Синодално писмо до Антиохия


СИНОДАЛНО ПИСМО ДО АНТИОХИЯ

от св. Атанасий Александрийски

images

До нашите твърде желани, съслужители Евсевий, Луцифер, Астерий, Кимет и Анатолий,

Атанасий и епископите намиращи се в Александрия от Италия и Арабия, Египет и Либия; Евсевий, Астерий, Гейн, Агат, Амоний, Агатодемон, Драконт, Аделфий, Ермеон, Марк, Теодор, Анрей, Пафнутий, другият Марк, Зоил, Менес, Георий, Луций, Макарий и останалите, поздравяват всички в Христос.

Ние сме убедени, че бивайки служители на Христос и добри настойници вие сте способни да управлявате делата на църквата във всяко отношение. Но тъй като до нас достигна, че мнозина, които по-рано се бяха отделили от нас поради завист сега желаят мир, а мнозина други, скъсали своите отношения с безумните ариани, желаят нашето общение, на нас се видя добре да напишем на ваши благоволения това, до което самите ние и възлюбените Евсевий и Астерий сме достигнали: понеже вие сте наши възлюбени и наистина най-жеани съслужители. Ние се радваме на настъпилата промяна и се молим дори ако някой все още остава далеч от нас и е в съгласие с арианите той бързо да напусне тяхната лудост, така че в бъдеще всички човеци навсякъде да могат да кажат: „Един Господ, една вяра.” Понеже както казва псалмистът: „Колко е добро и угодно братя да живеят в единодушие.” Но нашето обиталище е църквата и нашият ум трябва да бъде един. Понеже така ние вярваме, че нашият Господ също ще обитава с нас, Който казва: „Ще се заселя сред тях и сред тях ще ходя” и „Ще обитавам тук понеже се наслаждавам в това.” Но какво се има в предвид под „тук” освен там където се проповядва една вяра и една религия?

2. Мисята на Евсевий и Астерий

Ние от Египет истински желаем да дойдем при вас заедно с нашите възлюбени Евсевий и Астерий, поради много причини, но най-вече за да можем да прегърнем вашата любов и заедно да се радваме на споменатия мир и разбирателство. Но тъй като както казахме в нашите други писма, и както можете да научите от нашите съслужители, нуждата на църквата ни възпира, с голямо съжаление ние помолихме същите наши съслужители, Евсевий и Астерий, да дойдат при вас вместо нас. И ние благодарим за тяхното благочестие, че макар да можеха веднага да отидат в своите диоцези те предпочетоха до дойдат при вас на всяка цена поради неотложната нужда на църквата. Те следователно се съгласиха и ние се утешихме разсъждавайки, че понеже вие и те сте заедно то и всички ние също присъстваме във вашите умове.

3. „Мелатианите” трябва да бъдта признати както и всички, които отричат ерестта, особено що се отнася до Светия Дух

Следователно тъй като мнозина желаят мир заедно с нас и особено тези, които се събират в старата (църква) и тези, които са се отделили от арианите, извикайте ги при себе си и ги приемете както бащи синовете си и ги приветствайте като настойници и пазители; и ги обединете с нашият възлюбен Павлин и неговите хора без да изисквате от тях нищо повече освен да анатемосат арианската ерес и да изповядат вярата изповядана от светите отци в Никея и да анатемосат също тези, които казват, че Светия Дух е творение и с различна от Христос природа. Понеже това наистина е цялостно отричане на отвратителната ерес на Арий, да се отрича светата Троица или да се казва, че някоя част от нея е творение. Понеже тези, които, докато претендират, че цитират вярата изповядана в Никея, продължават да богохулстват срещу Светия Дух, не правят нищо повече освен на думи да отричат арианската ерес докато запазват нейната идея. Но нека нечестието на Савелий и на Павел Самосатски също да бъде анатемосано от всички, и безумието на Валенин и Василид, и глупостта на манихеите. Понеже ако това бъде направено всяко зло подозрение ще бъде премахнато от всеки и вярата на вселенската църква единствено ще бъде изложена в чистота.

