Дебора


ДЕБОРА

от Ребека Г. С. Айдестром

indexДжон Голдингей пише следното за Дебора: „Като човек, който съчетава ролите на съдия, пророк, водач и поет няма съмнение, че тя е най-значимия образ в цялата книга.” Какво е накарало Голдингей да изкаже подобно твърдение? Наистина ли Дебора е най-значимия образ в книгата Съдии?  Какво в нея и в нейният характер я прави да изпъква? Какво можем да научим от Дебра за верността в ръководенето? В тази статия аз ще изследвам водаческата роля на Дебора в книгата Съдии и ще видя как тя може да се превърне в ролеви модел както за жените така и за мъжете в обществено служение. В заключение аз ще разгледам какво можем да научим от Дебора и от нейния пример както водач и Божий служител.

Дебора е била много надарен, способен и уважаван водач, който е изпълнявал няколко различни роли. Историята й е разказана в Съдии 4-5. От тези 2 глави ние научаваме, че като водач издигнат от Бога Дебора е била пророк и съдия, който е играл значима роля в избавлението на народа от ханаанските подтисници. Освен това тя е описана и като водач на хвалението, певец, поет, съпруга и майка. Някои смятат, че в песента на Дебра  тя е описана и като войн и военен водач. Както можем да видим тя е била натоварена с няколко различни отговорности като водач и е играла важна роля в служението на Бога и на своя народ в тяхната история. Аз желая да изследвам тези различни роли и какво можем да научим от нея за водачеството.

Има няколко неща, които правят Дебора уникална в книгата Съдии и които я отличават по няколко различни начина. Интересно е, че съществуват няколко прилики и паралели между нея и Мойсей и Самуил. Какво ни казват тези паралели за Дебора и за нейната значимост? Дебора е единственият съдия в книгата, който е също така и пророк. Дебора също така е единственият съдия, който има песен, приписвана на него. Никой друг разказ за съдия в книгата не е последван от поема, победна песен. Какво е значението на това? Дебора също е единственият съдия, който е описан като съдещ преди да изиграе своята роля в избавлението на своя народ от подтисничество. Тя е единствената жена описана като съдия. Това я прави уникална не само в сравнение със съдиите мъже, но и в сравнение с женските образи в книгата. Тя е силна, независима жена, която притежава интегритет и вярност, чийто характер е без недостатък и е виждан в положителна светлина. Тя е духовен водач, чието посвещение на Господа се вижда в нейното вярно покорство да бъде Господен посланик и представител на своя народ.

Бог издигнал Дебора да бъде пророк и съдия на еврейския народ през периода на съдиите. Нека да разгледаме контекста, в който тя е служила. Периода на съдиите бил едно кризисно време за евреите както физически така и духовно. Те влезли и се заселили в обещаната земя под водачеството на Исус Навин. Но след като Исус починал (и старейшините, които го следвали също починали, виж Съдии 2:7) народът започнал един кръг на отдалечаване от Господа. Библията описва един повтарящ се цикличен модел, в който хората постоянно вършат зло пред Господа, в резултат на което евреите били победени от своите врагове. Все пак когато хората викали към Господа в своето утеснение Той се смилявал над тях като издигал съдии, които управлявали народа и ги избавяли от подтисничеството. Докато съдията бил жив в земята имало стабилност и мир, но скоро след това народът се отдалечавал от Господа и цикълът се повтарял (Съдии 2:11-23; 3:7-11). В резултат на това разказвачът описва този период като време, в което всеки правел това, което му е виждало угодно вместо това, което било право пред Господа (Стдии 17:6; 21:25). Народът се нуждаел от водачи, които да им напомнят, че като избран от Бога народ те били призовани към вярна любов и покорство към Господа и към завета.

