Катехизисни поучения – Въведение


КАТЕХИЗИСНИ ПОУЧЕНИЯ

Пролог към огласителните слова на нашия свет отец

Кирил, епископ Ерусалимски

index

1. Ароматът на благословението вече е върху вас, о, вие, които скоро ще бъдете просветени[1]: вие вече събирате духовни[2] цветя, за да носите небесни венци; ароматът на Светия Дух вече е вдъхнат върху вас. Вие вече сте се събрали в преддверието на царския дворец[3]; дано да бъдете въведени и вътре от Царя! Сега цветовете са се явили върху дърветата[4]; дано и плодовете им да се намерят съвършени! Дотук бяхте наставлявани за вашите имена, за призива да служите, за светилата на сватбената процесия[5] и за копнежа за небесно гражданство, за една добра цел и за надеждата тя да се изпълни. Понеже не лъже Този, Който казва: „всичко съдесйтва за добро на тези, които любят Бога.” Бог е изобилен в благодеянията и все пак очаква искреното желание на всеки човек; затова апостолът добавя и казва: „на тези, които са призовани според Неговото благо намерение” (Римл. 8:28). Честността на намерението те е направила призован: понеже ако тялото е тук, но не и умът това не би било от никаква полза.

2. Дори Симон Магьосника по някое време отишъл при Обичащия (Деяния 8:13); бил кръстен, но не бил просветлен; и макар че потопил тялото си във вода той не просветлил сърцето си с Духа. Тялото му се потопило и изплувало, но душата му не била погребана с Христос нито възкръснала с Него (Римл. 6:4; Кол. 2:12). Сега аз говоря за (човешкото) падение, за да не паднете вие; понеже тези неща им се случили „като пример и са написани за поука” (1 Кор. 10:11) за тези, които се приближават и до този ден. Нека никой от вас да не изпитва Неговата благодат „за да не поникне между вас някой горчив корен” (Евреи 12:15). Нека никой от вас влизайки да не казва, Нека да видим какво правят верните[6]: нека да ида и да видя, за да науча какво се прави. Нима очакваш да видиш и да не бъдеш видян? И мислиш ли, че докато търсиш какво се случва Бог не претърсва сърцето ти?

3. Един човек в евангелията веднъж се хвалел на сватбеното тържество (Матей 22:12 виж и Поучение 3.2) и взел непристойна дреха, влязъл и седнал и ял; понеже младоженецът допуснал това. Но когато видял всички облечени в бяло той сам трябвало да приеме такава дреха, защото макар че участвал в същата храна той се различавал от тях по изглед и намерение. Все пак младоженецът макар и щедър не бил глупав; и обикаляйки всеки от гостите и наблюдавайки ги (понеже грижата му не била за тяхното ядене, но за подходящото им поведение) видял един странник „без сватбена дреха” и му казал: „Приятелю, ти как си влязъл тук?” С какъв цвят[7]! С каква съвест! Вратарят не те е спрял поради щедростта на господаря? Не знаеш ли с каква премяна трябва да дойдеш на трапезата? Ти наиситна си влзяъл и си видял как гостите ядат; не трябваше ли да бъдеш научен дори от това, което виждат очите ти? Не трябваше ли да излезеш в подходящо време, за да влезеш отново след това? Но сега си дошъл ненавреме за да бъдеш ненавреме изхвърлен вън. И той заповядвал на слугите: „Вържете нозете му”, които безочливо нахълтали; „вържете ръцете му”, които не знаели как да го облекат в чиста премяна; „и го хвърлете във външната тъмнина” понеже той е недостоен за сватбените светилници. Вижте каво се случило с този човек; направете собственото си положение сигурно.

