. Имам вяра, понеже съм вярващ. Вярвам и получавам изцеление и моята вяра ме изцелява. Получавам Божията сила, спомената в Ефесяни 1:19. Силата, която е възкресила Исус от мъртвите, действа в мен. Моята вяра прави тази сила действаща в тялото ми. Болестта няма избор. Тя няма шанс да остане в тялото ми. Силата, която е възкресила Исус от мъртвите, действа в мен. Тя е неустоима. Тя е по-голяма от болестта и болката. Тази сила тече през мен и ме прави здрав. Аз съм свободен. Напълно свободен от всяка болест. Аз съм изцелен. Вярвам, че получавам своето изцеление и моята вяра ме изцелява!“ (Healing Scripues, 2008, стр. 17).

Казали това, е важно да отбележим още няколко неща. Джойс Майер не е толкова крайна в своите учения относно изцелението, колкото някои други учители от „Слово на вяра“. Тя казва, че изцелението може да отнеме време и да не се случи веднага. Тя също така одобрява използването на медицински услуги от всякакъв вид, а нейната организация дори осигурява благотворително подобни услуги.[4] Накрая, тя подчертава значимостта от здравословния начин на живот, правилното хранене и физически упражнения – неща, които много християни пренебрегват, след което се чудят защо са болни.[5]

Изглежда също така, че през последните години Джойс Майер се опитва  да се дистанцира от критиките, свързани с изброените по-горе учения. От нейния сайт са премахнати някои материали, които ясно я свързват с тях (виж бележките под линия). Но впечатлението, което това създава е, че тя желае да избегне единствено конфронтацията, свързана с тези учения, като в същото време продължава да вярва в тях и да поучава върху тях повече или по-малко прикрито. Поне на мен не ми е известно тя да е направила изявление, че не вярва повече в това, което се съдържа в множество нейни книги и касети. И това учение продължава да бъде прокламирано от нея поне до юли 2015, когато на страницата ѝ във фейсбук е публикувана следната молитва за изцеление, съдържаща всички изброени тук характеристики:

„Господи, зная, че Ти си способен да ме изцелиш по всякакъв начин, по който аз се нуждая от изцеление – умствено, емоционално, духовно, физически… И аз зная, че Ти ще ме изцелиш, понеже Твоят Син Исус умря, за да бъда аз изцелен. Господи, нека красотата на Неговата жертва да потъне в духа ми и да ме изпълни с вяра, за да вярвам на Словото Ти. Моля Те, да ме изцелиш в името на Исус точно сега. Измий ме отвътре навън и ме изпълни със Своята любов и правда. Боже, аз отхвърлям всяко съмнение в своя ум, което застава срещу Твоето Слово и приемам Твоя дар на изцеление. Над всичко аз вярвам в Теб. В Исусовото име, Амин.“

Всъщност дори в момента нейният официален сайт съдържа текстове, представящи подобно богословие (Виж напр. “Why Your Thoughts Matter When You’re Sick”).

Следователно имаме всички основания да смятаме, че под малко по-прикрита и не толкова афиширана форма учението за изцелението с неговите характерни компоненти – болестите, понесени от Исус на кръста, Божието обещание за съвършено здраве и положителната изповед като средство за неговото реализиране – продължават да бъдат съществена част от вярата и богословието на Джойс Майер.


[1] Този материал е премахнат от сайта на Джойс Майер, където се е намирал до 2009 г., но все още може да се намери в архива на този адрес.

[2] Тази брошура, която съдържа учението за изцелението, характерно за „Слово на вяра“ в практически чиста форма, е издадена през 2008 г. Макар да не носи изрично името на Джойс Майер, тя е издадена от нейното служение, което предполага, че изразява неговото богословие.

[3] В момента текстът е премахнат, но може да се намери в архива на този адрес.

[4] Някои крайни учители от движението „Слово на вяра“ са отричали използването на медицина като доказателство за липса на вяра. В резултат на това в техните църкви има документирани смъртни случаи. Виж Макконъл. Друго благовестие.

[5] Виж например нейната книга Започни своя нов живот сега. София: Нов човек, 2009, част 3.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.