Юния: жена-апостол


ЮНИЯ, ЖЕНА-АПОСТОЛ

проблеми с тълкуването на Римляни 16:7

от Денис Преато

index

Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа.”

I. Въведение

Целта на тази статия е да разреши два важни тълкувателни проблема свързани с Римляни 16:7. Първият е свързан с определяне полът на човека наречен Юния. Дали той е бил жена? Гръцката дума Iounian е била превеждана като Юний (мъжки род) или Юния (женски). Вторият въпрос е свързан със значението на фразата episemoi en tois apostolois. Андроник и Юния са били „или високио оценявани от водачите в ранната църква (апостолите) или самите те са били апсоотли[1].” Разрешаването на тези върпоси може да има важни последици за това как църквата трябва да изпълнява своето призвание. Един обзор на Римляни 16 ще спомогне за по-добро разбиране, че както мъжете така и жените са участници във всички области на църковното служение. Те са били служители, дякони, водачи, дори апостоли.

II. Двете виждания: мъж срещу жена

Част от пълкувателния проблем е че думата Iounian превеждана като Юний(я) се среща само два пъти в гръцкия нов завет и то във винителен падеж с подчертано ударение върху нея. Използването или липсата на такъв знак е важен фактор за определяне на текстовите варианти, които се появяват в Гръцкия нов завет. Най-старите и най-достоверни манускрипти не съдържат ударение или пунктуацинен знак. В добавка към това гръцкия нов завет включва ранна подкрепа за жена наречена Юлиана, преведена като Юлия. Според Дъглас Мо проблемът с идентифицирането на този човек „се появява от факта, при гръцката форма използвана тук Iounian зависи от това как е поставено ударението и може да се отнася или (за мъж с името Юниан използвано тук в своята съкратена форма Юний или (2) за жена с името Юния[2].” Използването на такъв знак за удареие не се среща преди 9 или 10 век.

Освен това има малко външни данни конкретно разглеждащи пола на човека, когото Павел нарича Iounian. Защо това е така? Вероятно понеже въпросът не е стоял пред хората живели по вемето на Павел. Първи век и ранната християнска общност със сигурност са знаели полът на този човек. Следователно едно внимателно разглеждане на доказателствата предоставени ни от манускриптите, писанията на ранните църквони водачи и научното изследване трябва да хвърли повече светлина за разрешаването на този проблем.

Библейските преводи са разделени по въпероса как да разбират Iounian. ASV, NASB, NIV, TEV, NAB предпочитат „Юний“ докато KJV, NRSV, NKJV, NCV, REB предпочитат „Юния.“  Някои библии също така поставят под черта варианта „Юлия”. Тази разлика в преводите само подчертава проблема, пред който са изправени съвременните читатели на текста. Нашата задача е да систематизираме данните и да достигнем до едно заключение основано на обективни доказателства.

1. Доказателства за мъж: манускрипти.

Библиите и коментаторите обикновено изпозлват Гръцкия нов завет в своите преводи и тълкуване. Както UBS4 така и NA27  показват Iounian с диактричен знак над алфата, който показва, че става дума за Юний като съкратена форма на Юниан, мъжко име[3]. Подкрепа за Юниан се намира в B2 , D2, Yvid и някои минискули датиращи от 9 до 14 век. Златоуст също е споменат като подкрепящ тази позиция.

А. Дискусия. Съществуват някои вътрешни доказателства подкрепящи прочита Юний. Все пак тази подрепа не идва от страна на най-древните налични свидетелства. Мнозинството от подкрепящите Юний манускрипти датират от 13 и 14 век. Тези късни манускрипти съдържат ударение отразяващ читателското тълкуване, че Iounian е било мъжко име[4]. Минискула 33 е спомената като подкрепа за Юниан. Все пак според Дъглас Мо тази минискула от 9 век всъщност представлява едно важно изключение за съкратена форма и покрепя женско вместо мъжко име[5].  Според много учени включително Бернадет Бруутън, Питър Лампе, Леонард Суидлър, Брус Мецгер и Дайан МакДонъл мъжкото име Юниан не се среща никъде в древните текстове[6]. USB4 може би неправилно включва Златоуст в подкрепа на мъжкото Юний. Според Джон Пайпър и мн. други Златоуст всъщност свидетелствува, че Юния е жена, а не мъж[7].

