Обратно в пътя – 3


ОБРАТНО В ПЪТЯ – 3

(лично изучаване на посланието към ефесяните)

от Радостин Марчев

В трета глава Павел продължава да използва вече традиционните за ефесяните дълги изречения – той започва мисълта си в ст. 1 и я завършва едва с ст. 14.

В ст. 1 апостолът се обръща към християните в Ефес наричайки ги „езичници[1],” но веднага прекъсва мисълта си и подхваща нова тема – тайната, която му е била открита (ст. 4). Той не ни оставя да гадаем какво има в предвид – тайната[2] е, че сега и езичниците получават достъп до Бога (ст. 6). Апостолът твърди, че е научил по откровение чрез Духа „предвечното Божие намерение” (ст.11), което по-рано не е било известно[3] (ст. 5).

Какво обаче иска да каже той? Стария Завет на много места говори, че езичниците ще се обърнат към Бога[4] и дори, че народът на Израел е агента, чрез който Бог иска да достигне до целия всят и до всички народи в него. Нещо повече, в Стария Завет имаме много приемри за езичници обърнали се към Бога – макар че поради неверността на Израел резултатът съвсем не е бил това, което Бог е желаел. Когато обаче това се е случвало езичниците е трябвало на практика да се превърнат в евреи. Това, което сега се открива на Павел е нещо радикално ново – езичниците получават достъп до Бога по съвсем нов начин. Те са приети единствено заради своята вяра в Христос и не е необходимо да приемат законовите изисквания за обрязване, хранене, разделение и т.н. Те са приети именно като езичници, а не като евреи. Това е голямата тема на толкова полемичното послание към галатяните, където Павел също твърди, че е получил небесно откровение за това (виж Гал. 1:11-12). Това е славната тайна, която му е била открита – евреи и езичници са „съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса;” (ст. 6) това е „благовестие” (ст. 6) и „неизследимо Христово богатство” (ст. 8).

Но това все още не е кулминацята в идеята на Павел. Той продължава и казва, че Божият план е бил скрит не само от хората, но и от „небесните началства и власти (ст. 9).” Сега обаче и те виждат „многообразната премъдрост на Бога (ст. 10).” Как я виждат? Отговорът на Павел е „чрез църквеата” (ст. 10). Апостолът на практика казва, че съществата управляващи цялата вселена биват просветлени чрез църквата и сега се взират в нея виждайки там върховен израз на Божията мъдрост и благодат.

Твърде често ние не възприемаме църквата по този начин. Виждайки всичките й слабости и грешки, провали и вътрешни борби, странни хора и огорчение, ние гледаме на нея много по-скептично и понякога дори се отчайваме. Без съмнение църквата има своите недостатъци. И все пак, въпреки тези слабости Бог е създал едно ново общество, едно семейство и жив храм, тяло с Христос за глава, което кара цялото небе да занемее. К.С. Луис добре е уловил идеята когато слага в устата на Душевадеца думите: (Църквата е) „разпростряна над времето и пространството и вкоренена във вечността, страховита като армия с развети знамена…..Това е гледка, която всява смут и у най-смелите ни изкусители[5].” Бог е създал нещо грандиозно, надхъврлящо времето и пространството и способно да учи дори небето. Апостолът е получил видение за това, люспите от очите му са паднали (ср. Деяния 9:18) и сега се опитва да го сподели с нас. А ние на свой ред отчаяно се нуждаем да се научим да виждаме по този начин.

На фона на тази величествена гледка Павел описва себе си с напълно контрастни щрихи. Петте израза, които той използва в ст. 2,7-8 са (1) получил откровение, (2) получил благодат, (3) най-нищожен, (4) слуга и (5) затворник. Отново, подобно на първите две глави, той набляга на това, че Божията благодат и откровение не са му дадени за „лично ползване,” а „заради вас” (ст. 2), „за да бъде слуга” (ст. 7) и „да благовести между езчниците” (ст.8)[6]. Но от начина, по който Павел говори за своето служение ние можем да изведем едно допълнително приложение: Много християни имат желание да служат, но сблъсквайки се с трудностите лесно могат да почувстват, че са твърде малки, слаби и неподготвени за това, с което са се захванали. Докато неуспехите се редят, свидетелството им е отхвърляно, а личните им слабости стават явни за самите тях те са готови да се обезсъчат и да приемат, че не са способни да променят каквото и да е. Павел ни напомня, че самият той вижда себе си по този начин. Неговото образование и влияние го е превърнало в гонител на църквата и (говорейки по човешки) го е дисквалифицирало като „най-нищожният от всичките светии,” (ст.8), а усилията му да благовества завършват в един римски затвор (3:1; 4:1). Но той знае, че е получил призив, откровение и благодат и счита това за достатъчно.

Бог няма да поиска от нас повече отколкото имаме сила да направим. Това, което е важно не са резултатите – понякога те са видими, друг път остават тайни и единствен Бог знае какво точно върши. Това, което е важно е да останем верни в дългосрочен план. Евреи 12:1 описва християнския живот (и служение) като едно състезание, в което търпението и устояването до края са от решаваща важност. Мнозина стартират; далеч по-малко завършват успешно. Някъде по пътя товарът натежава, огорчението и неблагодарността растат, а компромисите са твърде прималиви. Благодатта и упълномощаването не водят до лесен живот. На всички ни се е случавало да знаем какво трябва да направим, но да не го правим защото вреди на личния ни комфорт – при това не само за големи, но и за малки, ежедневни неща. С течение на времето християнското служение лесно може да се превърне в рутина и така да престане да бъде служение в истинския смисъл на думата.

Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците,.. ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава,” пише от затвора апостолът (ст.1,13).

С това Павел завършва своето отклонение и се връща към основната си тема, която е прекъснал още в ст. 1: “Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците…прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос], Ст. 14-21 представляват една молитва много подобна на молитва в 1:15-23; или ако предпочитаме – нейно продължение. В контекста на християнския призив за служение и устояване въпреки трудностите апостолът се моли вярващите да стоят здраво в Христос (ст. 16-17). Но кулминацията на молитвата е неговото убеждение, че вярата води до една лична опитност с Божията любов – любовта на Бога към нас, която съставлява Божията пълнота, към която трябва да се стремим (ст. 17-18) и след това Божията любов изляна чрез нас към другите. Това според Павел означава служение и славно благовестие.

Затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос], от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века.  


[1] Това означава от нееврейски произход.

[2] Обачайното значение да гръцката дума превеждана като „тайна” или „тайнство” в Новия Завет не е свързано с нещо скрито, а с нещо, което сега вече е открито и известно.

[3] В ст. 3 Павел споменава, че им е писл за това и по-рано. Под това той може да има в предвид или писмото до Лаодикия споменато в Колосяни 4:16 или написаното в предишните глави на ефесяните.

[4] Виж Д. Стот, Посланието към ефесяните, Божието ново общество, Нов човек, 1999

[5] К.С. Луис, Писмата на Душевадеца, Второ писмо.

[6] Виж първите две части където тази идея беше развита подробно.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.