4. Защото ние, Христовите служители, приемаме всеки и стоим като вратари оставяйки вратата отворена. Може би ти си влязъл с душа опетнена от грехове и с нечисто желание. Влязъл си и си бил пуснат; името ти е било записано. Кажи ми, виждаш ли това почтено постановление на църквата? Виждаш ли нейния ред и дисциплина[8], четенето на Писанията[9], присъствието на ръкоположените[10], реда на наставлението[11]? Веднага се засрами и научи се от това, което виждаш[12]. Иди си своевременно сега и ела отново своевременно утре.

Ако душата ти е облечена в алчнот смени одеянието си и влез. Съблечи предишното си облекло и не го обличай повече. Съблечи, умолявам те, прелюбодейството и нечистотата и облечи най-светлата роба на въздържание. Тази заръка ти давам, преди Исус, Младоженецът на душите да дойде и да види твоята одежда. Даден ти е дълъг срок; имаш 40 дена за покаяние; имаш пълна възможност да свалиш старата си дреха, да се очистиш, да се облечеш и да влезеш. Но ако упорстваш в злите си намерения, говорещият е невинен, но ти не трябва да търсиш благодат; защото водата ще приемеш, но Духът няма да приеме теб[13]. Ако някой съзнава своята рана нека да приеме цяра; ако някой е паднал нека да стане. Нека между вас да няма Симон, нито лицемерие, нито празно любопитство.

5. Вероятно ти си дошъл под друг претекст. Възможно е мъж да желае да се хареса на жена и да идва поради тази причина[14]. Същото се отнася и за жените. Може би робът желае да се хареса на своя господар и приятел на приятеля си. Приемам тази примамка на куката и те приветствам, защото макар да си дошъл с лоша цел, все пак можеш да се спасиш с добра надежда. Може би не знаеш нито къде си дошъл нито от каква мрежа си хванат. Влязъл си в църковните мрежи (Матей 13:47); бъди хванат жив; не бягай; защото Исус те търси не, за да те убие, но убивайки те да те съживи; защото ти трябва да умреш и да възкръснеш отново; понеже си чул апостолът да казва: „Мъртви за греха, но живи за правдата” (Римляни 6:11,14). Умри за греха и живей за правдата, живей от този ден нататък.

6.  Виж, моля те, колко голямо достойство ти е дал Исус. Ти си наречен катехумен докато словото отеква[15] вътре в тебе; чувайки за надежда без да я познваш, чувайки тайни без да ги разбираш; чувайки Писанията без да съзнаваш тяхната дълбочина. Отгласа вече не е около тебе, но вътре в тебе; понеже „обитаващия Дух” (Римляни 8:9,11) отсега е направил твоят ум Божий дом. Когато чуеш какво е написано за тайнствата тогава ще разбереш нещата, които не знаеш. И не мисли, че си получил малко нещо: макар да си окаян човек ти си получил едно от Божиите имена. Чуй какво казва св. Павел: „Верен е Бог” (1 Кор. 1:9). Чуй как друго писание казва: „Бог е верен и праведен” (1 Йоан 1:9). Предвиждайки, че човеците ще приемат едно от Божиите имена, псалмистът говори за това от името на Бога: „Аз казах, богове сте вие, всички сте синове на Всевишния” (Пс. 81:6). Но внимавай да не би да си получил името верен, а волята на неверен. Встъпил си в състезание, подвизаваш са се в надбягването; друга такава възможност няма да имаш[16]. Когато пред теб е сватбеният ден няма ли да пренебрегнеш всичко останало и да се подготвяш за празненството? И в навечерието на посвещението на душата ти с небесния Младоженец няма ли да се въздържаш от плътски еща, за да спечелиш духовните?

7. Ние не получаваме кръщението два или три пъти; иначе можеше да се каже: Макар да се провалих веднъж ще се справя втория път. Но ако паднеш веднъж нещата не могат вече да се поправят; понеже има „един Господ, една вяра, едно кръщение” (Ефесяни 4:5); единствено еретиците се прекръщават, понеже първото не е било кръщени.