Б. Оценка. Манускриптите цитирани по-горе представят слабо доказателство в покдрепа на мъжкия прочит.

2. Доказателства за мъж: Църквоните водачи и писания

Джон Пайпър и Дуейн Грудъм твърдят, че Епифаний (315-403) ни дава един списък на учениците, в който пише: „Юниан, когото Павел споменава, станал епископ на Апамея в Сирия.” Споре тях Епифаний пише „за когото” като местоимение от мъжки род като с това показва, че той е бил мъж[8]. Пайпър и Грудем също така представят резултатите от тяхното компютърно изследване на гръцки текстове в търсене на името Юния(н). Въз основа на тези открития те заключават, че „никой не може да твърди, че Юния е било често срещано женско име в гръко-говорящия свят тъй като то се среща само в 3 познати примера от гръцката литература[9].”

А. Дискусия. Дъглас Мо разглежда Епифаний и поставя под въпрос достоверността на това свидетелство понеже в същия пасаж Епифаний смята, че Прискила е била мъж[10]. Този църковен отец също така пише и вярва, че „женския пол лесно се съблазнява, слаб е и без особено разбиране. Дяволът желае да повърне това безредие върху жените…Ние желаем да приложим мъжко мислене и да унищожим глупостта на тези жени.” (Epiphanius, Adversus Collyridianos, Migne, Patrologia Graeca, Volume 42, Column 740 f)[11].

Компютърното изследване на Пайпър и Грудъм не е цялостно по отношение на тяхното твърдение, че Юния не е обичайно име в древната литература. Много учени включитело Бруутън, Лампе, Метцгер, МакДонел и Осбърн твърдят друго – че Юния е било често срещано име. Все пак, иситнското значение на изследването на Пайпър и Грудъм е, че те не са в състояние да посочат нито един пример за мъж на име Юниан. Джеймс Уолтърс казва: „Изследователите не са били в състояние да намерят дори един единствен пример за мъж на име Юниан в древната литература или надписи, както латински така и гръцки[12].”

Б. Оценка. Наблюдениоето на Мо и женомразното твърдение на Епифаний хвърлят сериозно съмнение, че той дава обективно свидетелство в подкрепа на „мъжкия” прочит. Неговите вярвания относно жените съвсем реално могат да влияят на неговото мислене и писания. Следователно ние не можем да заключим, че този църковен отец е непредубеден и достоверен свидетел. Компютърното изследване на Пайпър и Грудъм не представя доказателство за мъжки прочит.

3. Доказателства за женски прочит: ранни манускрипти

Според Дъглас Мо и UBS4 и NA27 цитират Юния като възможен прочит[13]. Този вариант е подкрепен от Codexes Sinaiticus (a), A, B*,C, D*, F,G, P. Гръцкият нов завет също цитира Юния като вариант. Подкрепа за този прочит се намира в P46, 6, itar, b, vgmss, copbo и църковният отец Йероним.

Според много учени Юния е било обичайно име, което се среща в гръцките и латинските надписи и литература. Брутън казва: „женското латинско име Юния се появява над 250 пъти в надписите само в древен Рим[14].” Питър Лампе също е открил над 250 примера за женско име Юния[15]. Брус Метцгер, редактор на Гръцкия нов завет, по подбен начин се съгласява, че Юния е добре установено име в гръцката литература.

А. Дискусия. Подкрепа за женското име Юния се открива в P46 един папирусен манускрипт датиращ от около 200. Този папирус представлява най-ранното известено и най-достоверното свидетелство в подкрепа на Юния. Коптските версии от 3 век, Вулгата от 4 и латинската версия от 5 век дват допълнителна ранна подкрепа за това женско име. Тези ранни манускрипти ясно подкрепят женското име Юлия. Юния, другият вариант е подкрепено от най-ранните познати ни манускрипти. Sinaiticus датира от 4 век и е най-ранното цялостно оцеляло копие на гръцкия нов завет[16]. Кодекстите A, B, C, D, датират от 4 до 5 век и представляват широк спектър от „текстови типове.” Тези ранни свидетелства сами по себе си не показват ясно как трябва да бъде преведено Iounian без ударение. Общите доказателства дадени ни от други древни манускрипти, наличието на Юния като често срещано име в древния свят и липсата на свидетелства за Юниан не могат да бъдат пренебрегнати. Не е неразумно да кажем, че тези древни свидетелства накланят везните към Юния.

