Майка Тереза във Вашингтон


Речта на Майка Тереза на Националната молитвена закуска във Вашингтон, Февруари 1994

В последния ден Исус ще каже на тези от дясната Му страна: „Елaте и влезте в царството. Защото гладен бях и Ме нахранихте, жаден бях и Ме напоихте, болен бях и Ме посетихте.“ Тогава Исус ще се обърне към тези от лявата Му страна и ще каже: „Махнете се от Мене понеже бях гладен и не Ме нахранихте, бях жаден и не Ме напихте, бях болен и не Ме посетихте.“ И те ще му кажат: „Кога Те видяхме гладен, или жаден, или болен и не Ти помогнахме?“ И Исус ще им отговори: „Понеже не сте го направили на един от тия най-малките не сте го направили и на Мен.“

Събрали сме се, за да се молим заедно и мисля, че ще е прекрасно ако започнем с една молитва, която изразява много добре какво Исус иска ние да правим за най-малките. Св. Франциск от Азиси е разбирал много добре тези думи на Исус и неговият живот е много добре изразен чрез една молитва. Тази молитва, която ние казваме всеки ден след Святото причастие винаги ме е изненадвала много защото подхожда много добре на всеки един от нас. И аз винаги се чудя дали преди 800 г. когато св. Франциск е живял хората са срещали същите трудности, които ние имаме днес. Мисля, че някои от вас вече имат тази молитва на мира – така че ние ще я кажем заедно.

Нека да благодарим на Бога за възможността, която ни е дал днес да се съберем за молитва. Ние сме дошли тук, за да се молим конкретно за мир, радост и любов. Нека да помним, че Исус дойде за да донесе добри вести на бедните. Той ни казва каква е тази добра вест: „Моят мир ви оставям моят мир ви давам.“ Той не дойде, за да даде мир на света, така че ние просто да не си пречим един на друг. Той дойде, за да даде мир в сърцето,  който идва от любов – от това да правим добро на другите.

И Бог толкова възлюби света, че даде Своя Син – това беше едно голямо даване. Той даде Своя Син на дева Мария и какво направи тя с Него? Веднага щом Исус се намери в Мария тя отиде по най-бързия начин, за да предаде добрата вест. И веднага щом влезе в къщата на своята братовчедка, Елисавета, писанието ни казва, че нероденото дете – детето в утробата на Елисавета – заигра с радост. Докато все още беше в утробата на Мария Исус донесе мир на Йоан Кръстител, който заигра с радост в утробата на Елисавета.

И като че ли това не беше достатъчно, като че ли не беше достатъчно, че Божия Син стана един от нас и ни донесе мир и радост докато все още беше в утробата на Мария, но Той също така умря на кръста, за да покаже една още по-голяма любов. Той умря за теб и за мен, и за прокажения, и за човека, който умира от глад и за голия, който лежи на улицата не само в Калкута, но и в Африка и навсякъде. Нашите сестри служат на бедните в 105 страни по света. Исус настояваше да се обичаме един друг както Той възлюби всеки един от нас. Исус даде своя живот, за да ни обича, така че ние също да дадем каквото се изисква за доброто на другите. И в евангелието Исус казва много ясно: „Обичайте се, както Аз ви възлюбих.“

Исус умря на кръста понеже това Му струваше да ни направи добро – да ни спаси от нашето себелюбие в греха. Той се отказа от всичко, за да изпълни волята на Отца – да се обичаме един друг както Той възлюби всеки един от нас. Ако не желаем да дадем това, което се изисква за доброто на другите греха все още е в нас. Ето защо ние също трябва да даваме един за друг докато ни заболи.

