Поток, езеро и река


ПОТОК, ЕЗЕРО И РЕКА

Деяния 2:1-21; Йоан 7:37-39

Проповед на евхаристия на Петдесятница

11 Май 2008

от Н Т Райт

index

Духът Го нямаше още понеже Исус още не се беше прославил.” Тези думи, донякъде изопачени от превода, завършват силния текст, който току що чухме. Той е много рязък и дори донякъде шокиращ. Йоан не пише: „Духът не беше още даден” или „Духът не беше излят върху тях”, а просто: „Духът Го нямаше още”. И това създава поне двойно напрежение. Съществува напрежение между смелото твърдение и това, което намираме на други места в евангелието на Йоан, че Духът вече работи в и чрез Исус. Съществува напрежение и в самия текст, който прочетохме понеже Йоан обяснява какво има в предвид Исус когато вика, на върха на празника Шаторазпъване, „Ако някой е жаден нека дойде при Мене и да пие!” – и когато обещава, че от сърцата на повярвалите ще потекат реки от жива вода. Защо дава обещание ако то все още не е изпълнимо? Бихте ли казали на някого: „Ела и ще ти дам чудесен подарък” ако последният все още не е получен по пощата?

Отговорът и на двете трудности се намира, разбира се, в масивното и многообразно напрежение породено от въплъщението на Самият Исус. Той беше в света; и светът чрез Него стана; но света Го не позна. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. И сега: Той обещава Духът, реки от жива вода; но дори тези, които вярват в Него все още не могат да приемат този дар. Защо не? Йоан обяснява с още едно „още не”: „понеже Исус още не Се беше прославил.” И ние, които днес празнуваме празника на Петдесятница като нещо, което вече е дошло напълно – интересно е, че в началото на Деяния 2 Лука настоява, че Петдесятница е дошла напълно, което изглежда като изпълнение на едно отдавна очаквано обещание – ние трябва да си напомним за предишните условия. Защо не е можело Духът да бъде даден понеже Исус все още не се е прославил? Какво е било това прославяне и защо то се е превърнало в сигналът, спусъкът, за даването на Духът, Който, до този момент, очевидно е чакал готов, но все  още не Му е било позволено да излезе на сцената?

Отговорът показва колко цялостно значението на Петдесятница зависи от смисъла на живота, смъртта и възкресението на Исус. В евангелието на Йоан има едно надграждане към „прославяне”, „издигането” на Исус – което се оказва, чрез един голям парадокс, разпятието на Исус виждано като моментът когато Неговата слава е окончателно и пълно разкрита, когато Божията любов, която винаги действа в Него засиява най-пълно. И тази любов, както отново откриваме в евангелието на Йоан, е една очистваща, възстановяваща любов, която взема хората такива каквито са, объркани, грешни, уплашени, омърсени, обърнати към самите себе си, нетърпеливи, депресирани, бунтовни, гневни, объркани – о, за всички нас има описание в това славно евангелие – и излива Божият богат, прощаващ, изцеляващ живот. И всичко това се случва поради делото на Исус, което води до кръста където Той е издигнат, за да привлече хората към Себе Си. Божията любов се разкрива напълно в Божият агнец, така че да може да тече в Божиите хора.

Знаете, че никой не слага хубава напитка в мръсна бутилка. Спомням си преди много години когато с Маги поканихме няколко гости и, необичайно за нас по това време на студентската ни бедност, купихме хубаво вино за вечерята. В заетата ни подготовка с малки деца, които трябваше да приспиваме и с храна за приготвяне, забравих да взема винените чаши и осъзнавайки това едва когато гостите вече бяха седнали, отидох до шкафа, грабнах ги, сложих ги на масата и налях виното. Едва когато опитах от виното разбрах, че съм направил нещо много погрешно. Къщата беше стара и ние не бяхме единствените обитатели. Един от по-малките осмокраки обитатели беше направил това, което паяците правят най-добре точно в чашата за вино. Това е единственият път в живота ми когато съм пил паяжина и не го препоръчвам. Спомням си как гледах около масата с ужас да видя дали някой друг имаше същото неочаквано преживяване. Фактът, че на това място паметта ми изневерява напълно означава, че ситуацията е била твърде неловка, за да я запомня.

