Първа апология – част 4


ПЪРВА АПОЛОГИЯ

част 4

от Юстин Мъченик

Глава 54 – Произхода на езическата митология

Но тези, които предават митовете измислени от поетите не дават доказателства на младежите, които ги слушат; и ние ще продължим, за да покажем, че те са били изговорени чрез влиянието на зли демони, за да  мамят и заблуждават човешката раса. Понеже чувайки прогласеното чрез пророците, че Христос трябва да дойде и че нечестивите човеци ще бъдат наказани чрез огън, те измислили мнозина, които да бъдат наричани синове на Юпитер смятайки, че ще бъдат в състояние да убедят хората, че казаното за Христос било чудни истории подобни на историите на поетите. И тези неща били говорени както сред гърците така и сред всички народи където те (демоните) чули, че пророците пророкуват, че Христос ще бъде вярван. Но чувайки казаното от пророците те не го разбрали добре, но имитирали казаното за нашият Христос, подобно на хора, които грешат, както ние ще покажем ясно. Пророкът Мойсей бил, както вече казахме, по-древен от всички писатели; и чрез него, както също казахме преди, било пророкувано: „Няма да се отнеме скиптър от Юда, нито управителен жезъл отсред краката му, докато дойде Сило. И на него ще се покоряват племената.” (Битие 49:10). По подобен начин дяволите, когато чули тези пророчески думи казали, че Бакхус е син на Юпитер и че той е открил лозата и те причисляват лозата сред тайнствата и учат, че нарязан на парчета той се възнесъл на небето. И понеже в пророчеството на Мойсей не е било казано конкретно дали този, който ще дойде е Божий Син и дали Той, яздейки на осле, ще остане на земята или ще възлезе на небето, и понеже името „осле” може да означава както осле така и кон, нито дали Той е бил Божий или човешки Син, те казали, че Беларофонт, човек роден от човек, сам е възлязъл на небето на своя кон Пегас. И когато чули, че е казано от един друг пророк, Исая, че Той ще бъде роден от девица и че ще възлезе на небето, те заявили, че това е казано за Персей. И когато научили какво е казано, както беше цитирано по-горе, в пророчествата записани от по-рано: „Силен като великан яздещ на своя кон” (Псалм 19:5) те казали, че Херкулес е бил силен и че е пътешествал по цялата земя. И когато, отново, те научили, че било предсказано, че Той ще изцелява всяка болест и ще възкресява мъртви, те създали Ескулап.

Глава 55 – Символите на кръста

Но в нито един случай, дори за един от тези така наречени синове на Юпитер, те не имитират, че той е бил разпънат; понеже това не им е било известно защото било изказано символично. И това, както пророкува пророкът, е най-великият символ на Неговата сила и роля. Това е доказано от нещата, които можем да видим. Понеже разгледайте всички неща в света и вижте дали без тази форма може да има някаква общност. Понеже морето не бива пресичано освен ако този трофей наричан платно не е на кораба; и земята не е изорана без него; копачите не вършат своята работа освен чрез инструменти, които имат тази форма. И човешката форма се различава от тази на неразумните животни не по друг начин, а в това, че е издигната и с разперени ръце, и има издадена част на лицето си наречена нос, чрез който се извършва дишането на живите същества; което не е друга форма освен тази на кръста. Така е било казано от пророка: „Дишането на лицето ни е Господа Христос” (Плач 4:20 LXX). Силата на тази форма е видна от вашите собствени символи наречени „вексила” (знамена) и трофеи, с които се осъществява цялото ви притежание на страната и които вие използвате като отличителни белези за вашата сила и управление, макар да правите това несъзнателно. С тази същата форма вие посвещавате образите на вашите императори когато умрат и ги наричате богове чрез надписи. И понеже ние ви подтикнахме както чрез разум така и чрез една очевидна форма и с всичките си сили ние знаем, че сега сме невинни дори и вие да не вярвате; понеже нашата част е направена и завършена.

