Катехизисни поучения – трето


ТРЕТО ОГЛАСИТЕЛНО СЛОВО

За кръщението

 от Кирил Ерусалимски

index

Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?  Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот” (Римляни 6:3-4)

1. „Радвай се небе и весели се земльо” (Псалм 97:11) заради тези, които са поръсени с исоп и очистени с духовен[1] исоп, заради силата на Този, на Когото при Неговите страдания било предложено питие от исоп и тръстика[2]. И докато небесните сили се радват нека душата, която ще се съедини с духовният Младоженец да се приготви. Понеже „глас” се чува „на един, който вика в пустинята: Пригитвете пътя за Господа” (Исая 50:3). Понеже това не е малко нещо, не е обикновено и безразлично единение по плът (σωμάτων),  но изборът на издирващият всичко Дух според вярата. Понеже женитбите и договорите на света не винаги са разумни; но където има богатство и красота так младоженеца бързо одобрява. Но тук няма красота на човека, а чиста съвест на душата; нито проклетият Мамон, а богатството на душата е благовестието.

2. Слушайте тогава, о вие, деца на праведността, наставлението на Йоан когато той казва: „Прав направете пътя за Господа.” Премахнете пречките и препятствията, за да можете да вървите направо към вечния живот. Пригответе съдовете[3] на душата, очистени чрез искрена вяра, за приемането на Светия Дух. Още сега започнете да перете дрехите си чрез покаяние, за да може когато бъдете повикани в брачния чертог да се намерите чисти. Понеже Младоженецът кани всички без разлика, понеже благодатта Му е щедра; и високо викащ глашатай ги събира всички. О, дано никой от тези, чийто имена са записани да не чуе думите: „Приятелю, ти как си влязал тък без сватбарска дреха” (Матей 22:12)? Но нека всички да чуем: „Хубаво, добри и верни слуго; над малкото си бил верен над много ще те поставя. Влез в радостта на своя Господ” (Матей 25:21).

Понеже сега ти стоиш вън от вратата; но нека Христос да даде на всички ви да кажете: „Царят ме въведе във вътрешните си стаи” (Песен на песните 1:4) „Нека душата ми да се радва в Господа. Той ме облече с дреха на спасение и с одежда на радост; Сложи на главата ми венец като на малдеженец” (Исая 61:10) „и ме украси като невеста,” за да може душата на всеки от вас да се намери „без петно или бръчка или нещо подобно” (Ефесяни 5:27); Нямам в предвид преди да приемете благодатта, понеже как е възможно това? понеже сте били призовани към прощение на греховете; но когато благодатта бъде дадена съвестта ви да се намери неукурна и съгласна с благодатта.

3.  Това наистина е нещо сериозно, братя, и вие трябва да се приближавате към него с голямо внимание. Всеки един от вас ще бъде представен на Бога пред десет хиляди ангелски войнства: Светият Дух ще запечата душите ви; ще бъдете записани в армията на великия Цар. Затова пригответе се, екипирайте се, имам в предвид не да сложите ярка одежда, но благочестие на душата с добра съвест. Не смятайте купела за обикновена вода, а вместо това гледайте на духовната благодат, която се дава чрез водата. Защото точно както приносите поставяни на езичските олтари[4], макар и обикновени по своята природа, се оскверняват чрез призоваването на идолите[5] така и по обратния начин обикновената вода приемайки призоваването на Светия Дух, и на Христос, и на Отца приема една нова сила за святост.