Не е достатъчно да кажем: „Аз обичам Бога,“ но също така трябва да обичаме и своя ближен. Св. Йоан казва, че ти си лъжец ако казваш, че обичаш Бога и не обичаш ближния си. Как можеш да обичаш Бога, Когото не си видял ако не обичаш своя ближен когото виждаш, когото докосваш, с когото живееш? И така, много е важно за нас да осъзнаем, че тази любов, за да бъде истинска, трябва да боли. Трябва да пожелая да дам каквото е нужно, за да не нараня другите хора и да им направя добро. Това изисква аз да бъда готов да давам докато ме заболи. Иначе в мен няма истинска любов и аз нося несправедливост, а не мир на хората около мен.

Исус го болеше да ни обича. Ние сме създадени по Неговия образ за велики неща, да обичаме и да бъдем обичани. Ние трябва „да се облечем с Христос,“ както ни казва Писанието. И така, ние сме създадени, за да обичаме както Той ни обича. Исус стана гладният, голият, бездомният, нежеланият и Той казва: „На мен го направихте.“ В последния ден Той ще каже на тези от дясната Си страна: „каквото сте направили за тия най-малките на Мене сте го направили.“ И той също така ще каже на тези от лявата Си страна: „Това което не направихте на тия най-малките не го направихте на Мен.“

Когато умираше на кръста Исус каза: „Жаден съм.“ Исус жадува за нашата любов и това е жаждата на всеки, беден и богат. Ние всички жадуваме за любовта на другите, така че те да се отклонят от пътя си и да не ни нараняват и да ни правят добро. Това е значението на истинската любов, да дава докато заболи.

Никога няма да забравя какво ми се случи когато бях в един дом където водят всички тези стари родители които техните синове и дъщери просто бяха оставили в една институция и ги бяха забравили – може би. Забелязах, че в този дом тези стари хора имаха всичко – добра храна, удобно място, всичко, то всеки гледаше към вратата. И аз не видях дори един, който да се усмихва. Обърнах се към сестрата и попитах: „Защо тези стари хора, които тук имат всяко удобство постоянно гледат към вратата? Защо не се усмихват?“

Толкова със свикнала да виждам усмивките на нашите хора, дори когато умират те се усмихват. Сестрата каза: „Така е почти всеки ден. Те се надяват, те очакват, че техните син или дъщеря ще дойдат и ще ги посетят.“ Вижте, пренебрегването на любовта носи духовна бедност. Може би в нашето собствено семейство има някой, който се чувства самотен, който се чувства болен, който се чувства неспокоен. Там ли сме? Дали желаем да даваме докато ни заболи, за да бъдем с нашите семейства или слагаме собствените си интереси на първо място? Това са въпроси, които трябва сами да си зададем особено когато започваме тази година на семейството. Ние трябва да помним, че любовта започва у дома и също така трябва да помним, че „бъдещето на човечеството минава през семейството.“

Бях изненадана да видя, че на запад толкова много млади хора се предават на наркотиците. И аз се опитах да си обясня защо. Защо е така когато хората на запад имат много повече неща от тези на изток? И отговорът беше: „Понеже в семейството им няма нито един, който да ги приема.“ Нашите деца зависят от нас за всичко – за своето здраве, за своята  храна, за своята сигурност, за познанието на Божията любов. За всичко това те гледат към нас с жажда, надежда и очакване. Но често майката и бащата са толкова заети, че нямат време за своите деца, или може би дори изобщо не са женени, или са се отказали от своя брак. И така техните деца излизат на улицата и се забъркват с наркотици и подобни неща. Ние говорим за любовта на детето откъдето трябва да започват любовта и мира. Това са нещата, които унищожават мира.

Но аз чувствам, е най-големия унищожител на мира днес е аборта, понеже това е война срещу децата, непосредствено убийство на невинно дете убито от самата майка. И ако ние приемем, че майката може да убие дори собственото си дете как можем да кажем на другите хора да не се убиват един друг? Как ние убеждаваме една жена да не извърши аборт? Както винаги ние трябва да я убедим с любов и тогава ние си припомняме, че любовта означава да даваш докато те заболи. Исус даде дори живота си, за да ни обича. На майката, която мисли за аборт трябва да й бъде помогнато с любов, т.е. да даваме докато това промени плановете й или нейното свободно време, да уважава живота на своето дете. Бащата на това дете, който и да е той, също трябва да дава докато го заболи.

