Възкресение и ROCK’N’ROLL


ВЪЗКРЕСЕНИЕ И ROCK’N’ROLL

Деяния 10:34-43; Йоан 20:1-18

проповед при евхаристия на Възкресение 2010

от епископа на Дърам д-р Н.Т. Райт

 

imagesТаксиметровият водач ме погледна в огледалото. Лицето му изразяваше смесица от учудване и симпатия. Бяхме заклещени в задръстването и той ме попита с какво се занимавам, както имат навика да питат таксиметровите водачи. „А,” каза той, „Вие сте англикански свещеник” (преди това ми беше казал, че самият той е римокатолик). „Вие все още имате всички онези проблеми с жените-епископи, нали?” Трябваше да призная, че наистина е точно така. „Аз гледам на всичко това така,” каза той, „ако Бог е възкресил Христос от мъртвите, всичко останало е rock’n’roll.”

Св. Павел казва същото, само че изразявайки отрицателния му аспект: „Ако Христос не е бил възкресен, празна е нашата вяра и вие сте още в греховете си.” Но положителната страна е следната: ако Христос е бил възкресен, тогава всичко останало като цяло е вече извършено. Всичко останало е rock’n’roll. Бог е спечелил решителна победа над силите на мрака и Той ще извоюва и окончателната победа. Всичко останало като цяло е вече направено.

Х-м-м-м. Тази малка фраза „като цяло” оставя още много да се желае и да се коментира. Дали възкресението означава това или онова? Ако Христос е възкръснал, можем ли да правим каквото си искаме или сме призовани към някакъв нов живот? Ако Христос е бил възкресен, имат ли значение други неща? Или те имат още по-голямо значение, понеже сега ние ясно виждаме каква е била целта на Бога през цялото време?

Отговорите на тези въпроси ще се различават в зависимост от конкретните случаи. Днес аз няма да дам един дълъг списък с „приложения на възкресението”, колкото и интересен да е той. Искам да кажа нещо за възкресението и Божието царство, след това как можем да празнуваме с rock’n’roll на едно конкретно място и накрая какво не означават думите на таксиметровия водач.

Объркването относно това какво означава „Божието царство” е толкова голямо, че аз предполагам, че много хора просто не свързват израза с възкресението или обратното. И все пак за четиримата евангелисти тази връзка е много силна. Цялата динамика на първите три евангелия е породена от твърдението на Исус, че Божието царство е дошло в света. Кулминацията на историята, до която стигнахме преди три дена, показва Исус разпънат като „юдейският цар”, радикално и иронично предефинирайки какво царство всъщност е това. Сега, в сутринта на Възкресение, ние виждаме това предефинирано царство, идващо реално на земята, както на небето. Отричането на телесното възкресение класически е съпътствано с отричането на Божието царство като една земна, конкретна реалност. Там, където християните са се опитвали да достигнат до Царството без телесното възкресение като негова основа, те обикновено са се обърквали безнадеждно – и аз наистина имам предвид безнадеждно. Тогава последната глава от всяко евангелие бива сведена до тривиалния статус на „хепиеднд” и по-лошо – като че ли Бог е спасил Исус от неприятностите, но не е направил това за останалите. Това е изцяло погрешно: възкресението на Исус означава, че това, което Бог е направил за Исус, Той е започнал да прави, във и чрез Исус, за целия останал свят. И това означава, че сега Бог става Цар на целия свят по новия начин, за който Исус говори. Евангелието на Йоан, чиято забележителна 20 глава четохме преди месец, е пропита с идеята за новото творение, като Мария  в градината за момент се превръща в Ева, плачеща за изгубената си невинност и за нейния изгубен Господ и след това откриваща, че този, когото тя е смятала за градинар, всъщност е Градинарят, Този, чрез изцеляващото служение на Когото цялото творение накрая ще бъде обновено и засадено при дървото на живота. Възкресението на Исус е идването на Божието царство.