Каква точно е била ролята на един съдия? Второзаконие 16:18-20 го описва както поддръжник на справедливостта и правдата. Съдиите трябвало да бъдат справедливи и честни и да не препятстват на правосъдието като приемат подкупи. Тяхната роля била да извършват правосъдие според закона на Господа. В книгата Съдии ние виждаме единствено Дебора специално описана в тази роля (Съдии 4:4-50. Останалите съдии са описани единствено като „съдещи Израел” без по-нататъшно пояснение. Това кара някои учени да смятат, че „съденето” (sapat) е по-широко понятие от управлението. Понеже Бог използвал съдиите, за да избавят народа те са споменавани и като спасители и избавители (като някои твърдят, че това е била тяхната основна роля).  Клинтън МакКан, следвайки Джон Баркуист, твърди, че „съдия” следва да се превежда като „носещ справедливост.” Той пише: „Това определение предполага, че съдиите били хора натоварени да извършат Божията воля за света. Това включвало избавление от чуждо подтисничество (2:16,18), водачество, така че да бъде осигурено пълното почитане и служба на Бога (2:19) и по този начин създаване на вътрешни условия за живот според Божията воля.” По този начин съдията бил призован да носи справедливост както физически, от вншно подтисничество така и духовно, да наставлява и помага на евреите да живеят в духовно посвещение на Господа и във вярно покорство на завета.

В тази група съдии ние откриваме Дебора. Как Дебора изпълнява ролята си на съдия? Както съдия тя раздавала правосъдие и едновременно с това играела значима роя в избавлението на своя народ. Тъй като Дебора е единствената описана в ролята на съдия така както е казано във Второзаконие 16:18-20 вероятно нейният пример ни помага да разберем какво има предвид разказвача когато просто заявява, че другите съдии са „съдели Израел.” Тя поставя пример, так че няма нужда за разказвача да обяснява по-нататък. Нейният пример е достатъчен.

В книгата Съдии 12 човека са споменати по име като такива.  Дебора е четвъртият от тях спомената след Готониел, Ехуд и Самегар. Как са описани тези 12 съдии? Разказвачът не ни казва много за шестимата т. нар. малки или второстепенни съдии и поради тази причина можем да кажем, че те са описани доста неутрално. За останалите шест големи съдии имаме по-ясна картина и оценка на разказвача на тяхното водачество. Можем да твърдим, че първите няколко съдии, вкл. Дебора, са описани по-положително от разказвача. След това изглежда започва една низходяща спирала, в която провалите на водачите все по-очевидни и трагични. Така една от темите в книгата е водачеството и/или липсата на водачество, което в крайна сметка води до морално и духовно падение и разединение на племената.

Има множество причини да смятаме, че съдиите представени в книгата са една група от невероятни герои. Всъщност повечето от тях са представени като твърде несъвършени, което е накарало някои да ги наричат „антигерои.” Ехуд, един убиец, вероятно е бил сакат (неспособен да използва дясната си ръка). Семагар, син на Анат, вероятно бил ханаанец.  На Гедеон му липсвали увереност и вяра, което довело до необходимостта от Божествено уверение и знаци. Йосафат, син на една проститутка, прави глупав облог и завършва жертвайки дъщеря си. Самсон е трагична фигура с твърде съмнителен морал, чието падение е причинено от жени и гордост.

Можем да кажем, че когато търсим в книгата Съдии примери за водачество това, което откриваме в повечето случаи е една неясна картина. Мнозина от съдиите били част от проблема за идолопоклонството и отстъплението на Израел. Моралът на някои бил много съмнителен. По множество начини книгата показва как да не бъдеш водач, така че да можем да се научим от провалите и грешките на съдиите. Все пак тя също така показва Божията благодат, че Господ може да използва несъвършени водачи, за да извърши Своето дело.

Не всички съдии обаче са описани негативно. Готониел, първият съдия, не е описан така (Съдии 3:7-11), макар че неговата история не разказана подробно, а просто е даден като пример за съдия, който е представен положително от разказвача. Така когато сравним Дебора с тези различни хора тя наистина изпъква! Според думите на Даниел Блок: „Дебора е различна. Тя е единствената, която разказвачът описва в несъмнено положителна светлина.”