Чрез аборт майката не се учи да обича, но убива дори собственото си дете, за да разреши своя проблем. И, чрез аборт, на бащата се казва, че изобщо не му се налага да поема отговорността за детето, което е довел на света. Възможно е бащата да докара същите неприятности и на друга жена. Така аборта води просто до други аборти. Всяка страна, която приема абортите не учи своите граждани да обичат, но да използват всяко насилие, за да вземат каквото искат. Поради тази причина най-големият унищожител на любовта и мира е аборта.

Много хора са твърде загрижени за децата от Индия или Африка които умират от глад. Мнозина също така са загрижени за насилието в САЩ. Но често същите тези хора изобщо не са загрижени за милионите, които биват убивани чрез съзнателно решение от собствените им майки. И това е най-големия унищожител на мира днес – аборта, който води хората в такава слепота.

 И за това аз призовавам в Индия и навсякъде – „Нека да върнем детето обратно.“ Детето е Божий дар за семейството. Всяко дете е създадено по специален образ и подобие на Бога за велики неща – да обича и да бъде обичано. В тази година на семейството ние трябва да върнем, детето обратно в центъра на нашата грижа и внимание. Това е единствения начин нашия свят да оцелее понеже нашите деца са единствената надежда за бъдещето. Когато по-възрастните хора биват призовавани от Бога само техните деца могат да заемат място им.

Но какво ни казва Бог? Той ни казва: „Дори ако майка забрави детето си Аз няма да ви забравя. Ето на дланите си съм ви врязал.“ Ние сме врязани в дланта на ръката Му; това неродено дете е врязано на ръката Му от момента на своето зачатие и е призовано от Бога да обича и да бъде обичано, не само сега в този живот, но завинаги. Бог никога не може да ни забрави.

Ще ви кажа нещо прекрасно. Ние се борим с аборта чрез осиновяване – грижим се за майката и осиновяваме детето й. Спасили сме хиляди животи. Изпращаме послания до клиниките, до хоспиисите, до полицейските участъци: „Моля ви, не убивайте децата; ние ще ги вземем.“ Така че ние винаги имаме някой, който да каже на майката в беда: „Ела,, ние ще се погрижим за теб, ние ще намерим дом за детето ти.“ И ние имаме огромно търсене от семейства, които не могат да имат деца – но аз никога не давам дете на двойка, която е направила нещо, за да няма дете. Исус казва: „Всеки който приема дете в Мое име Мене приема.“ Осиновявайки едно дете тази двойка приема Исус, но извършвайки аборт, едно семейство отказва да приеме Исус.

Хора, не убивайте детето. Аз искам това дете. Моля ви, дайте ми детето. Аз съм готова да приема всяко дете, което ще бъде абортирано и да дам това дете на някое семейство, което ще го обича и ще бъде обичано от него. Само в нашия дом за деца в Калкута ние сме спасили над 3000 деца от аборт. Тези деца са донесли любов и радост на своите приемни родители и са израснали също толкова пълни с любов и радост.

Аз зная че мъжът и жената трябва да планират своето семейство и за тази цел има естествено семейно планиране. Начина да се планира семейство е естественото семейно планиране, не контрацептивите. Унищожавайки силата да дават живот посредством контрацептиви един съпруг или съпруга правят нещо на себе си. Това обръщат вниманието към себе си и така унищожава дарът на живота в него или в нея. В любов, съпругът или съпругата могат да обърнат вниманието си един към друг както се случва в естественото семейно планиране, а не към себе си както се случва при използването на контрацептиви. След като живата любов веднъж е била унищожена от контрацептивите, аборта следва много лесно.

