Първа апология – част 2


ПЪРВА АПОЛОГИЯ

част 2

от Юстин Мъченик

Глава 20 – Езически аналогии на християнското учение

И Сиби[1] и Хистасп казват, че Бог трябва да унищожи тленните неща. Философите наричани стоици учат че дори самият Бог трябва да бъде погълнат от огън и твърдят, че от това е бил създаден света. Но  ние разбираме, че Бога, Създателят на всичко, е по-велик от нещата, които ще се променят. Тогава ако в някакво отношение ние учим същите неща както поетите и философите, които вие почитате, а в друго отношение нашите учения са по-пълни и по-божествени и ако единствено ние предлагаме доказателство за това, което твърдим защо несправедливо сме мразени повече от останалите? Понеже когато казваме, че всички неща са били създадени и подредени от Бога ние изглежда поддържаме учението на Платон; и когато казваме, че всичко ще изгори изглежда поддържаме учението на стоиците: и когато твърдим, че душите на нечестивите остават съзнателни дори и след своята смърт и ще бъдат наказани и че добрите хора ще бъдат избавени от наказание и ще живеят в наслада ние изглежда казваме същите неща както поетите и философите; и когато казваме, че хората не трябва да се покланят на делата на своите ръце ние казваме точно същото, което е било казано от комика Менандър и други подобни на него писатели, понеже те твърдят, че този, който изработва едно нещо е по-велик от изработеното.

Глава 21 – Аналогии на историята на Христос

И когато казваме също, че Словото Което е първородния на Бога, е било родено без сексуална връзка и че Той, Исус Христос, нашият Учител, е бил разпънат и е умрял и възкръснал и се възнесъл на небето ние не твърдим нищо по-различно от това, което вие мислите за синовете на Юпитер. Понеже вие знаете колко много синове приписват вашите почитани писатели на Юпитер: Меркурий, тълкувателят на словото и учителят на всички; Ескулап, който, макар и велик лекар, бил ударен от мълния и по този начин се възнесъл на небето; също и Бакхус, след като бил насечен на части; и Херкулес, след като се предал на огъня, за да избегне съдбата си; и синовете на Леда; и Диоскур; и Персей, синът н Даная, и Белерофон, който, макар че бил смъртен се издигнал до небето на коня Пегас. Защото какво да кажа за Ариадне и тези като нея, за които се твърди, че са били поставени сред звездите? И какво да кажа за императорите умрели сред вас, които смятате за достойни за обожествяване и за този, за когото има хора, които се кълнат, че от погребалната клада се възнесъл на небето? И какви дела са записани за всеки от тези почитани синове на Юпитер не е необходимо да казвам на тези, които вече знаят. Ще кажа единствено това, че те са написани за полза и насърчение[2] на младите учени; понеже всички смятат за достойно нещо да се подражава на боговете. Но далеч от мисълта на всяка добра душа да вярва, че самият Юпитер, владетелят и творецът на всичко, е отцеубиец и син на отцеубиец и че победен от низки и срамни страсти той влязъл при Ганимеда и при всички тези жени, които обезчестил и че синовете му правели същото. Но както казахме по-горе, злите дяволи са извършили тези неща. И ние сме научили, че са обожествени единствено тези, които живеят близо до Бога в святост и добродетели; и вярваме, че тези, които живеят нечестиво и не се покаят ще бъдат наказани във вечен огън.

Глава 22 – Аналогии за синовенството на Христос

Освен това Божият Син нарeчен Исус макар и единствено човек по всеобщо мнение все пак поради Своята мъдрост е достоен да бъде наричан Божий Син; понеже всички писатели наричат Бога Отец на хората и боговете. И ако се твърди, че Божието Слово е било родено от Бога по един конкретен начин, различен от обичайното зачатие, нека това, както беше казано по-горе, да не бъде нещо необикновено за вас, които казвате, че Меркурий е ангелското слово на Бога. Но ако някой възрази, че Той е бил разпънат на кръст и в това е подобен на тези ваши почитани синове на Юпитер, които пострадали, които ние току що изброихме. Понеже е записано, че техните страдания до смърт не са били всички еднакви, а различни; така че не може само поради особеността на Неговите страдания Той да бъде смятан за по-нисш от тях; но, обратното, както обещахме в предишната част сега ние ще докажем, че Той е по-велик – или по-скоро вече доказахме, че е такъв  – понеже то е общо с това, което вие вярвате за Персей. И когато твърдим, че Той е изцелил сакатия, парализирания и сляпородените ние изглежда казваме нещо много подобно на това, което е било направено от Асклепий.