Има няколко неща, които правят Дебора да изпъква сред останалите съдии. Преди всичко тя е единствената жена, която съди Израел. В един списък, в който са споменати само мъже тя е единственото изключение по отношение на пола. Все пак нищо в библейския запис не загатва, че това е било проблем. Всъщност Дебора е описана като много уважаван авторитет в еврейската общност. Айлиш Фергюсън Ивас пише: „Текста приема статуса и отговорностите на Дебора в Израел за даденост. Тя не е описана като заместник по необходимост  понеже мъжете не са пристъпили напред (както някои желаят да тълкуват Съдии 4:4, ср. 5:6-7). Нейното положение в обществото е утвърдено и прието като пророк чрез когото Господ говори.” За разлика от другите съдии нейният характер е безукорен. Разказвачът не намира недостатък в характера й. Това, че тя е високо уважавана в общността е показано от факта, че хората идват при нея за съвет и от начина, по който Варак й отговаря (Съдии 4:4-8). Нейният авторитет никога не е предизвикван.

Има хора, които твърдят, че Дебора всъщност никога не е била съдия, макар това да е малцинствено виждане. Мнозинството учени вярват, че тя наистина е била съдия. Даниел Блок например твърди, че нейната роля е най-вече на пророк. Блок твърди, че Съдии 4:4-5 не казва, че Дебора е решавала закови казуси за евреите като съдия, а че хората са идвали при нея в ролята й на пророк и като Божий представител. Това обаче не премахва ролята й на съдия. Описанието на Дебора, която съди хората в Съдии 4:4-5 е описано с характерна за еврейския език фраза: „В онова време пророчица Девора, Лафидотова жена, съдеше Израиля.И тя живееше под Деворцината палма между Рама и Ветил, в Ефремовата хълмиста земя; и израилтяните възлизаха при нея за съд.” Стиховете ни дават информация за Дебора, коя е тя и каква е ролята й и създават необходимия контекст за това, което предстои да се случи когато Господ изпраща към нея пророческо слово да призове Варак. Според тези стихове Дебора е била едновременно пророк и съдия.

В тези две роли служението на Дебора има някои много интересни паралели с великият водач Мойсей, който е освободител и пророк и който същи съди евреите. От Изход 18:13-16 ние научаваме, че Мойсей също „съдеше людете,” които идвали при него, за да се допитат до Господа и за да бъдат разрешени техните спорове. Примерът на Мойсей показва какво означава да „съди” (както е описано във Втор. 16:18-10). „Седейки на Мойсеевото съдилище” да се изразим така, Дебора, като съдия и пророк, също изпълнява тази юридическа роля на упражняване на правосъдие, служейки на нуждите на хората като тълкува закона и говори Господното слово.

Има допълнителни паралели между Дебора и Мойсей когато сравним Изход 14-15 със Съдии -5 където разказвачът описва победата над враговете последвана от поема прославяща тази победа чрез песен. Точно както Мойсей и Мириам пеят и празнуват с песен след като евреите пресичат Червено море и са избавени от египетската армия (Изх. 15:1-21) Дебора и Варак пеят победна песен след като ханаанските врагове са победени. Тя е записана в Песента на Дебора (Съдии 5).  Фактът, че песента на Дебора в Съдии 5 е единственият пример за победна песен, която следва избавление в книгата Съдии приканва читателят да направи връзка между тези две събития:  описанието на спасението и празнуването при Червеното море дори повече. Това е нещо, което еврейските коментатори отбелязват още през 1 век сл. Хр. както може да се види в Библейските древности на псевдо-Филон където Дебора е описана като водач подобен на Мойсей. Подобно на Мойсей Дебора води хората като съдия, като пророк и като водач на хваление.

Има обаче хора, които твърдят, че призивът на Дебора като съдия е изключение от правилото. Вярно е, че тя е единствения съдия-жена, но прави ли я това изключение? Означава ли това, че тук имаме еднократно събитие, което никога повече не се повтаря? Човек може да твърди, че ако жена не е определена за подобна роля то Бог изобщо не би издигнал такава. Факта говори много! Бог може да издигне мъдра и способна жена, която да води Неговия народ, да упражнява Божието правосъдие и да говори Неговото слово. Дебора е пример за това. Но както вече видяхме Дебора е изключителна в много отношения . Тя е изключителна когато я сравним с останалите съдии. Дебора е различна и изпъква по повече от един начини.