Аз също така зная, че в света има големи проблеми – че много семейства не се обичат едни други достатъчно, за да практикуват естественото семейно планиране. Ние не можем да разрешим всички проблеми в света, но нека никога да не се примиряваме с най-лошия – да унищожаваме любовта. А това се случва когато казваме на хората да практикуваме контрацептиви и аборт.

Бедните са велики хора. Те могат да ни научат на толкова много прекрасни неща. Веднъж един от тях дойде да ни благодари за това, че сме го учили на естествено семейно планиране и каза: „Вие, хората, които практикувате целомъдрие, сте най-добрите хора, които могат да ни научат на естествено семейно планиране понеже това не е нищо друго от себеконтрол един към друг поради любов.“ Това, което този беден човек каза е много вярно. Бедните хора може би нямат какво да ядат, може би нямат дом, в който да живеят, но те все пак могат да бъдат велики хора когато са духовно богати.

Когато вземам един човек от улицата, гладен, аз му давам паничка ориз, парче хляб. Но един човек, който е бил отхвърлен, който се чувства нежелан, необичан, ужасен, човек, който е бил изхвърлен от обществото – тази духовна бедност е много по-трудно да бъде преодоляна. И аборта, който често следва след контрацептивите, води един човек до духовна бедност и това е най-лошата бедност и най-трудната за преодоляване.

Тези които са материално бедни могат да бъдат наистина прекрасни хора. Една вечер ние излязохме и взехме 4 човека от улицата. Един от тях беше в ужасно състояние. Казах на сестрите: „Погрижете се за останалите трима; аз ще се погрижа за това, който е най-зле.“ Така че аз направих за нея най-доброто, което любовта ми можеше да направи. Сложих я на леглото и на лицето й се изписа една прекрасна усмивка. Тя стисна ръката ми и каза само „Благодаря“  – и умря.

Не можех да се спра да не изпитам собствената си съвест пред нея. И аз се запитах: „Какво бих казала аз ако бях на нейно място?“ И отговорът ми беше много прост. Щях да се опитам да привлека малко внимание върху себе си. Бих казала: „Аз съм гладна, умирам, студено ми е, боли ме“ или нещо подобно. Но тя ми даде много повече – тя ми даде своята благодарна любов. И тя умря с усмивка на лицето си. Имаше и един друг човек, който намерихме в канализацията наполовина изяден от червеите и, след като го занесохме в дома, той каза единствено: „Живях като животно на улицата, но ще умра като ангел, когото обичат и за когото се грижат.“ Тогава, след като изчистехме всички червеи от тялото му, всичко, което той каза беше: „Сестро, аз отивам у дома с Бога“ – и умря. Толкова удивително беше да видиш величието на един човек, който можеше да говори по този начин без да обвинява никого, без да сравнява нищо. Като ангел – това е величието на хората, които са духовно богати  дори когато са материално бедни.

Ние не сме социални работници. Може и да вършим социална работа в очите на  някои хора, но ние трябва да породим размисъл в сърцето на света. Защото ние трябва да занесем Божието присъствие във вашето семейство, защото едно семейство, което се моли заедно остава заедно. Има толкова много омраза, толкова много окаяност и ние с нашите молитви, с нашата жертва започваме от дома. Любовта започва от дома и не е от значение колко много правим, а колко любов влагаме в това, което правим.

Ако ние пораждаме мисли в сърцето на света с всичките му проблеми тези проблеми никога няма да ни обезкуражат. Винаги трябва да помним, че Бог ни казва в Писанието: „Дори ако майката забрави детето на утробата си“ – нещо невъзможно, но дори ако тя забрави – „Аз никога няма да ви забравя.“

И така, сега аз се обръщам към вас. Аз искам вие да откриете бедните тук, първо в собствения си дом. И започнете да обичате там. Първо бъдете добрата вест за най-близките си хора. Научете нещо за съседите си. Знаете ли кои са те?