Глава 23 –  Аргументът

И за да може за вас да стане ясно, че това, което твърдим в съгласие с наученото от Христос и от пророците преди Него, единствено е вярно и е по-древно от всички писатели, които съществуват; че ние твърдим и признаваме това не понеже казваме същото както тези автори, а понеже те казват верни неща; и (второ) че Исус Христос е единствения Божий Син, Който е роден от Бога, бивайки Негово Слово и единороден, и сила; и ставайки човек по Собствена воля, Той ни е научил на нещата необходими за обръщението и възстановяване на човешката раса: и (трето) че преди да стане един човек сред хората някои вдъхновени от по-рано споменатите демони казали това предварително, чрез поетите, по същия начин, по който те изказват скандални твърдения срещу нас за известни и и нечестиви действия, за които няма нито един свидетел – ние ще приведем следното доказателство.

Глава 24 – Различията в езическото поклонение

На първо място (ние привеждаме като доказателство това), че макар да казваме неща подобни на тези, които казват гръцките поети, единствено ние сме мразени поради името на Христос; и макар че не правим нищо лошо сме убивани като грешници докато други хора на други места се покланят на реки и дървета, мишки и котки, на крокодили и на множество неразумни животни. Нито пък едни и същи животни са почитани от всички; но на едно място е почитано едно, а на друго различно, така че всички са поругани според мнението на друг поради това, че те не почитат всички един и същ обект. И това е единственото обвинение, което представяте срещу нас, че не почитаме същите богове като вас нито предлагаме вълияния за мъртвите и тлъстина за всеизгаряния и жертви. Понеже вие много добре знаете, че едни и същи животни някои смятат за богове, други за диви зверове, а трети за приносни жертви.

Глава 25 – Лъжливите богове изоставени от християните

И, второ, понеже ние – които, от измежду всяка човешка раса, сме почитал Бакхус, синът на Семела и Аполон, синът на Атина (които поради любовта си към смъртните извършили дела, които е срамно дори да бъдат споменавани) и Прозерпина и Венера (които полудели от любов към Адонис и чийто мистерии вие също така почитате) или Ескулап, или някои от останалите, които са наречени богове – сега, чрез Исус Христос сме се научили да презираме тези, макар заради това да сме заплашвани със смърт, и сме се посветили на неродения и невъзможен Бог; за когото сме убедени, че никога не е бил подбуждан от страст към Антиопа или към някоя друга жена, или към Ганимед, и не е бил спасяван от старогръцкия великан, чиято помощ била получена чрез Тетис, нито пък е желаел поради това[3] нейният син Ахил да унищожи мнозина от гърците поради своята наложница Брисея. Тези, които вярват на подобни неща ние съжаляваме и знаем, че те са измислени от дяволите.