Глава 56 – Демоните все още мамят хората

Но злите духове, преди идването на Христос, не се задоволили с думите, че тези, за които се казвало, че са синове на Юпитер били родени от него; но след като Той се явил и се родил сред хората, и когато научили как за Него било пророкувано от пророците, и знаейки, че Той ще бъде вярван и търсен от всеки народ те отново, както беше казано по-горе, поставили един друг човек, самарянинът Симон и Менандър, който извършил множество велики дела с помощта на магия и измамил мнозина и все още ги държи в измама. Понеже дори и сред вас, както казахме по-рано[1], Симон бил в царския град Рим при царуването на цезаря Клавдий и толкова много удивил свещения сенат и римляните, че бил сметнат за бог и почетен както останалите, които почитате като богове, със статуя. Затова ние се молим светия сенат и вашите хора, заедно с вас, да бъдат съдии на тази наша петиция, за да може ако някой е заплетен в човешки учения да научи истината и по този начин да бъде в състояние да избегне грешката. А що се отнася до статуята, ако ви е угодно, унищожете я.

Глава 57 – И причиняват гонения

Нито пък дяволите могат да убедят хората, че няма да има огън за наказанието на нечестивите; както и не успели да направят така, че Христос да бъде скрит след като дошъл. Единственото, което са успели е тези, които живеят неразумно, и са се предали безнравствено на нечестиви обичаи, и са предубедени в мненията си да ни убиват и да ни мразят; които ние не само, че не мразим, но,  както доказахме, съжаляваме и се опитваме да доведем до покаяние. Понеже ние не се боим от смъртта понеже знаем, че със сигурност ще умрем; и няма нищо ново, но всичко е същото както от началото; и ако пресищане завладява тези, които са се наслаждавали дори една година на тези неща те трябва да внимават на нашите учения, за да могат да живеят вечно свободни както от страдание така и от липса. И ако те вярват, че няма нищо след смъртта, но заявяват, че умиращите преминават в безчувственост, тогава тези, които ни освобождават от страданието и нуждите на този живот стават наши благодетели и доказват, че са нечестиви, безчовечни и фанатични. Понеже те ни убиват без да имат намерение да ни освободят, а за да можем да бъдем лишени от живот и от наслада.

Глава 58 – И издигат еретици

Както казахме и по-рано, дяволите поставили Маркион от Понт, който дори и сега учи хората да отричат, че Бог е създател на всички неща на небето и на земята и че Христос предсказан от пророците е Негов Син, и проповядва друг бог освен Създатея на всичко и по подобен начин и друг син. И мнозина са повярвали на този човек, като че ли той единствен знае истината и ни се присмиват, макар да нямат доказателство за това, което твърдят, но са грабени неразумно като овце от вълк и стават жертва на безбожни учения и на дяволите. Понеже тези, които са наречени дяволи не се опитват да направят нещо друго освен да отклонят човеците от Бога, Който ги е направил и от Христос, Неговият първороден; и тези, които не са способни да издигнат себе си над земята те са приковали и приковават и сега към земните неща и към делата на собствените им ръце; но тези, които са се посветили на съзерцанието на божествените неща те тайно дърпат назад; и ако тези не внимават с мъдрост и нямат чист и безстрастен живот те ги завличат в безбожие.

Глава 59 – Дългът на Платон към Мойсей

И за да можете да научите, че от нашите учители – имаме в предвид думите дадени от пророците – Платон е взел своите твърдения за Бога, казвайки, че светът е направен от безформена материя, чуйте самите думи казани чрез Мойсей, който, както показахме преди, е бил първият пророк и по-древен от гръцките писатели; и чрез когото Духът на пророчеството, показвайки как и от какви материали Бог отначало е създал света казва следното: „В началото Бог създаде небето и земята. И земята беше невидима и неустроена и мрак се стелеше над бездната; и Божият Дух се носеше над водите. И каза Бог: Да бъде светлина и стана така.” Така както Платон така и тези, които са съгласни с него, и самите ние сме научили и вие също можете да се убедите, че чрез Божието слово целия свят е бил направен от материя, за която по-рано говори Мойсей.

