Някои бележки относно допълнителни редакции на библейските книги


deadseascroll

от Радостин Марчев

Моето впечатление е, че голям брой евангелски християни изпитват почти панически ужас от всяка идея, че библейските книги са могли да бъдат редактирани или да търпят промяна във времето. Презумпцията, която стои зад това е, че подобно приемане ги превръща в напълно човешки литературни продукти, в които няма и не би могло да се търси нищо божествено или свръхестествено. А това на свой ред унищожава из корен идеята за Библията като Божие Слово, което функционира като безпогрешен водач за вярата и практиката на християните.

В действителност ситуацията е доста по-сложна.

От една страна християните трябва ясно да си дават сметка за причините, поради, които някой предлага възможност за подобна редакция в дадена библейска книга. Например, ако изходната точка е приемането, че щом даден текст говори за историческо събитие то записването задължително трябва да се е случило след това събитие дори ако основния текст на книгата е писан на по-ранен етап, това е форма на отричане на възможността за пророчества и по своята същност няма причина да бъде приета като легитимна датировка или библейска критика.

Други случаи обаче са доста по-сложни. Например, добре известно е, че Втор. 34 описва смъртта на Мойсей, което реално изключва възможността той сам да е написал текста. Евангелските християни като цяло са склонни да признаят, че той е написан от някой друг (вероятно Исус Навин), но често това е единствената отстъпка, която са готови да направят.

Подобен подход обаче просто не отговаря на реалността, пред която ни изправя самата Библия.

Ако се спрем на книгата Битие като тествои пример, оставяйки настрана спора за достоверността документалната хипотеза, откриваме следното:

 1. Битие 14 описва историята как Авраам освобождава своя роднина Лот от плен. По-конкретно ст. 14 гласи:

А като чу Аврам, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом и гони неприятелите до Дан.

Споменаването на Дан е много интересно понеже през живота на Мойсей, предполагаемият автор на книгата, земята все още не е разделена между племената. Това доста ясно показва, че изречението е писано на по-късен етап от някой друг.

 1. Същото се отнася и за Битие 36:31:

Ето и царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните.

Последната част на стиха съвсем естествено повдига въпроса как е възможно Мойсей да знае, че в по-късно време Израел ще стане монархия?

 1. Битие 11:28, 31 – Родното място на Авраам е наречено Ул Халдейски. Халдейците обаче са били арамейски говорещо племе живяло през 1 хилядолетие пр. Хр. – дълго след смъртта на Мойсей[1].
 2. Битие 12:6 (виж също 13:7) И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време ханаанците живееха в земята.

Конструкцията на стиха предполага, че по времето, когато е писан текста ханаанците вече не живеят на това място. Но тяхното изгонване става след смъртта на Мойсей.

Всички тези „аномалии” са дребни и е напълно възможно те да са резултат просто от времево актуализиране на текста на един по-късен етап без да са реално предизвикателство към авторството на Мойсей. Те обаче доста ясно показват, че на практика такава редакция на библейските книги във времето (в случая поне до времето на монархията) е правена. Всъщност посочените са само някои от примерите, които ние можем да засечем. Напълно възможно е да има други, които просто не сме в състояние да идентифицираме.

Нито пък въпросът се свежда единствено до книгата Битие или дори с Петокнижието. Книгата Псалми не само, че не е писана от един единствен автор, но и времевият й обхват е стотици години. Отделните песни са били събирани, групирани и подреждани дълго време както ще каже всеки добър библейски справочник или въведение на коментар към Псалми.

Нещо подобно наблюдаваме и при някои пророци. Техните послания отначало са били изговаряни устно. Едва след известно време те са записвани, събирани, обработвани и подреждани (тематично, а не времево). Междувременно напълно възможно е това да е било направено от човек различен от самият пророк. Ако последният продължава да получава откровения те са добавяни към вече съществуващия корпус. Това е дълъг и сложен процес, който на практика ние не сме в състояние да реконструираме напълно.

Всичко това може да звучи доста страшно на някои евангелски християни, но на практика няма основание за това. Признаването на възможности (а в някои случи на реални примери) за редакции през времето на дадени библейски  книги не представлява предизвикателство за вдъхновението. Поне на мен ми е трудно да видя особено голяма разлика в това Бог да направлява един вместо повече от един човека, докато те през различно време оформят части от Неговото вдъхновено Слово. В края на краищата Библията като цяло представлява сборник от множество книги, писани от различни автори, които обаче класическата християнска вяра приема за еднакво вдъхновени. Настоящият случай не прибавя нещо особено по-различно от това, освен че пренася процеса в рамките на една единствена книга.

Това обаче е само половината от историята. Макар да нямат сериозни последствия за вдъхновението горните факти повдигат някои допълнителни въпроси. Например: Ако една книга е писана и/или редактирана в продължение на определен период от време в кой момент тя може да се приеме за боговдъхновена? И какво правим в този случай с популярната сред мнозина евангелски християни за пълна боговдъхновеност единствено на оригиналния автограф на библейската книга (приемане популяризирано от Б. Уорфийлд)[2]? Призивът на някои богослови да се съсредоточим повече върху крайния „продукт (т.е. Писанието), с който разполагаме и във вида, в който го имаме отколкото да се опитваме да реконструираме етапите, през които преминава неговото формиране или да търсим реално несъществуващи документи (автографи), върху които да градим теории за достоверност и боговдъхновеност за мен е изключително разумен. Въпреки това с голяма доза сигурност можем да кажем, че той няма да ни избави от необходимостта да отговаряме на трудни въпроси.

[1] Виж Who Wrote the Book of Genesis?

[2] В тази връзка лекцията на Джон Броган изненесена на конферемция в консервативния евангелски колеж Уитън е много показателна. Виж Може ли да имам Вашият автограф: използването и злоупотребата с текстовата критика при формирането на евангелската доктрина за Писанието ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2.

4 thoughts on “Някои бележки относно допълнителни редакции на библейските книги

 1. Аз вярвам , че Божието слово във вида и формата в които е дошло до нас
  … е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
  17. за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
  Всеки опит да се хвърли сянка върху тези Негови атрибути е от сатана , като в Битие 3: 1-6.
  Ако пред мен стои задача да направя копие на Свещенното писание /да го препиша на ръка/, не бих посмял да променя и една буква.Защо далеч по благочестиви от мен човеци,които са се занинавали през вековете с това , биха го направили!!!

 2. Аз също вярвам в непогрешимостта на Писанието така както е достигнало до нас за вярата и практиката на християните.
  Въпросът е за начина, по който то е достигнало до нас в сегашната си форма. А че не всяка книга е била твърдо фиксирана веднъж и завинаги с едно действие на написване има достатъчно доказателства – вкл. и свитъците от Мъртво море, които показват, че по онова време по всяка вероятност не е имало унифициран текстови вариант на СЗ.

 3. Искам да кажа , че идвайки през вековете до нас , като е устояло на всички дяволски атаки , защото е пазено от самия Бог , Свещенното Писание в сегашния си вид донася до нас спасителното откровение за Славата на Бога в лицето на Исус Христос. Взирайки се в Него , съзерцавайки и наслаждавайки се на Славата Му, Святия Дух ни преобразява в Неговия образ. Сиреч Писанието във вида в който го четем , без сянка на съмнение е цялото боговдъхновено и достатъчно за нашето спасение. Поздрави !

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.