Мое из нета

Тук споделям мои текстове публикувани в други медии, които могат да се намерят онлайн.

Християнство и култура

(За да намерите материала отворете връзката с pdf файла на целия брой и след това отидете на указаните страници в него)

1. Жените и свещенството – един втори поглед – бр. 106, стр. 55-62

2. Християнски уроци за ерата на Тръмп – бр. 121 стр. 93-100

3. Взаимодействието между библейския текст и научните достижения и калвиновата егзегетика в глава първа от книга Битие – бр. 129, стр. 57-66

4. Християнски реакции на Дарвиновата теория  бр. 133, стр. 91-99

5. Езикът като рамка на откровението: бележки върху херменевтиката на Бернар Рам. бр. 138, стр. 76-83.

Харта

1. Отвъд непогрешимостта – част 1

2. Отвъд непогрешимостта – част 2

3. Мария за протестантите

4. Мария между две традиции

5. Разноликият Франсис Шефър

Евангелски вестник

1. Възнесение – празникът в сянка

2. Гей прайда и „Добрият Уил Хънтинг“

3. Сигурността в спасението – вечният избор.

4. Не е ли време за честни молитви?

5. Анатомия на вярата.

6. Божият гняв

7. Грехът с голяма и малка буква

8. Спасението – момент или процес

9. Проповедникът – очаквания и изисквания

10. Не съм съгласен и това е ОК

11. Слушателите – ключов елемент в проповядването

в. Зорница

1. Политиката на Божието царство

2. Благовещение и християнската женственост

3. Църквата на Светия Дух

4. Образование и ученичество

5. Предизвикателството на Реформацията

6. Назад към бъдещето: пастирските процеси като богословско предизвикателство.

7. Традицията – здрава основа или къща на пясък.

Факел

1. Исая: човекът, който виждаше война и говореше за мир

Реклами