4. Понеже тъй като човекът е от двойнствена природа, тяло и душа, очистването също е двойно, едното нетленно, за нетленната част, а другото телесно за тялото: водата очиства тялото и духът подпечатва душата; за да можем да се приближим при Бога „със сърца поръсени” със Светия Дух „и тяло умито с чиства вода” (Евреи 10:22). Следователно когато се потапяш във водата не мисли за обикновения елемент, но търси спасението чрез силата на Светия Дух; понеже без двете неща ти не можеш да бъдеш направен съвършен. Не аз казвам това, а Господ Исус Христос, Който има власт над тази материя: защото Той казва: „Ако не се роди някой отново” (и Той добавя думите) „от вода и Дух не може да влезе в небесното царство” (Йоан 3:3). Нито този, който е кръстен с вода, но не е намерен достоен за Духа, приема благодатта съвършено; нито ако човек е добродетелен в делата си, но не приеме печатът на водата ще влезе в небесното царство. Това са смели думи, но те не са мои, но на Исус, Който ги казал; и ето доказателстово на казаното от Светото Писание. Корнилий бил праведен човек, който бил почетен да види ангели и поставил своите молитиви и милостини като добър паметник пред Бога в небето. Дошъл Петър и Духът се излял над тези, които повярвали и те говорили на чужди езици и пророкували. И след благодатта на Духа Писанието казва, че Петър „заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос” (Деяния 10:48), за да може след като душата е била новородена чрез вяра и тялото да вземе участие в благодатта.

5. Но ако някой пожелале да знае защо благодатта се дава чрез вода, а не чрез някакъв друг елемент, нека да вземе Божествените писания и ще научи. Понеже водата е нещо велико и най-благородният от четиритте видими елемента в света. Небето е обиталището на ангелите, но небесата са от води[6]. Земята е мястото за човеците, но земята е от водите. И преди създаването на всички неща за шест дни „Божият Дух се носеше над водите” (Битие 1:2). Водата била началто на света и Йордан бил началото на благата вест; защото избавлението на Израел от фараона било през морето и за избавлението на целия свят от греховете „чрез водно умиване със словото” (Ефесяни 5:26) на Бога. Там където се прави завет с някого там има и вода. След потопа бил сключен завет с Ной; завет с Израел на планината Синай; но „с вода и алена вълна и исоп” (Евреи 9:19). Илия бил взет, но не без вода; понеже преди това той прекосил Йоран и след това колесницата го взела на небето. Първосвещеника първо се измива след това кади; защото Аарон първо се измил и след това бил направен първосвещеник; защото как един, който все още не е очистен чрез вода може да се моли за другите? Така и  като символ на кръщението в скинията бил поставен умивалник.

6. Кръщението е краят на Стария Завет и началото на Новия. Понеже неговият автор бил Йоан, от когото „няма никой по-велик сред родените от жена.” Той бил краят на пророците: „понеже законът и пророците бяха до Йоана” (Матей 9:13), но от евангелската история той бил първия плод. Понеже е казано: „Началто на благовестието на Господ Исус Христос…Йоан дойде и кръщаваше в пустинята” (Марк 1:1,4). Вие може да споменете тасвиецът Илия, който бил взет на небето и все пак той не е по-велик от Йоан. Енох бил взет, но той не бил по-велик от Йоан. Мойсей бил твърде велик законодател и пророците били за почит, но не по-велики от Йоан. Аз не смея да сравнявам пророци с пророци, но техният и наш Господ, Господ Исус кава това: „Между родените от жена не се е издигал никой по-велик от Йоан” (Матей 11:11). Той не казва „от родените от девица” но от „жена”[7]. Сравнението е между великият слуга и неговите съ-слуги: но превъзходството и благодатта на Сина е отвъд всяко сравнение със слугата. Виждаш ли колко велик човек Бог избрал за пръв служител на тази благодат? – човек, който не притежавал нищо и обичащ пустинята, който обаче все пак не мразел човечеството. Той ядял скакалци и издигал душата си към небето[8]; хранел се е с мед и говорел едновременно неща по-сладки и по-желателни от мед; облечен с дреха от камилска вълна и показващ в себе си модела на аскетичен живот; който също така би осветен от Светия Дух докато все още бил носен в корема на майка си. Еремия бил осветен, но той не пророкувал в корема (Еремия 1:5). Само Йоан докато бил в корема скачал от радост (Лука 1:44) и макар че не виждал с телесните си очи познавал Господаря си чрез Духа. Понеже тъй като силата на кръщението била голяма тя изисквала също така величие и от своя основател.

