За Божия град-5


За Божия град

Книга 20

Глава 5

Пасажи, в които Спасителя казва, че в края на света ще има Божий съд

от Августин Блажени

Самият Спасител когато укорява градовете, в които извършил велики дела и все пак не бил повярван, и когато ги сравнява с езически градове казва: „Но, казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в деня на съда, отколкото на вас.” (Матей 11:22). И малко след това Той казва: “Но, казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе.” (Матей 11:24). Тук Той съвършено ясно предсказва, че идва ден за съд. И на друго място Той казва: „Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а, ето, тук има повече от Йона. Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломон” (Матей 12:41-42). От този пасаж ние научаваме две неща, че ще дойде съд и че това ще стане при възкресението на мъртвите. Защото когато говори за Ниневия и за южната царица Той със сигурност говори за мъртви хора и все пак казва, че те ще се явят в деня на съда. Той не казва „Те ще осъдят,” като че ли самите те ще бъдат съдии, но че, в сравнение с тях, останалите ще бъдат справедливо осъдени.

Отново, в друг пасаж, в който говори за настоящото смесване и за бъдещото разделяне на добрите и злите – разделяне, което ще се извърши в деня на съда – Той добавя едно сравнение с жито и плевели посети сред него и го обяснява на Своите ученици: „Този, който е посял добро семе е Човешкия син” (Матей 13:37-43). Наистина тук Той не споменава за съд или за деня на съда, но намеква дори още по-ясно за това описвайки обстоятелствата и предсказвайки, че това трябва да се случи в края на света.

По подобен начин Той казва на Своите ученици: „Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите дванадесетте Израелеви племена” (Матей 19:28). Тук ние научаваме, че Исус ще съди заедно със Своите ученици. На друго място Той казва на евреите: „При това, ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии” (Матей 12:27). Никой не трябва да смята, че само 12 човека ще бъдат съдии заедно с Него, макар  Той да казва, че те ще седнат на 12 престола; но под числото 12 се обозначава пълнотата на множеството на тези, които ще съдят. Понеже двете части на числото седем (което означава пълнота) т.е. 4 и 3 умножени една по друга дават 12. Защото 4 пъти по 3 или 3 пъти по 4 е 12. Това число има и други значения. А че това е правилното тълкуване на 12 престола можем да разберем от това, че макар да четем, че Матия е бил определен за апостол на мястото на предателя Юда апостол Павел, който е работил повече от тях всички (1 Кор. 15:10) няма да остане без съдийски престол. Защото той без съмнение смята, че е включен в числото на съдиите когато казва: „Не значете ли, че ще съдим ангели” (1 Кор. 6:3)? Същото правило трябва да се има в предвид когато говорим за тези, които ще бъдат съдени. Защото, макар че е казано „да съдите 12 израилеви племена” племето на Левий, което е 13-то няма поради тази причина да бъде изключено от съда нито пък ще бъдат съдени само Израел, но не и останалите народи. И под думите „в това поколение” Той със сигурност има в предвид възкресението на мъртвите; защото нашата плът ще бъде обновена чрез нетление така както душата е обновена чрез вяра.

Аз пропускам много пасажи понеже, макар да изглежда, че се отнасят до последния съд все пак при едно по-внимателно изследване те се оказват несигурни или говорещи за някое друго събитие – дали за идването на Спасителя, което се случва постоянно в Неговата църква, т.е. в частите Му, в които идва малко по малко и част по част, понеже цялата Църква е Негово тяло или за разрушаването на земния Ерусалим. Понеже когато говори за последното Той използва език подобен на този за свършека на света и за последния и велик ден на съда, така че тези две събития не могат да бъдат разграничени освен ако всички пасажи, които говорят за това в тримата евангелисти Матей, Марк и Лука не бъдат сравнени един с друг – така че да стане ясно, че те се отнасят за това събитие. Това се опитах да направя в писмото си до Есихий, блажена му памет, епископ на Салом, което нарекох: „За края на света[1].”

Сега аз ще цитирам от евангелието според Матей пасажите, които говорят за разделението на добрите от нечестивите чрез най-действения и окончателен съд на Христос: „Когато Човешкия Син,” казва той, „дойде в славата Си…ще каже на тези отляво: Махнете се от Мене вие просклети във вечния огън приготвен за дявола и неговите ангели.” (Матей 25:34-41). След това Той по подобен начин припомня на нечестивите нещата, които те не са направили, но които Той казва, че тези от дясната Му страна са направили. И когато те попитат кога са Го видели в нужда от тези неща Той отговаря, че понеже не са ги направили не един от най-малките не са ги направили и на Него и завършва със следните думи: „И тия ще отидат във вечно наказание а праведните във вечен живот.” По-нататък евангелист Йоан най-ясно посочва, че Той е предсказал, че съда ще се случи при възкресението на мъртвите. Защото след като казва: „Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички,  за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил” Toй веднага добавя: „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот”(Йоан 5:22-24). Тук Той казва, че вярващите в  Него няма да дойдат на съд. Как тогава те ще бъдат разделени от нечестивите чрез съд и ще бъдат поставени отдясно Му освен ако съд в този текст не означава осъждение? Защото на съд в този смисъл няма да дойде този, който слуша Неговото слово и вярва в Този, Който Го е пратил.


[1] Писмо 199.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.