Катехизисни поучения – 15


Дванадесето огласително слово – част 2

от св. Кирил Ерусалимски

index

За думите се въплъти и стана човек

17. Но аз обещах да кажа също и времето и мястото на Спасителя: и аз не трябва да си тръгна обвинен в лъжа, а вместо това да отпратя влизащите в Църквата добре утвърдени. Затова нека да изследваме времето, по което дошъл нашият Господ понеже Неговото идване е скорошно и за него се спори и понеже „Христос е същият вчера днес и довека” (Евреи 13:8). Пророкът Мойсей казал: „Господ ще издигне от вас пророк както издигна мен” (Втор. 18:15; Деяния 7:37). Но нека да оставим за малко настрана това „както мен”, за да бъде то обяснено на подходящо място. Кога се очаквало идването на този пророк? Внимавай, казва той, на написаното от мен. Изследвай внимателно пророчеството на Яков отправено към Юда: „Юдо, тебе ще похвалят братята ти; Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти; Синовете на баща ти ще ти се кланят. Млад лъв е Юда; От плячка, сине мой, си се въздигнал; Легнал и разпрострял се е като лъв И като лъвица; кой ще го възбуди? Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управител жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило. И нему ще се покоряват племената.” (Битие 49:8-10). Следователно той дал като знак за идването на Христос премахването на еврейското управление. Ако сега те не са под римско управление Христос все още не е дошъл. Ако все още имат цар от рода на Юда и Давид[1] Очакваният все още не е дошъл. Понеже аз се срамувам да ви говоря за техните скорошни дела, за тези, които сега сред тях се наричат патриарси, какъв е техният произход и коя е майка им, но оставям това на тези, които знаят. Но Този, Който дошъл като „надеждата на народите[2]” какъв по-нататъшен знак дал? След това той казва: „Ще върже ослето си за лозата” (Битие 49:11). Ти виждаш този осел, който явно бил предсказан от Захария (Захарий 9:9).

18. Но ти отново искаш друго свидетелство за времето. „Господ Ми каза: Ти се мой син Аз днес те родих” и няколко думи по-нататък: „Той ще ги управлява с желязна тояга” (Псалм 2:7,9). Преди аз казах, че царството на римляните явно е наречено желязна тояга. Но за това, което ни липсва нека да си припомним Данаил. Понеже когато тълкува образа на Навухудоносор той ни казва и цялото си видение за него както и че от планината се откъснал камък отсечен не с ръце т.е. не чрез човешки умения, който ще покори целия свят. Той говори за това много ясно: „в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.” (Данаил 2:44).

19. Но ние все още търсим по-ясно доказателството за времето на Неговото идване. Понеже за човека е трудно да се убеди и ако не му бъде дадена самата година, за да бъде ясно пресметната той не вярва на казаното. Какво тогава е времето? Това ще се случи когато, след като няма вече цар от Юда, Ирод, един чужденец наследил царството. Следователно ангелът, който говорил с Данаил казва и те приканва да внимаваш на думите: „Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена” (Данаил 9:25). 69 седмици от години съставляват 483 години. Следователно той казва, че след построяването на Ерусалим са изминали 483 години и когато владетелите са изчезнали идва един друг народ, в чието време ще се роди Христос. Мидянина Дарий съградил града в 6-та година от своето управление и в първата година от 66 Олимпиада според гърците. Олимпиада сред гърците е название на игрите, кото се провеждат на всеки 4 години поради денят, в който на всеки 4 години към движението на слънцето се добавят по още 3 часа. И Ирод е цар през 186-та Олимпиада в 4-та година. От 66 до 186 Олимпиада има малко повече от 120 Олимпиади. По този начин 120 Олимпиада прави 480 години понеже оставащите 3 вероятно са взети в интервала между първата и четвъртата година. И така ти имаш доказателство от Писанието, което казва: „Понеже от излизането на заповедта за съграждането на Ерусалим до князът Месия са 7 седмици и 62 седмици.” Следователно сега от времената ти имаш това доказателство макар да е имало различни тълкувания за споменатите седмици на Данаил.

