Джойс Майер и силата на изговореното слово


Резултат с изображение за Joyce Mayers

от Радостин Марчев

Силата на изговореното слово е едно от най-характерните учения на движението „Слово на вяра“. Според него думите, които ние изговаряме оказват влияние върху нашия живот.

В определен смисъл това без съмнение е вярно. Например културното говорене и подходящият начин на изразяване, демонстрирани на интервю за работа, със сигурност могат да ни помогнат да я получим. Кротките думи могат да предотвратят свада. От друга страна, невъздържаното, грубо говорене лесно може да доведе до обтягане или дори прекъсване на междуличностни отношения. Следователно за всеки човек е много важно да се научи да говори „правилно“. Премереното мъдро говорене, разбирането да знаеш какво да кажеш и какво да премълчиш, подборът на думи, подходящи за определена ситуация и аудитория и т.н. са жизненоважни неща, които трябва да се усвояват през целия живот. Факт е също, че думите на другите хора могат да окажат силно влияние върху нашия собствен живот. Едно дете, родителите на което постоянно го критикуват по груб и непоказващ любов начин, със сигурност ще страда за това – може би дори като възрастен – докато думите на приемане и насърчение подтикват и подкрепят.

Това са очевидни неща, които едва ли някой би отрекъл.

Учителите на „Слово на вяра“ обаче отиват далеч отвъд това. Когато говорят за силата на изговореното слово, те имат предвид, че думите притежават реална духовна сила да променят реалността, понеже съдържат в себе си творчески потенциал. Например ако един човек често казва, че е беден, според тях той прави „негативна изповед“, която реално произвежда такава бедност. Обратно, ако човекът започне да изповядва, че ще просперира, това ще се случи – неговите думи ще „материализират“ финансите.

Очевидно подобно разбиране е много различно от естествената причинно-следствена връзка между начина, по който говорим и случващото се в живота ни.

Това дълго обяснение за двата различни начина, по които думите оказват влияние е важно да бъде разбрано и да се има предвид в случая с Джойс Майер, в чието поучение темата за правилното мислене и говорене е основна. Трудността идва, когато трябва да оценим това, което тя казва. Това е така, понеже Джойс Майер говори/пише за силата на думите и в двата споменати по-горе смисъла.[1] По този начин много от нещата, които тя казва са добри и полезни, докато в същото време сред тях се промъква едно допълнително небиблейско и окултно учение, което има потенциала да трови и изкривява истината. Понеже двете значения са смесени заедно в нейните послания и тя никога не го обяснява поотделно, за обикновените слушатели/читатели, никак не е лесно да направят нужното разграничение и дори да осъзнаят, че става дума за две различни значения. По този начин доктрината на „Слово на вяра“ неусетно им бива предавана и асимилирана от тях.

Едно изследване на многобройните изказвания на Джойс Майер нагледно показва това.

Изразът „думите са контейнер със сила“ се среща в поне 20 нейни книги (напр. The Name, The Word, The Blood, p. 37, също: Joyce Meyer, “What Does Your Future Hold?” TBN, May 24, 2004 или Този нов живот, стр. 36).

„Внимателното изучаване на този пасаж ни показва ясно, че нашите думи имат последствия. Някои носят добри, а други – лоши резултати. Когато отворим устните си, за да говорим, трябва да осъзнаваме силата на своите думи. Нашите мисли определят думите ни и това е една от основните причини, поради които Сатана поставя негативни мисли в умовете ни. Той знае, че ако ги приемем за свои мисли, тогава ще започнем да ги изговаряме и това ще му отвори врата, за да се намеси и да върши мръсната си работа в живота ни.“ (Този нов живот, стр. 36).

„Думите са контейнер със сила – точно както тази чаша е пълна с вода (държи в ръката си чаша с вода). Думите, които изговаряме съдържат сила в себе си и аз искам вие да разберете това. Всяка дума, която излиза от устата ви, съдържа сила – съзидателна или разрушителна сила, положителна или отрицателна сила.“ (Meyer, Enjoying Everyday Life, October 27, 2009.)

Тези цитати са сравнително общи и могат да се разбират в смисъл, че думите съдържат сила, която може да влияе на живота ни без обаче да конкретизират как точно и в какъв смисъл.

Следващият текст обаче казва нещо повече за специфичното значение, което Джойс Майер влага в своята идея за силата на изговореното слово:

„С думите си ние можем да достигнем до духовната реалност и можем да започнем да привличаме това, което е Божията воля за нас в реалността, в която можем да го използваме. Думите имат сила.“ (Цитирано от Tim Martin, “Examining the Teachings of Joyce Meyer,” YouTube, January 25, 2013, accessed November 20, 2014, 16:53–17:13.)

Нещо повече, Джойс Майер твърди, че при сътворението Бог е използвал силата на изговореното слово с вяра, за да твори и ние можем да правим същото в нашия собствен живот – учение, което отново е характерно за мнозина учители от „Слово на вяра“.