Повечето от съдиите в книгата Съдии стават признати водачи и съдии след като побеждават неприятелите си докато служението на Дебора започва преди военната й победа. Тя вече е разпозната от хората като мъдра и авторитетна фигура, което се вижда от факта, че хората отиват при нея, за да бъдат споровете им разрешени. Нейното значение като водач е видно от факта, че мястото, на което тя дава съвети и раздава правосъдие е наречено  на нейното име (Съдии 4:4-5). Освен това нейното географско разположение между Рама и Ветил в хълмистата страна на Ефрем е било достъпно за всички племена понеже е централно. Тя служи на целия народ.

Не само, че Дебора е призована да служи на  народа като съдия, тя е призована да бъде и пророк, издигнат да прогласява Господното слово във време на криза. В книгата Съдии Дебора е единственият съдия, който е също така и пророк. По този начин тя е подобна на Самуил, последният съдия преди настъпването на монархията (1 Царе 3:19-21; 7:15-17). Самуил бил съдия и пророк. Нека да разгледаме тези паралели и тяхното значение. В 1 Царе 7:15-17 научаваме, че Самуил съдел Израел през всичките дни на живота си и че е съдил хората на 4 различни места през годината – във Ветил, Гилгал, Мицпа и Пама (родният му град). Интересно, Дебора служи в същата географска област, макар да  използва само едно място някъде в ефремовата хълмиста страна между Ветил и Рама (Съдии 4:5). Според думите на Даниел Блок: „В 1 Царе Самуил очевидно е представен като съдия по модела на Дебора” (макар че в своята книга Блок подчертава, че паралелът между Самуил и Дебора е в тяхната пророческа роля, а не в ролята на съдии). Чарли Ексъм също отбелязва подобната функция, която Дебора и Самуил изпълняват като съдии и пророци. Точно както Дебора упълномощава Варак да отиде на бой Самуил „помазва Саул за цар и го изпраща да води Господната битка (виж особено 1 Царе 10-15).” По-нататък Ексъм посочва, че Варак е отговорен пред Дебора така както Саул е пред Самуил и пред Господа. Като Божии пророци Дебора и Самуил представлявали Господа и Неговото присъствие. Това е причината Варак да настоява Дебора да го придружи в битката (Съдии 4:8) и евреите и Саул да търсят помощта и присъствието на Самуил. Дебора и Самуил символизират Божието присъствие. Даниел Блок пише: „Подобно на Самуил в 1 Царе 7:10-11 Дебора очевидно функционира като alter ego на Яхве. Дори само нейното присъствие е достатъчно, за да гарантира победата над враговете.” Молбата на Варак Дебора да го придружи в битката на повърхността изглежда като липса на вяра от страна на Варак, но не е нужно да тълкуваме това като неверие или страх от негова страна. Разбира се, той не би се подчинил на Господа ако не отиде! Все пак в умът на Варак нейното присъствие като Божий представител би насърчило войниците и би гарантирало победата. Може би Варак също така желаел да се допитва до нея за по-нататъшно наставления от Бога по време на битката. Всъщност тя прави точно това. В Съдии 4:14 тя дава ново послание от Бога уверявайки го отново, че Господ ще му даде победа. Нейните пророчески думи се сбъдват и враговете са победени. Точно както Самуил (и Мойсей) тя е истински пророк уверен, че нейните предсказания ще се сбъднат. (ср. Втор. 18:20-22).

В този контекст аз искам да подчертая, че макар Дебора да е единствената жена пророк в книгата Съдии тя не е единствената такава в Библията. В библейския запис ние имаме няколко примера за жени пророци (както споменати по име така и безименни). Всъщност имаме жени пророци споменати във всички важни периоди на еврейската история: Мириам (Изход 15) и Дебора (от периода преди монархията), Олда (по време на царуването на Осия във втората част на 7 в. пр. Хр. – 4 Царе 22:14-20), Ноадия (по време на периода след плена и времето на Неемия през 5 век пр. Хр – Неемия 6:14) както и безименни пророчици като съпругата на Исая (Исая 8:3). Не само, че в Израел е имало жени-пророчици, има доказателства, че жени са служели като пророчици и в други близкоизточни религии. Основавайки се на доказателствата за жени пророчици от Мари, Даниел Блок посочва, че ролята на Дебора като пророк не би била „изненадваща в културната обстановка на второто хилядолетие.” Макар обществото да било патриархално пророческата роля не е била ограничена до мъжете. Жените също са можели да функционират в тази роля и да бъдат твърде уважавани. Като Божий пророк Дебора изиграла една важна роля в избавлението на народа от чуждо подтисничество. Тя била покорна на своето призвание.