4. Партиите в Антиохия да се обединят

Но това, че ние и тези, които винаги са оставали в общение с нас държим тази вяра ние смятаме, че няма някой от вас нито някой друг, който да не знае. Но тъй като ние се радваме с всички тези, които желаят едно взаимно обединение, но особено с тези, които се събират в старата (църква) и докато ние прославяме неимоверно Господа, както за всичко така особено за доброто намерение на тези хора, ние ви наставляваме да бъде установено съгласие с тях при тези условия и, както казахме по-горе, без допълнителни условия, без да се споменава някакво по-нататъшно изискване от вас към тези, които се събират в старата (църква) или Павлин и неговите последователи да произнасят нещо друго отвъд никейското определение.

5. Изповедта в Сердика не е установена формула. Въпросът за „ипостасите”.

И забранете дори четенето или обнародването на книгата, за която някои толкова говорят, като определение за вярата на събора в Сердика. Понеже съборът не е съставял подобно определение. Понеже докато някои настоявали на основанието, че Никейският събр бил неправилен, за съставянето на изповед, а някои дори се опитали да направят такава, светият събор събрал се в Сердика бил възмутен и  постановил да не бъде съставяна никаква изповед на вярата, но те трябвало да се задоволят с изповедта от отците в Никея понеже на нея не й липсвало нищо, но била пълна с благочестие и не било желателно да бъде разпространявана втора изповед още по-малко пък тази в Некея да бъде обявена за неправилна и да бъде дадена причина на тези, които често са желали да бъде написана и определена друга изповед. Така че ако някой човек предлага горната или някаква друга книга спрете го и ги убедете вместо това да пази мира. Понеже в такива човеци ние не виждаме друг мотив освен единствено свадливост. Понеже що се отнася до тези, които някои обвиняват за това, че говорят за три субстанции на основата на това, че фразата не се намира в Писанието и следователно е подозрителна ние не смятаме за нужно нищо друго освен да изповядат Никея, но поради спора ние ги разпитахме дали имат в предвид, подобно на арианското безумие, субстанции чужди, и странни, и различни една от друга по природа и че тази субстанция е била разделена в себе си както става с творенията като цяло и по-конкретно с тези, които се раждат от човеците или, подобно на различни субстанции, като злато, сребро или мед; или дали, подобно на други еретици, те имат в предвид три начала и три бога говорейки за три субстанции.

В отговор те ни увериха, че те нито имат в предвид това нито пък някога са го поддържали. Но когато ги запитахме „Какво имате в предвид под това или защо използвате такива изрази?” те отговриха: Понеже те вярват в светата Троица, Троица не просто по име, но съществуваща и живееща наистина „както един Отец истински съществуващ и живеещ и един Син наистина съществуващ и живеещ и един Свети Дух живеещ и наистина съществуващ ние признаваме” и че те нито казват, че има три бога или три начала нито пък по някакъв начин одобряват подобно говорене или вярване, но те признават една света Троица, но едно Начало и че Синът е съприроден с Отца както казват отците; докато Светия Дух не е творение, нито външен, но еднакъв с и неразделим от природата на Отца и Сина.

6. Въпросът за едно съществуване (ипостас) или три не трябва да бъде насилван

Тогава приели тълкуването на тези хора и защитата на техния език ние разпитахме тези, които ги обвиняват в това, че говорят за едно съществуване докато използват израза в смисъла на Савелий, за отричането на Сина и Светия Дух или като че ли Синът е не-съществуващ или Светия Дух е безличностен. Но те на свой ред ни увериха, че нито имат в предвид това нито пък някога са го поддържали, но „ние използваме думата съществуване разбирайки я по същият начин както субстанция или есенция.” „Но ние държим, че има една, понеже Синът е от есенцията на Отца и поради идентичността на природата. Понеже ние вярваме, че има един Бог и че Той има една природа и че няма една природа на Отца, от която тези на Сина и на Светия Дух са различни.” Добре, тогава тези, които са обвинявани за това, че има три съществувания са съгласни с другите, докато тези, които казват, че има една есенция също изповядват учението на първите, така както им е обяснено. И от двете страни Арий е анатемосан като неприятел на Христос, и Савелий, и Павел Самосатски, като нечестивци, и Валентин и Василид като чужди на истината, и манихеите като измислители на злини. И всички, чрез Божията благодат, и след горното обяснение, са съгласни един с друг, че вярата изповядана от отците в Никея е по-добра от споменатите фрази и че за в бъдеще те ще предпочитат да се задоволяват с изпозлването на нейния език.

