Трактат за добрите дела – 5


ТРЕТАТА ЗАПОВЕД – 2

от Мартин Лутер

images

11. Всичко това беше казано във връзка с молитвата за лични нужди и молитвата като цяло. Но молитвата, която истински принадлежи на тази заповед и е наречена дело на светия ден е много по-добра и велика и се принасяна за цялото християнство, за нуждите на всеки човек, за врагове и приятели, особено за тези, които са свещеници и епископи.

Така св. Павел наставлява своя ученик Тимотей: “и така желая молитви и моления да се принасят за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да можем да преминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Понеже това е добро и угодно пред Бога нашият Спасител.” Поради тази причина Еремия (глава 29) заповядва на хората на Израел да се молят за града и земята на Вавилон понеже чрез неговият мир и самите те ще имат мир. И Варух 1 казва: “Молете се за живота на царя на Вавилон и за живота на неговият син, за да можем да живеем в мир под тяхното управление.”

Тази обща молитва е ценна и най-силна и заради нея ние се събираме заедно. Поради тази причина църквата е наречена молитвен дом понеже в нея ние сме като едно събрание с една цел – да видим своите нужди и нуждите на всичките човеци, да ги представим пред Бога и да викаме към Него за милост. Но това трябва да бъде направено със сърдечно чувство и сериозност, така че да чувстваме в сърцата си нуждите на всичките човеци и да се молим за тях с пълно състрадание, с истинска вяра и доверие. Там където такива молитви не са отправяни по време  на месата по-добре би било тя напълно да се пропусне. Понеже каква е ползата от нашето събиране в молитвеният дом където това, че сме събрани заедно би трябвало да ни покаже, че трябва да отправим обща молитва и моление за цялото събрание, когато ние разпръскваме тези молитви и така ги разделяме, че всеки се моли единствено за самия себе си и никой не взема под внимание останалите, нито се грижи за чуждите нужди? Понеже как тази молитва би била помагаща, добра, приемлива и обща молитва или едно дело на светия ден и на събраното множество, когато всеки изказва своите собствени дребни молитви един за това, друг за онова и няма нищо освен търсене на своето, егоистични молитви, нещо, което Бог мрази?

12. Тази обща молитва е запазена от древната практика в края на проповедта греховете да се изповядват от амвона и да се принася и молитва за всички християни. Но това не трябва да е краят както става сега; това трябва да бъде едно наставление да се молим през цялата меса за нуждите, към които проповедникът ни подбужда. За да можем да се молим с полза той първо ни наставлява относно нашите грехове и по този начин ни смирява. Това трябва да става колкото е възможно по-накратко, за да може след това цялото събрание да изповяда своите грехове и да се моли за всеки един с ревност и вяра.

О, ако Господ даде всяко събрание на всяка меса, която чува да се моли по този начин, така че един общ, ревностен, сърдечен вик на всички хора да се издигне към Бога, каква неизмерима добродетел и помощ ще дойде в резултат на тази молитва! Какво по-ужасно нещо би могло да се случи на злите духове? Какво по-велико дело би могло да се извърши на земята, поради което множество души ще бъдат опазени и толкова много грешници обърнати?

Понеже наистина християнската църква на земята няма по-голяма сила или дело от една такава обща молитва срещу всичко, което й се противопоставя. Злият дух добре знае това и прави всичко, което може за да попречи на такава молитва. Той радостно ни оставя да градим църкви, да украсяваме множество манастири, да правим музика, да четем, да пеем, да пазим много меси и да умножаваме церемониите отвъд всяка мяра. Тези неща не го натъжават, той ни помага да ги вършим, за да можем да считаме тези неща за най-доброто и да смятаме, че по този начин сме изпълнили целият си дълг. Но междувременно тази обща, ефективна и плодоносна молитва погива и нейната липса е незабелязана поради тези неща и така той получава всичко, което желае. Понеже когато молитвите повяхват никой няма да му отнеме нищо и никой не може да му противостои. Но ако той забележи, че ние желаем да практикуваме тази молитва дори като се случи да сме под сламен покрив или в кочина той не може да понесе това, но се страхува от тази кочина много повече отколкото от най-високите и красиви църкви, кули и камбани, които съществуват ако в тях не се принасят такива молитви. Наистина мястото, на което се събираме е без значение, но единствено тази непобедима молитва, с която да се молим и да я принасяме пред Бога както една наистина обща молитва.