Дебора също така изпъква в книгата Съдии когато я сравним с останалите жени в книгата. Интересно, в книгата Съдии са описани повече женски характери отколкото във всяка друга книга от Библията. Макар Дебора да е единствената жена съдия и пророк тя не е единствената жена в книгата. Жените могат да бъдат разделени на три основни категории според начина, по който са описвани: храбри жени, трагични жертви и зли манипулатори. По-голямата част от жените са описани или като жертви (дъщерята на Ефрай, филистимката съпруга на Самсон, наложницата на левита) или като злодеи (като Далила). Има обаче няколко жени, които са описани в по-положителна светлина  от разказвача. Това са  силни и смели жени (Ахса, която търси и получава наследство (Съдии 1:11-15), жената на Маное, която е посетена от Божий ангел и става майка на Самсой (Съдии 13) и Яел, която изиграва роля за унищожението на враговете на Израел (Съдии 4:17-22; 5:6, 24-27). Сред тези жени най-храбрата е Дебора, чийто характер и вярно служение изпъкват. Макар някои хора да виждат Дебора със смесени чувства понеже тя се сражава във войната ясно е, че библейския автор я вижда в положителна светлина. Чрез вярното й покорство в прогласяването на Господното слово евреите са избавени от страдание и подтисничество.

Заедно с Варак тя отива на война и прогласява Господната победа (преди тя да е още извоювана) в отхвърлянето на вражеското робство (Съдии 4:6-8,10,14). След като враговете са победени Дебора и Варак пеят победна песен записана като Песента на Дебора (Съдии 5). Някои смятат, че песента описва Дебора като войн и военен водач. Някои изследвания я сравняват с ханаанската богиня на войната Анат.  Вярно е, че в тази обедна песен ролята на Дебора в извоюването на победата е подчертана (Съдии 5:1,7,12,15), но тя е само един от хората, които са споменати като допринесли за победата. В песента Варак, Яел, различните племена, които участват, ролята на природата и най-вече на това, което Господ е извършил са подчертани. Освен това в разказа или в песента няма нищо, което да казва, че Дебора реално е участвала в битката когато е придружила Варак. Жената, която прави това е Яел, не Дебора. Ролята на Дебора в битката остава тази на пророк, Господен посланик.

Това, което научаваме от песента е, че Дебора е певец, поет и поклонник на Господа. Тя е описана като пееще песента заедно с Варак (Съдии 5:1) и след това е насърчена да пее (Съдии 5:12). В песента тя благославя Господа (Съдии 5:2-3,9). В поемата Дебора описва себе си като „майка в Израел” (5:7). Това може да означава, че биологично тя е майка макар библейския текст никъде да не споменава нейните деца. В Съдии 4:4 Дебора е представена като съпруга на Лапидот. Но еврейския израз може също така да бъде разбиран като „жена на факел” или „огнена жена” (което означава името Лапидот). Следователно от това представяне не е напълно ясно дали тя е била омъжена или не. Все пак в контекста на древната еврейска култура е най-вероятно Дебора да е била омъжена и да е имала деца (в патриархалния свят от жените се е очаквало да се омъжват и да имат деца). Това, че тя е била пророк и съдия не означава, че е трябвало да бъде несемейна. Ние знаем, че пророчицата Олда е била омъжена (4 Царе 22:14). Все пак ролята на Дебора като съпруга и майка не е нещо подчертано от текста. Съпругът й никога не е споменат отново и децата й не са наименовани. В ролята на Дебора като съдия и прорк и в контекста на поемата изразът „майка в Израел” вероятно следва да се разбира метафорично. Тя е била майка в Израел играеща подхранваща, успокояваща и защита роля. Единственото друго място, на което този израз е използван в Библията е 2 Царе 20:19 където мъдрата жена на Авел от Веет маах описва града като „майка в Израел.” Денис Олсън вярва, че изразът е нещо повече от дръзка титла и „може да представялва мястото където живее и служи една мъдра жена, която предава Божиите послания и разрешава спорове (виж 4:5; 2 Царе 20:16-19).” На Дебора е била дадена почетна титла в Израел в светлината на нейното служение и авторитетна роля като мъдър съдия и пророк. Израът „майка в Израел” също така подчертава нейната роля като водач на нацията, майка или водач на целия народ. Черли Ексъм задава въпроса: „Какво означава да неречем Дебора майка в Израел? Постиженията й описани в Съдии 4-5 включват съвет, вдъхновение и водачество. Една майка в Израел е човек, който носи избавление от подтисничество, осигурява защита и подсигурява благоденствието на своя народ.”