Глава 26 – Християните не вярват на магьосниците

Трето, след възнесението на Христос на небето дяволите издигнали определени хора, които казвали, че самите те са богове. И те не само не били преследвани от вас, но дори били смятани за достойни за почести. Такъв е един самарянин, Симеон, родом от село наречено Гито, който по време на управлението на цезаря Клавдий и във вашата столица Рим извършил мощни магически дела чрез умението на дяволите действащи в него. Той бил смятан за бог и като бог бил почетен от вас със статуя, която била издигната на брега на река Тибър между два моста и носела следния надпис на латински: Simoni Deo Sancto„На Симон, светия бог.” Почти всички самаряни и някои от другите народности го почитали и го признавали за първи бог. С него по това време имало и една жена Елена, която преди това била проститутка, за която казвали, че била първата идея създадена от него. И за един човек, Менандър, също самарянин, от град Капаретия, ученик на Симон, и вдъхновен от дяволите, ние знаем, че е измамил мнозина докато бил в Антиохия чрез магическото си изкуство. Той убеждавал тези, които се обръщали към него, че те никога няма да умрат и днес има някои живи, които поддържат това мнение. И Маркион, един човек от Понт, който е жив дори сега и учи своите ученици да вярват в някакъв друг бог различен от Създателя.  Той, с помощта на дяволите, е накарал мнозина от всяка нация да богохулстват и да отричат, че Бог е създателят на тази вселена и да казват, че някакво друго същество, по-велико от Него е извършило по-велики дела. Всички, които приемат мненията на тези хора са, както казахме по-рано, наричани християни; точно както и тези, които не са съгласни с философите в техните учения все пак носят името на философи. И дали те извършват тези измислени и срамни дела[4] преобръщането на лампи, и кръвосмешения, и ядене на човешка плът ние не знаем; но знаем, че те нито са преследвани нито осъждани на смърт от вас, поне що се отнася до техните учения. Аз имам книга срещу всички ереси, която вече е написана, която, ако пожелаете да прочетете, ще ви предоставя.

Глава 27 – Вината да се подхвърлят деца

Ние сме били научени, че да се изоставят новородените деца е присъщо на нечестивите човеци; и ние сме били учени не също, че не трябва да пакостим на  никого и да съгрешаваме срещу Бога по този начин, първо, понеже виждаме, че почти всички от така изоставените (и то не само момичетата, но и момчетата) биват въвлечени в проституция. И както древните са отглеждали стада волове, кози, овце или коне така сега ние виждаме нашите деца да бъдат отглеждани точно за тази срамна цел. Поради това омърсяване във всеки народ се намира едно множество от жени и хермафродити, и от такива, които извършват неизговорими пороци. И вие получавате наеми,  налози и такси от тези, които би трябвало да изтребите от своята страна. Всеки, който използва такива хора освен безбожното и срамно  нечисто сношение е възможно да се сношава със собственото си дете, или роднина, или брат. А има и такива, които изпращат да проституират дори собствените си деца и жени и някои открито са обезобразявани за целите на содомията; и те отнасят това към мистериите на майката на боговете. С всеки от тези, които вие почитате като богове има изобразена и една змия, велик символ и тайнство. Наистина нещата, които вие извършвате открито и на които ръкопляскате, като че ли божествената светлина се е скрила и изчезнала, вие приписвате на нас. Но това няма да ни навреди, понеже ние се отклоняваме от всякакви такива неща, а единствено на тези, които ги вършат и които лъжливо свидетелствуват срещу нас.

Глава 28 – Божията грижа за хората

Понеже змията е наречена, според царя на злите духове, сатана и дявол, както можете да научите от писанията ни. А това, че той ще бъде изпратен в огъня заедно с неговите слуги и с хората, които го следват и ще бъде наказан за вечни векове, Христос е предсказал. Понеже причината Бог да се бави да извърши това е Неговата грижа към човешката раса. Понеже Той е предузнал, че чрез покаяние могат да бъдат спасени някои, които все още не са родени. В началото Той е създал човешката раса с мисъл, и ум, и със способност да избира истината и да върши добро, така че всички хора са без извинение пред Бога; понеже те са били родени разумни и мислещи. И ако някой не вярва, че Бог се грижи за тези неща[5] той или заявява, че Бог не съществува или твърди, че макар да съществува Той се наслаждава в порока, или съществува подобно на камък и че нито добродетелта нито порока са нещо сами по себе си, а единствено според мненията на хората тези неща могат да се считат за доби или лоши. А това е крайна обида и нечестие.