13. Силата на тази молитва ние виждаме във факта, че в древните времена Авррам се молел за 5 града, Содом, Гомор и т.н. (Битие 18) и постигнал толкова много, че ако се намерили 10 праведника в тях, по двама във всеки град, Бог нямало да ги унищожи. Какво тогава могат да направят много хора ако се обединят да викат към Бога ревностно и с искрена вяра?

Св. Яков казва: “Скъпи братя, молете се един за друг, за да се спасите. Понеже молитвата на праведния може да направи много, една молитва, която упорства и не престава” (т.е. която не спира да иска дори още повече и повече, макар това, което иска да не е дадено веднага както правят понякога хората). И като пример за това той поставя пред нас пророк Илия “който беше човек,” казва той, “от същото естество като нас и се помоли да не вали; и не валя три години и шест месеца. И пак се помоли и заваля и земята даде плода си.” Има много текстове и премери в Писанието, които ни наставляват да се молим стига това да е направено сериозно и с вяра. Както казва Давид: “Очите на Господа са върху праведните и ушите Му към техния вик.” Отново: “Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с искреност Го призовават.” Защо добавя той: “които с искреност Го призовават?” Понеже не е молитва нито вик към Бога когато единствено устата мърмори.

Какво трябва да направи Бог ако вие идвате със своята уста, книга или Отче наш и не мислите за нищо освен, че трябва да свършите думите и да изпълните бройката? Това е все едно някой да ви попита какво е всичко това или за какво се молите и вие самите да не знаете; понеже вие не сте мислели да сложите тази или онази нужда пред Бога или да поискате нещо. Единствената ви причина да се молите е, че ви е заповядано да се молите така и толкова и вие възнамерявате напълно да изпълните това. Не е за учудване, че гръмове и светкавици често подпалват църкви понеже по този начин ние превръщаме домът за молитва в дом за подигравка и наричаме молитва това, с което не донасяме нищо пред Бога и не искаме нищо от Него.

Но ние трябва да правим както правят тези, които искат услуга от някой велик владетел. Те не възнамеряват просто да измърморят определен брой думи, понеже владетелят ще помисли, че му се подиграват или че са луди; но те представят молбата си много ясно и нуждите си ревностно и след това я оставят на неговата милост с увереност, че той ще я изпълни. Така ние трябва да се отнасяме към Бога с конкретните неща, а именно, споменавайки някоя настояща нужда, оставяйки я на Неговата милост и благоволение и да не се съмняваме, че тя е чута; понеже Той обещава да чуе такава молитва, което никой земен владетел не е правил.

14. Ние сме майстори на тази форма на молитва когато страдаме от телесни нужди; когато сме болни ние викаме към св. Кристофър или св. Барбара; обещаваме поклонническо пътуване на св. Яков до това или онова място; след това се молим ревностно, имаме голяма увереност и принасяме добра молитва. Но когато сме в своите църкви по време на меса ние стоим като образи на светии; не знаем как да говорим или да се окайваме; мънистата дрънкат, страниците шумолят и устата бърбори; и това е всичко, което се случва.

Но ако попитате за какво трябва да говорим и да се окайваме в нашите молитви вие лесно можете да научите това от десетте заповеди и Господната молитва. Отворете очите си и погледнете живота си и живота на всички християни, особено на духовното състояние и вие ще видите колко линеят любовта, надеждата, вярата, покорството, въздържанието и всяка добродетел, а всякакъв вид гнусни грехове владеят; каква липса има от добри проповедници и прелати; как единствено мошениците, децата, глупаците и жените управляват. Тогава вие ще видите, че е необходимо всеки час, без прекъсване да се молим ревностно навсякъде с кървави сълзи пред Бога, Който е ужасно гневен на хората. Истина е, че никога не е имало по-голяма нужда от молитва от това време и че отсега до края на света ще има още по-голяма нужда. Ако подобни ужасни престъпления не ви накарат да плачете и да се окайвате, ако не позволявате да бъдете отклонени от своя  ранг, позиция, добри дела и молитви във вас няма истинско християнство и характер, без значение колко праведни сте. Но всичко това е било предсказано, че когато Божият гняв е най-голям и християнството търпи най-голяма нужда тогава няма да се намерят молители и застъпници пред Бога, както Исая казва със сълзи в глава 64: “Ти си ни се разгневил и няма кой да призовава Твоето име, който да застане пред Теб.” Подобно и Езекиил (22): “ И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих. С тези думи Господ показва колко би желал да се спре и да отдръпне гнева Си заради някого както често е писано за пророк Мойсей, че той възпирал Бога, за да не помете гневът Му народа на Израел.

