Израснахме, време е и да пораснем


ИЗРАСНАХМЕ, СЕГА Е ВРЕМЕ И ДА ПОРАСНЕМ

от Радостин Марчев

Benny-Hinn-300x193

Покрай шума вдигнал се около Бени Хин, макар и с малко закъснение ми попадна статията на К. Курдоманов, Еретик и религиозен шарлатанин ли е наистина Бени Хин? публикувана в сайта на ХЦ Прелом както и в неговият личен блог. В нея той изразява възмущението си от протестиращите срещу идването на Бени Хин в България. По-конкретно според него е абсурд да се твърди, че известният евангелизатор проповядва еретични доктрини, дава фалшиви пророчества, извършва бутафорни изцеления, проявява алчност и сребролюбие и има нисък морал (изразите са от статията). Той е убеден, че никое от тези твърдения не може да се подкрепи с факти.

Лично аз намирам подобно изказване за най-малкото странно. Причината е, че горните твърдения не само, че могат да се докажат, но това е сравнително доста лесно и добре документирано. Без всякаква претенция за изчерпателност и отказвайки да се занимавам с личния му живот ето няколко примера.

 1. Еретични доктрини.

А) Просперитетно учение. Най-просто казано това е вярването, че християните трябва да са добре финансово и дори богати. При Хин това е обвързано с поучението, че ако „посееш” т.е. дариш пари за неговото служение Бог ще ти ги върне многократно и финансовите ти проблеми ще бъдат разрешени. (виж напр. Q&A на неговият собствен сайт както и следната връзка).

За да спестим време и място добър анализ на това учение и практики може да се намери в Доктрината за Просперитета: успехът и устременият християнин . Книгата, от която е взет текста е писана от харизматик (първоначално като дисертация в Института Орал Робъртс), така че трудно някой може да ме обвини в пристрастност. Друг добър източник, който идва от петдесетина среди е Gordon Fee, The Disease of the Health and Wealth Gospels, Regent College Publishing, 1985. Пълен превод на български ТУК

Горното е пряко свързано с алчността и сребролюбието. Благовестието не е средство за печалба. За съжаление „служението” на Бени Хин се е превърнало точно в това. Неговото богатство и разточителен начин на живот вкл. дом за 3,5 милиона долара, частен самолет и нощувки в хотели за по 2000 $/вечер (факи, срещу които Кордуманов не възразява).

Всеки Божий човек когото познавам има хубава къща…И те карат коли и имат BlackBerrys или iphones. Днес това са жизнено необходими неща….Аз наистина се нуждая от частен самолет. За служението това е необходимост, а не лукс….Трябва да имам частен самолет, за да мога да отивам и да върша това, което Бог ме е призовал по света. Ако трябва да ползвам авиолиниите ще се изтощя. При моята натовареност това би било лудост.”(интервю пред Дан Харис ABC News’ , 19 Октомври, 2009)

Това, че някой християнин е материално състоятелен е едно. Но когато неговото материално състояние е многократно по-голямо от състоянието хората, на които „служи” и при това е придобито именно чрез „служение” на същите тези хора е нещо съвсем различно, което, смятам, би трябвало сериозно да ни алармира. А когато това е подплатено с обещания, че по този начин самите даващи ще решат своите финансови проблеми наистина достигаме до „Нямам думи,” както се изразява Кордуманов.

Б) Странни учение за Троицата. В първоначалното издание на своята известна книга „Добро утро свети душе” Бени Хин представя очевидно лъжливо учение за Трицата. Christian Research Institute повдига възражения по въпроса (едно обобщение може да бъде видяно ТУК). Изправено пред фактите издателството Thomas Nelson притиска Хин да преработи част от материала за новото издание. За съжаление там също се прокрадват подозрителни текстове (виж горната връзка).

Още по-странно е официалното изказване на Хин, че Трицата всъщност е деветка:

Хора, аз вече чувствам, че знанието на откровение идва върху мен тук. Днес тук ще се случи нещо ново. Почувствах го щом влязох. Святи Душе, поеми в името на Исус…Бог Отец, дами и господа, е личност. И той е троица отделно от Сина и Светия Дух. Чуйте това, чуйте това, чуйте това. Вижте, Бог Отец е личност, Бог Син е личност, Бог Св. Дух е личност. Но всеки от тях сам по себе си е троичен. Ъ-ъ, какво каза? Нека да обясня: Бог Отец, дами и господа, е личност със свои собствен дух, със своя собствена душа и със собствено духовно тяло. Вие казвате: Какво? Никога не съм чувал това? Е, мислите ли, че сте в тази църква, за да чуете нещо, което сте слушали поне 50 години? (Benny Hinn, Praise The Lord, TBN October 3, 1990).

