Как всъщност е изглеждал Исус


от Джак Уелмън

medium_135556525

Изглеждал ли е Исус по начина, по който повечето картини Го представят? Имал ли е дълга коса и носил ли е бяла роба както е на повечето филми? Различавал ли се е от другите евреи на Своето време?

Имал ли е Исус дълга коса?

Мисля, че ще бъдем много учудени в деня, в който видим Исус. Надявам се да го видим като Спасител, а не като Съдия, но сега ще говорим за дължината косата Му. Библията мълчи за това, но нямаме причина да вярваме, че тя е била дълга както Го представят множество филми и картини. Евреите по това време никога не носели косата си дълга. Всъщност се е смятало за срам ако мъж направи това (1 Кор. 11:14). Освен това Исус е бил дърводелец и дългата коса би пречила на работата Му.

Исус: мъжествен

Исус не е изглеждал донякъде женствено както Го представят доста изображения. Той бил дърводелец и по Неговото време дърводелците работели не само с дърво, а и с камъни. Разбира се, те не разполагали със съвременни сечива, така че дърветата трябвало да бъдат сечени с ръчни инструменти и голямо физическо усилие, което включвало дълги изтощителни часове тежка работа. Нито пък дърветата са това, което ние често си представяме днес. Дърводелците работели с дълги трупи, грубо дърво. Те трябвало да бъдат отсечени ръчно и след това да бъдат нарязани на части, които можели да бъдат обработвани. Трябвало да бъдат обелени и загладени. Освен това дърводелците по това време работели повече с камъни отколкото с дърво. И тези камъни не били дребни парчета, а най-често големи речни камъни, които трябвало да бъдат оформяни до необходимия размер. Всяка част от работата на дърводелеца била много тежка и ние трябва да осъзнаем, че Исус трябвало да бъде голям, силен мъж притежаващ значителна физическа сила. Така ние можем да предположим, че Исус е бил мъжествен и е притежавал здраво сложено тяло изискващо се от строителен работник.

Различавал ли се е Исус от другите евреи?

Отново и отново Новият Завет казва, че Исус се е смесвал с тълпата, така че религиозните власти изпратени да Го заловят не успявали да Го открият. Как се е случвало това? Това е било възможно понеже Исус е изглеждат напълно както останалите равини на своето време.

А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.” (Йоан 5:13)

Но Той мина посред тях и си отиде.” (Лука 4:30)

Юдеите, прочее, Го търсеха на празника, и казваха: Къде е Онзи?” (Йоан 7:11)

И така, те търсеха Исуса, и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си: Как ви се вижда? няма ли да дойде на празника?” (Йоан 11:56)

Ако Исус е имал дълга, бяла, развяваща се роба и дълга коса би било много лесно да бъде забелязан тъй като историческите свидетелства ни казват, че евреите по това време са носели косите си къси. Той вероятно е имал брада както е било обичайно за голяма част от мъжете по това време. Имаме основания да смятаме, че не е било лесно Исус да бъде различен сред тълпата, но когато желаел да бъде забелязан Той е знаел как да направи това.

Невзрачен на вид

Исая описва Исус на вид както съвсем обикновен човек, в Чиято външност няма нищо особено забележително. В Исая 53:2б той казва: „Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем.” Исус не би паснал особено на просперитетните телевизионни проповедници. Не е изглеждал и като популярните днешни пътуващи проповедници. Не би събрал милиони „лайкове” в YouTube. Причината е, че Той не бил особено красив и в Неговият външен вид нямало нищо специално, което да изпъква. Това напълно съответства на няколкото случая в Новия Завет, в които Той успява да се измъкне смесвайки се с тълпата. Нямаше благобразие нито красота (на обикновения еврейски език това е означавало, че Той не е красив). Човешката природа на Исус Го е направила да не се отличава от обикновения човек на Своето време. Ние не знаем как е изглеждал Той освен, че е бил съвсем обикновен човек, здраво сложен физически и способен лесно да се смеси с тълпата. Библията мълчи относно това точно как е изглеждал Исус и ако това е така вероятно причината е, че за нас не е важно да го знаем.

Заключение

Ние не знаем как е изглеждал Исус….поне днес. Ето какво е единственото описание на Исус, което човек трябва да знае със сигурност понеже то е разкрито в Библията и Бог е сметнал., че за нас е важно да го знаем. Йоан описва Исус и когато го вижда пада на лицето си като мъртъв както четем в Откровение 1:13-18:

и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс; а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък; и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води; и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.”

Така изглежда Исус днес.

Реклама

5 thoughts on “Как всъщност е изглеждал Исус

 1. Един контрапункт от Писанията, за който се сещам сега – „23 А войниците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и дрехата. А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу;
  24 затова те рекоха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва: –
  „Разделиха си дрехите Ми,
  И за облеклото Ми хвърлиха жребие“.
  Войниците, прочее, сториха това. “

  Та въпросът е, ако наистина дрехите му са били толкова невзрачни, защо някой би ги искал?