Глава 60 – Учението на Платон за кръста

И дискусията за Божия Син в Тимей на Платон където той казва: „Той го е поставил кръстообразно” във вселената той, по подобен начин, е взел от Мойсей. Понеже в писанията на Мойсей е казано как в това време, когато израилтяните излизали от Египет и били в пустинята и попаднали на отровни животни, усойници, пепелянки и на всякакви змии, които поразявали хората; и Мойсей, под вдъхновението на Бога, взел мед оформил я като кръст, поставил я в светия шатър за срещане и казал на хората: „Ако погледнете на образа и вярвате ще бъдат спасени” (Числа 221:8). И когато това било направено е записано, че змиите измрели и по този начин хората избегнали смъртта. Тези неща прочел Платон и разбирайки ги неправилно и без да схване, че това била фигурата на кръста, смятайки, че е поставена кръстообразно, той казал, че силата след първия бог била поставена кръстообразно във вселената. Освен това когато говори за трети той прави това понеже е прочел, както казахме по-горе, казаното от Мойсей: „че Божият Дух се носеше на водите.” Понеже той определя второ място на Логоса, който е с Бога, за когото казва, че е поставен кръстообразно във вселената; и третото място на Духа за когото казва, че е роден над водите казвайки: „И третият около третият[2]” И чуйте как Духът на пророчеството показва чрез Мойсей, че трябва да има пожар. Той говори: “Защото огън се накладе в гнева Ми и ще се разгори до дъното на преизподнята;ще пояде земята с плодовете й и ще хвърли в пламъци основите на планините” (Второзаконие 32:22). Тогава не ние имаме еднакво мнение с другите, а всички те имитират нашите. Сред нас тези неща могат да бъдат чути и научени дори от хора, които не познават буквите, които са необразовани и варварски в речта си, макар и мъдри и вярващи по ум; а някои дори осакатени и лишени от зрение. От това вие можете да разберете, че тези неща не са резултат от човешка мъдрост, а са дадени от Божията сила.

Глава 61 – Християнското кръщение

Аз ще изложа и начина, по който ние се посвещаваме на Бога когато биваме обновявани чрез Христос; за да не би ако пропуснем това да станем неверни на обяснението, което правим. Тези, които се убеждават и вярват на това, което учим и казваме, че е вярно, и пожелаят да живеят по съответния начин, са наставлявани да се молят на вечния Бог с пост за прощение на миналите им грехове, а ние се молим и постим заедно с тях. След това те са завеждани от нас някъде където има вода и са обновявани по същия начин, по който и самите ние сме били обновени. Понеже, в името на Бога Отец и Господ на вселената и на нашия Спасител Исус Христос и на Светия Дух тогава те приемат водно умиване. Понеже Христос също е казал: „Ако не се родите отново няма да влезете в Божието царство.” (Йоан 3:5). Това, че никой, който веднъж се е родил не може да влезе отново в корема на майка си е известно на всички. А как тези, които са съгрешили и са се покаяли ще избегната своите грехове е заявено от пророка Исай, както прочетохме по-горе[3], който казва: „Измийте се, очистете се,отстранете от очите Ми злото на делата си,престанете да вършите зло.Научете се да правите добро,настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя,отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.Елате сега, за да разискваме, казва Господ;ако греховете ви са като мораво,ще станат бели като сняг;ако са румени като червено,ще станат като бяла вълна.Ако слушате на драго сърце,ще ядете благото на земята;но ако откажете и се разбунтувате,ще бъдете изпосечени с меч,защото устата Господни изговориха това  (Исая 1:16-20). За този (обичай) ние сме научили от апостолите следното: При раждането си ние се раждаме без наше собствено знание или избор, от това, че ордителите ни се събират заедно и сме били научени на лоши навици и нечестиво обучение. За да можем да не останем деца на необходимостта и невежеството, но да станем деца на избор и знание и да можем да получим във водата прощение на греховете извършени по-напред, над тези, които избират да се родят отново и се покайват за греховете си се произнася името на Бог Отец и Господ на вселената, Който е щедър към човека, който се умива и го нарича единствено с това име. Понеже никой не може да произнесе името на неизследимия Бог; и ако някой посмее да каже, че има едно име той е обладан от безнадеждна лудост. Това умиване е наричано просвещение понеже тези, които узнават тези неща са просветлени в разбирането си. И в името на Исус Христос, Който е разпънат при Понтий Пилат и в името на Светия Дух, Който чрез пророците е предсказал всички неща свързани с Исус, просвещаваният е умиван.