Ето и видеозапис на същото изказване

В) Християните са „малки богове”

Когато Исус беше на земята библията казва, че Той първо се лиши от божествена форма. Той, неограничения Бог, стана човек, за да можем ние, хората, да станем какъвто е Той.” (Benny Hinn, “Our Position In Christ” cassette tape #A031190, 1990)“

За да не помисли някой, че Хин перифразира известните думи на св. Атанасий или че следва смисълът, който последният влага в тях ето още няколко пояснения за това какво всъщност има той в предвид.

Нека да кажем: Аз съм богочовек…Този духовен човек в мен е богочовек…Аз съм богочовек.” (Benny Hinn Praise the Lord, TBN, December 6, 1990).

“Когато се новораждате Словото става плът във вас…Вие сте всичко, което Той е бил, и всичко, което Той е, и всичко, което Той някога ще бъде. Не казвайте: Аз имам. Кажете: Аз съм, Аз съм, Аз съм, Аз съм.” (Benny Hinn, “Our Position in Christ #2-The Word Made Flesh” 1991, audiotape #A031190-2, side 2.)

Повтаряйте след мен: В мен е един богочовек….Нека да кажем: Аз съм богочовек.” (Benny Hinn, aired on Saturday, October 20, 1990, on TBN)

Ако кажете: Аз сам вие казвате, че вие сте част от Него, нали? Той Бог ли е? Вие Негово потомство ли сте? Вие Негови деца ли сте? Тогава вие не сте хора!” (Benny Hinn, Our position in Christ, #2 1990, audio side 2)

Бог слезе на земята, докосна купчина пръст и я превърна в Бог.” (Benny Hinn TBN, Dec 1, 1990)

Когато казвате: Аз съм християнин вие казвате: аз съм месия на еврейски. С други думи аз съм един малък месия, който ходи по земята. Това е шокиращо окровение…Мога ли да го кажа по следния начин? Вие сте малки богове на земята, които се разхождат наоколо.“ (Benny Hinn Praise-a-thon TBN November 6, 1990)

Християните са „малки месии” и „малки богове”. Така (насърчава публиката да повтаря) кажете: Аз съм богочовек…Духовният човек в мен е богочовек…Кажете: Аз съм роден от небето – богочовек. Аз съм богочовек. Аз съм копие на Исус Христос. Аз съм свръхсъщество. Кажете го! Кажете го! Кой е свръхсъщество? Аз ходя в свръхестественото. Кажете го!…Желаеш ли да просперираш? Парите ще падат отдясно ти, отляво ти и по средата. Бог ще започне да те прави да просперираш понеже парите винаги следват праведността…Кажете след мен: всичко, което някога съм желал вече е в мен.” (Benny Hinn, TBN, 1990)

Г) За да ни изкупи Христос е приел сатанинска природа.

Дами и господа, змията е символ на сатана. Исус Христос знаеше, че единственият начин, по който Той можеше да спре сатана е да стане една природа с него. Вие казвате: Какво говориш? Що за богохулство е това? Не, вие чухте правилно! Той не взе моя грях – Той стана моя грях. Грехът е природата на ада. Грехът направи сатаната. Исус каза: „Аз ще бъда грях! Ще сляза на най-ниските места! Ще отида при извора на всичко това! Не просто ще взема участие в него, ще бъда това в пълнота!” Когато Исус стана грях, господа, Той го взе от А до Я и каза: „Няма повече!” Помислете за това: Той стана плът, за да може плътта да стане като Него. Той стана смърт, казвайки по този начин, че грешникът може да живее. Той стана грях, така че грешникът да бъде праведен в Него. Той се отъждестви с природата на сатана, така че всички, които участват в сатанинската природа да могат да участват в Божията природа.” (Benny Hinn, Benny Hinn program on TBN, Dec. 15, 1990).

За анализ на това учение виж: Доктрината за Отъждествяването: новороденият Исус и изкуплението на дявола

Повечето от споменатите учения са характерни за т. нар. движение на вярата, от което Бени Хин е силно повлиян в началото на служението си. Когато то попада под по-сериозна критика той публично се разграничава от него – вкл. от ученията за положителната изповед, задължителното изцеление и просперитета (виж August 16, 1993, Christianity Today). На практика обаче и след това той продължава да пропагандира същите неща което показва, че отричането му е единствено на думи.

За едно цялостно разглеждане на произхода и ученията на движението на вярата виж Р. Макконъл, Друго благовестие.

 1. Фалшиви пророчества

През 1993 в Базел, Швейцария Хин пророкува за един човек, че ще бъде изцелен от рак и ще живее още много години. Човекът умира след 2 дни. (Източник: 9/00, TBC.).

Колкото и грозно да е това обаче то бледнее в сравнения със следващия (и вероятно най-добре познания) пример.