8. Понеже Бог не желае от нас нищо друго освен добро желание. Не казвай: Как са изличени греховете ми? Казвам ти, чрез желание, чрез вярване. Какво може да бъде по-кратко от това? Но ако, докато устните ти изговарят желание, сърцето ти мълчи, Този, Който те съди познава сърцето. Остави от този ден всяко зло дело. Нека езикът ти да не говори непристойни думи, нека окото ти се въздържа от грях и от търсене на безполезни неща.

9. Нека нозете ти бързат към катехизисните събрания; приеми с готовност екзорсизма; без значение дали върху теб е вдъхнато или е извършен екзорсизъм това е за твое спасение. Представи си, че имаш злато, необработено и с примеси, смесено с различни субстанции, мед, калай, желязо и олово. Ние искаме единствено златото; може ли то да се очисти от чуждите субстанции без огън? Така и без екзорсизъм душата не може да се очисти; и този екзорсисъм е божествен, събран от Божествените писания. Лицето ти е било забулено, за да може умът ти да бъде осовободен, за да не би блуждаенето на очите ти да накара и сърцето ти да блуждае. Но когато очите ти са покрити, ушите ти не са препятствани да приемат средствата на спасението. Защото подобно на тези, които като умели в златарството духат в огъня с някакви финни инструменти и духайки златото, което е скрито в тигела, разгарят огъня около него и така намират това, което търсят; така и екзорсистите вдъхват ужас чрез Божия Дух и хвърлят душата в огън в телесния тигел, враждебният демон бяга и изобилства спасението и надеждата за вечен живот; и от този момент душата е очисттена от греховете си и има спасение. Нека тогава, братя, да пребъдваме в надежда, за да може Бог на всичко да види нашето желание, да ни очисти от греховете ни и да ни даде голяма надежда и покаяние, което носи спасение. Бог призовава и Неговият призив е към теб.

10. Приближи се към катехизирането и макар да удължаваме речта си нека умът ти да не се уморява. Понеже си приел оръжие против вражеските сили, оръжие против еретиците, против евреите и самаряните[17] и езичниците. Ти имаш много врагове; вземи със себе си много стрели, защото мнозина са тези, по които да ги хвърляш. И ти трябва да се научиш как да поваляш гърците, как да се бориш срещу еретиците, срещу евреите и самаряните. И оръжието е готово, а най-вече „мечът на Духа” (Еф. 4:17). Но ти трябва да протегнеш десницата си с добро намерение, за да можеш да воюваш в Господната война, да победиш вражеските сили и да устоиш срещу всяко еретическо нпадение.

11. Нека да ти дам и тази заръка. Изучавай нашите учения и ги пази завинаги. Не мисли, че те са обикновени беседи; понеже те са също така добри и заслужаващи доверие. Все пак ако ги пренебрегнем днес ние можем да ги изучаваме утре. Но ако учението за кваса на праведността, което ви се предава е пренебрегнато днес кога ще се поправят нещата? Представи се, че е време за засаждане на дървета: ако не копаеш, и то не копаееш дълбоко, кога на друго време може да се засади удачно това, което сега е посадено зле? Предположи, моля те, че катехизирането е един вид строеж: ако не свържем зданието чрез добри свръзки, за да не се намери дупка и то стане слабо дори предшния ни труд е без полза. Понеже камък трябва да следва камъка по ред и ъгъл да се равни с другият ъгъл и чрез подравняване на неравностите зданието трябва да се издигне удачно. По подобен начин ние редим върху теб камъните на познанието. Ти трябва да слушаш за живия Бог, трябва да слушаш за Съда, трябва да чуеш за Христос и за Възкресението. И тук много неща трябва да бъдат дискутирани последователно и сега ти се дават едно по едно в хармонична връзка. Но ако не ги свържеш заедно в едно цяло и не запомниш какво е първо и какво е второ строителят може да гради, но ти ще намериш зданието безполезно.