„Думите съдържат сила – творческа и разрушителна сила. Ако се върнем към Битие 1, ще видим, че за всяко нещо, което Бог е създал, Библията казва: „И Бог каза“… Тя не казва, че Бог си е наумил мисъл, не казва, че Бог е помахал с ръка, тя казва: „И Бог каза“.“ (Mind, Mouth, Moods and Attitudes).

„Бог е създал всичко, което виждаме, с думи. Думите имат творческа сила, но могат да имат също и разрушителна сила.“ (проповед Your Words Affect Your Future).

„Нашите думи могат да ни помогнат или да ни навредят във всяка област на живота. Думите са духовни, понеже те достигат до духовната реалност и започват да творят бъдещето ни. Според Битие Бог е създал всичко, което виждаме, с думи! Ние сме създадени по Неговия образ и ни е казано да следваме Неговия пример във всичко, така че защо нашите думи да не действат по същия начин?“ (Making Good Habits: Breaking Bad Habits. New York: Faith Words, 2013, 52–53)

„Той (Бог) е създал всичко чрез изпълнени с вяра думи… Ние сме създадени по Неговия образ и също можем да говорим за нещата, сякаш те съществуват. Можем да говорим позитивни мисли за себе си в атмосферата и по този да се научим да „пророкуваме своето бъдеще“.“ (Life in the Word Devotional. Tulsa, OK.: Harrison House, 1997, стр. 2); „Вярата трябва да бъде активирана и един от начините, по които я активираме е чрез нашите думи.“ (стр. 123)

Изводите от това учение за способността на думите да материализират несъществуващото са ясни:

„Думите са контейнери, които съдържат или творческа, или разрушителна сила. Езикът ви е оръжие – или за Сатана, или срещу него. Ние можем да помогнем на дявола да донесе разрушение в живота ни или да се научим как да се съгласяваме с Бога и да опитваме най-доброто от Него за нас… Господ наскоро ми показа, че ние можем да благословим или да прокълнем финансовите семена, които сеем. Можем да говорим положително за финансовото си бъдеще или да казваме неща като: „не мога да си го позволя“… Всеки път когато се обърна, нещо краде парите ми… Ние трябва да полеем нашето даване с водата на Неговото слово и да очакваме изобилна жътва. Посей семето си и говори позитивни стихове от Писанието над финансите си!… Притчи 18:21 ни учи, че сила на живот и смърт има в езика. Това означава, че ние можем да изговаряме живот на мъртви обстоятелства, но това е избор, който не почива на чувства. С други думи, ние можем да направим да се случи нещо твърде лошо и да причиним много сериозни проблеми като говорим негативно. То може да се развие от болест към смърт, особено ако често говорим негативно, безнадеждно и отхвърлящо. От друга страна, можем да изберем да говорим това, което не изглежда нормално на естествения човек. Можем да изговаряме живот на мъртвите обстоятелства и да видим пълно възстановяване, преди Сатана да има възможността да издигне крепост.“ (статия, “Your Mouth is a Weapon”)

И отново:

„Какво искаш от своето бъдеще? Дали помагаш на това, което казваш като говориш така, сякаш то вече е твое? Зная, че това изглежда необичайно, но ако Бог може да го направи, ние също можем. Ние сме Негови деца и Той иска от нас да следваме Неговия пример.“ (Change Your Words, Change Your Life: Understanding the Power of Every Word You Speak. New York: Faith Words, 2012, 54–55.)

Именно тази вяра, че нашите думи създават определена реалност, е причината Джойс Майер да препоръчва позитивна изповед в различни сфери на живота. Нейните книги често съдържат цели раздели, които са запълнени с разнообразни подобни изповеди като: „Аз просперирам във всичко, върху което сложа ръката си. Просперирам във всяка житейска сфера – духовно, финансово, умствено и социално.“ И затова: „Ежедневно получавам покани да говоря на различни места лично, по телефона и по пощата.“ (Виж списъка на подобни изповеди в нейния сайт.)

Снимка на The Best Christian Memes.По подобен начин негативните изповеди, които правим, могат да ни навредят, отново – не като част от причинно-следствената връзка, за която говорихме в началото, а като духовен инструмент, който има силата да материализира несъществуващото и да твори реалност.

„Ако говоря правилните неща, ще получа правилни резултати. И ако говоря погрешни неща, ще получа погрешни резултати… Можем да убием Божия план за нашия живот чрез негативна изповед.“ (“Mind, Mouth, Moods and Attitudes”, tape 2 of 4.)

Доста показателен за начина, по който Джойс вижда нещата е случаят, когато тя започва да се извинява за това, че говори за своите изпитания: „Това не е негативна изповед, аз не проклинам живота ви.“ (“Life in the Word”, Mar. 6 2003, Lesea Broadcasting).