Б. Оценка. Количеството и древността на споменатите манускрипти дават силна подкрепа за женско име без значение било то Юния или Юлия. Изследванията на много различни учени ясно показват, че името Юния се среща често в древните текстове.

4. Доказателства за женска форма: Църковните водачи и писания

В коментара си към Римляни 16:7 Йоан Златоуст (347-407) казва: „Поздравете Андроника и Юния… Които между апостолите се считат за бележити. Разбира се, важно е и да бъдеш апостол; но разсъди каква велика похвала е да бъдеш прославен сред апостолите, да се прославиш със своите дела, със своите заслуги. Ето какво било любомъдрието на тези жени, удостоили се с апостолско име[17].” Златоуст не е единственият, който казва, че Юния е жена. По-ранният коментатор Ориген от Александрия (185-253) разбира името като женско[18]. Други, включат Йероним (340-419), който пише, че Юния е жена (Liver Interpretationis Hebraicorum Nominum 72,15.),  Ото Варселски (924-961), Теофилакт (1050-1108) и Пиер Абелар (1079-1142)[19].

А. Дускусия. Вътрешните доказателства от писанията на ранните църковни водачи свидетелствуват, че Юния е била жена апостол. Съвременните учени добавят допълнителни прозрения. Коментирайки пола на Юния Леонард Суидлър казва: „Доколкото знам никой коментатор преди Егид Римски (1245-1316) не приема името за мъжко[20].”  Дъглас Мо се съгласява, че коментаторите преди 13 век са единодушни в полза на женската форма[21]. Стенли Гренц твърди, че „полът на Юния не е бил под въпрос в патристичната епоха…Ориген предполага, че приятелят на Павел е бил жена…Златоуст, който не подкрепя женското свещенство дава висока оценка на Юния[22].” Рей Шулц казва, че църковните отци са съгласни, че Юния е била жена-апостол[23].

От много ранно време отношението на църковните отци към жените може да бъде описано в най-добрият случай като негативно[24]. Ориген, Златосут и други не са били изключение от преоблдаващото отношение. Все пак независимо от отрицателното си отношение към жените те свидетелствуват, че Юния е била жена.

Б. Оценка. Свидетелството на различни църковни водачи през 12-те века със сигурност дава убедителна подкрепа, че Iounian е била жена.

III. Един от апостолите срещу високо оценяван

Вторият въпрос, който ще разледаме е дали Андроник и Юния са били „сред” като „едни от” апостолите или просто са били високо оценявани от апостолите. Граматически, казват някои, са възможни и двете значения. Интересно е обаче да видим, че докато десетте превода на библията споменати по-горе са разделени поравно как да преведат Iounian те са единни относно значението на episemoi en tois apostolois. Например те са „забележителни апостоли” (NAB), “бележити сред” (NASB, NIV),  „забележителни сред” (NRSV),  а NCV казва „те са много забележителни апостоли”. Всички тези библии превеждат episemoi en tois apostolois като ознчаващо те са „едни от” апостолите. Джеймс Уолтърс казва: „на практика всички” английски библии разбират фразата като означаваща, че те са сред апостолите[25].”

1. Доказателства, че те са били апсотоли: естествен смисъл

А. Дискусия. Гръцкият учен А.Т. Робъртсън казва, че фразата episemoi en tois apostolois „естествено означава, че те са били част от апостолите в общия смисъл на Варнава, Яков, братът на Христос, Сила и други. Но това може да означава просто, че те са били известни в кръга на апостолите в технически смисъл[26].” Моо също заключва, че е по-естествено да преведем фразата episemoi en tois apostolois като „бележити сред спостолите” а не като „считани за бележити от апостолите”. Той също така казва, че по-ранните тълкуватели са настоявали, че Павел не може да има в предвид жена понеже им е било трудно „да си представят, че жена може да има подобен авторитет в ранната църква[27]. В този смисъл подобен превод би бил по-труден и още по-съмнителен. Д.Б. Лайтфуд е съгласен, че единственият естествен смисъл да се преведе episemoi en tois apostolois е „смятани за апостоли[28].” Кранфийлд казва, че е „на практика сигурно,” че фразата означава, „забелжителни сред апосотлите.” Уолкърс коменирайки бележката на Кранфийлд казва: „това е начинът, по който фразата е била разбирана от всички патристични автори и по-голямата част от съвременните коментатори[29].” Бауер дава естественото значение на episemoi en tois apostolois като „забележителни сред апсотолите[30].”