7. Хората се кръщавали в Йордан и „идвали от целия Ерусалим” (Матей 3:5), за да се наслаждават на първите плодове на кръщението; понеже в Ерусалим се намира правото за всичко добро. Но научете, о вие ерусалимски жители, как тези, кото дошли били кръстени от него: „изповядваха греховете си” е казано (Матей 3:6). Първо те показвали раните си, след това той прилагал лекарствата и за тези, кото вярвали давал изкупление за вечен живот. И ако ти си бил убеден за това същото нещо, че йоановото кръщение е изкупление от заплахата на огъня, чуй как той казва: „Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв” (Матей 3:7)? Затова отсега нататък не бъдете ехидни, но както преди това сте били рожби ехидни, свалете, казвал той, кожата на предишния си грешен живот. Поеже всяка змия пропълзява в дупката и сваля старата си кожа и обноввява снагата си. Влезте и  вие по подобе начин през тясната порта (Матей 7:13-14), изтрийте старото си естество чрез пост и изгонете това, което ви убива. Свалете старият човек с делата му (Колосяни 3:9)  и цитирайте думите на Песента на Соломон: „Събляках дрехата си, как да я облека[9]?”

Но може би между вас има някой лицемер, човекоугодник, който само се преструва на благочестив, но не вярва от сърце; който има лицемерието на Симон магьосника, човек, който излиза напред не, за да приеме благодатта, но да види как се дава тя. Нека той също да се научи от Йоан: „Ето брадвата лежи вече при корена на дървото. Всяко дърво, което не дава добър плод отсича се и в огъня се хвърля” (Матей 3:10). Съдията е неумолим; отхвърли своето лицемерие.

8. Какво тогава трябва да направим? И какви са плодовете на покаянието? „Нека този, който има две ризи да даде на този, който няма” (Лука 3:11). Учителят заслужава внимание понеже той бил също така първият, който направил това, което говорел, за да не връзва съвестта езика му. „И който има храна да направи същото.” Наслаждаваш се на благодатта на Светия Дух, но все пак не смяташ бедния достоен за телесна храна? Търсиш големите дарове, а не даваш малките? Макар да си бил бирник или блудник имаш надежда за спасение: „бирниците и блудниците ви изпреварват в небесното царство” (Матей 21:31). Павел също е свидетел, казвайки: „Нито прелюбодейците, нито блудниците, нито останалите ще наследят Божието царство. И такива бяха някои от вас; но вие се измихте и се осветихте” (1 Коринтяни 6:9-10). Той не казва: „такива са някои от вас,” а „такива бяха някои от вас.” Грехът извършен по незнание е простим, но упорството в нечестието е осъдено.

9. Ти имаш славата на кръщението, Самият Син, Божият първороден. Понеже защо да говоря повече за човеците? Йоан бил велик, но какво е той в сравнение с Господа? Той имал силен глас, но какво е в сравнение със Словото? Твърде благороден бил глашатаят, но какво е той в сравнение с Царят? Благороден бил този, който кръщавал с вода, но какъв бил Този, Който кръщавал „със Светия Дух и с огън?” Спасителят кръстил апостолите със Светия Духи с огън, когато „внезапо настана от небето като фученето на силен вятър и изпълниха къщата където бяха събрани всички. И явиха им се езици като огнени и седна по един на всеки от тях и те се изпълниха със Светия Дух” (Деяния 2:2).

10. Ако някой не бъде кръстен той няма да бъде спасен; освен мъчениците, които дори и без вода приемат царството. Понеже когато Спасителят, изкупвайки света от Своя кръст, бил прободен, потекло кръв и вода. Така и хората, които живеят във време на мир трябва да бъдат кръстени с вода и във време на гонение в собствената си кръв. Понеже Спасителят нарича и мъченичеството кръщение казвайки: „Можете ли да пиете чашата, която Аз пия и да се кръстите с кръщението, с което се кръщавам” (Марк 10:38)? И мъчениците изповядват: „станахме за показ на света, на ангели и на човеци” (1 Коринтяни 4:9). И вие скоро ще изповядате: – но сега не е времето да слушате за това.