12. Тогава когато бъде изнесено поучението ако един катехумен те попита какво са казали учителите не му казвай нищо повече. Понеже ние ти предаваме една тайна и надежда за бъдещия живот. Пази тайнството за Този, Който дава наградата. Нека никой повече да не ти казва: Каква е вредата за теб ако и аз науча? Така и болният иска вино; но ако бъде дадено на погрешното време то причинява делириум и се появяват две злини: болният умира и лекарят бива обвинен. Така е и с катехумена, ако чуе нещо от вярващия; и катехумена изпада в делириум (понеже той не разбира каво чува, намира грешки в нещата и се подиграва наказаното) и вярващият е обвинен като предател. Но сега ти стоиш на границата: внимавай, пази се, за да не кажеш нищо; не защото нещата, които се говорят не заслужават да бъдат казани, а понеже ушите не са достойни да ги слушат. Ти сам някога си бил катехумен и аз не съм ти казвал какво лежи пред тебе. Когато от опит разбереш колко високи са нещата на нашето учение тогава ще знаеш, че катехумените не са достойни да ги чуват.

13. Вие които сте записани сте станали синове и дъщери на една Майка. Тъй като вече сте дошли до часа на екзорсизма нека всеки то вас да говори неща подобаващи на добродетелта; и ако някой не присъства, потърсете го. Ако сте поканени на гощавка няма ли да чакате и дугите гости? Ако имате брат няма ли да търсите доброто на брат си?

След това не се занимавайте с безполезни неща: нито какво прави градът, нито селото, нито царят, нито епископът, нито презвитерят. Гледайте напред; това е от което се нуждаете сега. „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог” (Пс. 44:10). Ако видите вярващите да служат и безгрижно се наслаждават на сигурност, те знаят какво са приели, те притежават благодат. Но точно сега вие стоите на ръба  дали да бъдете приети или не; не подражавайте на тези, кото са свободни от притеснение, но се бойте.

14. И когато екзорсизма е извършен докато другите, които трябва да преминат през същото идват[18] нека мъжете да бъдат с мъжете и жените с жените. Понеже сега имам нужда от примера  ноевия ковчег, в който били Ной и синовете му и жените на синовете му. Защото макар ковчегът да бил един и вратата затворена, все пак тези неща били удачно подредени. Ако църквата е затворена и всички вие сте вътре в нея все пак има разделение мъже с мъже и жени с жени[19] за да не би претекста за спасение да се окаже повод за погибел. Понеже ако има достатъчен повод за сядане един до друг нека страстите да бъдат премахнати. Освен това нека мъжете когато сядат да имат полезна книга; и нека един да чете, а останалте да слушат; и ако няма книга нека един да се моли, а друг да говори нещо полезно. И отново, нека групата млади жени да сядат заедно по подобен начин като или пеят или се молят тихо, така че устните им да се молят, но ушите да не чуват никакъв звук: понеже „не е позволено на жена да говори в църквата” (1 Коринтяни 14:34; 1 Тимотей 2:12). И нека омъжените жени да следват същия пример и да се молят; и нека устните й да се молят, но глас да не се чува, за да дойде Самуил[20] и неплодната душа да роди спасение от „Бога, Който слуша молитва;” понеже това е значението на името Самуил.

15. Аз ще следя сериозността на всеки мъж и благоговението на всяка жена. Нека умът ви бъде пречистен в огънят на благоговението; нека душата ви бъде изкована като метал; нека упорството на неверието да бъде пречупено; нека изкуствените примеси да изпаднат, а това, което е чисто да остане; нека ръждата да бъде отмахната и да остане истинският метал. Дано Господ някога да ви покаже тази нощ, мракът, който блести като ден, за който е казано: “То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, А нощта свети като деня[21]“ (Псалм 139:12). Нека вратата на рая да бъде отворена за всеки мъж и всяка жена сред вас. Тогава ще можете да се наслаждавате на христоносните води в техния аромат. Тогава ще можете да приемете името на Христос и силата на небесните неща. Дори сега, умолявам ви, издигнете очите на умът си; дори сега си представете хоровете ангели и Господ Бог на всичко седящ и Единороднмият Му Син седящ с Него отдясно Му и Духът присъстващ с тях; и Тронове и Власти служещи и всеки мъж и жена от вас приемащи спасение. Дори сега нека ушите ви да звънят с велики звуци, когато за вашето спасение ангелите ще пеят ”Блажени тия чийто беззакония са измити, чийто грях е простен[22]”; когато като звезди на Църквата вие ще влезете, блестящи в тяло и светещи по душа.