 2. „..Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем…”
  В Исая 53 се описва Христос по време на неговото разпъване на кръст, а не във всекидневния живот.
  Що се отнася до: „Но Той мина посред тях и си отиде.” (Лука 4:30): „Юдеите, прочее, Го търсеха на празника, и казваха: Къде е Онзи?” (Йоан 7:11);
  „И така, те търсеха Исуса, и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си: Как ви се вижда? няма ли да дойде на празника?” (Йоан 11:56) – това не ми се вижда достоверен аргумент, който да показва, че Иисус е бил грозен. Има поне два пъти повече епизоди, където Той е бил разпознаван бързо и то в тълпата (например жената с кръвотечение) и други места, където е бил очакван и е привличал внимание (входа Господен в Йерусалим). Което ни говори само, че е постигал ефекта, който е искал, когато е искал, където е искал.

 3. Хубави въпроси. Аз не съм автор на статията, но ето какво мисля.
  1. Разделянето на дрехите е било римски обичай, от който са се възползвали войниците. В древността дрехите определено са представлявали ценност – някои повече други по-малко, но би трябвало да са абсолютни дрипи, за да ги откаже някой, който не е заможен. Обикновените римски войници не са били такива.
  На практика войниците не разделят само горната тъкана дреха, а всички части на облеклото (вкл. сандали, колан и т.н.). Текста ни казва, че те правят 4 дяла като се пада по един на всеки от екзекуторите. Не е съвсем ясно дали горната дреха е единият от тези дялове и хвърлят жребий на кой да се падне тя или пък правят 4 дяла от останалите и хвърлят специален жребий за нея, но явно е била с по-голяма стойност от останалите. Все пак това не прави Исус богаташ или дори пищно облечен.
  2. Исая 53 е част от доста по-дълъг текст, който говори за „Господният служител.“ Но дори и непосредственият контекст на Исая 53 може да се приеме за донякъде по-широк от разпъването – макар че без съмнение това е големият акцент, който заема по-голямата част от пасажа. Според мен е възможно първите 3 стиха да говорят за страданието като част от целия живот на Исус – от началото до Неговата смърт на кръста, върху която се съсредоточава след това текста.
  3. Ако правилно разбирам автора той не твърди, че стиховете, които посочваш казват, че Исус е бил грозен, а единствено, че не се е отличавал особено от обикновените евреи на времето Си. И да, когато и където е искал Исус е привличал внимание. Точно това казва и автора на статията: „Имаме основания да смятаме, че не е било лесно Исус да бъде различен сред тълпата, но когато желаел да бъде забелязан Той е знаел как да направи това.“
  Ако трябва да съм честен аз не съм убеден, че всички стихове, които авторът посочва наистина казват, че Исус се е сливал добре с тълпата – поне някои от тях може да казват просто, че хората не са знаели кой е Исус или къде се намира в момента макар да са Го търсели. Но дори и да е така смятам, че идеята му е правилна и нямаме основание да смятаме, че Исус се е различавал драматично от съвременниците Си. Можем да сме общо взети сигурни, че не е бил с руса коса и сини очи както често Го виждаме по филми или картини.

  Поздрави.

 4. И аз не смятам, че се е различавал от народа, но по-скоро не се е различавал от първосвещениците и учителите по облекло, това можем да заключим при изследването на някои текстове. Например при случаят с жената с кръвотечение в оригиналния текст се казва, че тя се е допряла до пискюлите на дрехата му. Тези пискюли към дрехата тогава са се носили за да символизират заповедите на Стария Завет. И още, че никой не би му позволил да проповядва в синагогите, без съответното за тази цел облекло.
  И на мен филмовата версия на Христос не ми се вижда достоверна. Няма обаче как и да не забележа, че повечето християнски клонове проектират върху образа на Спасителя собствената си представа за Него. Едни които са повлияни повече или по-малко от аскетизма представят Исус дрипав (между впрочем този образ се възприема много лесно от средния повърхностно религиозен човек все още не достигнал напълно до християнството, смятащ нищетата за неотменима част от „духовното“). А на другата крайност са тези, които представят Христос като някакъв прилично заможен човек, който междувременно е имал време и за това. Не смятам и двете идеи за достоверни или важни.
  А що се отнася до изкуството (филми, картини и т.н.), то не е длъжно в повечето случаи да се придържа към някакви рамки.
  И не на последно място, за образа на Христос разбираме не само от Библията, но и от някои предания и откровения в Църквата.

  Поздрави.

 5. За мен това, което пишеш е много интересно.
  По какво съдиш, че облеклото на Исус е наподобявало това на първосвещеника или обикновените свещеници (двете са различни според описанието в СЗ)? Свещениците постоянно ли са носели специално облекло или единствено когато са служели?
  Какво имаш предвид под учители? Отново свещеници или някои други? Фарисеисте например са били учители, но не са били свещеници. От какви източници съдиш, че учителите са носели специално облекло?
  От какви източници съдиш, че в синагогите приканваните да четат и да споделят нещо са носели специално облекло?
  Какво според теб показват ресните/пискюлите при положение, че теса били характерни за обикновените евреи (виж напр. Втор. 15:38; 22:12)?
  кои предания и откровения имаш предвид?
  Не питам, за да се заяждам, а защото наистина ми е интересно и мога да науча нещо, което не знам.

  Поздрави:
  Радо

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.