Глава 62 – Неговата имитация от демоните                

Но дяволите, чувайки за това изявено от пророците умиване, подбудили тези, които влизат в храмовете и се готвят да се приближат с възлияния и приноси също да напръскват себе си. Те също така ги накарали изцяло да се измиват когато си отиват (от жетвите) преди да влязат в светилищата, в които са поставени техните образи. И заповедта дадена от свещениците на тези, които влизат и се покланят в храмовете, да събуват обувките си, дяволите също научили от това, което се случило на гореспоменатия пророк Мойсей и имитирали и тези неща. Понеже при тази среща когато на Мойсей му било наредено да слезе в Египет и да изведе израилтяните, които били там и когато той пасял стадото на своя майчин вуйчо[4] в Арабия, нашият Христос говорил с него във вид на огън в един храст и казал: „Събуй обувките си, приближи се и слушай.” И той, като събул обувките си и се приближил научил, че ще слезе в Египет и ще изведе народа на Израел оттам; и получил могъщи сили от Христос, Който говорел с него под образа на огън, и слязъл долу, и извел хората извършвайки велики и чудни неща; които ако желае да знаете можете да научите точно от неговите писания.

Глава 63 – Как Бог се явил на Мойсей

Всички евреи дори и сега учат, че безименния Бог говорил на Мойсей; заради което Духът на пророчеството обвинявайки ги чрез пророк Исая споменат по-горе казва: „Волът знае стопанинът си и магарето яслите на господаря си; но израел не ме знае и людете Ми не разбират” (Исая 1:3). Исус Христос, понеже евреите не знаят какво е Отец и какво е Синът, по подобен начин ги обвинява и Сам казва: „Никой не познава Отца освен Сина; нито Сина освен Отец и тези, на които Отец благоволи да Го разкрие” (Матей 11:27). Божието Слово е Неговият Син, както казахме преди. И Той е наречен Ангел и Апостол; понеже Той казва това, което ние трябва да знаем и е изпратен, за да каже това, което е открито; както самият наш Господ казва: „Който слуша Мен, слуша Този, Който Ме е пратил” (Лука 10:16). Това става явно и от писанията на Мойсей, понеже в тях пише така: „И ангел Господен говори на Мойсей изсред огнения храст и каза: Аз съм, Който Съм, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов, Бог на бащите ти; слез в Египет  изведи людете Ми” (Изход 3:6). И ако желаете да научите какво следва можете да направите това от същите писания; понеже тук не е възможно да разкажем всичко. Но това е написано, за да докаже, че Исус Христос е Божият Син, Неговият Апостол, бивайки в древността Словото и явявайки се понякога в образа на огън и понякога в подобие на ангели; но сега, по Божията воля, ставайки човек от човешката раса, Той изтърпял всичкото страдание, което дяволите подбудили несмислените евреи да Му причинят; Когото, макар че Го имали явно изявен в писанията на Мойсей те не познали. Така евреите смятайки, че Отца на вселената говорел на Мойсей, макар че Този, Който говорел с него всъщност бил Божият Син, Който е наречен както Ангел така и Апостол справедливо са обвинени както от Духът на пророчеството така и от самият Христос, че не познават нито Отца нито Сина. Понеже тези, които твърдят, че Сина е Отец доказват, че нито познават Отца, нито пък знаят, че Отца на вселената има Син; Който също, бивайки първороден, Божие Слово дори е Бог. И в древността Той се явявал под формата на огън или на ангел на Мойсей и на други пророци; но сега в дните на вашето царуване, както казахме и преди, станал човек от девица, според волята на Отца, за спасение на тези, които вярват в Него, Той понесъл както да стане нищо така и да страда, за да може умирайки и възкръсвайки отново да победи смъртта. И това, което било казано при храста на Мойсей: „Аз Съм, Който Съм, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов и Бог на бащите ти” (Изход 3:6) по този начин показва, че те, дори след смъртта все пак са в съзнание и са хора принадлежащи на самия Христос. Понеже те първи от всички хора се занимавали с търсене на Бога; Авраам бил баща на Исаак и Исаак на Яков както писал Мойсей.