Аида Бесанкон Спенсър отбелязва, че граматически „гръцкият предлог en, който е изпозлван тук винаги има значението на „във или сред[31].” Например en tois е преведено „сред тези”  (1 Кор. 2:6) и en toi ethnesin като „сред езичниците” (Деян. 5:12, 1 Кор. 5:1; Гал.2:2, Кол. 1:27, 1 Петър 1:12). Когато en tois е следвано от множествено съществително отнасящо се до група хора думата en е превеждана като „сред.” Ф.Ф. Брюс добавя, че те не само са били „добре познати сред апостолите,” но и са били „почтени членове на апостолския кръг[32].” Лидъл-Скот дефинира гръцката дума episemoi като „имащи знака на[33].” Джеймс Уитмър  обяснява, че episemoi буквално означава „да носи знака на” следователно те са били „забележителни, бележити или отличаващи се” сред апостолите[34]. Тези дефиниции изглежда ги определят като едни, които „носят знака на” апотол.

Б. Оценка. Многобройни съвременни и по-стари изследвания, лексикани дефиниции и граматически конструкции дават убедителна подкрепа, че те са били смятани за апостоли.

2. Доказателства за жена апостол: църковен епископ

Епископът на Константинопол от 4 век Йоан Златоуст писал серии от омилии. Говорейки за Римляни 6:7 той казва: „О колко велико била святостта на тази жена, за да може да се удостои с апостолско име[35].” Златоуст хвали Юния като апостол. То също так хвали други жени. Заслужава да видим и следващият му коментар по отношение на павловият поздрав към Мария в Римляни 6:6: „Как е възможно това? Една жена е почетена като победителка! Отново мъжете са посрамени. Или по-скоро ние не само сме посрамени, но заедно с това ни е дадена и една чест. Понеже честта, която имаме е в това, че сред нас има такива жени, но сме посрамени в това, че ние мъжете, сме останали толкова зад тях… Защото жените в онези дни имали по-силен дух от лъвовете[36].”

А. Дискусия. Думите на Златоуст ни дават един важен поглед в тайната на жените от ранната църква. Юния е била апостол и не е била единствената жена почитана в ранната църква. Твърденията на Златоуст за тези жени са особено убедителни в светлината на неговото ниско мнение за жените като цяло[37].

Б. Оценка. Златоуст ни дава достоверни и обективни доказателства, че Юния е била апостол.

3. Доказателства за восоко оценявана

Някои тълкуватели приемат фразата episemoi en tois apostolois като означаваща „много почитани” от тези, които са били апостоли. Джон Пайпър и Дуейн Грудъм просто казват, че те може да са били почитани или че са били „забелязани от апостолите” в смисъл, че те са били добре познати още преди обръщението на Павел. Томас Шрейнър казва, че ако Юния е била жена апостол тогава напрежението би било голямо понеже „апостолите са били най-авторитетните Божии посланици.” Той смята, че не е възможно жена да служи по този начин. Той също така смята Римляни 6:7 за неясен стих, но не се опитва да обясни защо мисли така.

А. Дискусия.  Пайпър и Грудем не представят егзегетически доказателства в подкрепа на своето виждане и заключват „не можем да сме сигурни[38].” Техните забележки са единствено мнения и не са основани на никакви обективни доказателства. Шрейнър не дава никакви обективни доказателства, с които да покаже, че Юния е била само високо ценена освен собственото си субективно мнение[39]. Джеймс Уолтърс казва: „Твърде невероятно е Павел да препоръчва тази двойка на римските християни като казва, че те са били „бележити в очите на апостолите” Забележките на Павел за нечия репутация в Галатяни 1:6-9 изглежда противоречат на такъв ред на мисли за двойката[40]. Крейг Кийнър хвърля сериозно съмнение върху всяко подобно тълкуване казвайки: „Тъй като те са били затворени с него Павел ги е познавал твърде добре за да ги препоръча без да апелира към останалите апостоли, чиято преценка той никога не цитира по подобни въпроси и най-естествеото значение на гръцкия е че те са били апосотли[41].”