15. Но какво ще правят тези, които не само, че не вземат под внимание подобни нещастия в християнството и не се молят за тях, но им се надсмиват, наслаждават им се, осъждат, мразят, пеят и говорят за греха на ближния си и все пак се осмеляват, необезпокоени и без срам, да отиват в църква, да слушат меси, да казват молитви и да смятат себе си и да са смятани от другите за благочестиви християни? Те наистина за тях трябва да се молим двойно, ако се молим веднъж за тези, които те осъждат, говорят и се смеят. Че ще има такива е пророкувано от разбойника разпънат отляво на Христос, който го проклинал в страданията, слабостта  и нуждата Му; както и от тези, които се присмивали на Христос на кръста, когато трябвало повече от всякога да Му помогнат.

О, Боже, колко слепи, не, колко безумни са станали християните! Кога ще дойде краят на гнева, о, небесни Отче? Това, че ние се подиграваме на нещастията на християнството, заради които се събираме да се молим в църква и на месата, това, че богохулстваме като проклинаме хората, това е плодът от нашият безумен материализъм. Ако турците разрушават градове, страна и народ и събарят църкви ние смятаме, че на християнството е било нанесено голяма обида. Тогава ние се оплакваме и подтикваме царете и принцовете към война. Но когато вярата загива, любовта охладнява, Божието Слово е пренебрегвано и всякакви грехове процъфтяват, тогава никой не мили за битка, не, папата, епископите, свещениците, които трябва да бъдат генерали, капитани и знаменосци в духовната война срещу тези духовни и многократно по-зли турци, сами са принцове и водачи на тези турци и на войската на дявола, точно както Юда бил водач на евреите когато те хванали Христос. Трябвало апостол, епископ, свещеник, един от числото на най-добрите, да започне делото убивайки Христос. Така също християнството трябва да бъде опустошено не от други, а от тези, които трябва да го защитават и все пак са толкова безумни, че са готови  да ядат заедно с турците и у дома да подпалят собствената си къща и кошара и да ги оставят да изгорят с овцете и всички останали неща, но никой не се безпокои за вълците в гората. Такива са нашите времена и това  е наградата, която сме спечелили чрез своята неблагодарност към безкрайната благодат, която Христос е спечелил за нас свободно със скъпоценната Си кръв, тежък труд и горчива смърт.

16. О! Къде са празните, които не знаят как да вършат добри дела? Къде са тези, които тичат до Рим, до св. Яков, насам и натам? Вземете това едничко дело на месата, погледнете на греха и падението на своя ближен и се смилете над него; нека той да ви натъжи, кажете го на Бога и се молете за него. Правете същото за всяка друга нужда в християнството, особено за владетелите, които Бог, за непоносимо наказание и мъчение на всички нас, позволява да падат и да бъдат събаряни толкова ужасно. Ако правите това усърдно бъдете сигурни, че сте едни от най-добрите войници и капитани, не само срещу турците, но също и срещу дяволите и адските сили. Но ако не правите това какво би ви помогнало ако и да извършите всички чудеса на светиите и да избиете всички турци и все пак да се намерите виновни за това, че сте пренебрегнали нуждата на своите ближни и по този начин сте съгрешили срещу любовта? Понеже в последният ден Христос няма да ви пита колко сте се молили, постили, отивали на поклоннически пътувания, правили това или онова за себе си, но колко добро сте сторили на другите, дори на най-малките.

Без съмнение сред “най-малките” са тези, които са в грях и духовна бедност, плен и нужда, от които в настоящето има много повече от тези, които страдат от телесни нужди. Затова побързайте: нашите предполагаеми добри дела ни водят към самите нас, за да можем да търсим единствено собствената си полза и спасение; но Божиите заповеди ни подтикват към нашите ближни, за да можем по този начин да бъдем от полза за другите за тяхното спасение. Точно както Христос на кръста се моли не за Себе Си единствено, а за нас, когато казва: “Отче, прости им, не знаят какво правят,” така и ние трябва да се молим за другите. От това всеки човек може да узнае, че клеветниците, неправедните съдии и презиращите другите са една извратена, зла раса, която не върши нищо повече от това да трупа оскърбления върху тези, за които трябва да се моли; в който порок никой не е затънал толкова дълбоко колкото самите тези хора, които вършат много добри дела от самите себе си, изглеждат на другите като нещо необикновено и са почитани поради своя прекрасен, бляскав живот и множество добри дела.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.