Най-необикновеното ми преживяване на любовта е свързано с едно индийско семейство. Един човек дойде при нас и ми каза: „Майко Тереза има едно семейство, което не е яло от много време. Направете нещо.“ Така че аз взех малко ориз и веднага отидох там.  Видях децата – очите им блестяха от глад. Не зная дали вие някога изобщо сте виждали глад. Но аз съм го виждала много често. И майката на семейството взе ориза, който й дадох и го отнесе някъде. Когато се върна обратно аз я попитах: „Къде ходи? Какво направи?“ И тя ми да де много прост отговор: „Те също са гладни.“ Това което ме засегна беше, че тя знаеше – и кои бях те? Едно мюсюлманско семейство – и тя знаеше. Не донесох повече ориз тази вечер защото исках те, хинду и мюсюлманите, да се наслаждават на радостта да споделят.

Но там бяха тези деца, излъчващи радост, споделящи радостта и мира със своята майка защото тя имаше любов да дава докато я заболи. И вие разбирате откъде започва любовта – от дома в семейството.

И така, както ни показва примера на това семейство, Бог никога няма да ни забрави и има нещо, което вие и аз винаги трябва да правим. Ние трябва да пазим радостта на обичащия Исус в сърцата си и да споделяме тази радост с всички, с които общуваме. Нека да кажа само това – тогава никое дете няма да бъде нежелано, необичано, необгрижвано или убито и захвърлено. И давайте докато ви заболи – с усмивка.

Понеже аз говоря толкова за това да даваме с усмивка веднъж един американски професор ме попита: „Омъжена ли си?“ Аз казах: „Да, и понякога ми е много трудно да се усмихвам на моя съпруг Исус понеже понякога Той изисква наистина много от мен.“ Това наистина е вярно. И оттук идва любовта – когато е трудно и все пак ти даваш с радост.

Едно от най-трудните неща за мен е да пътувам навсякъде – и то публично. Аз съм казвала на Исус, че ако отида на небето по някаква причина това ще е защото това ме е очистило и ме е карало да жертвам и ме е направило наистина готова да отида на небето.

Ако запомним, че Бог ни обича и че ние можем да обичаме другите както Той ни обича, тогава Америка ще стане един знак за мира в света. Ако вие станете светеща светлина на справедливостта и мира в света, тогава наистина ще бъдете верни на това, за което са стояли основателите на тази страна.

Бог да ви благослови!

Допълнителни материали на български за Майка Тереза могат да бъдат намерени на следния адрес

Виж също: Речта на Майка Тереза при получаване на нобелова награда за мир през 1979 г. в Осло

Реклама

2 thoughts on “Майка Тереза във Вашингтон

  1. Това, което прочетох тук, разказано от Майка Тереза е прекрасно! Може би много повече хора трябва да го прочетат,защото тя е права любовта между хората започва от семейството. Не може да не обичаш близките си, а да искаш да те обичат. Човек трябва да обича и ще бъде обичан. Много смисъл има в думите на Иисус Христос: „Давай докато те заболи“. Той говори не само да даваме нещо материално, но и да даваме обич. Тази вечер прочетох нещо много, много хубаво! Благодаря Ви!

  2. …ОТЧЕ,В ИМЕТО НА ИИСУС,ТВОЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН,ТЕ МОЛЯ ДАЙ НА ХОРАТА В ЦЯЛА
    БЪЛГАРИЯ ДА ВИДЯТ ТОВА,КОЕТО ТИ ИСКАШ ДА ВИДЯТ И ДА ЧУЯТ ТОВА,КОЕТО ТИ ИСКАШ ДА ЧУЯТ,БЛАГОДАРЯ ТИ,ЧЕ МЕ ПОСЛУША!!!ВЯРВАМ,ЧЕ ВСЕМОГЪЩИЯ- БОГ В ТРИ ЛИЦА ЩЕ СЕ ИЗЯВИ МОЩНО В БЪЛГАРИЯ И МНОГО ХОРА ЩЕ МУ СТАНАТ ЛИЧНИ ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ!!!АМИН!!!АЛИЛУЯ!!!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.