Но това, разбира се, ни изправя пред най-старото от всички предизвикателства, което се връща обратно към служението на самия Исус: ако Бог наистина е станал Цар, защо в света все още има толкова много нередни неща? Исус прекара половината от Своето служение в опит да отговори на този въпрос – опит не понеже Самият Той не разбира, а понеже умовете на слушателите Му бяха затъпели. И понеже четем евангелията с погрешна перспектива, ние също не разбираме. Начинът, по който Бог става цар, е като засява семена, а не като изкоренява всичко останало и го заменя с вече готови дървета и храсти. Начинът, по който Бог става Цар, е чрез трансформиране на хора и общества, които след това започват на свой ред да променят хора и общества. Имах привилегията да наблюдавам това да се случва миналата седмица, докато работех заедно с църквата в Стоктън-он-тийс. Бях в няколко училища и наблюдавах как деца от африкански произход дават верни и ясни отговори на въпроси за Исус, показвайки с това пример на своите английски съученици. Дискутирах въпроса за Бога и Божието царство с хора от местния затвор, извършили сериозни престъпления и гледах как доброволците – обикновени мъже и жени християни, чийто имена никога няма да се появят по заглавията на вестниците – се превръщат в довереници и водачи на тези пречупени и объркани хора. Виждал съм млади християни с голяма енергия да работят на едни от най-трудните места, в социалните центрове за момичета, намерили своя път към улицата, и съм бил свидетел как тяхната лоялност и любов дават плодове, променяйки животи. Обикалял съм късно през нощта улиците заедно с градски пастири и с още повече доброволци от различни църкви, докато те са предлагали помощ на обърканото и уязвимо младо поколение. И аз съм коленичил да се моля на пазара посред бял ден, отново с други доброволци, за хора, нуждаещи се от изцеление и надежда. И всичко това е израснало от и се връща обратно в редовното поклонение и молитва на една църква, в която има повече  етнически и езикови групи, по-голямата част от които достигнати с готовността да се помогне на отхвърлените хора, отколкото (предполагам) във всяка друга църква в диоцеза. Една църква, която се чувства като семейство с много възрастни, много млади и всички възможни възрасти помежду тях, сплетени и споени в едно, които правят това да се случва. Това носи реална промяна в обществото. Нивото на престъпността е намаляло драматично в последно време. Полицията и другите служители знаят, че църквата е там за тях и с тях.  Те показват с дела какво означава да казваш, че възкръсналият Исус е Господ, че този голям град с богата и славна история е част от Божието царство. Бог управлява, извършвайки Своето изцелително управление чрез молитвите, любовта, щедростта и свидетелството на обикновени, незабележими  християни. Предполагам, че това е  начинът, по който църквата винаги е растяла. Това е този rock’n’roll, който следва естествено, когато хората приемат насериозно факта, че Бог е възкресил Исус от мъртвите.

Това, което възкресението не означава, разбира се, е че всичко останало е преминало, че няма граници, няма стандарти, няма код на поведение. И, разбира се, думите че възкресението е краят на всичко, макар и верни не решават моментално всички останали въпроси. Те трябва да бъдат решени – в светлината на възкресението. Църквата наистина се изправя пред множество неясноти, от епископското служение на жените до настоящите скандали, които пресата обича да раздухва с обичайната журналистическа традиция на спасителния псведо-морализъм. Именно понеже (според мен) може да се представи силно свидетелство за ръкополагане на жени за епископско служение ние не трябва да правим това, само защото медиите ни казват така. Именно понеже сега става ясно, че римокатолическата църква е следвала пагубна и заслужаваща порицание политика по отношение на сексуалните престъпници в собствените й редове, ние не трябва да я окалваме чрез самодоволния, подигравателен, „казах ти” тон на журналистите, които сами много отдавна са изгубили всяка претенция за християнски морал и не обичат нищо повече от това да сочат с пръст учителите, от които някога са се страхували. Нито пък трябва да подскачаме при половинчатата истина на медийните коментари, които ни казват, че всички учения на църквата са напълно погрешни и трябва да бъдат ревизирани така, че да пасват на настоящия светски морал. Това не е начинът и журналистите не са хората, които трябва да ни учат. Спомнете си за добрите новини от Стокхолм и много други подобни места. Разбира се, националната преса ги пренебрегва всички, за да се върне обратно, подобно на свиня, там където все още  може да се намери хубава кал.