В заключение, какво можем да научим от Дебора за християнското водачество? Как може тя да бъде ролеви модел както за жените така и за мъжете на обществена служба? Дебора била влиятелен и значим водач на национално ниво, който служел като съдия и като пророк. Днес ние често правим разграничение между светска служба в общественото пространство, в управлението и служител в християнски или религиозен контекст. В библейските времена обаче водачеството не било разбирано по този начин. Двете сфери – светската и религиозната – се припокривали. Целия живот бил интегриран. В библейските времена царят и съдията били също така и духовни водачи (точно както пророкът и свещеникът) призовани да дават пример на народа да живее вярно и да бъде посветен на Господа с цяло сърце. Дебора дава този пример. Дебора била заслужаващ доверие, уважаван водач, човек с интегритет, чието посвещение на Господа спечелило доверието на Варак и на целия народ.

Като водачи ние също трябва да спечелим доверието на хората, на които служим. Това става с времето докато служим и живеем вярно живота си сред общността. Ние също трябва да виждаме целият живот като интегриран вместо да виждаме службата като някаква отделна форма на служение в т. нар. светска сфера. Всяка служба трябва да бъде виждана като служение.

Дебора била покорна и вярна на своят призив като пророк, който дава Госоднто слово във време на криза. Тя била едновременно жена на вяра и смелост. От човешка перспектива шансовете били срещу евреите. Тази реалност е подчертана от разказвача, който два пъти споменава че Сисар е имал 900 железни колесници (Съдии 4:3, 13). Но Дебора имала смелост и вяра. Тя не се поколебала да придружи Варак в битката и да дава наставление от Бога когато такова е необходимо. Ние също трябва да сме готови да отговорим на Божия призив във време на криза и безстрашно да следваме Господа където и да ни води той.

Дебора също така дава пример за сътрудничество между водачите, може би дори между мъже и жени.  Дебора и Варак работят заедно повеждайки народа към победа над враговете му. Денис Олсън смята, че историята на Дебора показва, че Бог работи чрез човешките действия включително „споделено водачество, взаимна отговорност и слава, която е демонстрирана от няколко от основните характери (Дебора, Яел, Варак). Макар мнозина да смятат, че книгата Съдии прокарва идеята за нуждата от стриктно централизирана форма на управление и монархията като решение на хаоса през това време (виж Съдии 17:6; 21:25) Олсън твърди, че Съдии 4-5 показва, че Бог работи също така „ефективно чрез по-сложни системи където властта може да бъде децентрализирана, задълженията да бъдат разпределени и нито един водач да не може да вземе цялата слава или отговорност.” Вероятно историята на Дебора представя един различен модел на водачество където водачите си сътрудничат вместо да се съревновават един с друг. Всеки споделя своите уникални дарби, за да служи на общността като цяло.

Дебора дава пример на поклонник, който води хората в песен и хвала към Господа след като Той е извършил велико дело. Като „майка в Израел” Дебора също така се грижи за народа.  В историята Бог винаги е издигал водачи, които да помагат на Неговия народ във времена на страдание и подтисничество. Дебора била такъв водач, който отговорил на Божия призив.

Дано да се поучим от нейния пример.

 

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Дебора

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.