20. Но чуй сега мястото на обещанието за Месията: „А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове,
От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля,
Чийто произход е от начало, от вечността
.” (Михей 5:2). Със сигурност що се отнася до мястото ти, който си жител на Ерусалим, знаеш още от по-напред какво е писано в 131 псалм: „Ето, ние чухме за него в Ефрата: Намерихме го в полетата на дъбравата[3].” (Псалм 132:6). Понеже преди няколко години мястото било гористо[4]. Отново ти си чул Авакум да казва за Господа: „Когато годините се свършат ще разбереш, когато времето дойде ще видиш.” (Авакум 3:2)[5]. И какъв е знакът, о, пророко, за Господното идване? И той казва: „В два живота Той ще бъде познат” явно казвайки това за Господа: „Дошъл в плът Ти живя и умря и след като възкръсна от мъртвите живееш отново.” По-нататък, от коя част на региона около Ерусалим ще дойде Той? От изток от запад, от север или от юг? Кажи ни точно. И той дава най-точен отговор и казва: „Бог дойде от Теман, И Светият от хълма Фаран. (Села.) Славата му покри небето, И земята бе пълна с хваление към Него” (Авакум 3:3). Теман по своят смисъл е „юг,” а Фаран означава „горист. Както казва и псалмистът с подобни думи: „Намерихме го в долината на дъбравата.”

21. Ние питаме по-нататък: От кого идва и как? И Исая ни казва: „Ето, девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил” (Исая 7:14). Евреите възразяват на това понеже отдавнашно е тяхното нечестие да се противят на истината. Те казват, че не е писано „девицата,” а „девойката.” Но дори да се съглая с това, което те казват и така истината ще се открие. Понеже ние трябва да ги запитаме: Ако една девица бъде насилена кога плаче тя и вика за помощ – преди или след безчинството? Затова ако Писанието на друго място казва: „Девойката е извикала, но не е имало кой да я чуе” (Втор. 22:27) не говори ли това за девица?

Но, за да можеш да научиш още по-ясно, че дори девицата в Светото Писание е наречена „девойка” чуй книгата на царете говореща за Авигея сунамката: „Девойката беше много красива и се грижеше за царя” (1 Царе 1:4). Понеже това, че като девица тя била избрана да прослужва на Давид е признато от всички.

22. Но евреите отново казват: Това е било казано на Ахаз за Езекия. Добре тогава, нека да четем Писанието: „Поискай си знамение от Господа твоя Бог от небето горе или н земята долу.” (Исая 7:11). Знакът със сигурност трябва да бъде нещо необичайно. Понеже водата от скалата била знак, разделеното море, слънцето върнало се назад и други подобни. Но от това, което ще спомена тук става още по-ясно оборването на евреите. (Зная че говоря твърде дълго и че слушателите ми се изморяват: но понесете цялата ми реч понеже заради Христос се повдигат тези въпроси и те не се отнасят за обикновени неща). Тъй като Исая изговорил това във времето на Ахаз и Ахаз управлявал само 16 години и пророчеството било изговорено към него през тези години възражението на евреите е оборено от факта, че следващия цар Езекия, синът на Ахаз, бил на 25 години когато започнал да управлява. Понеже тъй като пророчеството е ограничено от 16 години той трябва да е бил роден от Ахаз цели 9 години преди пророчеството. Каква нужда имало тогава да се изказва пророчество за някого, който вече бил роден даже преди царуването на бащата Ахаз[6]? Понеже той не казва „е заченала”, а „девицата ще зачене” говорейки като предзнание[7].

23. Тогава знаем със сигурност, че Господ ще се роди от девица, но трябва да покажем от какво семейство е девицата. „Господ се кле с вярност на Давида, – И няма да пристъпи думата Си, – Казвайки: От рожбата на тялото ти Ще положа на престола ти.” (Пс. 132:11) и отново: „И потомството му ще направя да пребъдва навеки и престола му – като небесните дни. (Псалм 89:29). И след това: „За едно нещо се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида, Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене, Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето” (Псалм 89:35-37). Виждаш, че се говори за Христос, а не за Соломон. Понеже тронът на Соломон не устоял като слънцето. Но ако някой отрече това понеже Христос не седнал на трона на Давид направен от дърво ние ще приведем следните думи: „На мойсеевото съдилище седят книжници и фарисеи” (Матей 23:2) понеже те имат в предвид не неговият дървен трон, а авторитета на учението му. По подобен начин аз желая вие да разбирате не давидовия трон направен от дърво, а самото царство. Приемете също като свидетелство децата, които викали силно: „Осана на давидовия син (Матей 21:9), „Блажен израелеивия цар” (Йоан 12:13). И слепецът също казва: „Сине давидов смили се за мене” (Матей 20:30). Гавраил също ясно свидетелствува на Мария казвайки: „Господ Бог ще Му даде трона на баща Му Давида” (Лука 1:32). Павел също казва: „Помни Исус Христос, Който възкръсна от мъртвите, който по плът се роди от давидовото потомство според моето благовестие” (2 Тимотей 2:8) И в началото на посланието към римляните той казва: „Който по плът се роди от давидовото потомство” (Римляни 1:3). Приеми тогава Този, Който се родил от Давид, вярвайки на пророчеството, което казва: „Господ се кле с вярност на Давида, – И няма да пристъпи думата Си, – Казвайки: От рожбата на тялото ти Ще положа на престола ти.” (Пс. 132:11).