През 1999 по време на телевизионно предаване по Trinity Broadcasting Network Хин заявява, че Бог му е дал откровение, че хиляди мъртъвци ще бъдат възкресени след излъчването на предавания по същата телевизионна мрежа.

Следва транскрипт на съответната част от предаването (Praise The Lord, Trinity Broadcasting Network, October 19, 1999):

Бени Хин: Ето какво е първото нещо, което виждам за TNB. Мъртъвци ще бъдат възкресявани докато хората ви гледат. Мъртъвци ще бъдат възкресявани докато гледат TBN. Програми – просто обикновени програми – програми, които не са направили много ще доведат до свръхестествени проявления – програми на поучения. Не Бени Хин ще казва казва: „Прострете ръцете си.” Това ще се случва по вашите обикновени християнски програми и това ще е благословение за църквата. Такава сила ще има в тези програми, че хора по целия свят ще бъдат възкресявани от мъртвите. Казвам ти, видях това в Духа. Ще бъде страхотно. Исусе, прославям те за това – че хората по целия свят – може би не толкова много в Америка – хора по целия свят, които са изгубили тези, които са обичали, ще кажат на погребалните агенти: „Не още. Искам да взема починалия и да го оставя за 24 часа пред телевизионния екран.”

Пол Кроуч: Бени Хин! Исус!

Бени Хин: Казвам ти. Хора ще стават – хора – Казвам ти, чувствам, че тук говори помазанието. Хора ще отказват погребални служби и ще вземат обратно своите ковчези като ги поставят – Боже мой! Чувствам помазанието тук – ще ги поставят пред телевизионните екрани очаквайки Божията сила да слезе и да ги докосне. И това ще се случва отново и отново – толкова широко ще е разпростре. Ще чувате за това от Кения до Мексико, от Европа до Южна Америка, че хора ще бъдат възкресявани от мъртвите с хиляди. Очаквайте. Господ току що ми каза – и аз не зная дали това е вярно или не – докато казвах това Господ ми каза, че ти е дал това слово преди много, много години.

Пол Кроуч: Казвал съм това, да.

Бени Хин: Не си спомням някога да си ми казвал това.

Пол Кроуч: Не, не съм.

Бени Хин: [Той каза] Вече съм му казал това.”

Пол Кроуч: Да, Господ ми говори в самото начало на предаването по TBN и аз наистина не…

Ян Кроуч: И аз имах видение

Бени Хин: Ти имаше видение.

Пол Кроуч: Да, кажи му за това малко….

Ян Кроуч: Това е просто едно видение – хора ще бъдат възкресявани от мъртвите. Преди години.

Пол Кроуч: Записано е на касета. Казах, че денят идва….

Бени Хин: Виждам нещо удивително. Виждам редици ковчези наредени пред този телевизионен екран и ги виждам да се приближават до телевизора. Докато хората се приближават те вземат ръцете на мъртвите, допират ги до екрана и мъртвите възкръсват когато ръцете им докосват екрана. С тази програма – не говоря за моята програма – говоря за програми, обикновени програми, които се излъчват – Божията слава ще бъде върху TBN, така че ще се случват божествени възкресения докато хората донасят своите мъртви възлюбени до телевизора.

Пол Кроуч: Единствено заради Неговото име.

Бени Хин: В Неговото име. Ето нещо друго, което видях. Исусе, прославям Те за това, прославям Те за това, прославям Те за това – денят ще дойде, Пол, и аз се моля ти да си там. Моля се Бог да ти позволи да бъдеш тук и да видиш това. Имам в предвид да бъдеш физически тук. Сега караш 60-те си години. Но ще дойде ден когато дарът на Светия Дух толкова ще се улиси в църквата, че малките деца ще гледат TBN и чрез тях ще започнат да се случват знамения и чудеса. Те ще получат Духа. Малко дете, което не знае нищо за дарбите, не знае нищо за помазанието, не знае нищо за Божията сила ще бъде изпълнено със сила отгоре, когато този телевизор се включи. И те ще преминат като огнени факли през своите училища, площадки за игра и семейства. Виждам деца, виждам деца, които изглеждат сякаш имат огън в устата си – но аз виждам как тези деца докосват телевизора, приемат го и отиват и го разпространяват. Това ще се случва с децата от САЩ, Канада, по целия свят. Виждам, че хора ще бъдат възкресени тук, но много повече в чужбина.