11. Исус осветил кръщението като Сам се кръстил. Ако Божият Син се кръстил колко богоугоден е този, който презира кръщението? Но Той се кръстил не, за да получи прощение на греховете, защото Той е безгрешен; но бивайки безгрешен, Той се кръстил за да може да даде на кръщващите се Божествена и превъзходна благодат. Защото „както децата участват в общата плът и кръв така и Той взе участие в същото” (Евреи 2:14), за да може участвайки със Своето присъствие в плътта да можем ние да участваме в Неговата Божествена благодат. Така Исус се кръстил, за да можем след това ние с нашето участие да получим спасение и чест. Според Йов във водата има змей, който погълнал Йордан с устата си (Йов 40:23). Тогава необходимо е да се строши главата на земя (Псалм 74:14). Той слязъл и вързал силния във водите, за да можем ние да получим сила „да настъпваме на змии и на скорпии” (Лука 10:19). Звярът бил огромен и ужасяващ „Можеш ли прониза кожата му със сулици, Или главата му с рибарски копия?” (Йов 41:7); унищожение вървяло пред него (Йов 41:13), поглъщайки всички, които го срещали. Животът го срещнал, за да може устата на смъртта да бъде най-после спряна и всички спасени да могат да кажат: „О, смърте, къде ти е жилото? О гробе, къде ти е победата” (1 Коринтяни 15:55)? Жилото на смъртта е удавено чрез кръщението.

12. Понеже ти влизаш във водата носейки своите грехове, но призоваването на благодатта запечатвайки душата ти, не допосука след това да бъдеш погълнат от ужасяващият змей. Умирайки долу в греха ти излизаш възкресен в праведност. Понеже ако си се „съединил в подобие на смъртта на Спасителя” (Римляни 6:5) ще бъдеш счетен за достоен за Неговото възкресение. Понеже както Исус взе на Себе Си греховете на света и умря, за да може убивайки греховете да възкръсне в праведност; така и ти слизайки във водата и бивайки един вид погребан във водата, както Той бил в скалата, си възкресен отново „за да ходиш в нов живот” (Римляни 6:4).

13. Освен това, когато си бил счетен за достоен за тази благодат, Той ти дава сили да се бориш срещу вражеските сили. Понеже както след Своето кръщение Той бил изкушаван 40 дена (не че не бил в състяние да победи по-рано, но защото желаел да извърши всичко в подобаващ ред и последователност) така и ти, макар преди кръщението да не си се осмелявал да се бориш с неприятелите, все пак след като си приел благодатта и си се утвърдил в „оръжието на правдата” (2 Коринтяни 6:7) трябва да воюваш и да проповядваш благовестието.

14. Исус Христос бил Божий Син и все пак не проповядвал благовестието преди да се кръсти. Ако Самият Господ следвал удачното време и ред трябва ли ние, Неговите слуги, да се втурваме безредно? „От това време Исус започна да прорповядва” (Матей 4:17) когато „Светия Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб” (Лука 3:22). Не че Исус трябвало пръв да Го види, понеже Той го познавал даже преди да слезе в телесна форма, но за да може Йоан, който Го кръстил, да може да Го види. Понеже „Аз,” казва той, „го не познах; но Този, Който ме прати да кръщавам с вода ми каза: Над Когото видиш да слиза Духа и да остава на Него, Той е” (Йоан 1:33). Ако имате искрено благочестие Светия Дух ще слезе и върху вас, и ще се чуе и за вас гласът на Отца отгоре – не „Този е Моят Син,” но „Така си направен Мой син.” Защото „е” принадлежи единствено на Него, защото „В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог” (Йоан 1:1). На Него принадлежи „е”–то тъй като Той винаги е Божий Син; но на теб „сега си направен” тъй като ти не притежаваш синовенство по природа, но си го приел чрез осиновление. Той е вечно „е” но ти си приел благодатта по-късно.

