История на църквата 3-39


Глава 39

от Евсевий Кесарийски

index

Писанията на Папий

1. Има запазени пет книги на Папий, които носят името Изложения или Мъдрости на Господа. Ириней ги споменава като единствените писания написани от него[1] със следните думи (Против ересите 5.33.4): „Тези неща са засвидетелствувани от Папий, един мъж от древността, който случаш Йоан и бил спътник на Поликарп, в неговата четвърта книга. Понеже той написал пет книги.” Тези са думите на Ириней.

2. Но самият Папий в предговора на своя разказ по никакъв начин не казва, че самият той е слушал и виждал светите апостоли, но показва чрез думите, кото използва, че получил документите на вярата от тези, кото били техни приятели.

3. Той казва: „Но аз няма да се поколебая да изложа пред вас заедно с моите тълкувания, нещата, които по някое време съм научил внимателно от стареите и внимателно съм запомнил гарантирайки тяхната истинност. Понеже аз, за разлика от повечето, не се удоволствам в тези, които говорят много, а в тези, които учат на много, не в тези, които предават странни заповеди, а в тези, които предават заповедите дадени от Господа на вярата и произлизащи от самата истина.

4. Ако дойдеше някой, който е бил ученик на стареите, аз го разпитвах за думите на стареите – какво е казал Андрей, или Петер, или какво е казал Филип, Тома, Яков, Йоан, Матей или някой друг от Господните ученици и какви неща са казали Аристион и презвитера Йоан, Господните ученици. Понеже аз не смятам, че това, което може да бъде науено от книгите би ми било от същата полза както това, което идва от живия и пребъдващ глас.”

5. Заслужава да обърнем внимание, че името на Йоан е споменато два пъти от него. Първия път той го споменава във връзка с Петър, Йоан, Матей и останалите апостоли, ясно майки предвид евангелиста. Но другия Йоан той споменава малко по-нататък и го поставя между други извън кръга на апостолите, слагайки Аристион преди него, както в същото време ясно го нарича презвитер.

5. Това показва, че е вярно твърдението на тези, които казват, че в Азия имало двама човека носещи едно и също име и че в Ефес има два гроба, всеки от които дори до днешния ден е наречен Йоан. Важно е да отбележим това. Понеже е вероятно втория, ако някой не е готов да приеме първия, да е написал Откровението, което носи името на Йоан.

6. И Папий, за когото ние сега говорим, признава, че е приел думите на апостолите от тези, които били техни ученици и че самият той е слушал Аристион и презвитера Йоан. Той поне ги споменава често по име и предава тяхната традиция в своите писания. Тези неща, надяваме се, не са били наразно посочени от нас.

7. Но е удачно да добавим към думите на Папий, които цитирахме, други пасажи от неговите писания, в които той описва някои други чудни събития, които твърди,ч е е приел от традицията.

8. Че апостол Филип живеел в Иейополис заедно с дъщерите си, вече беше казано. Но трябва да добавим, че Папий, техен съвременник, казва, че е чул един удивителен разказ от дъщерите на Филип. Понеже той разказва, че по негово време човек бил възкресен от мъртвите. Той разказва и друга удивителна история за Юст, наречен Варсава: че той изпил смъртоносна отрова и все пак, по Божията благодат, не пострадал никак.

9. Книгата Деяния разказа, че светите апостоли след възнесението на Спасителя поставили този Юст, заедно с Матия, и се помолили един от тях да бъде избран на мястото на предателя Юда, за да попълни техния брой. Описанието е както следва: ”И поставиха помежду им Йосиф, наречен Варсава, когото наричаха Юст и Матия; и се помолиха и казаха ” (Деяия 1:23).

10. Същият писател дава и друго описание, за което казва, че достигнало до него чрез неписаната традиция, някакви странни притчи и учения на Спасителя и някои други по-митични неща.

11. Към тях принадлежи твърдението му, че ще има време от 1000 години след възкресението на мъртвите и царството на Христос ще бъде осъществено в материална форма на тази земя. Мисля, че той е достигнал до тези идеи поради погрешно разбиране на апостолските думи без да вземе предвид, че нещата казани от тях са били изговорени тайнствено чрез образен език.

12. Понеже изглежда той е имал твърде ограничено разбиране както човек може да види от неговите писания. Но именно поради него мнозина от църковните отци след него приели подобни мнения представяйки в тяхна подкрепа древността на човека, като например Ириней и всеки друг, който изказвал подобни виждания.

13. Папий, в своята книга представя и други описания на Господните думи чрез авторитета на Аристион, който беше споменат по-горе, и традиции като предадени от презвитера Йоанкъм към които ние препращаме тези, които са жадни за знания. Но сега ние трябва да добавим към неговите думи, които вече цитирахме традицията, която той свързва с Марк, авторът на евангелието.

14. „Презвитеря каза и следното: Марк, бивайки тълкувател на Петър, записал, макар и не по ред, това, което си спомнял за нещата казани или извършени от Христос. Понеже той нито слушал Господа нито Го следвал, но след това, както казах, последвал Петър, който приспособявал своето учение към нуждите на слушателите, но без желание да предаде изцяло всички думи на Господа, така че Марк не направил грешка като писал някои неща така както той си ги спомнял. Защото той внимавал в едно нещо, да не пропусне никое от нещата, които чул и да не предаде нито едно от тях погрешно.” Тези неща са казани от Папий за Марк.

15. А за Матей той пише следното: „Тогава Матей записал думите на еврейски език и всеки ги тълкувал както можел. Същият автор използва свидетелствата от първото послание на Йоан и от това на Петър. Той разказва и една друга история за жена, която била обвинявана в много грехове пред Господа, която се съдържа в евангелието според евреите. Тези неща ние сметнахме за необходимо да запазим в допълнение към вече казаното.

[1] Ириней не казва изрично, че това са единствените книги написани от Папий. Той просто казва: „Защото пет книги са написани от него.”

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.