Глава 29 – Умереността на християните

И отново (ние се боим за изоставяме деца), за да не би някои от тях да не бъдат прибрани, да умрат и ние да станем убийци. Ако се оженим ние правим това единствено, за да можем да родим деца; или ако не се женим ние живеем въздържано. И за да можете да разберете, че блудното сношение не е една от нашите мистерии един от нас наскоро представи пред Феликс, управителят на Александрия, петиция, с която моли да бъде дадено позволение на лекаря да го направи евнух. Понеже лекарите там казали, че им е забранено да направят това без позволението на управителя. И когато Феликс категорично отказал да подпише подобна петиция  младежът останал неженен и се задоволил със собствената си одобряваща съвест и с одобрението на тези, които одобрявали това, което направил. И ние смятаме, че не е не неудачно тук да споменем и Антиноус, който доскоро беше жив и когото всички бързаха поради страх да почитат като бог, макар да знаеха кой е той и какъв е произходът му.

Глава 30 – Не е ли бил магьосник Христос?

Но за да не може никой да ни възрази с този въпрос: Защо да не се смята, че Този, когото ние наричаме Христос, бивайки човек роден от човеци, извършил това, което ние наричаме велики дела чрез магическо изкуство, и чрез това изглеждал, че е Божий Син? ние ще представим доказателство, без да вярваме просто на твърдения, но бивайки по необходимост убедени от тези, които са пророкували (за Него) преди тези неща да се случат, защото със собствените си очи сме видели нещата, които се случват и че те са се случили точно както са били предсказани. Ние мислим, че това ще се види дори и нас вас най-сигурно и истинно доказателство.

Глава 31 – За еврейските пророци

Сред евреите имало някои мъже, които били пророци на Бога, чрез които пророческият Дух изявявал предварително нещата, които ще се случат преди те да са станали. Техните пророчества така както били изговорени и когато били изказвани, царете, които се случвало да управляват сред евреите в определеното време старателно запазили за свое притежание след като те били подредени в книги от самите пророци на собствения им еврейски език. И когато Птоломей, царят на Египет, създал библиотека и решил да  събере всички книги на хората той чул за тези пророци и изпратил до Ирод, който по това време бил цар на евреите[6], молейки го да му бъдат изпратени пророческите книги. И цар Ирод наистина ги изпратил написани на споменатия еврейски език. Но когато се оказало, че тяхното съдържание е неразбираемо за египтяните той отново изпратил молба да бъдат определени човеци, които да ги преведат на гръцки. И когато това било направено книгите останали с египтяните където са и до днес. Те също така са притежание на всички евреи по света. Но те, макар да четат, не разбират какво казват, но ни смятат за врагове и противници; и подобно на вас те ни убиват и наказват там където имат силата както вие сами знаете. Понеже в еврейската война, която наскоро пламна, Бархохебас, водачът на еврейския бунт, заповядал единствено християните да бъдат подложени на жестоко наказание освен ако не се отрекат от Исус Христос и не Го похулят. В тези пророчески книги тогава ние откриваме Исус Христос предсказан като идващ, роден от девица, достигнал до зряла възраст и изцеляващ всяка болест и немощ, и възкресяващ мъртвите, и мразен, и неразпознат, и разпънат, и умиращ, и възкръснал отново, и възнесъл се на небето, и, както е наречен, Божий Син. Ние също така намираме, че е пророкувано, че Той ще изпрати хора до всеки народ, за да изявят тези неща и че повече езичници (отколкото евреи) ще повярват в Него. За Него е било пророкувано преди Той да се яви, първо преди 5000 години, след това преди 3000, след това 2000, след това 1000, и отново 800; понеже в тези последователни поколения се въздигали пророк след пророк.