Б. Оценка. Няма егзегетическо доказателство предложено или достъпно, което достатъчно да оправдава, че „високо оценявани” е най-вероятният и естествен прочит на този пасаж.

IV. Предпочитано виждане

 Юния е била жена апостол. Това е по-вероятното виждане. Доказателставта са авторитетни, убедителни, разнообразни и обективни. Женският пол на Юния е доказан чрез свидетелствтаа на ранните манускрипти, записани свидетелства на различни църквони водачи през първите 12 века и изследвания на много учени свидетелствауващи за името Юния или Юлия като често срещано в древния свят.

Доказателствата за мъжки пол са основани на по-късни манускрипти, които са били тълкувани от преписвачи смятащи, че Iounian, поради свидетелстваото на един църквоен водач, който също така е объркал пола и на Приска. Компютърните изследвания не могат да намерят пример името Юниан да е съществувало в древните времена нито пък, че Юния е съкращение на по-дълго мъжко име.

Юния и Андроник са били апостоли. Многобройни съвременни и древни изследвания, лексикалани дефиниции, граматически конструкции и примери от писанието дават силна подкрепа, че episemoi en tois apostolois естествено означава, че те са били „бележити сред апостолите” точно както Златоуст казва толкова елегантно.

1. Значението на апостол

Андроник и Юния са били апостоли. Единственият неотговорен въпрос остава какво Павел има в предвид под „апостоли.” Джеймс Уолтърс предлага 4 различни начина, по които „апостол” се използва в Новия Завет. (1) дванадесетте първоначални ученика на Исус (2) хората, които са видели възкръсналият Господ и са получили поръчение от Него (1 Кор. 9:1; 15:1-11); (3) мисионер успешен в основаването на църкви, труд и страдания (което е основата на аргумента на Павел във 2 Коринтяни); (4) посланик или мисионер изпратен от някоя конкретна църква да изпълни определена задача (2 Кор. 8:23; Фил. 2:25). Първият и последният избор могат да бъдат изключени понеже те не са били сред „дванадесетте” нито пък тяхното апостолство е свързано с някаква специфична църква или задача. Изборът между (2) и (3) е по-труден. Те със сигурност биха могли да бъдат сред едната или другата от оставащите групи. Ние просто не знаем. Те може би са служили заедно като семейство. Интересен паралел би съществувал с Прискила и Акила споменати от Павел в Римляни 16:3-5а. Все пак ние знаем, че Павел не поставя някаква сързана с пола специфична роля  в своя поздрав до Андроник и Юния, нито пък църквата днес трябва да прави това. Те и двамата са били смятани за бележити сред апостолите.

2. Заключителни думи

Андроник и Юния са били бележити сред апостолите вероято поради своето апостолско страдание, дълго познаване на Христос, трудът си и своята смирена служба на Господа. Нека очите на всички в църквата да бъдат отворени да видят тази важна истина и нейното важно значение в позволението на жените да служат наравно така както са призовавани от Бога. Да направим обратното озачава да отречем цялостното изкупително дело на Христос.

Денис Преато е завършил magna cum laude Bethel SeminaryСан Диего (Юни 2004).   


[1] Stanley Grenz, Women in the Church: A Biblical Theology of Women in Ministry, (Downers Grove: InterVaristy, 1995), 93.

 

[2] Douglas Moo, The Epistle to the Romans, The New International Commentary on the New Testament, (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 921; James Walters, „Phoebe and Junia(s)-Rom.  16:1-2,7,“ in Essays on Women in Earliest Christianity: Volume I, ed.  Carroll Osburn (Joplin, Missouri: College Press, 1995), 186.