Глава 64 – По-нататъшни изопачения на истината

От това, което вече беше казано вие можете да разберете как дяволите подражавайки на казаното от Мойсей твърдят, че Прозерпина е дъщеря на Юпитер и подбуждат хората да й издигнат образи под името Коре[5] при изворите. Понеже, както написахме по-горе[6], Мойсей казва: „В началото Бог създаде небето и земята. И земята беше пуста и неустроена и Божият Дух се носеше над водите.” Подражавайки на казаното тук за Божия Дух носещ се над водите те твърдят, че Прозерпина (или Коре) е била дъщеря на Юпитер и заради това я поставили над водите. По подобен начин те умело измислят, че Минерва е дъщеря на Юпитер, не чрез сексуално единение, но, знаейки, че Бог е заченал и направил света чрез Словото, те казват, че Минерва е първата зачената; което ние смятаме за напълно абсурдно изявявайки зачатието в една женска форма. И по подобен начин действията на тези другите, които се наричат синове на Юпитер, в достатъчна степен ги осъждат.

Глaвa 65 – Отслужването на тайнствата

След като по този начин сме умили този, който е бил убеден и се е съгласил с нашето учение, ние го довеждаме на едно място където тези, които се наричат братя се събират, за да принасят сърдечни молитви както за себе си така и за кръстения (просветления) човек и за всички останали на всяко място, за да бъдат сметнати за достойни сега, след като сме научили истината и чрез делата също да се намерим добри граждани и пазители на заповедите, така че да можем да бъдем спасени с едно вечно спасение. Завършвайки молитвите ние се поздравяваме един друг с целувка. След това на ръководещия от братята[7] му донасят хляб и вино смесено с вода. Той, вземайки ги, отдава благодарност и похвала на Отца на вселената в името на Сина и на Светия Дух и благодари доста дълго за това, че сме били намерени за достойни да приемем тези неща от ръката Му. Когато завърши молитвите и благодаренията всички присъстващи изразяват своето съгласие казвайки Амин. Думата „Амин” отговаря на еврейски език на γένοιτο (да бъде). Когато водещият е благодарил и всички хора са изразили своето съгласие тези, които ние наричаме дякони, дават на всеки от присъстващите да участва в хляба и виното смесено с вода, над което са били произнесено благодаренията и на тези, които отсъстват те занаят дял.

Глава 66 – За евхаристията

Тази храна е наричана сред нас евхаристия[8] и никой не е допускан да участва в нея освен този, който вярва, че нещата, които учим са истинни и който е бил умит с умиването за прощение на грехове и за обновление и който живее като Христос. Понеже ние не приемаме тези неща като обща храна и общо питие; но така както Исус Христос нашият Спасител направен плът чрез Божието Слово е имал плът и кръв за нашето спасение така по подобен начин ние сме били научени, че храната, която е била благословена чрез молитва и Неговто Слово и чрез която нашите плът и кръв чрез промяна са подхранвани е плътта и кръвта на Исус, Който е бил направен плът. Понеже апостолите, в спомените, които записали, които са наречени евангелия, по този начин ни дали това, което самите те са имали; че Исус взел хляб и когато благодарил казал: „Това правете за Мое възпоменание” (Лука 22:19), „това е Моето тяло;” и го дал единствено на тях. Нечестивите дяволи имитират това под формата на мистериите на Митра, заповядвайки да бъдат направени същите неща. Понеже това, че хляб и чаша с вода се използват с определени заклинания в мистичните ритуали вие знаете твърде добре.

