Dr. Albert Mohler vs. Biologos


Наскоро д-р Албрт Мьолер, пpезидент на Southern Baptist Theological Seminary, изнесе реч на тема: „Защо вселената изглежда толкова стара“,  в която твърдо настоява за млада земя и остро напада останалите виждания. Цялото изказване може да бъде гледано ТУК .

Следващите редове са отговора на Пит Енс от BioLogos

Уважаеми д-р Мьолер,

Гледах Вашата реч „Защо вселената изглежда толкова стара?” и в мен се породиха няколко въпроса свързани с Вашия подход за тълкуване на библията.

Заедно с д-р Гиберсън основния ми въпрос е защо правите „една богословска планина от егзегетична къртичина?” Макар да не съм съгласен с буквалния прочит на Битие 1 аз нямам скрупули към тези, които мислят различно; всъщност съществуват няколко различни тълкувания, които аз мога да приема. Но Вие придавате огромно значение на този въпрос по начин, който повечето християни не правят като заедно с това пропускате някои важни аспекти от Битие 1. Аз, а вероятно и други, бихме оценили известно пояснение, което би ни помогнало да разберем какво точно имате в предвид.

Ще задам своите въпроси като цитирам малки части от Вашата реч.

„Ще Ви помоля да обърнете на Битие гл. 1. Ние не се осмеляваме да отговорим на тези въпроси без преди това да погледнем към Божието слово….Това, което намираме в Битие 1:1-2:3 е последователен модел на сътворение, един праволинеен план. Един директен прочит на текста ни разкрива седем 24 часови дни, шест 24 часови дни и един последен ден на Божия почивка. Християнската църква е била единодушна по този въпрос до началото на 19 век. Не всички са били винаги на едно мнение. Имало е противоречия. Но единодушието на църквата е  било съкрушително до началото на 19 век.”

Директен прочит на текста

Изглежда Вие твърдите, че един ”директен прочит” на Битие 1:1-2:3 естествено води до буквален прочит. За мен не е ясно какво имате в предвид под „директен прочит”. Както знаете има много места в Библията където един „директен” прочит всъщност изисква небуквално тълкуване. Например Бог е Дух и няма ръце или дробове и все пак в Битие 2 Бог „оформя” Адам от пръст (подобен на грънчар) и „вдъхва” в него.

Аз разбирам, че буквалния прочит на Битие 1 е продиктуван от почит към Писанието. По отношение на този мотив ние нямаме несъгласия. Но аз смятам, че ние показваме най-голяма уважение към писанието когато внимателно слушаме какво ни казва то, как говори и как древните читатели са го разбирали.

Това е трудната задача да тълкуваме на библията и след като веднъж сме я завършили ние бихме били в по-добра позиция да вземем някои решения относно това какво е буквално (напр. кръста и възкресението), какво е явно символично (напр. притчите) и какво не е съвсем ясно и изисква допълнителен размисъл. Проницателността и търпението винаги са били част от един здравословен подход за тълкуване на библията. Това не е признак за колебливост на мненията, а точно обратното: признак, че библията заслужава такова внимателно отношение.

Една причина, поради която аз и други хора не приемаме буквалното тълкуване на Битие 1 е, че самият текст ни насочва към символично тълкуване. На практика следването на „пълния буквализъм” може да причини големи проблеми на читателите.

Ето три примера от Битие 1 и още един от друго място в Стария завет:

1. Стихове 1-2 предполагат съществуването на воден хаос[1]. Божия Дух (ст. 2) се носи над предсъществуващата „бездна” и в първия ден на творението Бог внася ред в хаоса.

Много вярващи християни разбират ст. 1-2 по този начин и смятат, че с това почитат Божието слово. Зад това убеждение стои принципа за граматико-историческа егзегетика, при който историческия контекст на даден текст формира вида въпроси, които човек задава към него.

Укротяването на хаоса не е начина, по който съвременните читатели мислят за творението, но древните читатели са мислели именно така. Ние знаем това от други древни текстове описващи сътворението, един от които Вие споменавате във Вашата реч (Вавилонската история за сътворението Енума Елиш). Аз мисля, че почитам библията като Божие Слово когато науча колкото мога повече за древния контекст, в който е било написано Битие. След това аз мога да започна да слушам как Битие 1 е била разбирана от древните евреи, хората, за които е била написана. Аз не смятам, че почитам писанието когато очаквам от него да отразява модерни въпроси, които просто не са занимавали ума на древните евреи.

Струва ми се, че Вие може би очаквате от Битие 1 нещо, което то не е предназначено да прави, а именно, да предава фактологична информация, която да отговаря на вида въпроси, които ние днес задаваме. За мен, и за мнозина други, да очакваме библията да отразява света, в който е била написана е правилния начин да питаме защо Битие 1 изглежда именно по този начин.

