Навици на щастието – 1


НАВИЦИ НА ЩАСТИЕТО

(изучаване върху Филипяни)

част 1

Изграждане на здравословни взаимоотношения      

от Рик Уорън

index

Съществуват пет закона на щастието, които са неотменими, за да присъства то в живота ни :

1. Не го чакай да дойде, а го създавай.  Щастието не е нещо, което чакаш, а нещо, което създаваш, то е твой избор. Можеш да си толкова щастлив, колкото избереш да бъдеш.

2. Щастието не е цел. То е резултат от правилното мислене, правилните постъпки, правилния начин на живот. Ако поставиш щастието за цел в живота си се обричаш на един нещастен и егоистичен живот. Ти никога няма да бъдеш щастлив ако се стремиш постояно към това.
3. Навиците са  тези, които създават щастието. Навиците формират щастието, макар че повечето хора смятат обратното.

4. Щастието основано на житейските обстоятелства е нетрайно, но щастието основано на навиците трае продължително. Случва се нещо хубаво в живота ми и съм щастлив, случва се нещо лощо и съм нещастен. Всяко щастие, което се гради на обстоятелствата в живота, на това, което се случва и на случайността свършва тогава, когато свършат събитията, които го предизвикват.

5. Навиците на щастието се усвояват по същия начин както и лошите навици. Развиването на лоши навици не става за един ден, те изискват време. По същия начин навиците на щастието не се развиват веднага, но могат бъдат развити така, че да присъстват постоянно в живота ти.

Именно за това ни говори книгата на Филипяни. Това е най-щастливата книга в Библията. Нейните основни теми са радостта и щастието. Интересното е, че Павел я е написал докато е бил в затвора, което показва, че неговото послание на радост в нея не е под влиянието на щастливи обстоятелства. Тази книга е  едно благодарствено писмо до църквата във Филипи, която той сам е основал. Докато е в затвора Павел благодари за молитвите, за любовта, за финансите, с които го подкрепят хората от църквата във Филипи. Това е най-личната книга в Библията.

Филипяни 1:1-11

Ако искаш да бъдеш щастлив от къде би започнал- от здравето, парите, секса? Павел започва с взаимоотношенията. Не е възможно да бъдеш щастлив докато взаимоотношенията ти с другите са нещастни. Колкото и пари да имаш, каквито и да са успехите  ти в работата, ако в момента си в процес на развод поради лоши взаимоотношения няма как да си щастлив. Затова Павел дава практически съвети как да изграждаш добри взаимоотношения. В първите 11 стиха на книгата Павел описва своите взаимоотношения с хората от църквата във Филипи като изтъква четири основни  твърдения, които ние можем да развием като навици за изграждане на щастливи, здравословни взаимоотношения. Те са лесни за разбиране, но трудни за изпълнение. Ние ги знаем, но не ги практикуваме. Ако обаче се опитаме да ги развием, то нашите взаимоотношения ще бъдат преобразени.
1 Навик: Бъди благодарен за хората в живота си Колкото по-благодарен си за хората в живота си, толкова по щастлив ще бъдеш.

Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас” (Фил 1:3)

Тук Павел казва на хората във Филипи: “Аз помня хубавите моменти, които сме имали и се фокусирам върху тях.” Това е ресурса на добрите взаимоотношения – фокусирането върху доброто във тях. На това се гради например един хубав брак. Ако престанеш да си спомняш защо си се оженил за даден човек, кое е хубавото, което те е привлякло в него, ако спреш да си благодарен за него, брака ти вече се е отправил към пропаста. За човешката природа обаче е съвсем естествено да се фокусира върху негативите във хората, а положителните качества да приемаме за даденост. Колкото повече познаваме някой толкова повече го приемаме за даденост в живота си. Колкото повече се фокусираш върху техните грешки, толкова повече си припомняш лошите моменти. Ако обаче развиеш навика винаги когато мислиш за хората покрай себе си – съпруга си, приятелите си, съседите си, родителитеси, братята и сестрите – да си благодарен, това ще промени и отношението ти към тях. Това обаче не става естетсвено, трябва да се упражнява, за да се развие. Ние по природа не сме благодарни, а критикуващи същества. Винаги искаме повече, винаги искаме нещо различно.

