Прослава – 6


ПРОСЛАВА (MAGNIFICAT)

от Мартин Лутер

images

Понеже погледна на ниското положение на слугинята си. И отсега ще ме облажават всичките родове.” Думата humilitas е превеждана от някои като „смирение,” като че ли дева Мария говори за своето смирение и се хвали с него; така някои прелати също наричат себе си humiles. Но това е много далеч от истината понеже никой не може да се хвали за каквото и да е добро пред Бога без грях и погубление. Пред очите Му ние трябва да се хвалим единствено с Неговата чиста благодат и доброта, които Той е излял върху недостойните; така че не нашата любов и хвала, но единствено Неговата да живеят в нас и да ни пазят. Така ни учи да правим Соломон в Притчи 25:6: „Не се надигай пред царя, И не стой на мястото на големците.

Как би могло подобна гордост и тщеславие да бъдат приписани на тази чиста и праведна девица, като че ли тя се хвали със своето смирение пред Бога? Понеже смирението е най-великата от всички добродетели и никой не може да се хвали, че го притежава освен най-горделивите сред смъртните. Единствен Бог познава смирението; единствен Той съди за него и го показва на светло; така че никой не знае по-малко за смирението от този, който е истински смирен.

Библейското значение на himiliare е да се смириш и да се доведеш до нищо. Поради тази причина християните често са наричани в Писанията paupers, afflicti, humiliate – бедни, наскърбени, презрени. Така в Псалм 116:10: „Твърде съм наскърбен” – т.е. смирен. Следователно смирението не е нищо друго освен едно презряно, незачетено и ниско положение, също както един човек, който е беден, болен и гладува, жаден е и се намира в затвора, страда и умира. Такъв бил Йов в своята скръб, Давид когато бил изгонен от царството и Христос както и всички християни в техните трудности. Това са низините, в които ние по-рано казахме, че Божиите очи се взират, но човешките гледат единствено нагоре, а именно към това, което е блестящо, славно и има прекрасен изглед. Поради тази причина в Писанията Ерусалим е наречен град, в който се взиртат Божиите очи (Захарий 12:4) – т.е. християнската църква лежи в низините и е презряна от света; следвателно Бог я зачита и очите Му са винаги вперени в нея, както Той казва в Псалм 32:8: „Очите Ми са върху теб”.

Св. Павел също казва в 1 Коринтяни 1:27: „Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните.” Зaради това Той обръща света с цялата му мъдрост и сила в глупост и ни дава друга мъдрост и сила. Тогава, тъй кaто това е Неговият начин да гледа на нещата, които са в низините и са презирани, аз преведох думата humilitas като нищожност или ниско положение. Това следователно има в предвид Мария: „Господ почете мен, една бедна, презряна и незначителна девица, макар че можеше да намери богата, почитана, благородна и могъща царица, дъщерите на принцивете и на великите владетели. Той можеше да избере дъщерите на Анна или Каиафа, които са първенци в земята. Но Той спря Своят чист и благодатен поглед върху мен и използва една толкова бедна и презряна девица, за да не може никой да се гордее в Неговото присъствие, като че ли заслужава това и за да мога аз да приема, че всичко това е изцяло по благодат и по никакъв начин от моята заслуги и достойнство.”

По-горе ние надълго описахме колко ниско било положението на тази нежна девица и колко неочаквано дошла върху нея честта когато Бог я почел с таква изобилна благодат. Затова тя не се хвали със своето достойнство нито пък със своето недостойнство, а единствено с Божието благовление, което е толкова изключително добро и благодатно, че Той благовлил да погледне на една толкова ниска девица и то да погледне на нея толкова благосклонно и с такава почит. Следователно неправда вършат тези, които казват, че тя се хвалела, наистина, не със своето девство, а със своето смирение. Тя не се хвалела нито с едното нито с другото, а единствено с Божието благоволение. Затова ударението пада не на думата humilitatem, а върху repexit. Понеже не нейното смирение, а Божието благоволение заслужва да бъде прославяно. Когато принц вземе един беден просяк не ниското положение на просяка, а благодатта и добротата на принца заслужава да бъде похвалена.