Глава 67 – Ежеседмичното поклонение на християните

След това ние многократно си напомняме един на друг тези неща. И богатите сред нас помагат на бедните; и ние винаги сме заедно; и за всички неща, които получаваме ние благославяме нашият Създател чрез Неговия Син Исус Христос и чрез Светия Дух. В денят наричан Неделя[9] всички, които живеят в градовете или в околността се събират на едно място и спомените на апостолите или писанията на пророците се четат доколкото позволява времето. След това, когато приключи четенето, водещият наставлява устно и призовава към подражание на тези добри неща. Тогава ние заедно се изправяме и се молим и, както казахме преди, когато молитвите ни завършват, донасят хляб и вино с вода и водещият по подобен начин принася молитви и благодарности, според своите способности и хората се съгласяват като казват Амин; и се раздава на всички и се участва в това, над което са били принесени благодарения и на тези, които отсъстват се заделя дял от дяконите. И тези, които имат и желаят дават както всеки намери за добре и събраното се дава на водещия, който помага на сираците, и вдовиците, и на тези, които, поради болест или някаква друга причина са в лишение, и на тези, които са в окови, и на чужденците пребиваващи сред нас, и, с една дума, се грижи за всички, които са в нужда. Но Неделята е денят, в който ние имаме нашето общо събрание, понеже това е първият ден, на който Бог, след като променил тъмнината и материята направил света; и Исус Христос, нашият Спасител на същия ден възкръснал от мъртвите. Понеже Той бил разпънат в деня преди този на Сатурн (Събота); и в деня след този на Сатурн, който е денят на слънцето се явил на Своите апостоли и ученици. Той ги научил на тези неща, които ние поднасяме на вас, за да можете да размислите над тях.

Глава 68 – Заключение

Ако тези неща ви се виждат разумни и верни, почетете ги; но ако ви се виждат глупави презрете ги като глупост и не издавайте смъртна присъда над тези, които не са извършили нищо зло както правите срещу неприятели. Понеже ние ви предупреждаваме, че вие няма да избегнете идещия Божий съд ако постоянствате в своята несправедливост; и самите ние ви приканваме да направите това, което е угодно на Бога. И макар че чрез писмото на най-великият и най-почитан император Адриан, вашият баща, ние можем да изискваме вие да заповядате да бъде разпоредено наказание както ние желаем, все пак ние се обръщаме към вас с едно обяснение, не на основата на решението на Адриан, но понеже знаем, че това, което искаме е справедливо. И ние прилагаме копие от писмото на Адриан, за да узнаете, че говорим истината.

Приложения:

Писмо на Адриан от името на християните

Получих писмото адресирано до мен от Вашия предшественик, уважаваният Серений Граниан; и аз не желая да го подмина с мълчание, за да не би да бъдат смущавани невинни хора и на доносниците да бъде даден повод да вършат зло. Затова ако жителите на провинция желаят да подкрепят петиция свързана с обвинения срещу християните в някое съдилище аз не им забранявам да правят това. Но аз няма да им позволя да използват просто молби и викове. Понеже много по-справедливо е тези, който желае да повдигне обвинение да представи и доказателства, че споменатия човек е направил нещо противно на законите; и така вие да постановите наказание съответстващо на престъплението. И така, вие трябва да внимавате много ако някой човек чрез клевета повдигне обвинение срещу някой от тези хора и да постановите за него по-тежко наказание съответно на нечестието.

Писмо да Антоний до общото събрание на Азия

Императорът Цезар Тит Елий Адриан Антоний Пий, върховен понтиф в петнадесетата година от своето царуване, Консул за трети път, Отец на отечеството си, до общото събрание на Азия, поздрав: Смятам, че самите богове биха се намесили, така че такива нарушители да не избягат. Понеже ако имат сила те биха наказали тези, които отказват да ги почитат. Но вие сте тези, които създавате безредици срещу тези хора, обвинявате ги в атеизъм и представяте като обвинения срещу тях различни други неща, които не сте в състояние да докажете. Но те смятат, биха имали полза ако умрат за това, за което са обвинявани и ви побеждават като по-скоро се отказват от собствения си живот отколкото да се покорят както вие изисквате от тях. И по отношение на земетресенията, които вече се случиха и които се случват сега не подобава вие да ни напомняте за тях отчайвайки се когато се случат и по този начин държейки се противно на тези хора; понеже те имат много по-голяма увереност към Бога отколкото вие самите. И наистина в такива времена вие изглежда пренебрегвате боговете и храмовете и не разбирате, че трябва да почитате Бога. Така вие сте завистливи към тези, които Му служат и ги преследвате до смърт. Относно тези хора някои други от управителите на провинциите писаха до моят божествен баща; на които той отговори, че те не трябва да бъдат безпокоени по никакъв начин освен ако не направя нещо срещу римското управление. И мнозина изпратиха и на мен намеци за тези хора, на които аз отговорих в съгласие с решението на моят баща. Но ако някой желае да повдигне обвинение срещу някой човек от тази класа просто като човек нека обвиненият да бъде оправдан от обвинението дори ако наистина е такъв; а наказанието нека да понесе обвинителят.