Голям проблем, не само научен, но и богословски, е да се настоява за един буквален „воден хаос,” който просто е бил „там” когато Бог е започнал да твори. Прочита на Битие 1 през очите на древните хора ни помага да надмогнем това. Виждате ли проблем в четенето на Битие по начина, който аз описвам тук? Смятате ли, че е полезно да позволим на първоначалния контекст, в който библията е била написана да ни помага като ни води в нашето тълкуване?

2. Свързано с първия въпрос е споменаването на „твърдта” в ст. 6-8. Тя е била разбирана от евреите и през цялата християнска история като някакъв здрав купол[2]. Както ни казва Битие 1:7 предназначението на твърдта е било да държи „водите горе.” Заедно с „водния хаос” това е част от древния близкоизточен светоглед.

Да се настоява за един буквален прочит на Битие 1 означава човек да приеме, че някакъв вид свод е задържал водите. Но и тук, да четем Битие 1 с очите на древните хора ни помага да видим нещата по различен начин. Представяйки небето по начина, който откриваме в Битие 1 отново е отражение на други древни истории на сътворението. Позволявайки на тези извънбиблейски текстове да ни помагат да разберем, че значението на „свода” не означава да принизяваме писанието нито да го поставяме „под” небиблейските текстове, които изглежда е Вашето опасение. Това просто е информация, която ни помага да си съставим информирано мнение за това какво можем да очакваме от библията. Това не е нещо по-различно от свързаните с историческия контекст бележки в NIV study bible, които ни помагат да разберем какво иска да каже даден пасаж. Извънбиблейската информация не е „авторитет,” а важен партньор за тълкуването.

Бог говори на Своите хора по начини, които те са в състояние да разберат. Той „слиза на тяхното ниво” или както Калвин се изразява: „говори неясно,” така че хората да бъдат в състояние да разберат. И така, какви възражения имате относно четенето на Битие 1 по този начин? Не показва ли това уважение към Бога както в същото време избягва излишния конфликт между науката и библията, който буквалния прочит създава?

3. Множество тълкуватели в историята на християнството са приемали Битие 1 образно поради дни 1-3. Те са наречени „дни” с „вечер и утро,”  макар че слънцето не е било създадено до 4-я ден. Мнозина са достигнали до заключението, че един истински „буквален” ден с вечер и утро изисква слънце и поради тази причина тези дни не могат да бъдат разбирани буквално.

Аз осъзнавам, че тук Вие няма да се съгласите и може би имате начин да обясните как дните могат да бъдат буквални дори и без наличието на слънце. Аз не съм съгласен с подобно виждане, но все пак това не ме кара да поставям под съмнение Вашето посвещение на евангелието. Да виждаме дните като образни не е проява на духовен бунт, както изглежда Вие смятате. То е резултат от много сериозно приемане на текста с вяра, което се опитва да извлече от самия текст най-добрият начин, по който той трябва да бъде четен.

4. Освен Битие 1 в Стария завет има няколко пасажа където сътворението включва Божията победа над някакво изначално морско чудовище (виж Йов 26:12-13; Псалм 74:13-14; 89:10; 104:26; Исая 51:9). Смятате ли, че тези пасажи изискват същия буквален прочит както Битие? Или според Вас трябва да направим разумно разграничение между нещата в библията, които трябва да бъдат приемани буквално и тези, за които това не е необходимо? Кога подобно разграничение трябва да бъде правено? Изглежда именно срещу това е насочено Вашето предупреждение.

Ако можете да твърдите, че тези пасажи трябва да бъдат четени образно ще бъдете ли готов да чуете подобни аргументи от Вашите братя и сестри относно Битие 1?

Библията използва множество начини за предаване на истината. Буквалния израз е един от тях и той не трябва да бъде пренебрегван. Ние не предлагаме подобно нещо. Но библията също така говори и чрез метафори и символи. Често тези метафори и символи отразяват светогледа на древния библейски контекст. Аз твърдо вярвам, че вземайки всичко това в предвид означава да бъдем по-верни на библията отколкото да настояваме за едно буквално тълкуване.

Много посветени християни от миналото и настоящето не намират буквалния прочит на Битие 1 за убедителен. Надявам се, че Вие поне ще се съгласите, че тяхната гледна точка заслужава уважение.

„Съкрушителния консенсус на църквата”

Д-р Мьолер, Вие твърдите, че един стриктно буквален прочит на Битие намира съкрушителна подкрепа в историята на църквата. На едно ниво аз съм съгласен с Вас. Преди възхода на модерната наука християнските тълкуватели не са имали възможностите, които ние днес имаме: буквално, ден-епоха, рамково виждане и т.н., все неща, с които Вие сте добре запознат. Имало е по-голямо единодушие понеже са съществували по-малко възможности за избор.