15. Приготви тогава съдът на душата си, за да можеш да станеш Божий син и „наследник на Бога и сънаседник с Христос” (Римл. 8:17); ако наистина си се подготвил, за да можеш да приемеш; ако наистина се се потопил във вярата, за можеш да бъдеш направен съвършен; ако си си поставил за цел да съблечеш стария човек. Защото вичко, което си направил ще ти бъде простено, без значение дали е прелюбодейство или блудство или някаква друга а невъздържаност. Какво може да е по-голям грях от това да разпънеш Христос? Все пак дори и от това кръщението може да очисти. Понеже така казал Петър на 3000, които дошли при него, на тези, кото разпънали Господа, когато го попитали казвайки: „Какво да сторим братя” (Деяния 2:37)? Защото раната е голяма. Ти ни накара да мислим за нашето падение, о, Петре, казвайки: „Вие убихте царя на живота” (Деяния 3:15). Какво може да ни спаси от толкова жестока рана? Какво очистване за такава нечистота? Какво е спасението за такава погибел? „Покайте се,” казал той, „и нека веки да се кръсти в името на Исус Христос, нашия Господ, за прощение на греховете, и ще приемете дара на Светия Дух” (Деяния 2:58). О, неизказана Божия любов! Те нямали надежда за спасение и все пак били сметнати достойни за Светия Дух. Вижаш ли силата на кръщението! Ако някой от вас е разпънал Христос чрез бохогулни думи; ако някой поради невежество се е отричал от Него пред човеците; ако някой чрез зли думи е накарал учението да бъде хулено; нека да се покае и да има надежда и защото същата благодат е тук и днес.

16. „Радвай се Ерусалиме; Господ отне беззаконието ти” (Софоний 3:14-15) „Господ изми нечистотата на сионовите дъщери” (Исая 4:4) „Ще поръся чиста вода върху вас и ще се очистите от всичките си грехове” (Езекиил 36:25). Ангелите ще танцуват около вас и ще казват: „Кой е този, който идва в бяла премяна, навеждащ се над възлюбеният й” (Песен на песните 8:4)? Понеже душата, която преди това била поробена сега е осиновена от самият свой Господар за негова сродница и Той, приемайки искреното й намерение, ще отговори: „Ето, хубава си, любезна моя; ето хубава си; зъбте ти са като стадо овце уснати на изток” (Песен на песните 4:4) (поради изповедта на чиста вяра; и по-нататък) „и не липсва ни един от тях” (Песен 4:1-2) поради двойната благодат, имам предвид тази, която е усъвършенствана от водата и от Духа, или тази, която е обявена в Стария и Новия завет. И Бог да даде всички вие когато завършите поста да помните какво ви казах и принасяйки плодове в добри дела да стоите неукорни пред духовния Младоженец и да получите прощение на греховете си от Бога; на Когото заедно със Сина и Светия Дух да бъде слава завинаги. Амин.


[1] Този невидим или духовен (νοητός) исоп е очистващата сила на Светия Дух в кръщението. Сравни Псалм 51:7 .

[2] Тук св. Кирил, и още по-ясно в  13. 39, разграничава исопът (Йоан 19:29) от тръстиката (Матей 19:29) внушавайки, че гъбата с оцет била вързана с исоп и след това поставена на тръстика. Друга възможност е, че самата тръстика е била от исоп.

[3] Душата е виждана като съд, приемащ духовна благодат от Бога.

[4] βωμοῖς използвано единствено за езически олтари в LXX и Новия Завет.

[5] Тук както и в 19.7 Кирил говори за нещата жертвани на идолите точно както Павел в 1 Коринтяни 10:20. Благословението на водата на кръщението може да се прочете  в Апостолски постановления 8.43.

[6] Сравни 9.5

[7]  От Clementine Recognitions, I. 54 and 60 научаваме, че е имало някои, които са твърдели, че Йоан е Христос, а не Исус тъй като Самият Исус казвал, че Йоан е по-велик от всички родени от жена и все пак не е по-велик от Човешкия Син.

[8] Крилете на скакалеца водят до идеята за израстващи криле на душата. Виж Исая 40:31 πτεροφυησουσιν ὡς ἀετοί.

[9] Песен 5:3  В текста тези думи са извинение да не се става от леглото. Св. Кирил ги употребява тук по различен начин.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.