Глава 32 – Христос предсказан от Мойсей

Мойсей, който би първият пророк, изговорил следните думи: „ Няма да се отнеме законодател от Юда, нито цар отсред краката му, докато дойде Сило. И на него ще се покоряват племената” (Битие 49:10). Вие можете да изследвате и да видите кога евреите са имали свой законодател и цар. До времето на Исус Христос, Който ни е научил и изтълкувал пророчествата, които все още не били разбирани (те имали законодател) както било пророкувано от светия и божествен Дух на пророчеството чрез Мойсей: „Няма да липсва законодател на Юда докато дойде този, комуто ще се покоряват народите” (понеже Юда бил праотеца на юдеите, от когото те получели своето име); и след като Той (т.е. Христос) се е явил, вие сте започнали да управлявате евреите и сте станали собственици на земята им. А пророчеството: „На него ще се надяват народите” показва, че ще има хора от всеки народ, които ще Го очакват да се върне отново. Вие сами можете да видите това и да се убедите от този факт. Понеже от всяка човешка раса има някои, които очакват Този, Който бил разпънат в Юдея и след разпятието на Когото земята бързо била предадена чрез война. И пророчеството: “Като вързва за лозата оселчето си,ще опере с кръвта на гроздето облеклото си е значим символ за нещата, които са щели да се случат на Христос и за това, което Той ще извърши. Понеже малкото на осела е стояло вързано за лоза на влизане в едно село и Той заповядал на своите ученици да Му го доведат. И когато било доведено Той го възседнал и влязъл в Ерусалим където се намирал огромният храм на евреите, който след това бил разрушен от вас. След това Той бил разпънат, за да може да се изпълни останалата част от пророчеството. Понеже това ”ще умие дрехата си с плодът на лозата” е пророчество за мъките, които Той трябвало да претърпи очиствайки чрез кръвта Си тези, които вярват в Него. Понеже „дрехата Му”, за която Божия Дух говори чрез пророка са тези човеци, които вярват в Него и в които пребъдва семето на Бога, Словото. И това, което е казано за „кръвта на лозата” показва, че Този, Който ще се появи ще има кръв, макар и не от човешко семе, но от Божията сила. И първата сила след Бог Отец на Господа на всичко е Словото, Което също така е Синът; и за Него, от това, което следва, ние ще кажем как Той е взел плът и е станал човек. Понеже човеците не правят кръв от лозата, но Бог и така е било намекнато, че кръвта няма да бъде от човешко семе, но от Божия сила, както казахме по-горе. „И ще израсне звезда от Яков и израстък от корените му ще носи плод (Исая 11:1). И звезда на светлината се е издигнала и цвете е израснало от корена на Есей – този Христос. Понеже по Божията сила Той е бил заченат от една девица от семето на Яков, който е бащата на Юда, който, както показахме, е бащата на евреите; и Есей е бил негов прародител според пророчеството и той е бил син на Яков и Юда по права линия.

Глава 33 – Начинът на храстовото раждане е предсказан

И чуйте как Исая с ясни думи предсказва, че Той ще се роди от девица; защото той казва следното: „Ето девица ще зачене и ще роди син и неговото име ще е Бог с нас” (Исая 7:14) Нещата, които са невероятни и изглеждат невъзможни за човеците тези неща Бог е пророкувал чрез Духа на пророчеството като предстоящи да се изпълнят, за да може когато те се случат да няма неверие, а вяра поради тяхното предсказание. Но за да не може някой неразбиращ току що цитираното пророчество да ни обвини в същото, за което ние обвиняваме поетите, които казват, че Юпитер влизал воден от страст при някои жени, нека да се опитаме да обясним думите. Това „Ето девица ще зачене” означава, че една девица ще зачене без сношение. Понеже ако е имала сношение с някого тя повече няма да бъде девица; но Божията сила идвайки върху девицата я осенила и направила така, че дори и девица тя да зачене. И Божият ангел, който бил изпратен при същата девица по това време й донесъл добри вести казвайки: „Ето, ти ще заченеш чрез Светия Дух и ще родиш Син, Който ще се нарече Син на всевишния и ще го наречеш Исус; понеже Той ще спаси людете си от греховете им” (Лука 1:32; Матей 1:21) – както тези, които са записали всичко свързано с нашия Спасител Исус Христос са ни научили, на които ние вярваме, тъй като чрез Исая, когото сега цитирахме Духът на пророчеството е казал, че Той ще бъде роден както беше обяснено преди. Погрешно е следователно да разбираме Духа и Божията сила като нещо различно от Словото, Който е Божият първороден, както виждащия напред пророк Мойсей казал; и това е което е дошло върху девицата и я осенило, я накарало да зачене, не чрез сношение, а чрез сила. Името Исус на еврейски означава Σωτρ (Спасител) на гръцки език. Затова ангела казал на девицата „Ще родиш син и ще го наречеш Исус, защото той ще спаси людете си от греховете им.” А че пророците са вдъхновени не от някой друг, а от Божието Слово дори вие, смятам, ще признаете.