16. Велико е кръщението което лежи пред вас[23]: откуп за поробените; прощение за съгрешилите; смърт за греха; новорождение за душата; одежда от светлина; свят и неразрушим печат; колесница към небето; райска наслада; приемане в царството; дар на осиновление! Но има змия на пътя, наблюдаваща преминаващите: внимавай да не те ухапе с неверие. Той вижда толкова много приемащи спасение и „търси кого да погълне” (1 Петър 5:8). Ти влизаш при Отца на духовете, но трябва да преминеш покрай змията. Как тогава можеш да минеш през нея? Нека „нозете ти да бъдат обути с готовност чрез балговестието на мира” (Ефесяни 5:15), за да може, ако бъдеш ухапан, това да не те повреди. Имай вяра в себе си, здрава надежда, една здрава обувка, с която можеш да настъпш врага и да влезеш в Господното присъствие. Приготвяй сърцето си за приемането на учението, за общението в светите тайни. Не преставай ни денем ни нощем; но когто сънят побегне от очите ти освободи умът си за молитва. И ако откриеш някаква срамна мисъл в умът си започни да размишляваш за съда, за да си напомниш за спасението. Предай целият си ум на учене, за да не забравиш тези неща. Ако някой ти каже: Ще влезеш ли, за да се потопиш във водата? Няма ли бани градът? знай, че това е морският змей (Исая 27:1), който залага тези капани срещу теб. Не внимвай на устните на говорещия, но на Бога, Който работи в теб. Пази собствената си душа, за да не се хване тя в примка до края, за да можеш пребъдвайки в надежда да станеш наследник на вечно спасение.

17. Ние от наша страна като човеци ти заповядваме и те учим на това: но ти не прави нашето здание от слама, сено и плява, за да не претърпим загуба и работата ни да изгори; но направи делото ни злато сребро и скъпоценни камъни (1 Кор. 3:12,15)! Понеже моята работа е да говоря, но за вас е да размишлявате върху това и на Бога да го усъвършенства. Нека да направим умовете си мъжествени, да препашем душите си и да подготвим сърцата си. Състезанието е за душата ни; надеждата ни е във вечните неща. И Бог, Който знае сърцата ни и забелязва, кой е искрен и кой лицемерен, е пособен да пази искрения и да даде вяра на лицемереца; защото дори на невярващия, стига да даде сърцето си, Бог е способен да даде вяра. Така нека Той „да изличи постановленията, които са враждебни на нас” (Кол. 2:14) и да ви даде прошка за миналите ви беззакония; дано да ви посади в Своята църква и да ви запише на служба при Себе Си и да ви облече в броня на праведност (2 Кор. 6:7; Римл. 6:13); дано да ви изпълни с небесните неща на Новия Завет и да ви даде печатът на Светия Дух неизличим през всичките векове, в Исус Христос нашият Господ; на Когото да бъде слава сега и завинаги! Амин.


[1] „Блаженството” е благодатта на кръщението, надеждата за което като благоуханен аромат вече е слязла върху кандидатите. Те не са наричани повече катехумени, а φωτιζόμενοι, като вече на пътя „да бъдат просветлени.”