[3] Douglas Moo, The New International Commentary on the New Testament, 922.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] James Walters, „Phoebe and Junia(s)-Rom.  16:1-2,7“ in Essays on Women in Earliest Christianity: Volume I, ed.  Carroll D.  Osburn (Joplin, Missouri: College Press, 1995), 186.

[7] John Piper and Wayne Grudem, „An Overview of Central Concerns: Questions and Answers,“ in Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response to Evangelical Feminism, eds.  J.  Piper and W.  Grudem (Wheaton, IL: Crossway Books, 1991), 80.

[8] Ibid, 79

[9] Ibid, 80.

[10] Moo, The New International Commentary on the New Testament, 922.

[11] Ronald L.  Dart, „The Christian Woman“ [on-line article], available from http://www.abcog.org/woman.htm; accessed 9 October 2001.

[12] James Walters, „Phoebe and Junia(s),“ 186.

[13] Moo, The New International Commentary on the New Testament, 922.

[14] Bernadette Brooten, „Junia,“ Women in Scripture (2000):109; quoted by Dianne D.  McDonnell, „Junia, A Woman Apostle“ [on-line article]; available from http://www.churchofgoddfw.com./monthly/junia.html ; accessed 8 February 2002.

[15] James Walters, „Phoebe and Junia(s),“ 186.

[16] David Alan Black, New Testament Textual Criticism, A Concise Guide, (Grand Rapids: Baker Books, 1994), 19.

[17] Bernadette Brooten, „Junia …  Outsanding among the Apostles (Romans 16.7)“[on-line article], available from http://www.womenpriests.org/classic/brooten.htm; accessed 2 February 2002.

[18] Ibid.

[19] Dianne D.  McDonnell, „Junia, A Woman Apostle“ [on-line article]; available from http://www.churchofgoddfw.com/monthly/junia.shtml; accessed 8 February 2002.  This article includes discussion of how Junia become known as a male during the papal reign of Boniface VIII.

[20] Moo, The New International Commentary on the New Testament, 922.

[21] Ibid.

[22] Stanley Grenz, Women in the Church: A Biblical Theology, 95.

[23] Ibid.

[24] Dart, „The Christian Woman“, accessed 9 October 2001.

[25] James Walters, „Phoebe and Junia(s),“ 186.

[26] Archibald Thomas Roberston, Word Pictures in the New Testament, Vol.  4: Epistles of Paul, (Hiawatha, Iowa: Parsons Technology, Inc., 1997), electronic edition.

[27] Moo, The New International Commentary on the New Testament, 923.

[28] Walter Schmithals, The Office of Apostle In the Early Church, trans.  John E.  Steely, (New York: Abingdon Press, 1969), 62.

[29] James Walters, „Phoebe and Junia(s),“ 186.

[30] Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 2nd ed., trans.  William F.  Arndt and F.  Wilbur Gingrich (Chicago and London: University of Chicago Press, 1979), 298.

[31] Aida Besancon Spencer, Beyond the Curse, (Nashville: Thomas Nelson, 1985), 104.

[32] F.F.  Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 298, 388.

[33] Liddel-Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, 7th ed.  (Hiawatha, Iowa: Parsons Technology, Inc., 1997), electronic edition.

[34] John A.  Witmer, The Bible Knowledge Commentary, An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminay Faculty: New Testatment, (Hiawatha, Iowa: Parson Technolgy, Inc., 1997), electronic editon.

[35] Leonard Swidler, Biblical Affirmations of Woman, (Philadelphia: Westminister Press, 1979), 299.

[36] Ibid, 295.

[37] Ibid, 343.

[38] John Piper and Wayne Grudem, „An Overview of Central Concerns: Questions and Answers,“ in Recovering Biblical Manhood and Womanhood, 80.

[39] Thomas R.  Schreiner, „The Valuable Ministries of Women in the Context of Male Leadership: A survey of Old and New Testament Examples and Teaching,“ in Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response to Evangelical Feminism, eds.  John Piper and Wayne Grudem (Wheaton: Crossway, 1991), 221.

[40] James Walters, „Phoebe and Junia(s),“ 187-188.

[41] Craig S.  Keener, Paul, Women and Wives, (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1992), 242.

2 thoughts on “Юния: жена-апостол

  1. С всяко подобно „авторитетно изследване“ върху Свещените писания, се проправя пътят на антихриста.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.