24. Евреите са твърде притеснени от тези неща. Така също Исая предузнавайки, казва: „Защото ни се роди Дете (на нас не на тях), Син ни се даде;” (Исая 9:6). Отбележи също, че отначало Той бил Божия Син и след това ни бил даден. И малко след това той казва: „Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.” (Исая 9:7). Римляните имат граници, но царството на Божия Син няма да има край. Персите и мидяните имат граници, но Синът няма. След това „върху Давидовия трон и върху царството Му, за да ги поддържа.” Следователно светата Дева е от Давид.

25. Този, Който е най-чистия и учител на чистотата дошъл от сватбения чертог. Понеже ако този, който добре изпълнявал длъжността на свещеник на Исус се въздържал от жена как може Самият Исус да се роди от мъж и от жена? „Понеже Ти,” казва Той в псалмите, „ме пое от майчината утроба” (Псалм 22:9). Отбележи внимателно, Той ме взе от майчината утроба, показва, че Той бил роден без мъж, бивайки взет от утробата и плътта на девица. Понеже начинът е различен за тези, които са родени според брачните закони.

26. От такива членове не се срамува да приеме плът, Този, Който Сам е създал самите тези членове. Но кой ни казва това? Господ го казва в Еремия: „Преди да ти дам образ в корема познах те и преди да излезеш от утробата осветих те” (Еремия 1:5). Тогава ако при направата на човека Той не се срамувал да се допре би ли се срамувал Той да направи за Себе и светата плът, покривалото на Своята божественост? Бог е Този, Който дори сега създава децата в утробата както е пиано в Йов: „Не си ли ме излял като мляко? Не си ли ме съсирил като сирене? С кожа и мускули си ме облякъл, И с кости и жили си ме оплел;” (Йов 10:10-11). Няма нищо мръсно в човешката направа освен ако човек не омърси това с прелюбодейство и блудство. Този, Който направил Адам направил и Ева, мъжът и жената били направени от Божиите ръце. Никой от членовете на тялото, така както е направен отначало, не е нечист. Нека да замлъкнат устата на всичките еретици, които клеветят телата си или по-скоро Този, Който ги е направил. Но нека да си спомним Павел, който казва: „Не знаете ли, че телата ви са храм на Светия Дух, Който живее във вас?” (1 Кор. 6:19). И отново пророкът говорейки преди това за Исус казва: „Плътта ми е от тях” (Осия 9:12). И на друго място е писано: „Затова ще ги оставя до времето когато раждащата ще роди” (Михей 5:3). И какъв е знакът? Той ни казва в това, което следва: „Тя ще роди и останалите от братята им ще се върнат с израилтяните.” И какви са брачните обещания на Девицата, светата невеста? „И Аз ще те обвържа за себе си с верност” (Осия 2:10). И Елисавета, говорейки с Мария, казва същото: „Блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа” (Лука 1:45).

27. Но както гърците така и евреите ни гонят и казва, че за Христос не е възможно да се роди от девица. Що се отнася до гърците ние ще им затворим устата чрез собствените им басни. Понеже как вие, които казвате, че хвърлените камъни се превърнали в хора твърдите, че не е възможно девица да роди? Вие, които казвате, че дъщеря се родила от умът[8] как така твърдите, че не може син да се роди от девствена утроба? Вие, които лъжливо казвате, че Дионисий се родил от бедрото на вашия Зевс как отхвърляте нашата истина? Зная, че говоря за неща недостойни за настоящата публика, но за да можете на подходящото време да укорите гърците ние казваме тези неща отговаряйки чрез собственте им басни.