Какви изрази използвате когато сте разстроени? Познавам един човек, който често използва думата „смърт“. Тя „обича хората до смърт“ и казва: „проблемите ми ще ме убият“… Тя е чудесна християнка, която обича Бога, но има лошия навик да използва език, който не е мъдър и който дори ѝ носи вреда… Досега може да сте мислили, че това са просто думи, но сега вече знаете, че думите имат сила и вероятно ще поискате да промените изказа си към по-добро.“ (Change Your Words, Change Your Life: Understanding the Power of Every Word You Speak. New York: Faith Words, 2012, 73–74.)

Трябва да подчертаем, че Джойс Майер често казва в своите поучения и книги, че ние не можем да получим абсолютно всичко, което си пожелаем, стига само да започнем да говорим позитивно, че вече го притежаваме. Положителната изповед има сила дотолкова, доколкото тя съответства на Божиите обещания. Всъщност правилните думи, които говорим с вяра се явяват средството, чрез което тези обещания се реализират в живота ни. При един по-близък поглед обаче се оказва, че нейното разбиране за Божиите обещания е сериозно погрешно. До голяма степен на тях се гледа през призмата на ученията за материален просперитет и задължително изцеление на всеки вярващ – две други характерни учения на движението „Слово на вяра“, които ще разгледаме по-нататък. Така една значителна част от нейните насърчения за положителна изповед, стъпваща върху Божиите обещания, се върти именно около тези две неща.

„Ние трябва да заявим претенции за колкото се може по-голяма част от нашето наследство… Едно от нещата, които можете да направите сега е да говорите положително за нещата в бъдеще.“ (“What Does Your Future Hold”, May 21, 2004.)

„Макар че беше имала проблеми в продължение на 12 години и изглеждаше невъзможно да пробие тълпата, тя упорстваше и получи своето чудо. Вярата ѝ се реализира чрез нейните думи. Какъв силен пример за вас и мен.“ (Enjoying Everday Life Magazine, “Crossing Over to the Other Side”, May 2004.)

„Наскоро Господ ми показа, че можем да благословим или да прокълнем финансовите семена, които засяваме. Можем да говорим положително за финансовото си бъдеще или да говорим неща като: „не мога да си позволя това“… Всеки път когато се обърна, нещо ограбва парите ми… Трябва да поливаме нашето даване с водата на Неговото слово и да очакваме изобилна жетва. Посей семето си, говори положително за финансите си!“ (“Your Mouth is a Weapon”, Life in the Word, March 1997, p. 4.)

В заключение можем да кажем, че анализът на ученията на Джойс Майер убедително показва, че тя здраво се придържа към учението за силата на изговореното слово – една от типичните характеристики на движението „Слово на вяра“. При нея то е донякъде модифицирано и смекчено чрез уточнението, че можем да получим единствено онова, което Бог ни е обещал, а не всичко, което самите ние желаем. От друга страна, виждането на Джойс Майер за Божиите обещания е сериозно изкривено в някои важни аспекти – особено при ученията за финансовия просперитет и задължителното изцеление. Тези изкривявания не са съвсем ясни, поради което е още по-лесно те да бъдат несъзнателно приети от нейните читатели/слушатели заедно с множеството добри неща, които тя казва за правилното мислене и говорене.


[1] Вероятно по-правилно е да кажем, че тя вижда двете неща като различни страни на една и съща монета. Неправилното говорене може да води до негативни последствия както чрез естествените причинно-следствени връзки, така и като по чуден начин въздейства на духовната реалност.

КЪМ СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ

2 thoughts on “Джойс Майер и силата на изговореното слово

  1. За съжаление , много от евангелските християни няма да се съгласят с обективната истина за която пишеш.Винаги съм се учудвал , как бързо се прилепват към лъжеученията. В църквите се е наложило едно мнение , че ако си богат и здрав значи си под благодат и си успешен християнин , а ако си болен , значи имаш неизповядани грехове.Господ категорично опроверга това фарисейско мислене в срещата с богатия юноша , в притчата за Лазар и богаташа и когато изцери слепия.Според мен , човек в когото Господ благоволява ,е този в когото се изобразява т.е този в когото са видни плодовете на Духа. Много християни бъркат дарбите с плодовете на Духа.Не може да седиш 40 години в църквата , да си по- зъл от 95 процента от светските човеци и да казваш , че имаш успешно служение. Или ако си пастир да се държиш с божия народ , като старшина на рота и да искаш покорство за всяко нещо , което ти дойде на ума, а още повече изобщо да не разбираш , че смисъла на християнството е да се усъвършенстваме в Христовата любов.Лъжеучителите от Слово на вяра изкривяват християнския живот , като го префокусират от Христос към човеците и техните нужди , а сам Господ превръщат в дядо Коледа , длъжен да изпълнява желанията им.По този начи изкривяват и смисъла и целите на молитвата а и на самото поклонение!Поздрави!

  2. Зайко 1512, поздрави за съдържателния и смислен коментар. Много точни и истинни неща казваш. Бог да те благослови!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.