“ за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега;.” (Фил. 1:5)

Забравяш ли добрите нещата, които хората правят за теб? Фокусираш ли се единствено върху лошите неща, които са ти причинили? Приемаш ли помоща на другите за даденост? Павел не е имал само добри времена във Филипи, напротив, това е една от най-трудните църкви, които е започвал. Но това не може да се разбере от благодарственото писмо, което им пише.  Когато е започвал църквата той е бит, унижен, арестуван несправедливо, хвърлен в затвора и накрая помолен от водачите да напусне града. Павел обаче избира да си спомня доброто и да благодари за него. Спомняте ли си болезнено за предателството на някой, което никога не напуска живота ви дори да подържате връзка с него, никога няма да се радвате напълно защото винаги ще носите лошия спомен за болката.

Запомнете: Спомените са избор.

Ако искате да бъдете щастливи с хората, запомнете доброто, а останалото забравете.

 2. Навик: Моли се с радост за хората покрай теб

Винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, “ (Фил.1:4) Помисли за някой, който те дразни: молиш ли се за него или се оплакваш? Колкото повече се молиш за него, толкова по-малко ще се огорчаваш и оплакваш от човека. Павел не само се моли, но и прави това с радост. Повечето пъти като се взреш в хората около теб ти се иска да се променят. Ако можеше би ги променил. Но истината е, че можеш да промениш единствено себе си, а не другите. Не можеш да променяш, но можеш да се молиш, като очакваш Бог да проемня хората. Хората са полудели по позитивното мислене, четат много книги и се обучават, но това, върху което Павел акцентира е позитивната молитва. Позитивната молитва е много по-ефективна от позитивното мислене. Цялото позитивно мислене на света няма да промени съпруга ти, детето ти, приятелите ти, но позитивната молитва може да го направи.

Най-бързият начин да промените едни лоши взаимоотношения в добри е като започнеш да се молиш за тях. Това ще промени както теб, така и другите хора. Опитвайте се да се молите с молитвата на Павел: ”И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога ( Фил.1:9-11).

В тази молитва Павел посочва четири неща, за които можеш  да се молиш за хората около теб:
• Моли се да порастват в любов.

И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна” (Фил 1:9)

• Моли се хората около теб да правят мъдри избори

да имате пълно познание и всякакво прозрение; да различавате доброто от злото и да изберете доброто;” (Фил.1:9б- 10)

• Моли се да живеят в интегритет

да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа,” (Фил 1:10б)

•  Моли се да се оприличават на Христос

изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.” (Фил.1:11)

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Гал. 5:22-23).

3. Нвик: Да очакваш най-доброто от хората.

За нас е неестествено да очакваме добро от хората покарй нас, ние вингаи очакваме най-лошото, очакваме да ни подведат. Това е така, защото сме имали подобни опитности. Добре е да развием навика да виждаме доброто в хората, вместо да ги критикуваме

Като съм уверен в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа. (Фил.1:6)

Павел очаква добро от хората, той е уверен, че все някога ще го види.
В горния стих той споменава три неща, които подпомагат стимулирането на доброто в хората :

1. Той вярва в хората – „Аз съм уверен“ казва той, предавайки и на тях тази увереност. Той  ги подкрепя, вместо да  ги обезверява. Ние сме способни на промяна, когато сме подкрепяни и усещаме, че някой вярва в нас. Никой не се променя ако постоянно го критикуват.

2. Като им дава визия за бъдещето – “Онзи, Който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства”  Той им показва бъдеще изпълнено с добри промени.

3. Той е търпелив относно растежа на хората.- “до деня на Исуса Христа.” Ако очакваш хората да са перфектни, за да им се радваш, то никога няма да бъдеш щастлив с тях. Павел търпеливо очаква тяхното развитие в бъдещето. Ако искаш да си щастлив във взаимоотношенията си с хората празнувай това, което са постигнали, вместо да ги критикуваш за това, което не са станали.

Бъди търпелив относно растежа на хората. Кой е ключът  към търпението относно израстването на хората? Ключът е любов и това ясно се вижда в стих 7: “И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието.” (Фил 1:7)

Повечето проблеми, които имаме във взаимоотношенията си с хората, произлизат от това, че ги възприемаме повече с главата си, вместо със сърцето си. Ние реагираме повече рационално, вместо сърдечно и любящо.

4. Навик: Да обичаш  хората така,  както  Христос  го прави –Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово” (Фил 1:8) Можем ли да обичаме хората по подобен начин? Ние всички сме благодарни за любовта, която струи от Йоан 3:16: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот,” но игнорираме 1 Йоан 3:16:  “От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята” Правим ли същото, отдаваме ли живота си в служение на ближните?

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.