7. Човешката природа на Христос е цялостна, а не само тяло

Но тъй като някои изглежда са спорели относно плътската икономия на Спасителя ние разпитахме и двете страни. И това, което едните изповядваха другите също се съгласиха, че Словото не така, както дошло при пророците и както живяло в светите мъже когато се изпълнило времето, но че Самото Слово станало плът и бивайки в Божият образ, приело образа на слуга и от Мария по плът станало човек за нас и така в Него човешката раса е съвършено и напълно избавена и греха и възкресена от мъртвите и й е даден дотъп в небесното царство. Понеже те също изповядват, че Спасителят нямал тяло без душа, нито без разум или интелект; понеже не било възможно, когато Господ станал човек заради нас, Неговото тяло да бъде лишено от интелект; нито пък спасението осъществено от Спасителя било спасение единствено на тялото, но също и на душата. И бивайки наистина Божий Син Той станал Човешки Син и бивайки Божият еднороден Син Той станал в същото време „първороден сред много братя.” Поради това нямало един Божий Син преди Авраам и друг след Авраам; нито пък имало един, Който възкресил Лазар и друг Който питал за него; но същият казал като човек „Къде положихте Лазар” и като Бог го възкресил; същият Който като човек и в тяло се изплюл, но божетсвено като Божий Син отворил очите на сляпородения човек; и докато, както казва Петър, пострадал по плът, като Бог Той отварял гробовете и възкресявал мъртвите. Поради която причина така разбирайки всичко, което е казано в евангелието, те ни увериха, че държат същата истина за въплъщението на Словото и ставането Му човек.

8. Спорове за думи не трябва да разделят тези, които мислят по еднакъв начин

Следователно изповядвайки тези неща ние ви наставляваме да не прибързвате да осъждате тези, които изповядват по този начин и така обясняват изразите, които използват, нито да ги отхвърляте, а вместо това да ги приемате тъй като те желаят мир и защитават себе си докатo проверявате и укорявате тези, които изглежа имат подозрителни възгледи, тези, които отказват да изповядват това и да обяснят своя език. Но докато вие отказвате да толерирате вторите посъветвайте също и тези, които обясняват и държат вярното учение и не изпитвайте по-нататък за мнението на всекиго, не като че воювате за думи без полза, не като се карате за гореспоменатите изрази, но като се съгласите в ума и в болагочестието. Понеже тези, кото не са на такъв ум, но единствено разпалват борби с подобни дребнави изрази и търсят нещо отвъд описаното в Никея не вършат нищо освен да дават на своите ближни мътно объркване за пиене подобно на човек, който е недоволен от мира и търси караници. Но вие, като добри хора и верни слуги и настойници на Господа, спрете да изпитвате за това, което ви смущава и изглежда странно и ценете над всичко този мир при положение, че вярата е здрава. Вероятно Бог ще се смили над нас и ще обедини разделеното, за да има още веднъж едно стадо, и ние да имаме един водач, нашият Господ Исус Христо.

9. Единодшно съгласие при горните условия

Тези неща, макар да няма нужда повече да се изисква нищо отвъд съборът в Никея, нито да се толерира спорен език, все пак заради мира и за да се предотварти отхвърлянето на човеците, които желаят да вярват правилно, ние изпитахме. И това, което те изповядаха ние накратко записахме, ние, които останахме в Александрия заедно с нашите съслужители Евсевий и Астерий. Понеже повечето от нас си отидоха в своите диоцези. Но вие от своя страна прочетете това публично където пожелаете да се съберете и поканете всички на вашето събиране. Понеже желаем писмото да бъде прочетено първо там и тези, които желаят и се стремят да се обединят отново на мястото където всички миряни сметнат за най-добро, в присъствието на ваши благоволения, защото общи събрания трябва да се провеждат и Господ да бъде прославен от всички заедно. Братята, които са с мен ви поздравяват. Моля се да бъдете добре и да ни споменавате пред Господа; както мен, Атанасий, така и останалите събрани епископи подписали, както и тези изпратени от Луцифер, епископ на Сардиния, двама дякони, Херений и Агапет; и от Павлин, Максим и Калемер, също дякони. Присъстваха и някои монаси от епископ Аполинарий изпратени от него с тази цел.