Писмо на Марк Аврелий до сената, в което той свидетелствува, че християните са причина за неговата победа

Император Марк Аврелий Антоний Германикус Партикус Сарматикус, до римските граждани и до светия Сенат, поздрав: Обясних ви моят велик план и какви ползи придобих от границите на Германия, с голяма мъка и труд, в следствие на това, че бях заобиколен от врагове; Самият аз бях затворен в Карнинтум от 74 кохорти намиращи се на разстояние 9 мили. И неприятелите бяха наблизо както ни известиха съгледвачите и нашият генерал Помпей ни показа, че близо до нас има едно множество от 977 000 човека, които ние наистина видяхме. Аз бях затворен от тези големи множества имайки със себе си само един батальон съставен от 1, 10, двойния и морския легиони. Разглеждайки по този начин собствената си позиция и моята войска по отношение на огромната маса от варвари и врагове аз бързо се предадох на молитва на боговете на страната си. Но бивайки оставен от тях аз призовах тези, които се наричаха християни. И след като разпитах открих голям брой и множество от тях и омраза към тях, която беше напълно неподобаваща понеже по-късно аз узнах силата им. Така те започнаха битката не като подготвяха оръжия или брони или щитове; понеже подобна подготовка е омразна за тях, поради Бога, който те тачат със съвестта си. Така вероятно е тези, за които ние предполагаме, че са атеисти да имат Бога за своя водеща сила записана в съвестта им. Понеже хвърляйки се на земята те се молеха не само за мен, но също и за цялата армия да бъде избавена от настоящите глад и жажда. Понеже в продължение на 5 дена не бяхме получавали вода, понеже нямахме; понеже се намирахме в сърцето на Германия и на на вражеска територия. И едновременно с тяхното падане на земята и с молитвите им към Бога (един Бог, когото аз не познавам) от небето върху нас се изля освежаващо студена вода, но върху враговете на Рим сразяваща градушка. И ние веднага разпознахме присъствието на Бога в следствие на молитвата – един непобедим Бог. Откривайки това нека да извиним християните, за да не би те да се моят и да получат едно такова оръжие срещу нас. И аз съветвам нито един такъв човек да не бъде обвиняван заради това, че е християнин. Но ако се открие, че някой повдига обвинение към някого заради това, че е християнин желая да стане известно, че този, който е обвинен като християнин и признае, че е такъв, не е обвинен за нищо друго освен за това, че е християнин; но този, който го е обвинил да бъде изгорен жив. И аз желая по-нататък тези, които са натоварени с управлението на провинциите да не принуждават християните, които са признали това да се отричат нито да ги осъждат. Желая тези неща да бъдат потвърдени с постановление от Сената. И заповядвам моят едикт да бъде обнародван във форума на Траян, за да може да бъде прочетен. Префектът Вирасий Полио ще има грижата той да бъде разпратен до околните провинции и никой който желае да го използва или да го притежава да не бъде възпиран да получи копие от документа, който аз обнародвам.


[1] Виж гл. 26

[2] Τὰ δὲ τρίτα περὶ τὸν τρίτον

[3] Виж гл. 49

[4] Вероятно тук Юстин бърка историите на Мойсей и Яков

[5] От Кора т.е. девица или дъщеря

[6] Виж глава 59

[7] τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν

[8] Εὐχαριστία, буквално благодарение

[9] τῇ τοῦ ῾Ηλίου λεγομένη ἡμέρᾳ

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.