Глава 34 – Мястото на раждане на Христос предсказано

Чуйте къде Той е трябвало да се роди както друг пророк, Михей, пророкува. Той казал следното: „И ти Витлееме, замльо Юдова, не си най-малък сред юдовите началства; понеже от теб ще излезе Вожд, който ще храни людете Ми” (Михей 5:2). Има едно село в юдовата земя, на 45 стадии от Ерусалим, в което се родил Исус Христос както можете да видите в регистрите за облагането с данъци от времето на Квириний, вашият първи прокуратор в Юдея.

Глава 35 – Други изпълнени пророчества

И как Христос след като се родил трябвало да избегне вниманието на останалите човеци докато порасне, което също така се случило, чуйте как било пророкувано. Ето следните пророчества: „Защото ни се роди дете, млад мъж ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му” (Исая 9:6) което показва силата на кръста понеже когато е бил разпънат Той подложил своите рамене както ще бъде казано по-нататък. И отново, същият пророк Исая, вдъхновен от пророческия Дух, казва: „Цял ден простирах ръцете Си към люде беззаконни и зли, които ходят в лош път. Сега те искат от Мене постановления и се осмеляват да се приближат до Бога” (Исая 65:2; 58:2). И отново, с други думи, макар и от друг пророк Той казва: „Прободоха ръцете Ми и нозете Ми и за облеклото Ми хвърляха жребие” (Пс. 22:16). И наистина Давид, цар и пророк, който казал тези неща, не претърпял нито едно от тях; но Исус Христос разтворил ръцете си, бивайки разпънат от евреите говорещи срещу Него, и отричащи, че Той е Христос. И както пророкът казал, те Го измъчвали и Го поставили на съдийския престол и казали: „Съди ни.” И изразът „Прободоха ръцете ми и нозете ми,” е използван във връзка с гвоздеите на кръста, които били забити в ръцете и краката Му. След като Го разпънали те хвърляли жребие за дрехите Му и тези, които Го разпънали си ги поделили. Че тези неща наистина са се случили вие можете да научите от Деянията на Понтийския Пилат[7]. Ние ще цитираме пророческите думи на друг пророк, Софоний[8], който ясно пророкува, че Той ще язди върху рожба на ослица и така ще влезе в Ерусалим. Думите са следните: „Радвай се сионова дъщерю; възклицавай ерусалимска дъщерю: Ето, твоят цар иде при теб; смирен и яздещ на осел  на осле, рожба на ослица” (Захарий 9:9).


[1] Става дума за Сибилските пророчества

[2] διαφορὰν καὶ προτροπήν Ирония очевидна на гръцки език с думите διαφθορὰν καὶ παρατροπήν – поквара и осъждение

[3] т.е. поради помощта получена чрез Тетис и в нейна отплата

[4] С които обичайно са били обвинявани християните

[5] Т.е. свързаните със спасението на хората

[6] Някои приписват тази грешка на Юстин, а други на преписвачите; Птоломей се обърнал към Елеазар ересйкият първосвещеник

[7] До нас е достигнал единствено доказано фалшив документ с това име. Истинските документи за процеса на Пилат, ако е имало такива, не са открити.

[8] Всъщност следващия цитат е от пророк Захарий 9:6 към когото Юстин се обръща също и в Диалог с Трифон.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.