10. Подписи

Имената на епископите, до които това писмо е адресирано са: Евсевий на град Виргили в Галия, Луцифер на о. Сардиния, Астерий на Петра, Арабия, Киматий на Пелт, Сирия, Анатолий на Еубоия.

Изпращачи: папа Атанасий и тези заедно с него в Александрия: Евсевий, Астерий и останалите споменати по-горе, Гай от Паратон в горна Либия, Агатий от Фрагон и част от Илирик в Египет, Аамоний от Пачнемин и останалата част от Илирик, Агатодаемон от Седия и Менелаитас, Драконтий от малкия Ермополис, Аделф от Онифис в Личини, Ермион от Танес, Марк от Зигра, горна Либия, Теодор от Атрибис, Андрес от Арсеное, Пафнутий от Саис, Марк от Филае, Зоил от Андрос, Манас от Антифра.

Евсевий също подписа следното на латински, преводът на което е:

Аз, Евсевий, според точната изповед направена от всяка от страните в съгласие относно съществуванията също добавих своето съгласие; по-нататък относно въплъщението на нашият Спасител, а именно, че Божият Син е станал човек, вземайки на Себе Си всичко освен греха, подобно на направата на нашият вехт човек, аз ратифицирам текста на писмото. И относно това сердикийската книга да бъде отхвърлена, за да се избегне появата на неща отуващи отвъд Никейската изповед аз също добавям своето съгласие, за да не изглежда, че чрез това Никейската изповед е изключена и (аз се съгласявам) тя да не бъде публикувана. Моля се за вашето здраве в Господа.

Аз Астерий се съгласявам с горенаписаното и се моля за вашето здраве в Господа.

11. Писмото подписано в Антиохия

И след като това писмо било изпратено от Антиохия подписано по този начин от  гореспоментите (получателите) на свой ред го подписали:

Аз, Павлин, изповядвам това, което съм научил от отците, че Отец съвършено съществува и живее и че Синът съвършено живее и че Светия Дух съвършено живее. Поради което аз също така приемам горното обяснение във връзка с трите съществувания и едната субстанция или по-скоро същност и тези, които вярват това. Понеже е благочестиво да вярваме и изповядваме Светата Троица в един Бог. И относно Словото на Отца стнало човек за нас аз вярвам, както е писано, че, както Йоан казва, „Словото стана плът,” не в смисъла на тези най-нечестиви човеци, които казват, че Той претърпял промяна, но че Той станал човек заради нас, раждайки се от светата дева Мария и от Светия Дух. Понеже Спасителят няма нито тяло без душа, нито без разум, нито без интелект. Понеже е невъзможно за Господа, Който станал човек заради нас да има тяло без интелект. Поради което аз анатемосвам тези, които оставят вярата изповядана в Никея и които не казват, че Синът е една същност с Отца и единосъщен с Отца. Освен това аз анатемосвам тези, които казват, че Светия Дух е творение направено чрез Сина. Още веднъж аз анатемосвам ерестта на Савелий и Фотий, и всяка ерес, вървящ във вярата на Никея и във вичко написано по-горе. Аз, Картер, се моля за вашето здраве.

3 thoughts on “Синодално писмо до Антиохия

 1. http://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf204/npnf2075.htm#P7723_3105490
  Това е източника на английски. Писмото със сигурност е автентично. Преводът на бг. е мой – със сигурност не особено добър.
  Обърнах му внимание понеже една от причините за големите спорове по време на арианската криза е била неуточнената терминология. Тук виждаме как на един по-късен етап Атанасий успява да разбере, че спорът не трябва да бъде единствено за думи и е готов да приеме хора, които дефинират вярата с различни думи или дори влагайки различен смисъл в думи, които самият той използва. Това го прави един от важните документи от периода.
  По-късно ще видим същите спорове във връзка с двете природи на Христос, които водят (поне отчасти) до монофизитските разделения.
  От това, което виждам днес често става същото.

 2. Благодаря ти, Радо!

  Всъщност, не предполагах, че превеждаш тези текстове, а че ги взимаш от вече издаден на български сборник. Страхотен труд! Браво!

  Иначе писмото действително е интересно…

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.