За да премахнем това лъжливо мнение и за да разграничм истинското от лъжливото смирение трябва да се отклоним малко и да разгледаме въпроса за смирението, по отношение на който мнозина са отпаднали. Смирение ние наричаме това, което на латински се нарича affectus vilitatisseu sensus humilium rerum – т.е. една любов и склонност към ниските и презрени неща. Тук ние намираме мнозина, които носят вода на кладенеца; т.е. които носят смирено облекло, лица, жестове, места и думи, но с намерението да бъдат почитани от силните и богатите, от учените и светиите, да, от Самият Бог, като хора, които се наслаждават в ниските неща. Понеже ако знаеха, че никой не зачита това, което те правят те скоро биха се отказали. Това е едно изкуствено смирение. Понеже злите очи гледат единствено към наградата и резултата от тяхното смирение, а не на ниските неща отделени от наградата; затова когато наградата и резултата повече не ги съблазняват тяхното смирение престава. Такива никой не може да нарече affecti viltatis – поставили сърцата и волята си в ниските неща; понеже единствено техните мисли, устни, ръце, облекло и поведение са там, докато сърцата им гледат нагоре към великите и издигнати неща, към които те се надяват да достигнат чрез това подобие на смирение. Все пак тези хора се смятата за смирени светии.

Но истински смирените не гледат към резултатите от смирението, а простосърдечно ценят ниските неща и радостно общува с тях. В техния ум никога не влиза мисълта, че са смирени. Тук водата тече от извора; тук тя тече естествено и по естествения си път, така че те могат да култивират едно смирено поведение, смирени думи, места, лица и облекло и да се отдръпват, доколкото е възможно, от великите и високи неща. Така Давид казва в Псалм 131:1: „Господи, сърцето ми не се гордее, Нито се надигат очите ми, Нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене.”. И Йов в 22:29: „Когато те унижат, Тогава ще речеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.” Поради тази причина почестите винаги идват неочаквано за тях и те биват прославени без да го очакват; понеже те са били доволни от своето ниско положение и никога не са се стремели към по-горно. Но лъжливо смирените се чудят защо славата и почестите се бавят толкова дълго и не идват при тях; тяхната фалшива гордост не се задолява с ниското им положение, но се стреми все по-високо и по-високо.

Следователно, както казах, истинското смирение никога не знае, че е смирено; понеже ако знаеше това то би се възгордяло от съзерцанието на една толкова чудна добродетел. Но то се прилепва с цялото си сърце, ум и сетива към ниските неща, държи ги постоянно пред очите си и размишлява над тях. И понеже ги държи пред очите си то не може да види себе си нито да съзнава себе си много по-малко пък високите неща. Затова когато дойдат слава и издигане те трябва да го намерят неподготвено и потопено в  мисли за други неща. Така ни казва Лука в първата глава (Лука 1:29), че Мария била обезпокоена от думите на ангела и се чудела в умът си що за поздрав е това, понеже никога не очаквала такъв. Ако той беше дошъл при дъщерята на Каиафа тя не би се зачудила що за поздрав е това, но веднага би го приела за себе си и би помилсила: „Еха! Колко чудесно е това и колко правилно дадено.”

Лъжливото смирение, от друга страна, никога не съзнава, че е гордо; ако знаеше това то скоро би е смирило от съзерцанието на този грозен порок. Но то се прилепва с ум, сърце и сетива към високите неща, държи ги непрестанно пред очите си и размишлява за тях в мислите си. И понеже прави това то не може да види себе си нито разбира себе си. Поради тази причина почестите не идват при него неочаквано, но го намират потопено в мисли за тях. Безчестието и унижението обаче го срещат неподготвено и когато мислят за нещо съвсем различно.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.