Вместо това ние трябва още веднъж да започнем от възкресението на самия Исус и да открием точно как този rock’n’roll може да бъде изсвирен най-добре. Ключът, да кажем още веднъж, е новото творение: новото творение, в което малките стават първи и което ще празнуваме след няколко минути при кръщението на Изабела Грейс; новото творение, при което една жена е първата, която носи новините за възкресението; новото творение, в което обичайният мъж + жена модел на обикновеното творение е славно препотвърден; новото творение, в което грехът може да бъде посрещнат с покаяние и простен вместо да бъде прикриван и извиняван, понеже знаем, че Кръстът се е справил с него и следователно за нас не е останало да доказваме нищо. Възкресението сочи към един нов начин на живот – начин, който не е нито  крехката псевдо-коректност на една църква, която няма истинска връзка с хората, нито втръсналата ни псевдо-праведност на надуто говорещата преса, а смиреното и все пак ясно свидетелство, че макар ние да сме глупави и невежи, Бог е всемъдър и всезнаещ; че макар ние да сме объркали всичко, когато Го погледнем в лицето и кажем „Съжалявам”, Бог ни прощава поради кръста на Исус Христос и ни показва как „как да живеем с нещата, следващи закономерно от тази скъпоструваща прошка“; че въпреки, че смъртта, покварата и измамата изглежда имат последната дума, Бог е възкресил Исус от мъртвите.

Като обобщение: ако е вярно, че някои хора някъде наистина са изгубили доверие в църквата – и, макар че вчера архиепископът се извини за тези свои думи, те могат да са поне донякъде верни – това може в крайна сметка да се окаже нещо добро. Понякога църквата, нашата църква точно както и всяка друга, е насърчавала хората да имат доверие в нея вместо в Бога, Който я е призовал в съществуване, в последователите на Исус вместо в самия Исус – като че ли някой може да има вяра в самата вяра. Не уповавайте на принцове, нито на прелати, нито на някой човек или човешка организация. Когато Исус каза: „На тази канара ще съградя Моята църква” никой преди събора в Трент не е мислел, че Той е имал предвид Петър и неговите наследници. Самият Исус е канарата. И ние, Неговите последователи, трябва да се научим да проповядваме не себе си, а Исус Христос като Господ и себе си като Негови служители. Не отпадайте! Тези катастрофи се случват отчасти понеже ние ги заслужаваме, но също така и отчасти понеже Божието царство идва и ние се намираме в една военна зона. Това не означава, че атаките срещу църквата са незаслужени или че ние сме жертви (представянето като „жертви” е още едно от нещата, които трябва да отбягваме; това не е начинът да водим сериозен морален диалог). По-скоро това означава, че ние трябва да очакваме атаки, както заслужени така и нечестни; че когато има за какво да бъдем обвинени, ние трябва да вдигнем ръка и да признаем това – преди всичко кой казва, че ние никога не правим грешки? То също означава и че трябва да ходим в светлина с пълна отговорност, което между другото не е същото като това да спазваме безбройни малки правила. Означава и да празнуваме новото творение, в което греховете са извадени на светлина, за да могат да бъда премахнати, новото начало е възможно, изцелението е реално и се предлага. Бог става Цар в Стоктън-он-тийс, в Дърам, в – моля те Боже – Ирландия, в Англиканската църква, в близкия изток, в целия свят, във и чрез нашите сърца и живота ни. Бог възкреси Исус Христос от мъртвите. Нека да се присъединим към празника!

1 thought on “Възкресение и ROCK’N’ROLL

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.