28. А обрязаните посрещни със следния въпрос: Кое е по-трудно възрастна жена, безплодна и в преминала възраст, да роди или девица в разцвета на младостта си да зачене? Сара била безплодна и макар при нея да било престанало обичайното за жените все пак, противно на природата, тя родила дете. Тогава ако е противно на природата безлодна жена да зачене както и за девица или отхвърли и двете неща или приеми и двете. Понеже същият Бог, Който подействал в едната действал и в другата. Понеже ти няма да се осмелиш да кажеш, че за Бога е възможно да извърши първото но не и второто. И отново: как е възможно за човешка ръка да промени в един единствен час изгледа си и след това отново да бъде възстановена? Но ти казваш, че Бог ще извърши промяната. В този случай Бог ще има силата, но в другия случай няма да я има? Освен това едното било знак единствено за египтяните, но това било дадено за целия свят. Кое е по трудно, о евреи? Девица да роди или жезъл да се превърне в живо същество? Ти казваш, че в случаят с Мойсей напълно прав жезъл се превърнал в змия и за хвърлилият го на земята било страшно, така че този, който преди това го държал побягнал от него като от змия понеже той наистина бил змия. Но той побягнал не понеже се уплашил от това, което държал, но понеже се ужасил от Този, Който го превърнал. Един жезъл имал очи и зъби като змия. Тогава значи на един жезъл могат да пораснат очи, но не може дете да се роди от девствена утроба ако Бог пожелае? Аз не казвам нищо за факта, че Аароновият жезъл за една единствена вечер поизвел това, което останалите дървета произвеждат за няколко години. Понеже кой не знае, че един жезъл, след като бъде обелен никога не може да пусне корен дори ако бъде посаден посред река? Но понеже Бог не е зависим от дървесната природа, но е Създател на техите природи, безплодният, сухият и лишеният от кора жезъл разцърфнал, вързал и дал бадеми. Тогава Този, Който заради предобраза на първосвещеника дал свърхестветвен плод на жезъла няма ли заради истинския първосвещеник да даде една девица да роди?

29. Това са чудесни въпроси, но евреите все още противоречат и не приемат твърдението за жезъла освен ако не бъдат убедени с подобни странни и свъръхествествени раждания. Затова запитай ги следното: От кого отначало била родена Ева? Коя майка заченала нея, която нямала майка? Писанието казва, че тя се родила от страната на Адам. Тогава ако жената се родила от страната на мъжа без майка не може ли да се роди дете без баща от девствена утроба? Този дълг на благодарност се дължал от жените на мъжете. Понеже Ева била родена от Адам и не била зачената от майка, но била родена единствено от мъж. Следователно Мария платила дълга от благодарност когато не от мъж, но единствено от себе си по един непорочен начин заченала от Светия Дух чрез Божията сила.

30. Нека да вземам едно дори по-голямо чудо. Понеже това, че от тела се зачеват тела дори ако е чудно все пак е възможно. Но че земният прах може да стане човек това е по-чудно. Че омесената кал може да приеме ципата и цвета на очите това е по-чудно. Че от еднаквата буца кал може да се получи както твърдостта на костите така и мекотата на дробовете и други различни членове това е чудно. Че калта може да бъде оживена и да пътува по света движейки се сама и да стори къщи това е чудно. Откъде, о, твърде невежи евреи, бил направен Адам? Не взел ли Бог кал от земята и не го ли направил чудно? Ако калта се променила в очи не може ли девица да роди син? Или това, което е за човеците по-невъзможно може да се случи, а по-възможното не може никога да стане?

31. Нека да помним тези неща, братя. Нека да използваме тези оръжия в наша защита. Нека да не понасяме тези еретици, които учат, че Христос дошъл като призрак. Нека да се отвращаваме от тези, които казват, че раждането на Спасителя било от съпруг и съпруга, които се осмеляват да казват, че бил дете на Йосиф и Мария понеже е писано: ”И той взе жена си” (Матейк 1:24). Нека да помним Яков, който преди да приеме Ревека казал на Лаван: „Дай ми жена ми” (Битие 29:21). Понеже както тя преди женитбата просто понеже имало обещание била наречена жена на Яков, така и Мария, понеже била сгодена, била наречена жена на Йосиф. Отбележи също точността на евангелието, което казва: „И в шестия месец ангел Гавраил беше изпратен от Бога в един галилейски град наречен Назарет при една девица сгодена за мъж на име Йосиф” (Лука и 26-27) и т.н. И отново, когато се случило преброяването и Йосиф отишъл да се запише какво е казано в Писанията: „И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),  за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна (Лука 2:4-5). Понеже макар тя да била с дете все пак не е казано „с жена си,” но с тази, за която бил сгоден. Понеже „Бог изпрати Сина Си” казва Павел, не роден от мъж и жена, а „Който се роди от жена” (Галатяни 4:4) единствено, т.е. от девица. А че девицата също е наречена жена ние видяхме вече (виж пар. 21). Понеже Този, Който прави душите девствени се родил от девица.