 1. Бутафорни изцеления

Кордуманов казва, че единственото позоваване е на HBO (A Question of Miracles) – свидетелство, което той отхвърля понеже според него не може да се вярва на подобен репортаж поради антихиристиянската му насоченост. Това, което той спестява е, че предаването представлява разследваща журналистика, която с позволението на Хин разглежда и документира именно твърдения за изцеления от неговите събрания през последната година (става дума за 1999). Имената на проверените хора са представени от самият Хин (макар че след 13 седмици са представени само 5 имена). В нито един случай не е документиано истинско изцеление (повече ТУК или от ФИЛМЪТ). Истина е също, че разследвания за изцеленията на Хин са правени и от Los Angeles Times, NBC’s Dateline, the CBC’s The Fifth Estate, and the Nine Network’s 60 Minutes като никой не намира сведения за действителни изцеления (виж също следният transcript от CNN). Доколкото ми е известно Хин въпреки огромните претенции за това какво се случва до този момент не е представил нито едно несъмнено лекарски освидетелствувано изцеление. Фалшифи такива за сметка на това изобилстват, което лесно може да бъде показано и е показвано много пъти – вкл. в горните разследвания.

В заключение

Макар това да са само част от примерите, които е възможно да бъдат приведени те са толкова грозни и глупави, че могат да накарат човек сериозно да се усъмни в здравомислието и трезвата преценка на българските християни така ентусиазирано напълнили НДК. Това обаче е друга, много по тъжна тема…

К. Курдоманов започва своята защита на Хин с думите: „Израснах с видеокасетите на Бени Хин.” Крайно време е след като сме израснали най-накрая и да пораснем.

ВИЖ ОЩЕ: ДОБРЕ ДОШЪЛ БЕНИ ХИН

7 thoughts on “Израснахме, време е и да пораснем

 1. Възможно е да има субективен фактор до някъде и ..?? Но не прекрачваме ли границите на гностицизма за да търсим рационално обяснение на необяснимите неща. Не внушаваме ли повече от необходимото, не опростяваме ли повече от колкото трябва. Въпрос на лично мнение..Нека заради наш Илия да не мразим свети Илия. А чудесата стават и днес без затова да е нужен който да е, просто вяра, вяра в невъзможните неща! И всичко е възможно за вярващия и не само дарението или изцелнието, но Дарителя и Изцерителя, Исус Него да търсим и в Него да вярваме. С уважения към списващите материал но мисля че все пак трябва да има граници.

 2. Благодаря за добрия тон въпреки различното мнение. Като цяло съм напълно съгласен с това, което казваш – ние трябва да търсим и да вярваме в Исус, който може и върши чудеса когато и чрез когото пожелае. Аз нито мога нито желая да търся рационално обяснение на всемогъществото и любовта на Бога. Още по-малко пък да отричам, че има християни, които живеят свято и които Бог използва по чуден начин. Съжалявам ако нещо от горния текст е прозвучало по този начин.
  Това, което исках да кажа е, че наред с тази вяра Библията ни заръчва и да изпитваме всичко и всеки. Както и че Бени Хин, въпреки големите си претенции, по никакъв начин не издържа тази проверка – като учение, като начин на живот и като резултати от „служението“ си. Опитах се да покажа, че това чрез ясни документи като за всеки един цитат или твърдение съм посочвал неговият източник и дата.
  С други думи (ако перифразирам написаното от теб) без по никакъв начин да отричам св. Илия аз отказвам да призная всеки Илия за св.
  Поздрави:
  Радо

 3. М-да! Аз израстнах с портретите на Георги Димитров и Ленин, гледайки ме от станата на класната стая. И кво? 🙂
  Много добре казано Радо – време е да порастнем или както го е казал Аксел Роуз: Kill your idols!“ 😀

 4. Аз и още 10-тина човека бяхме на „Вечер на чудеса и знамения“ в НДК. Един от нас след това разказа, че видял как един от седящите на количките станал (явно покрай другите), но веднага го сръчкали и му казали да си сяда. Сами можете да си направите извода.

 5. Матей 22:29. А Иисус в отговор им каза: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.Не отричам фактите свързани с “ чудесата и знаменията“ при Б. Хин,но категорично твърдя- те нямат нищо общо със истината! “ Истинският новороден вижда Божията святост и величие, достойнство и заслуги. Тези, които не са новородени винаги поставят в центъра себе си; своите преживявания; опитности; свидетелства и постоянно говорят за себе си и онова, което са извършили. Затова и в съдния ден пак ще говорят по същия начин: „Господи, не в Твое ли име вършихме…“ /Мат.7:22/ “ Бог да благослови Радостин Марчев.

 6. Исая 41
  21. Представете делото си, казва ГОСПОД, приведете силните си доказателства, казва Царят на Яков.
  22. Нека ги приведат и нека ни кажат какво ще стане! Кажете предишното, какво е било, за да го вземем присърце и да узнаем следствието му! Или известете ни бъдещето,
  23. кажете какво идва после, за да познаем, че сте богове. Да, направете някакво добро или направете някакво зло, за да се ужасим и да го видим всички заедно.
  24. Ето, вие сте по-малко от нищо и делата ви — по-малко от нула. Гнусота е, който ви избира.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.