Първо чистим чашата и след това наливаме виното. Цялото дело на Исус, думите и делата Му, смъртта и новият живот, имат за цел да направят Неговите хора чисти, изцяло чисти, блестящи, нови и готови да бъдат напълнени. Това вече се случва в Неговото служение и завършва в прославянето на кръста. И делото на кръста не се случва просто, за да може греховете ни да бъдат простени, макар Бог да знае, че това ще се случи. Нашият живот е толкава пълен с паяжини, прашен и задръстен с умрели мухи, че да искаме да бъдем изпълнени с Божия Дух в това състояние означава да искаме от Бога да направи глупост. Делото на кръста е завършено не просто, за да ни върне от масивните морални отклонения в нулевата точка където няма нито дълг нито кредит. Исус умря на кръста, така че, очиствайки ни от главата до петите, да може да ни направи готови да приемем Неговият Собствен живот, чистото, прекрасно, искрящо вино на Неговата могъща любов, излята най-накрая в един съд, който е подходящ да я приеме. Дъхът Го нямаше още понеже Исус не се беше прославил, но сега, с разпети Петък и Възкресението зад нас, но с техният могъщ ефект присъстващи с нас и около нас, ние празнуваме изливането на това ново вино в съдове, които са готови и очакващи го.

Промяна на образа. На едно ниво евангелието на Йоан е изцяло свързано с храма. И една от най-важните задачи, която се е предполагало да извърши дългоочакваният Месия била да очисти храма, така че Богът на Израел, Който напуснал храма по време на плена, да може накрая да се върне в него и да обитава там довека. Но с Исус идеята драматично се променя. Ние вече не говорим за физически храм. Исус отива в него отново и отново и всеки път предизвиква проблеми като върши и казва неща, които показват, че старият храм в Ерусалим е единствено знак сочещ към нещо различно, към една по-голяма реалност, към Божието желание да обитава не просто в сграда от тухли и хоросан, но в сърцата и живота на хората. Самият Исус е истинският храм, но това е така, за да могат Исусовите ученици на свой ред да бъдат очистени, за да бъдат продължения на този храм. Представете си частите на 3 руски матрьошки седящи тихо на полицата. Никой не осъзнава, че в сърцето си едната от тях е жива. Един ден, в центъра на купчината, тя се оглежда около себе си. Вика към куклата до нея и тя оживява. След това другата, зад нея, вика към най-голямата и тя също оживява. Така е и с Исус. Той е истинският храм, самият център на Израел, на творението, на цялата история на човешката раса. Той призовава Своите ученици, Той, Който има в Себе Си живот, и те оживяват заедно с Него, с Неговият живот в тях. Но нещата не спират дотук. Сега те трябва да призоват останалия свят, който се нуждае да знае за новият живот, който вече е реалност в сърцето му. Храмът в Ерусалим бил един знак сочещ към Исус като истинският храм; но след това Исус призовава Своите ученици сами да станат храмове, очистени и приготвени за Неговият живот, който да тече през тях. И идеята на всичко това на свой ред е, че ние сме изпълнени с Духа не заради самите себе си, а заради мисията на Исус в света.

Високо в хълмовете на Нортъмберланд се намира едно прекрасно езеро, което някои от вас знаят. Всъщност аз си спомням времето преди да съществува то. То се намира в гората Килдър и Килдър беше едно малко селце близо до края на пътя от Белингхъм. Но след това построиха язовир и започнаха да събират водата от южните Чевиотс и старото село, чийто жители се преместиха в Хексам, Ротбъри и други места започна да се пълни с вода. И сега има едно великолепно езеро, Килдър Уотър, и то е чудесна атракция за околността, за разходки и огньове на открито и за гребане и забавления за цялото семейство. Ако не знаете, можете да предположите, че всички усилия са били вложени  единствено с цел да се създаде една атракция за туристите. Но, разбира се, не това е идеята. Гребането, огньове на открито и другите забележителности на Килдър Уотър са просто едно допълнение към основната цел, поради която се е преминало през всички трудности свързани с преселването на хората и наводняването на селото. То събира водата, която иначе отива долу в долината Норт Тайн, така че сега да може да отива на някое друго място: до масивният индустриален комплекс Тесид, който очевидно не получава достатъчно вода от Норт Йорк Моорс и се нуждае от помощта на южните си братовчеди. Езерото е създадено не заради забавлението, за да можете да плувате в него, а за да може водата да достига от него до хората, които се нуждаят от нея.