32. Но ти се чудиш на станалото. Дори самата тази, която Го родила се дивяла на това. Понеже тя казва на Гавраил: „Как ще бъде това като мъж не познавам?” Но той казал: „Святия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова светото, което ще се роди т тебе ще се нарече Божий Син.” (Лука 1:34-35). Непорочно и неопетнено било родословието Му. Понеже там където диша Светия Дух всяко омърсяване е премахнато. Неопетнено от девицата било въплътеното поколение на Единородния. И ако еретиците оспорват истината Светия Дух ще ги убеди: тази осеняваща сила на Всевишняи ще разпали гнева. Гавраил ще застане срещу тях в деня на съда, мястото на яслата, която приела Господа ще ги посрами. Овчарите, които тогава приели благата вест ще свидетелствуват и множеството ангели, които пеели хваления и химни и казвали: „Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците” (Лука 2:14). Храмът, в който Той бил отведен на 40-я ден, двете гълъбчета, които били принесени за Него (Лука 2:24 ср. с Левит 12:8), Симеон, който Го взел на ръце и пророчицата Анна, която била там.

33. Тъй като Бог свидетелствува и Светия Дух се присъединява в свидетелството и Христос казва: „Защо искате да убиете Мен, Който ви казвам истината” (Йоан 7:19; 8:40)? нека да замлъкнат еретиците, които говорят срещу Неговото човечество понеже говорят срещу Този, Който казва: „Пипнете Ме и вижте, понеже духът няма меса и кости както Аз имам” (Лука 29:39). Нека да бъде почетен родения от девица Господар и нека девиците да познаят короната на своето собствено положение. Нека ордените на вдовиците също да познаят славата на въздържанието понеже ние човеците не сме лишени от достойснството на въздържанието. В девичата утроба Спасителя живял девет месеца, но Господ бил човек 33 години. Така че ако девиците се хвалят поради деветте месеца, много повече ние поради множеството години.

23.Но нека всички ние поради Божията благодат да тичаме в състезанието на въздържанието „юноши и девици, старци и дечица” (Пс. 148:12), да не следваме разврата, а да хвалим името на Христос. Нека да не бъдем невежи за славата на въздържанието понеже короната му е ангелска и величието му по-голямо от човешкото. Нека да бъдем въздържани в телата си, които ще светят като слънцето. Нека заради кратко удоволствие да не опетняваме едно толкова велико, толкова благородно тяло. Понеже греха е кратък и трае само миг, но срамът е за много години и завинаги. Ангели ходещи по земята са тези, които живеят във въздържание, девиците имат своя дял с девицата Мария. Нека всички суетни украшения да бъдат махнати, всеки вреден поглед, всяка съблазнителна походка, всяка развяваща се роба и парфюм приканващ към удоволствие. Но нека парфюмът да бъде молитвата издигаща се като приятен аромат и вършенето на добри дела и освещението на телата, за да може родения от девица Господ да каже и за нас, мъжете, които живеят въздържано и за жените, които носят короната: „Ще се заселя сред тях и сред тях ще ходя. Аз ще бъдат техен Бог и те ще бъдат Мои люде” (2 Кор. 6:16). На Него да бъде слава сега и завинаги. Амин.

[1] Според Кирил (§ 19, по-долу) и други отци редът на еврейските царе се прекратил с възкачването на идумееца Ирод. Сравни Юстин Мъченик (Трифон §§ 52, 120); Евсевий (Demonstr. Evang. VIII. 1).

[2] Кирил казва буквално „на езичниците”

[3]  Псалмистът говори за скинията, но Кирил го тълкува като мистично отнасящ се към Христос и към мястото на Неговото раждане.

[4] Някои смятат,ч е наричайки мястото гористо Кирил има предвид гората посадена от Адриан в чест на Адонис и унищожена около 16 години по-рано когато Ележа съградила църквата във Витлеем. Виж Евсевий  Животът на Констатнтин, III. 43. Но Кирил очевидно има в предвид, че гората, за която псалмиста говори все още е съществувала до преди няколко години. Ефраат е древното име на Витлеем (Битие 35:19, 48:9) и под „полетата на дъбравата” вероятно се има в предвид Кириан Еарим „градът на дъбравите” където ковчегът бил открит от Давид (2 Самуил 6:2; 1 Летописи 13:6).

[5] Септуагинта дава различен смисъл: „В два живота Ти ще бъдеш познат. Когато времето се свърши ще бъдеш разпознат; Когато времето дойде ще бъдеш видян.”

[6] Сравни Юстин Мъченик (Трифон 77), Евсевий. (Demonstr. Evang. L. VII. c. i. 317).

[7] На еврейски използваната дума е причастие и описва какво Исая видял в пророческо видение: „Ето девица – с дете.”

[8] Атина, която излязла от главата на Зевс

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.