Но Вие смятате, че това разнообразие е проблем, на който трябва да се противопоставим. Изглежда Вие очаквате църквата днес да изложи една твърда позиция по отношение на Битие 1, която е била формулирана преди доказателствата за стара земя да излязат наяве през 17 век (не през 19 както Вие казвате). Наистина ли твърдите, че винаги е погрешно да съгласуваме начина, по който четем части от библията с научните доказателства?

Много учени са отбелязали приликата между дискусията за възрастта на земята и хелеоцентризма от времето на Галилей. Когато научните доказателства са станали неоспорими те са накарали църквата да приеме, че библейския геоцентричен модел на космоса просто отразява тяхната древна гледна точка. Това не е довело до изоставянето на библията като Божие Слово, а просто до преосмисляне на очакванията за това какво е правилно да търсим там. Аз зная, че Вие приемате хелеоцнтризма, но не и как сте достигнали до това заключение. Библейските автори, заедно с всички древни народи, са предполагали, че земята е била неподвижна, а слънцето се е въртяло. Не налага ли това ние да направим същото?

За мен би било интересно да разбера защо не смятате, че нещата при крационистите настояващи за млада земя не стоят по същия начин както при геоцентризма. Вие не приемате научните доказателства, които сочат към една действително стара земя като твърдите, че земята само изглежда стара. Но доколкото мога да видя Вие не настоявате за една слънчева система, в която слънцето само изглежда център. Защо не позволявате на научните доказателства да променят Вашето разбиране в единия случай както правите в другия?

Аз също така не мога да се съглася с Вас, че преди 17 век е имало толкова „съкрушителен консенсус” колкото Вие смятате. Например, през първите няколко века на християнската ера ние виждаме множество изключително информирани дискусии във връзка с Битие 1 (както и за Битие 2-3)[3]. Аз оценявам Вашата уговорка: Вие признавате, че наистина е имало известно различие в мненията относно разбирането на Битие. Все пак Вие оставяте впечатлението, че през  историята църквата като цяло е тълкувала Битие толкова буквално колкото Вие правите това.

Но най-голямото ми опасение тук не е свързано с различията в тълкуването на Битие 1. П-скоро аз съм загрижен за това, че Вие го превръщате в тест за ортодоксалност. Както знаете, св. Августин не се е придържал към едно творение извършено в 6 буквални дни, а към сътворение извършено в един миг. Доста странно, това се съгласува много по-добре със съвременната идея за Биг-бенга, макар тя да му е била непозната. Той е бил повлиян от гръцката философия и поради това неговото мнение не е имало особено приемане по-нататък. Християните не са били съгласни с Августин, но би било трудно да намерим някой, който да предупреждава останалите за опасността свързана с вижданията му относно Битие 1. Това не е било богословска истина, за която си е струвало да се умре.

Макар, че сте южен баптист аз зная, че изпитвате голямо уважение към реформираната традиция. Истината е, че от Жан Калвин до Уестминстърската асамблея, до Принстън през 19 век и до холандската реформирана традиция множество (не всички) реформирани богослови са разбирали дните от Битие 1 като „естествени” дни. Но дори тогава те не са направили това тест за християнска ортодоксалност, както изглежда правите Вие. Настоящ пример е Презвитерианската църква в Америка, която Вие добре познавате. Тази консервативна деноминация следва реформираната традиция да не превръща дните на сътворението в тест за ортодоксалност, но оставя въпроса отворен за индивидуални мнения.

Гъвкавостта на мненията и любовта на духа относно Битие 1 не са непознати сред посветените християни. Това не е признак на неверие, а един смирен начин с вяра да продължим да търсим какво точно ни казва Божието Слово. Аз не вярвам, че тази гъвкавост и любов са грешка както изглежда твърдите Вие. Няма ли да позволите, заедно с множество мислещи християни от миналото, различните гледни точки да стоят една до друга за полза на християнството единство?

КЪМ ЧАСТ 2 >>

ВИЖ ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


[1] In his excellent commentary on Genesis, John Walton of Wheaton College lays out this entire issue very clearly and accessibly (Genesis [NIVAC, Grand Rapids: Zondervan, 2001), pp. 67-78.

[2] Walton, Genesis, 110-13.

[3] Recently, Greek Orthodox theologian Peter C. Bounteneff has outlined this diversity among the second century apologists, Origen, and the Cappadocians in Beginnings: Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives (Baker, 2008)

2 thoughts on “Dr. Albert Mohler vs. Biologos

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.