Чуйте отново какво казва Исус в текста, който прочетохме. „Ако е жаден някой нека да дойде при Мен и да пие!” Да, мислим ние, ние сме жадни, нашите живот и сърца са прашни и ние отчаяно се нуждаем от жива вода. Но толкова много християни от последното поколение предполагат, че Духът е даден, за да можем, бивайки изпълнени, да станем едно прекрасно езеро, една прекрасна гледка, едни свети хора, радващи се на Божието присъствие. Току що ми изпратиха една книга, която твърди, че цялата идея на Писанията, цялата идея на Божията цел в Исус Христос, е да можем да бъдем „с Бога” и да научим какво означава това. Това е чудесно до определена степен. Но преминавайки през книгата на мен ми се струва, че тя завършва с една картина на езеро, блестящо, но като цяло статично и в опасност да започне да запада. Понеже идеята на едно езеро не е да се намира на своето място заради самото себе си, а за да може водата да тече от него. Слушайте как продължава Исус. „Ако някой вярва в Мене, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от сърцето му.” От сърцето му! Ние смятаме, че Исус трябва да каже „в сърцето му.” И, да, сърцето наистина е изчистено, така че да може водата да тече в него. Но идеята е водите, събрани веднъж в езерото, да могат след това да потекат от него там където има най-голяма нужда от тях. Ако Исус е живият храм, призоваващ ни да станем храмове на Духа и очистващ ни, така че да можем да приемем Духа, Той желае, чрез нас, да наводни целия свят със Своята любов, сила и слава. „Земята ще бъде изпълнена с познание на Божията славата както водите покриват дъното на морето.” Това е обещанието; и призивът към теб и мен не е да бъдем стагниращи езера, без значение колко красиви, но да бъдем местата където Духът, Който изпълва след това ще потече към света наоколо.

Следователно празникът Петдесятница е едно време не само за празнуване, но и на призив. Писанията, които Исус споменава се отнасят почти сигурно за обещанието в последните глави на Езекиил, че обновеният храм ще бъде място, от което ще потече една голяма река, за да напоява околността. Тя се появява отново в последните глави на Откровение където реката на водата на живота тече от новият Ерусалим към околността с дървото на живота растящо от двете й страни, чийто листа са за изцеление на народите. Приятели, докато вървим през този вече достатъчно труден век и като Божия църква проправяме своя път, препъващи се и несигурни както често изглежда в новите задачи да работим и свидетелствуваме, които лежат пред нас, нека днес да бъде един ден за нов призив за всеки от нас: призив да отворим нашите сърца и животи за очистването на Исус; да, призив да приемем новата вода на живота в себе си; да, но призив преди всичко, да бъдем хора, от сърцата на които ще потекат реки от жива вода, в любов и молитва, служение и свидетелство, в копане на кладенци в Африка и водене на неделни училища в Съндерланд, в работа с умиращите и с новородените, с бездомните и сърцесъкрушените, с тези, които плачат и които се смеят, с тези, които правят много пари и с тези, които нямат нищо. Божият Дух копнее да изпълни целият свят с Божията слава и нашето поклонение днес тук трябва да бъде един знак и предвкусване и едно средство към този край докато празнуваме славата на Исус и споделяме в Неговия Дух и по този начин биваме екипирани да изливаме самите ние, от собствените си сърца, тези реки от жива вода в един свят – Божият добър свят – който още веднъж е в опасност да умре от жажда.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.