[2] νοητά.  Думата се използва често от Платон, за разграничаване на неща, които могат да се различат единствено от ума на видимите и сетивните обекти. Тук „духовните (или умствеените) цветя” са Божествените истини, в които диша „аромата на Светия Дух.”

[3] Под „преддверие” се има в предвид „външната зала на баптистериума” (19.2) и под „царския дворец” самият баптистериум, който Кирил нарича „вътрешната стая” (20.1) и „стаята на невестата” (3.2; 22.2). Тук думите имат също така и алегоричен смисъл като кръщението е виждано като сватба между Душата и Христос.

[4] Друга алегория от пролетта, когато са били произнасяни поученията.

[5] При първото си приемане кандидатите носели фенери или свещи.

[6]  „Верните” са тези, които вече са кръстени и наставени в тези тайнства на християнската вяра, които са запазени за посветените.

[7] Гръцката дума (χρῶμα)  е използвана от Игнатий в началото на  неговото Послание към римляните във връзка с премахването на петна.

[8] Гръцката дума (ἐπιστήμη), която обикновено означава „знание” или „разбиране” тук и в 6.35 е използвана за разума и умението показано в извършването на публичното служение на църквата. Сравни Апостолски постановления 2.57 където епископа е наставляван да подрежда събранията μετὰ πάσης ἐπιστήμης.

[9]  В същия пасаж на Апостолските постановления са дадени точни указания за четене на един урок от Стария Завет, пеене на псалми и прочит от посланията или евангелието.

[10] Под „ръкоположени” се имат в предвид тези, които са регистрирани като изпълняващи някаква официална служба в църквата, свещеници, дякони, дякониси, монаси, девици, вдовици, всички от които имат своите определени задължения и служби. Апостолски правила 70, εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, κ.τ.λ.

[11] Сравни Апостолски постановления както по-горе: „Нека презвитерите един по един, а не всички заедно да наставляват хората; и епископа последен като командир.”

[12] Св. Августин, За Божия град 2.28 „Макар някои да идват, за да се подиграват на подобни наставления всичкото им нахалство или е смирявано от изненадващ разговор   (immutatio) или подтискано от страх и срам.”

[13] Сравни 17.36

[14] св. Амброзий в Псалм 119, Проповед. 20.48, говори за някои, които претендират, че са християни, за да могат да се оженят за тези, родителите на които не биха позволили брак с езичник.

[15] Св. Кирил изпозлва игра на думи с „катехумен”, който има същия корен като „ехо”.

[16] Ср. 17.36

[17] Самаряните често са споменавани от Епифаний и други древни писатели като главни врагове на християните

[18] От св. Августин, de Symbolo, 1.1 научаваме, че кандидатите са довеждани пред събранието един по един за екзорсизъм; и така, както казва тук и Кирил, те трябвало да чакат вън докато другите се върнат.

[19]  Йоан Златоуст в Беседа 74.3 върху Матей казва: „Вие трябва да имате вътре в себе си стена, която ви разделя от жените; но понеже нямате нашите бащи са намерили за необходимо да ви разделят поне чрез прегради; защот чух от старите ми, че в древните времена тези прегради не са съществували.” Тези прегради не са били въведени в Ерусалим иначе наставлението на Кирил би било ненужно. Сравни Апостолски постановления 2.57.

[20] Виж 1 Самуил 1:12,20

[21]  Вечерта на Възкресение църквата била пълна със светлини, които горели цяла нощ и кръщаващите се носели фенери. Григорий Нисийски проповядвайки за Взъкресението (Реч 4) описва сцената: „Тази светла нощ смесвайки светлините на фенерите с утрешните слънчеви лъчи е направила един постоянен ден, който не е разделян от мрака.”

[22] Пс. 32:1, който все още се пее в православната църква когато кръщението е завършено.

[23] Св. Василий има пасаж, който е почти дума по дума идентичен с този. По-вероятно е св. Кирил да са го е взел от Василий и др. отци отколкото да е по-късна интерполация.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.